Hits: 1644

Obec leží na styku Pienin a Spišskej Magury, v doline potoka a jeho prítoku . Názov sa odvodzuje od líp. V obci žije takmer 1000 obyvateľov (velkylipnik.sk).  osídľovali v  druhej polovici 13. storočia a povolaní Bélom IV. na zaľudnenie okrajových oblasti uhorského kráľovstva po tatárskom vpáde – tzv. , uhorský kráľ v rokoch 1308-1342 daroval územie Lipnický les – v roku 1314 Juliusovi Gorgeyovi – synovi Hanusa zo Spišského Hrhova-Gargowa) a v krátkom čase sa tu rozrástla obec s nasledovnými dobovými názvami: Lupnik, Fellyupnik, Felwpnik, Lyndona, Lyndnou, Lipnik. Počas 15. a 16. storočia prebiehalo dosídľovanie prevažne Rusínmi z pravlasti Halíča, ktorí sa venovali pastierstvu a chovu dobytka – tzv. . Neskôr sa okrem poľnohospodárstva obyvatelia začali zaoberať aj remeselníctvom, známe je napr. vandrovné . Na prelome 19. a 20. storočia začalo hromadné obyvateľov za prácou do cudziny, hlavne do  a Kanady. Po skončení 2. svetovej v roku 1945 sa niekoľko rodín z vysťahovalo – optovalo na Ukrajinu, niektoré rodiny sa neskôr vrátili späť na Slovensko (velkylipnik.sk).

Use Facebook to Comment on this Post