I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others. Powered By GSpeech

Neusiedler See

je známe jazero v Dol­nom Rakúsku. Jeho južná časť siaha do Maďar­ska. Je cie­ľom mno­hých cyk­lis­tic­kých výle­tov aj zo Slo­ven­ska. Napo­kon aj okolo samot­ného jazera sú vytvo­rené pod­mienky pre cyk­lo­tu­riz­mus. Jeho slo­ven­ský názov .

Odkazy:

novypopular.eu

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech