Hrad Devín

Známe hradu , ležiace na skalnom brale nad sútokom Moravy a a, patria k významným pamätníkom slovenskej minulosti (bratislava.sk). Za Trajána a Valentiana I. bola na e predsunutá rímska strážna stanica. Opevnenie vybudovala rímska posádka a bolo súťou hraničného obranného systému Rímskej ríše – Limes romanus (devin.sk). Na hradnej výšine existovala významná keltská osada už od začiatku posledného storočia pred n.l.. (slovenskehrady.sk). Mimoriadne významná strategická poloha, známa už Keltom a Rimanom, bola príčinou aj k založeniu mohutného slovanského hradiska na hradnom návrší, ktoré sa roku 864 prvý raz písomne uvádza pod menom  (bratislava.sk), čo znamená deva, dievča (devin.sk). Najstaršie po Slovanoch pochádzajú z 8. storočia, vyskytujú sa ne celej ploche lneho hradiska, z čoho si možno utvoriť predstavu o intenzívnej sídliskovej zá. Dodnes sa zachovali zvyšky zemného valu na severnej strane hradiska, ktorý bol vybudovaný už v rímskej dobe. ho spevnili drevenou palisádou (slovenskehrady.sk).

V 9. storočí tu sídlil , aj ktorý tu v roku 871 porazil Nemcov (kastiel.org). Z letopisov vyplýva, že na e sa opevnilo veľkomoravského knieža , ktorý hľadal útočisko pred východofranským kráľom Ľudovítom Nemcom (i15.cz). V období Veľkomoravskej ríše to bol najvýznamnejší pohraničný hrad (bratislava.sk). Toto rozsiahle hradisko, chránené od a vysokým bralom a od severovýchodu priekopami a zemnými valmi, bolo v období Veľkej Moravy jednou z najdôležitejších pevností proti expanzii Franskej ríše (bratislava.sk). Po roku 892 bol jedným z dôležitých bodov reťaze obranných hradísk proti útokom starých Maďarov z potiských oblastí (slovenskehrady.sk). Po zániku Veľkej Moravy nadobudol  strategický význam v 13. storočí, v období rakúsko-uhorských bojov o sku bránu. Na hradnom kopci vznikol menší kamenný pohraničný strážny hrad (wikipedia sk). V roku 1272 ovládol hrad , ktorý zvíťazil nad uhorským kráľom Štefanom (kastiel.org).

K rozsiahlejšej výstavbe potom prišlo až v roku 1460, keď sa stali vlastníkmi hradu grófi zo Svätého a Pezinka. Horný hrad prestavovali a iné úpravy v dôsledku tureckého nebezpečenstva vykonali , ktorí boli majiteľmi v rokoch 1527 – 1606. Posledné opevňovacie práce sa viažu rovnako ku Turkom a ku Pálfyovcom v druhej polovici 17. storočia. Po zániku tureckého nebezpečenstva sa začal v 18. storočí rozpadávať, k čomu prispel (wikipedia sk) v máji 1809 , ktorý obsadil a v júni vyhodil hrad do povetria. Odvtedy je v ruinách. Jeho slávu oživil v roku 1836 , pre ktorého bol symbolom slovanskej vzájomnosti a národného uvedomenia (sazp.sk). Od čias slovenského národného hnutia, po štúrovských vychádzkach na hradné , sa stal pre svoju veľkomoravskú tradíciu symbolom nielen dávnej slovanskej slávy, ale aj symbolom slovanskej družby a priateľstva medzi národmi. Zrúcanina hradu je národná kultúrna pamiatka a spravuje ju mestské múzeum v Bratislave (bratislava.sk).

Na hrade sa nachádzajú pozostatky rímskej . Jedna z nich sa nachádza na hornom nádvorí, pred vstupom do expozičnej interiérovej ti. Citujem z informačnej tabule, ktorá sa nachádza pri týchto pozostatkoch.Objavili ju po archeologického výskumu v 30. rokoch 20. storočia. Podstatná ť nálezov bola zničená po II. svetovej . Zistilo sa, že stavba pozostáva zo štyroch miestností, z ktorých jedna je zakončená apsidou orientovanou na juh. Na základe stavebnej techniky sa môže datovať do 3. storočia – obdobie dynastie Severovcov, s nasledujúcou prestavbou, ktorá sa mohla realizovať za cisára Valentiniána I. (364 – 375).“ Budovu možno charakterizovať ako súť civilnej (Informačná tabuľa na e). V rokoch 1921 – 1922 vo východnej ti hradiska objavili a neskôr identifikovali veľkomoravský kostol datovaný do 10 – 11. storočia (apsida.sk).

vznikli v dôsledku kolízie africkej a eurázijskej platne. Malé Karpaty a sú ich súťou. V kotlinách sa postupne vytvoril riečny systém Dunaja a Moravy. A práve nad sútokom spomínaných riek sa nachádza bralo skeho hradu. Predstavuje vyzdvihnutú ť pohoria uťatú zlomom voči poklesnutej skej bráneska hradná je národnou prírodnou pamiatkou. Hradné bralo je mohutné a členité, dosahuje výšku takmer 70 metrov. Vyskytujú sa tu na skale  (Informačná tabuľa).

Celý hradný kopec je významný aj ako botanická lokalita s výskytom mnohých chránených a ohrozených druhov rastlín. Vegetáciu hradného vrchu po stáročia ovplyvňoval človek. Rastie tu napr.  lumnitzeri, , , , , , , , , (Informačná tabuľa).

Skalná stena poskytuje hniezdne podmienky pre . Teplé južné svahy sú významným biotopom najmä pre a . V puklinách hniezdia napr.: sokol  tinnunculus, Z u vidlochvost jasoň , fúzač  (Informačná tabuľa). 

Odkazy:

 

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu