Hits: 2991

Varia­tus­ky pat­ria medzi živo­rod­ky. Sú veľ­mi podob­né Xip­hop­ho­rus macu­la­tus. Ich slo­ven­ský názov je pla­ta pes­trá. Pochá­dza­jú z juž­né­ho Mexika.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post