Hits: 3342

Meek, 1904 je juhoamerickou cichlidou dosahujúcou 15 cm, v 7 – 8.5, dH 8 a viac, v teplote 25 – 28°C, vyskytuje sa v Mexiku, v povodí  (Fish Base), v riekach stekajúcích do Atlantického oceánu. Rodové meno je zložené zo slov „“ (loviaca) a „Ichthys“ (ryba). Druhové meno „ellioti“ je po americkom prírodovedcovi, Danielovi Giraudovi Elliotovi (akvarista.cz).

Thorichthys ellioti
2008
Thorichthys ellioti
2008
Thorichthys ellioti
2008

Use to Comment on this Post