Hits: 5073

je centrum stredného Slovenska aj celého Slovenska. V minulosti boli snahy, aby práve Bystrica bola hlavným mestom Slovenska. Niektoré tu aj sídlia. Bola hlavným mestom stredoslovenského kraja. V Banskej Bystrici sú čiastočne zachované a nachádza sa tu aj hrad. Cez mesto preteká rieka . Nad mestom sa vypína vrch Urpín, podľa ktorého je pomenované aj domáce . Mesto je aj dopravným uzlom: na trase – Vrútky, smer , Červená Skala, smer Donovaly, smer . Letisko mesto nemá, neďaleko sa nachádza medzinárodné letisko Sliač. má jeden z najkrajších cintorínov, aké som kedy videl. Nemecky je , maďarsky Besztercebánya, latinsky . Iné historické názvy: , , , , Novo Solio, Wystricia, , , Bystricia, Nouisolium, Byztricia, , , , Novizolium, , , Banska Bistryca, Besztercebánya, Baňská Bystrica (Wikipedia), Neozolium, , Neüsoll, Novisolium, (Wikipedia). Leží v nadmorskej výške 362 metrov (Wikipedia). Žije tu necelých 80 000 obyvateľov, je šiestym najväčším mestom na Slovensku vďaka tomu (Wikipedia). V roku 1720 tu žilo 2 646, v roku 1918 10 776 ľudí (Jozef Ďuriančik). Mesto bolo osídlené už v 9. storočí (Wikipedia).

Osada Bystrica ležiaca vo Zvolenskej kotline, v údolí Hronu medzi Kremnickými, Starohorskými vrchmi a Poľanou sa vďaka saským kolonistom, ktorí na území dnešného mesta vytvorili základňu banskej výroby, stala významnou (banskabytrica.sk). Od roku 1255 bola kráľovským mestom Uhorska (Wikipedia). V minulosti sa tu ťažila najmä meď, železo a striebro (Wikipedia). V roku 1380 došlo ku založeniu Zväzu stredoslovenských banských miest (banskabystrica.sk). V roku 1494 tu vznikla spoločnosť Ungarischer Handel (, alebo aj Neusohler Kupferhandel), ktorá bola v 16. storočí jednou z najväčších a najmodernejších ťažobných spoločností tej doby (Wikipedia). V roku 1495 došlo k založeniu Turzovsko – Fuggerovskej spoločnosti s meďou (banskabystrica.sk). Vďaka tureckej expanzii sa v roku 1589 nechalo mesto opevniť kamennými hradbami (Wikipedia). V roku 1605 došlo k obsadeniu a vyplieneniu mesta hajdúchmi Štefana Bočkaja. V roku 1620 zvolili Gabriela Bethlena za uhorského kráľa (v dnešnom Bethlenovom dome na Dolnej ulici). Tradičné radvanské sa konajú od roku 1655. Od roku 1841 začína fungovať mestské divadlo (banskabystrica.sk).

Čítaj príspevok  Hruštín - hornooravská obec, v ktorej sa v minulosti pestoval ľan

Počas 2. svetovej , po vypuknutí Slovenského národného povstania sa stala politickým, vojenským aj administratívnym centrom Slovenska. Sídlila tu aj Slovenská národná rada, prišla sem aj delegácia československej emigrantskej v Londýne aj predstavitelia moskovského vedenia Komunistickej strany Československa. Sídlila tu anglo-americká a sovietska vojenská misia (Wikipedia). V roku 1981 bola odovzdaná . V roku 1992 bola zriadená Univerzita Mateja Bela a rokom 1997 sa začína písať história Akadémie umení (banskabystrica.sk). Vďaka historickému centru a blízkym horám je mesto populárnou zimnou aj letnou turistickou destináciou (Wikipedia). Stredoveké centrum mesta je od roku 1955 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Areál mestského hradu (Barbakan) je národnou kultúrnou pamiatkou (Wikipedia).

Mestský hrad vznikol popri pôvodnej baníckej osade, ktorá predchádzala založeniu mesta. Funkciou hradu bolo chrániť výnosy s ťažby drahých kovov a kráľovskú pokladnicu. Sídlil tu zástupca kráľa a cirkvi, schádzala sa tu . Areál tvorí , Matejov dom, tzv. slovenský kostol, radnica, budova fary, kamenné opevnenie s baštami a vstupná brána s barbakanom. V roku 2005 prebehla kompletná rekonštrukcia mestského hradu. Od roku 2009 je v priestoroch hradu kaviareň a reštaurácia (wikipedia.sk).

Samotné centrum tvorí dohora sa tiahnuce s Mariánskym stĺpom, fontánou a šikmou mestskou vežou. V meste sa nachádza sa tu , , , , Thurzov dom, , , katedrálny chrám svätého Františka Xaverského, Ebnerovský dom, biskupský palác na nám. , naklonená Hodinová veža, , (Wikipedia), kostol svätej Alžbety, (banskabystrica.sk) pamätník .

Kaplnka svätej Barbory, patrónka baníkov obsahuje oltár od Majstra Pavla z Levoče. Matejov dom bol sídlom kráľovského úradníka. V areáli je aj stará radnica – Pretórium (Wikipedia). V meste pôsobí , tanečné divadlo „Štúdio tanca„, Bábkové divadlo na Rázcestí a Divadlo z Pasáže, ktoré ako jediné na Slovensku angažuje hercov s mentálnym postihnutím. Konajú sa tu bienále bábkarskej tvorby (Wikipedia). sídli v Thurzovom dome. V Mestskom hrad je . zahŕňa viac ako 200 000 exponátov. Mesto poskytuje priestor aj Literárnemu a hudobnému múzeu a Poštovému múzeu Slovenskej pošty (Wikipedia). Pôsobí tu hokejový klub HC `05, futbalový klub FK Dukla, známy je Armádny športový klub Dukla () (Wikipedia). V roku 1959 sa v Banskej Bystrici konal prvý filmový festival československého filmu, na ktorom sa prezentoval napr. Ján Kadár, Elmar Klos, Oldřich Lipský, , Ján Roháč (Ivan Klimeš). sa skladá s týchto mestských častí: Iliaš, Jakub, , Kráľová, , Majer, Podlavice, , , , Sásová, Senica, , Šalková, . Známe je sídlisko Fončorda, časti: Fortnička, , , , , , (Wikipedia). V Banskej Bystrici sa narodili napr. (Wikipedia):

Čítaj príspevok  Záplavy v Bratislave

V Banskej Bystrici pôsobili napr.: spisovatelia , , Terézia Vansová, básnik Ján Botto, Ján Levoslav Bella, (Wikipedia), biskup Rudolf Baláž, spisovateľ a historik , básnik , generál , vynálezca Jozef Murgaš, spisovateľka , futbalista , hokejisti Peter Budaj, (Wikipedia). Partnerskými mestami Banskej sú napr.: britský , české Hradec Králové, srbský , grécka , ruská , chorvátsky Zadar, francúzsky , americký (Wikipedia), maďarský (Wikipedia).

Odkazy:

Námestie

Fontána na námestí

Hrad

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu