Hits: 1806

leží v Nízkych ách, neďaleko od Bardejova, v nadmorskej výške 333 metrov nad morom. Na ploche 5.84 km2 žije 382 obyvateľov (Wikipedia). Založili ho pravdepodobne usadlíci z poľského Tarnova na prelome 13. a 14. storočia. Najstaršia písomná správa je z roku 1355. Od polovice 16. storočia do roku 1848 patrila Bardejovu. S malou prestávkou až do roku 1883. V dávnejšej minulosti to bola poľnohospodárska a šindliarska obec (tarnov.sk).

Use to Comment on this Post