Hits: 3700

Alto­lam­pro­lo­gus com­pres­si­ceps (Bou­len­ger, 1898) je dra­vec dosa­hu­jú­ci 15 cm. Samič­ky sú výraz­ne men­šie (Růžek). Je ende­mi­tom jaze­ra Tan­ga­ni­ka. Je zná­my aj “Comps” (Elie­son). Sú to špe­cia­lis­ti na lov pote­ru (Růžek). For­my: Gold Head, Black, Black Pear­ly, Oran­ge, Red Fin Black, Red Fin Oran­ge, Red Fin Gold, Gold Zambia, Kari­la­ni Gold, Mabi­li­bi­li Oran­ge, Red Bulu Point, Chai­ti­ka, Muton­dwe, Mabi­li­bi­li, Gold Face, Oran­ge Top, Red, Red Fin, Fire Fin, Anthrazite

Odka­zy

Altolamprologus compressiceps Gold head
Imrich Ful­jer – www​.cich​lid​.sk
Altolamprologus compressiceps
Akva­ris­ta Plzeò 2008

Use Facebook to Comment on this Post