Hits: 12650

Druh pochádzajúci z juhovýchodnej Ázie, dosahujúci trochu menšie rozmery ako príbuzná (ňuchavec) – Trichopterus. Synonymus je lalius. Samček je farebne výraznejšie sfarbený, samička má spodnú plutvu zaoblenejšiu ako samček. Ide o druh, ktorý má labyrint – čo je dýchacie ústrojenstvo, ktoré dovoľuje týmto zvieratám dýchať atmosférický . Vyvíja sa im po 50 dňoch od rozplávania. Pri trení tvoria na hladine. Vyžadujú husto zarastené a dekoráciou posiate , okolo 6.5, CT do 10 °N. Z hľadiska náročnosti by som ich zhodnotil, že ide o náročnejší druh, určite aspoň v oblastiach s tvrdšou vodou. sú náchylné podliehať chorobám, stresu.

je známa tým, že je je mimoriadne malý. Preto je ťažké nájsť preň vhodnú potravu. Na úspešný odchov je nutný . a sú aj veľmi náchylné na zmenu teploty, aj nad hladinou. Preto je treba mať buď rovnakú teplotu v okolí ako je v ňom, alebo čo je reálnejšie pomocou krytu, krycieho skla, prípadne nejakých ďalších izolácii zabezpečiť rovnakú teplotu pod hladinou aj nad hladinou. je slabý, a robí mu ťažkosti plávať. Odporúča sa preto pri odchove znížiť výšku hladiny na 10 cm od dna. lalia je farebne atraktívny druh, ktorý je predmetom záujmu predajcov rýb, je vyšľachtených viacero foriem. Registrujem tieto formy: blue neon.

Use to Comment on this Post