Hits: 1583

je flyšové pohorie na severnom Slovensku. Najvyšším vrchom pohoria ja – 1259 metrov nad morom. V časti a na priľahlých svahoch sa zachovali viaceré zosuvného charakteru. Na styku pohoria s kotlinami vyvierajú minerálne  (wikipedia.sk). má viac ako 30 kilometrov dlhý hrebeň. V minulosti to bola drevorubačská a pastierska krajina (pieniny.sk). 

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post