Hits: 1995

Obec Veľký leží na styku Pienin a Spišskej Magury, v doline potoka a jeho prítoku . Názov sa odvodzuje od líp. V obci žije takmer 1000 obyvateľov (velkylipnik.sk). Veľký osídľovali v  druhej polovici 13. storočia a povolaní Bélom IV. na zaľudnenie okrajových oblasti uhorského kráľovstva po tatárskom vpáde – tzv. na nemeckom práve, uhorský kráľ v rokoch 1308-1342 daroval územie Lipnický v roku 1314 Juliusovi Gorgeyovi – synovi Hanusa zo Spišského Hrhova-Gargowa) a v krátkom čase sa tu rozrástla obec s nasledovnými dobovými názvami: , , , , , Lipnik. Počas 15. a 16. storočia prebiehalo dosídľovanie prevažne Rusínmi z pravlasti Halíča, ktorí sa venovali pastierstvu a chovu dobytka – tzv. po valašskom práve. Neskôr sa okrem poľnohospodárstva obyvatelia začali zaoberať aj remeselníctvom, známe je napr. . Na prelome 19. a 20. storočia začalo hromadné obyvateľov za prácou do cudziny, hlavne do  a Kanady. Po skončení 2. svetovej v roku 1945 sa niekoľko rodín z vysťahovalo – optovalo na Ukrajinu, niektoré rodiny sa neskôr vrátili späť na (velkylipnik.sk).

Use to Comment on this Post