Hits: 1606

Šarišská obec Puste Pole leží v doline potoka Hradlová, na styku Levočských vrchov a pohoria . Nachádza sa v nadmorskej výške 560 metrov nad morom, severozápadne od rovnomenného sedla. Na rozlohe 3.24 km2 žije 222 obyvateľov. Od roku 1956 je obec odčlenená od Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1270 pod názvom . Dedina koncom 15. storočia zanikla, jej kataster spustol, čo sa odrazilo v pomenovaní pri novo založenej obce . V roku 1956 prevzala osamostatnením obec názov Pusté Pole (Wikipedia).

Use to Comment on this Post