Hits: 1436

leží neďaleko od hraníc zo Slovenskom, oproti Devínskej Kobyle, resp. mestskej časti BratislavyDevínu, na brehu Morava.

Use to Comment on this Post