Hits: 2603

Zoologická záhrada sa nachádza v Mlynskej doline. Mimochodom neďaleko od Botanickej záhrady.

má celkovú rozlohu 96 hektárov, expozičná ť 35 hektárov. Súčasťou je okrem iného sú pavilóny šeliem, primátov, vý nosorožcov, kengúr, zebier, žiráf, antilop, hrošíkov, plameniakov a pelikánov (zoobratislava.sk). Z výstavbou zoologickej sa začalo v roku 1959. Uvažovalo sa od nej od roku 1948. V rokoch 1981 – 85 prišlo k likvidácii dvoch tretín zo kvôli výstavbe kanalizačného zberača a diaľničnej prípojky. Pričom zanikla tá časť, ktorá bola pre návštevníkov najzaujímavejšia. Ďalším zásahom bola výstavba D2 Bratislava čská cesta – Staré Grunty, ktorá začala v marci 2003. Napriek tomu sa po roku 2000 zoologická záhrada adaptovala a rozvíjala. Vybudovali sa rôzne nové časti, napr. pavilón šeliem, primátov, . Ku koncu roku 2016 disponovala 174 druhmi zvierat v počte 968 chovaných jedincov (zoobratislava.sk).

, hyeny, , ,

, ,

, ,

, , , a

Use to Comment on this Post