Hits: 28589

sú po gupkách a mečovkách asi najznámejšou rybou chovaná v akváriách. Je to juhoamerická cichlida z povodia Amazonky, ktorá by mala byť v husto rastlinami zarastenom akváriu. Ide o menej náročný druh. Synonymá: , , dumerilii, eimekei, scalaris. Existuje mnoho variet skalárov. Ako cenená forma sa považuje čierny skalár. Kedysi pôvodné boli úctyhodných rozmerov, dnes už takéto by hľadali len veľmi ťažko. Dnes aj 10 cm vysoký skalár je dobrý. Bohužiaľ u skalárov došlo v akváriových chovoch už k takej degradácii šľachtením, chovom v nevhodných podmienkach. Veľmi často sa stretávam u chovateľov bez väčšieho záujmu, alebo u začínajúcich akvaristov, že chovajú v malých nádržiach. Skalár by sa mal chovať aspoň v 150 litrovej nádrži, ktoré je 50 cm vysoké. Dá sa povedať, že čím su ľachtenejšie, tým sú chúlostivejšie. A zá, tým sa ľahšie chytajú do . é sú šikovnejšie a nedajú sa len tak ľahko chytiť. Čím sú variety vzdialenejšie od divokej formy, tým sú chúlostivejšie. sa rozoznáva ťažko, samička má v období neresu na hlave menší . Skalár je schopný mať 1000 ikier, avšak je veľmi malý a vyžaduje striktne prachovú živú potravu, čo môže byť problém. Skalár na rozmnoženie potrebuje tlak , ale pokiaľ má všetko ostatné v dobrom stave, je schopný sa vytrieť aj v 8 litrových 20 cm vysokých nádržkách. To je však chovateľský extrém a netreba si z neho brať príklad. Skaláre, pokiaľ majú mladé, tak sa môžu istý starať o potomstvo, ak je vo forme ikier. Ak sa vyliahne , skalár takmer vždy podľahne a nakŕmi sa nimi – vlastným potomstvom. Preto sa v tejto dobe neodporúča, aby sa dospelce zdržiavali spolu so znáškou. kladú na pevný podklad, ktorým môže byť aj list , napr. list echinodoru. Používa sa aj napr. nerovný kúsok s odstrihnutej PET flaše.

Skalár je pokojná ryba, pri ktorej nie je dobre chovať príliš zvedavé , ktoré rady ochutnávajú takýchto pokojnejších rýb. Nevhodná kombinácia je napr. s mrenkami štvorpruhými – tetrazona. Skaláre ak majú príležitosť, požierajú , napr. neónky, ale aj . Ak žijú vedľa seba roky, je možné že si na seba zvykli a v tom prípade je možné, že nechajú tieto „malé ryby“ na pokoji. Samostatnou kapitolou je spoločne s terčovcami. sú veľmi náročné a náchylné na množstvo chorôb. Skaláre sú v tomto smere odolnejšie. Spoločný odporúčam len skúseným chovateľov. V zá to nie je vylúčené, však musia byť dostatočne odčervené. Podobný druh skalára, ktorý sa veľmi ťažko drží pri živote ale dosahuje veľkostí, ktoré kedysi dosahoval aj P. scalare, je . Existuje mnoho foriem skalárov, registrujem tieto: , amazonia, diamond, gold marbled veiltail, gold veltail, , leopard, marble, manacapuru, manacapuru red back.

Use to Comment on this Post