Hits: 2000

Zoologická záhrada sa nachádza v Mlynskej doline. Mimochodom neďaleko od Botanickej záhrady.

má celkovú rozlohu 96 hektárov, expozičná časť 35 hektárov. Súčasťou je okrem iného sú pavilóny šeliem, primátov, výbehy nosorožcov, kengúr, zebier, žiráf, antilop, hrošíkov, plameniakov a pelikánov (zoobratislava.sk). Z výstavbou zoologickej sa začalo v roku 1959. Uvažovalo sa od nej od roku 1948. V rokoch 1981 – 85 prišlo k likvidácii dvoch tretín zo kvôli výstavbe kanalizačného zberača a diaľničnej prípojky. Pričom zanikla tá časť, ktorá bola pre návštevníkov najzaujímavejšia. Ďalším zásahom bola výstavba D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty, ktorá začala v marci 2003. Napriek tomu sa po roku 2000 zoologická záhrada adaptovala a rozvíjala. Vybudovali sa rôzne nové časti, napr. pavilón šeliem, primátov, DinoPark. Ku koncu roku 2016 disponovala 174 druhmi zvierat v počte 968 chovaných jedincov (zoobratislava.sk).

Čítaj podobný článok  Ulice

Odkazy

Vlky, hyeny, leopardy, levy,

Opice, orangutany,

Hrochy, nosorožce,

Vtáky

Kone, ovce, prasce, a

Use Facebook to Comment on this Post