Hits: 2320

Mesto patrí do regiónu Spiš, prípadne Zamagurie. Neďaleko sú s Poľskom.

Mesto leží v nadmorskej výške 550 metrov nad morom. Na ploche 31 km2 tu žije 16 500 obyvateľov (Bibiána Kundľová). sa nachádza na severovýchode Slovenska v Prešovskom kraji, v západnej časti Ľubovnianskej kotliny. Mesto má dve mestské časti: a Stará Ľubovňa (Wikipedia). V centre na námestí svätého Mikuláša sa nachádza rímskokatolický z roku 1280 (Bibiána Kundľová). Osobnosti mesta: herec . Pravidelne sa v Starej Ľubovni koná , medzinárodná súťaž pre stredoškolákov „Kľúč od pevnosti“ v štýle Pevnosť Boyard, Salašnícka – kultúrna a zábavná akcia pri motoreste Salaš u Franka (staralubovna.sk).

Čítaj podobný článok  Ivan Dolac - južné pobrežie Hvaru

Za najstaršiu stopu o osídlení mesta človekom sa považuje nález sivého radiolaritu, predbežne datovaný do stredného úseku staršej doby kamennej – paleolitu (staralubovna.sk). Prvá písomná zmienka je z roku 1292. V roku 1364 sa stala slobodným kráľovským mestom (Bibiána Kundľová). Historické názvy mesta: Liblou, Lyblio, Lublow, Lyblyo (Wikipedia). Rozvinuté tu bolo tkáčstvo, obuvníctvo, čižmárstvo, krajčírstvo, kožušníctvo, mäsiarstvo, ktoré sa vyvíjalo aj v poľskom zálohu. Existovala tu dokonca mincovňa. Návrat spišských miest do Uhorska v r.1772 v období panovania Márie Terézie Starej Ľubovni veľmi neprospel, nakoľko stratilo svoje výsadné postavenie (Bibiána Kundľová). Mesto vtedy opustili úradníci a šľachta (staralubovna.sk). 

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu