Hits: 204

leží v nadmorskej výške 488 metrov nad morom na rozlohe 16.68 km2. Žije tu 1811 obyvateľov (Wikipedia). Historické názvy: , , , , , nad Popradom. je maďarský názov (e.obce.sk). Najstaršia zmienka o obci je z roku 1269, obec však existovala už pred rokom 1100. Uhorský kráľ tu usadil vysunutú stráž Plavcov () na ochranu hraníc. Zrejme začiatkom 14. storočia sa tu usadilo noví obyvatelia podľa zákupného práva. V roku 1505 dostalo trhové práva. V roku 1756 vyhorela. V roku 1828 tu bolo postavených 130 . Od začiatkom 20. storočia tu existuje závod na výrobu syrov (plavec.sk).

Use to Comment on this Post