Hits: 28080

Dno tvorí , prípadne a . Štrk je ideálny o veľkosti zŕn 3 – 4 mm. Ak použijeme , tak by mal byť hrubozrnný. Vo väčšine prípadov. Jemnozrnný udusí pomerne rýchlo tlak vody a potom dochádza k nežiaducemu anaeróbnemu rozkladu. Ako substrát je možné použiť v niektorých prípadoch aj pôdu, avšak v pôde je pomerne rozvitá , takže odporúčam postupovať opatrne a radšej vo väčších objemoch nádrže. Určite však sa – sa veľmi hodí pre pestovanie rastlín. Zložky dna poskytujú najmä pre , ktoré sa nám starajú o celkový ekosystému . Tam prebieha a syntéza hmoty. Preto je dôležé, aby do dna zasahovali len minimálne, v žiadnom prípade sa nesmie dezinfikovať, premývať vo vode každý týždeň apod. Dno takisto trpí liečivami. Ak zakladáme novú , použime ak máme k dispozícii, aspoň malé množstvo starého piesku, starého štrku. V dne prebieha , hmoty, , , , , atď.. Od dna sa treba v akvaristike doslova odrážať. Má aj mechanickú funkciu. Do dna sadíme .

Dekoráciu považujem z hľadiska prirodzenosti za veľmi podstatnú. Ide aj o estetický aspekt, aj o biologický. by mala zodpovedať nárokom tej ktorej taxonomickej skupine. Aj preto odporúčam chovať spolu druhy, ktoré sú z rovnakej geografickej oblasti. Potom máte šancu sa dopracovať k väčším chovateľským úspechom. Tvoria ju napr. väčšie skaly, drevo (), ale aj rastliny. Pre jednotlivé druhy, oblasti je vhodné použiť iné horniny a nerasty. Napr. pre americké sú vhodné , pre africké naopak skôr , , , tuf. Nie je vhodné použiť horniny a nerasty obsahujúce vysoký kovov, napr. , alebo . Preto aby nám nedeterminovali zvyšujúcu sa , ak tento stav je pre nás nežiaduci, použijeme tuf, alebo , materiál neobsahujúci a . sa dajú kúpiť, alebo kdesi nazbierať – ak sa vám to podarí, stačí ich vydrhnúť a dobre umyť a sú použiteľné. V prípade použitia vápenca bude vykazovať vyššiu ako východisková. Hodí sa to, ak potrebujem vodu tvrdšiu. napr. pre živorodky strednej Ameriky ak disponujeme vodou veľmi mäkkou. Na to, aby sme zistili prítomnosť vápnika, môžeme použiť postup používaný najmä v pedológii, a to síce, že nalejeme na horninu, alebo nerast kyselinu a posúdime či reakcia syčí a ako silno. Môžeme použiť napr. ocot, , H2SO4, H3PO4. Po reakcii dotknutý radšej zahoďme, alebo aspoň poriadne umyme pod tečúcou vodou.

