Hits: 1837

erythropterus  Freyhof & Herder, 2002 dosahuje 12 cm, vyžaduje 6 – 7.5, teplotu 21 – 28°C (aquaworld.netfirms.com), dožíva sa cca 5 rokov, pochádza z Thajska a Vietnamu (rybicky.net). Podľa FishBase dosahuje maximálne 6.5 cm a pochádza z Vietnamu.

Macropodus erythropterus

 

Macropodus erythropterus

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu
Čítaj podobný článok  Colisa labiosa