Hits: 1684

je flyšové pohorie na severnom Slovensku. Najvyšším vrchom pohoria ja – 1259 metrov nad morom. V časti a na priľahlých svahoch sa zachovali viaceré zosuvného charakteru. Na styku pohoria s kotlinami vyvierajú  (wikipedia.sk). má viac ako 30 kilometrov dlhý hrebeň. V minulosti to bola drevorubačská a pastierska (pieniny.sk). 

Use to Comment on this Post