Hits: 14747

Krvný obeh rýb je jednoduchý, nervová sústava obdobne – tvorí ju jednoduchý mozog a miecha. Ryby dýchajú žiabrami, no niektorým druhom sa vyvinulo aj iný príjem vzduchu. Napr. dýchajú črevnou sliznicou atmosférický . Labyrintkám na rovnaký účel slúži tzv. labyrint. Labyrint je pomerne zložý ústroj, ktorý sa vyvíja napr. bojovniciam, guramám po 50 dni ich života. Akvarijné sa dožívajú 0.5 až 20 rokov. Pre veľmi hrubé porovnanie sa dá uvažovať, že menšie druhy sa dožívajú nižšieho veku a väčšie druhy vyššieho. Napr. sa dožívajú 2 – 3 roky, , , gupky 4 – 5 rokov, 1 – 4 roky, – 8 – 10 rokov, no väčšie aj 10 až 20 rokov. sa neraz dožijú 18 rokov. Akvariové ryby ú postupne. Dá sa povedať, že rastú celý svoj . Všeobecne možno pri porovnaní s prírodou konštatovať, že nedravé druhy obyčajne nedosahujú veľkosti v prírode, naopak druhy dravé často prekračujú veľkosti v prírode. Je to spôsobené konkurenciou a našou starostlivosťou a kŕmením. Ak však neposkytujeme našim rybám dostatok priestoru, jednoducho tak veľmi narastú – ak budeme chovať napr. akaru modrú v akváriu o objeme 20 litrov, neporastie ani zďaleka do plnej veľkosti. Ak jej alebo v podobnej situácii poskytneme rybám časom väčšiu , vedia náhle narásť. Prípadne nám rastú, ale vo väčšej nádrži rastú oveľa rýchlejšie. Niektoré napr. nedostanú správnu stravu a vravia, že sú tzv. seknuté. Môže to byť spôsobené napr. tým, že sú kŕmené inak ako boli u iného akvaristu. Dôvodov na pomalý rast, resp. jeho zastavenie je však neúrekom. Sú niektoré , ktoré rastú rýchlejšie geneticky. Ide napr. o , ktoré sa musia za jedinú sezónu – polroka, narodiť, dospieť, rozmnožovať sa a čoskoro aj zomrieť.

Ryby sa vyznačujú premenlivou teplotou tela medzi poikilotermné – to znamená, že si nedokážu zabezpečiť vlastné , sú v tomto smere závislé od teploty okolitého prostredia. V praxi – ryba nachádzajúca sa vo vode s teplotou 25°C má teplotu tela rovnako 25°C. Je dobre si uvedomiť, že ma inú tepelné vlastnosti ako napr. , prípadne kov. Na jej zahriatie je treba väčšie množstvo energie ako pri vzduchu. To znamená, že aj na ochladenie je treba vyvinúť viac úsilia. Podrobnejšie sa týmito energetickými nákladmi zaoberá iný článok.

Možno ste si všimli, že veľká vodná dokáže ovplyvniť okolitú klímu. drží teplo, ktoré v lete ochladzuje a v zime otepľuje. Podobne sa správa aj . Vo vode sa oveľa rýchlejšie stráca aj nášho tela – vtedy keď vstúpime vo , asi 200 krát rýchlejšie pri rovnakej teplote ako na vzduchu. Tepelné vlastnosti je vhodné poznať. Vo vyššej teplote sa často cítia lepšie, no táto znižuje ich – keďže patria medzi , ktoré si nevedia udržať stálu teplotu tela, ich je pri vyššej teplote na akú sú geneticky adaptované, unavovaný viac. Vyššia dokáže životný cyklus rýb znížiť aj na polovicu. Vyššia znižuje časom kondíciu, obranyschopnosť. Krátkodobo vydržia aj vysoké a . ktorú sú schopné zniesť je 43°C. Po prekročení tejto sa dusia, strácajú koordináciu a kapú. Podobne sa správajú aj po znížení teploty pod 5°C. Je samozrejmé, že niektoré druhy sú odolnejšie viac, iné menej. Samozrejme mám na mysli bežné druhy tropického a subtropického pásma.

Svetlo vnímajú pomerne slabo. V porovnaní trebárs z cicavcami, hmyzom, hlavonožcami je to pomerne slabé. Ich  krátkozraké nepatria medzi ich dobre vyvinuté zmysly. Ryby nemajú viečka, ani slzné žľazy. Ryby počujú . O ich príjme a spracovaní zvuku toho veľa nevieme. V každom prípade, naše bežné zvuky nepočujú – ak sa vám to zdá – tak potom reagujú na , ale náš rozhovor určite nepočujú. Ich sluchové ústroje sú skôr orgánom rovnováhy. je orgán, ktorý dokáže veľmi veľa. Pomocou neho sa vedia napr. oslepené jedince orientovať. Dokonca veľmi bezpečne. Pravdepodobne ním veľmi presne vnímajú , tlak, smer, , elektromagnetické vzruchy, potravu, prekážky, ktoré dokážu najlepšie spracovať a následne sa podľa nich riadiť.

Ryby majú aj hmatové a čuchové . Chuťové bunky sa nachádzajú aj v ústach ako by mohli predpokladať, no veľká ť sa nachádza na plutvách. Je to zaujímavé, ale ryba sa dotkne potravy plutvou a vie, či je sústo môže chutiť, alebo nie. Ryby sa vyznačujú pohlavným dimorfizmom. Zaujímavý je však fakt, že niektoré druhy živorodiek dokážu za určitých okolností zmeniť . Tento jav sa vyskytuje najmä u mečúňa mexického helleri. V prípade, že sa v akváriu nachádza prevaha samičiek – je teda samcov, môžu sa niektoré samičky zmeniť na samca – narastie im , atď. Mnoho však z takýchto samcov je neplodných. Mne samému sa to v mojej praxi stalo, keď som choval dlhší mečúne. sa vyskytuje aj u iných druhov živorodiek, nie však tak často ako u X. helleri. Z hľadiska plodnosti helleri je zaujímavé, že čím neskôr dôjde ku začiatku rastu mečíka samcov – vlastne ku dospievaniu, tým je samček spravidla plodnejší. Ako však naznačujem v predchádzajúcom odstavci, ak k tomu dôjde zmenou pohlavia, často sú samci úplne neplodní. Takzvaný , ktorým sa a tvorí v skorom veku majú vyššiu dispozíciu k neplodnosti.


Rastliny žijúce pod vodou, resp. vodné rastliny vyskytujúce sa v akvaristike sú veľmi blízke príbuzné svojim suchozemským ekvivalentom. Rovnako obsahujú cievne , ktoré sa nazývajú . Tieto a sú obyčajne dobre viditeľné. Rastliny dýchajú počas celého 24 hodinového cyklu, cez deň – resp. za dostatku svetla prijímajú a vodu a tvoria z tejto neústrojnej hmoty (stavebné látky) najmä pre konzumentov a životodarný . Na rozdiel od suchozemských rastlín sú vodnému prostrediu prispôsobené tak, že príjem živín, prebieha celým povrchom rastliny (často aj koreňom). Vodné nemajú – suchozemské majú na spodnej strane listov. Rastliny produkujú prostredníctvom fotosyntézy kyslík. V prípade, že vidíme produkciu kyslíka rastlinami – bublinky, v bunke stúpla nad 40 mg/l. Avšak vzhľadom na dosť rozdielne fyzikálne a chemické podmienky a celkový charakter vodných rastlín, vodných rastlín prebieha oveľa pomalšie ako u rastlín suchozemských – teda aj rastové prírastky sú preto menšie.

Use to Comment on this Post