Hits: 7332

Ak by som mal vyjadriť svoju náklonnosť k nejakej vedeckej disciplíne, tak by som si vybral ekológiu. Ekológia je pre mňa veda, ktorá ma najviac zaujíma. Skúma medzi organizmami a ich prostredím, štruktúru týchto vzťahov. Nemožno zabudnúť, že prostredie tvoria aj organizmy. Pre porovnanie so spoločenskou vedou by som k ekológii prirovnal ekonómiu. Sám analógie z ekológie v pohľade na spoločnosť a v podnikaní využívam. Ekológia sa svojím charakterom javí ako biologická disciplína.

Rád by som zdôraznil, že nie je , ako si mnohí myslia. Tvrdenie že dobrý ekológ je zároveň ničiteľom prírody a je odporcom ochranárov nie je logickým nezmyslom. Ekológia, už ako z definície vyplýva, neposudzuje negatívnosť vo vzťahu k človeku, ku ochrane. To je oblasť environmentalistiky.

Use Facebook to Comment on this Post