Hits: 4733

Ende­mit jaze­ra Tan­ga­ni­ka. Sú to jem­né, krás­ne ryby. Mne evo­ku­jú myš­lien­ku na motý­le.

Cyp­ric­hro­mis lep­to­so­ma (Bou­len­ger, 1898) (Fish Base) dosa­hu­jú 11 cm, žijú vo vode s pH 7.8 – 8.8, tep­lo­tou 23 – 26 °C, s tvrdo­s­ťou 8 – 20 dH (fishp​ro​fi​les​.com). Syno­ny­má: Para­ti­la­pia lep­to­so­ma, Lim­noc­hro­mis lep­to­so­ma (Leonard). Žijú vo vodách so skal­na­tým dnom medzi Mpu­lun­gu a Kigo­ma, v obrov­ských hej­nách. Jad­ro je tvo­re­né samič­ka­mi (akva​ris​ta​.cz). Exis­tu­je množ­stvo foriem: Mpu­lun­gu, Iko­la, Kari­la­ni, Kigo­ma, Utin­ta, Jum­bo Kitum­ba, Jum­bo Chai­ti­ka, Jum­bo Moli­ro, Kekese.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post