Hits: 3567

som navštívil už veľakrát. Pred rokmi som sa chodil sem lyžovať na .

Názov možno odvodiť od pohanského kultu slovanského Zmoka, patróna hutníkov, ktorí tu od laténskej doby tavili železnú rudu. V polovici 13. storočia poskytli husté okolo prameňov obyvateľom podtatranských dedín spoľahlivý úkryt pred tatárskymi hordami a približne o dve storočia neskôr ich opäť úspešne ochránili pred husitmi, ktorí zo západu prenikli do podtatranskej oblasti (vysoketatry.sk). Je najstaršou tatranskou osadou. Leží na úbočí Slavkovského štítu. V roku 1793 bola postavená v blízkosti prameňov horáreň a poľovnícka chata Štefana Csákyho (vysoketatry.com). bol iliašovský veľkostatkár a založil. Iniciátorom bol evanjelický farár (vysoketatry.sk).

Ku rozvoju Smokovca došlo v polovici 19. storočia za nájomcu Juraja Rainera, kedy boli postavené prvé väčšie a a aj vodoliečebné zariadenie (vysoketatry.com). V tomto období sa rozvinula na základe smokoveckej (vysoketatry.sk). Rokom 1904 sa datuje výstavba Grandhotelu (vysoketatry.com). je administratívnym centrom Vysokých Tatier. Sídli tu . je aj významným dopravným uzlom. Z neho ide lanovka do lyžiarskeho strediska (tanap.sk). Sú tu sústredené , niektoré , , cestovné kancelárie (e-tatry.szm.com).

Use to Comment on this Post