Hits: 1109

Dolné Trhovište je obec v okrese (Wikipedia), v juhozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny, v doline Trhovištského potoka (regionhlohovec.sk). Na ploche 10.06 km2 žije 637 obyvateľov, leží v nadmorskej výške 180 metrov nad morom. Je písomne doložená od roku 1156 (Wikipedia). Historické názvy , , , , , , , . V roku 1902 bola k obci pričlenená obec  (regionhlohovec.sk).

V údolí potoka medzi obcami a Dolné Trhovište ležia pozostatky stredovekej z 12.-13. storočia a nálezy pravekých mladokamenných nádob a kamenných nástrojov z obdobia 4 000 rokov pred n. l.. V intraviláne v časti našli pozostatky z doby laténskej a doby rímskej. V časti sa našli objekty z mladšej doby kamennej. Identifikovaný bol rondel v neolitickej osade. Kamenné boli vybudované nad údolím Trhovištského potoka ľudmi Lengyelskej kultúry 4 000 rokov pred n. l.. Približne dvesto metrov juhozápadne od kostola sa nachádzajú pozostatky keltského pohrebiska, ktoré dokladajú laténske a pohrebisko. V časti a sa našli pozostatky z mladšej doby kamennej. Východne od kostola Svätého Juraja bola doložená á Vasar (Vascard, Wasard). Kostol bol pravdepodobne súťou panského dvorca. Pôvodne románsky kostol postavili ešte pred tatárskym vpádom – v prvej tretine 13. storočia. V roku 1855 v časti postavili kaštieľ. Je možné, že na mieste tohto kaštieľa stála v stredoveku kúria, možno a trhové miesto pod názvom  (dolnetrhoviste.sk).

Use to Comment on this Post