je takisto vhodný materiál. Často sa im v akvaristickej praxi vraví . Ak ho kúpite máte obchodom zaručenú bezpečnosť. Ide väčšinou o subtropické drevo mangrovov – ťažké plné (príbrežná ), prípadne o africké , , . Ak použijeme prinesené z prírody, malo by sa jednať o starší kus, najlepšie dub, jelša. Nájdeme ich najmä v nízkych nadmorských výškach, v lužných lesoch pri vodných tokoch. Vhodné je použitie aj starej kôry. Pred aplikáciou v nádrži stačí umyť. Je možné aby vyslovene hnilo, ale len pre niektoré druhy, a v dostatočne veľkom objeme – napr. . Takéto nám bude tlačiť smerom dole, najmä v prípade hnitia, vylučovať – prispievať ku tvorbe organických chelátov, k zachytávaniu minerálnych látok ako napr. železa. Rovnako úctyhodná je ich pri tvorbe mikroflóry dna, dekompozícii hmoty. ínové kyseliny sú dôležitou súťou aj metabolických procesov v pôde v suchozemských podmienkach. Toto nám bude na 99% vodu farbiť do hneda – je jedno či ide o zakúpené v obchode alebo zadovážené inak. Procedúry kážuce variť, ť, máčať vo vode, drhnúť považujem za neadekvátne, pretože vynaložené úsilie je podľa mňa príliš veľké. Je , že to pomôže proti farbeniu (ale musíte sa naozaj veľmi veľmi snažiť), ale ja som zástancom jednoduchšieho – časom, zhruba po trištvrte roku priemerne veľký kus dreva farbiť prestane. plní aj funkciu biotickú, nielen estetickú. Skaly a tvorí – priestor pre drobenie teritórií, čo je veľakrát nevyhnutné. Má zjavný vplyv na sa našich miláčikov. Okrem toho môže predstavovať peknú súčasť nášho malého umelého ekosystému zvaného . Ako dekoráciu chápem za určitých okolností, resp. uhla pohľadu, aj , ich vzájomné usporiadanie. Najmä v prípade biotopových akvárií napr. pre bojovnice, alebo ide o názorné príklady. V týchto nádržiach je vhodné neustále udržiavať množstvo materiálu z dreva, šišiek, plávajúcich rastlín, vodných rastlín, rastlín na hladine apod. Vtedy plnia aj funkciu úkrytov.

Pozadie môže byť takisto veľmi významnou zložkou akvária, aj keď sa bez neho zaobíde. V najľahšom prípade ho môže tvoriť zakúpená v obchode, prípadne vytvorená nami. Priestor zadnej môžeme riešiť aj zatretím na nejakú tmavú farbu, častá je modrá, hnedá alebo čierna. Trojrozmerné – je možné vytvoriť z rôzneho materiálu. Sú dostupné v obchodnej sieti, ale možno si ich vyrobiť aj vlastnými rukami. Vhodný materiál je napr. , na vyleptanie sa používa riedidlo. Ako lepidlo naň sa hodí epoxidová živica, taká ktorá neškodí osadenstvu, nerozpúšťa sa vo vode. Lepíme bridlicu, iné kamene, drevo, podľa chuti. Lepidlo sa posypáva pieskom, pretože v prípade že bude na viditeľné, samotné lepidlo nevyzerá veľmi dobre bez tejto prísady. Vhodným základným materiálom je aj polyuretánová pena. Dbáme na tom, aby zadná časť bola vhodne prilepená na zadnú stenu akvária, aby sa tento priestor nestal životným priestorom pre , a aby sa zadná stena zbytočne nazariasovala.

Travertín – sopečný je dekoračná hornina, ktorá má veľmi členitý reliéf. Niekedy sú na ňom rôzne , – ú smerom dnu, ale niekedy aj smerom von – vtedy to vyzerá akoby boli na ňom nejaké zrná. Sám mám prevŕtaný miestami ako ementál. Mám ho poukladaný tak, aby tvoril množstvo úkrytov pre veľké aj menšie druhy. On zvyšuje vylučovaním vápnika vody, spolu s čím takmer vždy ide aj zvyšovanie alkality – zásaditosti. Travertín mám použitý v akváriu s druhmi z jazera . Okrem toho mám aj spomínané , kedysi som ho komponoval spolu s kameňmi, dnes mám skôr časť kamennú a časť drevenú. Niekedy použijem v jednej časti menšie a dekoráciu prispôsobenú pre potreby „škôlky“. Pre Malawijské používam tuf, čo je takisto sopečná – vulkanická hornina, avšak neobsahuje ani zďaleka toľko vápnika ako travertín. Okrem toho má nižšiu hustotu, vzhľadom na svoj pôvod má amorfný charakter – materiál, ktorý vznikol veľmi náhlym stuhnutím žeravej magmy – preto sa vyznačuje dekoračným vzhľadom. Okrem toho občas použijem jelšové a a dubovú kôru. Podstatnou a neoddeliteľnou súčasťou sú aj rastliny. Tu platí, že narúšam v nevyhnutných prípadoch. Ako pozadie v cichlidových nádržiach používam pozadie Slim Line od .

Use to Comment on this Post