Hits: 4995

calvus (Poll, 1978). Synonymá: , calvus, . Dosahuje 13.5 cm, je endemitom jazera .

Medzi akvaristami sú najviac rozšírené Zambia a Moliro, menej . Samci dosahujú väčšie rozmery, majú aj viac predĺžené . Trie sa v úkryte (Elieson), ale aj voľne na substrát (aquapage.cz). Má viacero morfologických variet: black, white, zebra (Elieson), Chisanse (aquapage.cz). Je to dravec, ktorý sa živí poterom iných rýb, ale podobne veľké iného druhu si viacmenej nevšíma (aquapage.cz). Rozmnožuje sa pomerne ľahko, počet ikier dosahuje 200 kusov (akvarista.cz).

Use to Comment on this Post