Hits: 7041

žije v prírode v jazere . Má na o jeden priečny pruh viac ako C. gibberosa. Jeho slovenský názov je . V prírode žije v hlbších častiach jazera Tanganika – zhuba 40 metrov pod hladinou. Pri výlove je nutné postupovať postupne, inak dôjde ku poškodeniu plynového mechúru. sú veľké , veď len na výšku môžu dosiahnuť viac ako 10 cm. Hodí sa to väčšieho , odporúčal by som 1 000 litrov a viac. V nízkom akváriu trpia ich prsné . Z hľadiska náročnosti by som Cyphotilapie zhodnotil ako stredne náročné. Je to inteligentná ryba, ktorá sa dokáže naučiť prijímať potravu aj z , nechá sa aj pohladiť. Je však ľakavá a vzhľadom na svoju silu, dokáže riadne ošpliechať aj vás. Pri prijímaní potravy agresívnejšie.  (Boulenger, 1906) dosahuje 33 cm (Fish Base),  je vhodné 7 – 8.9, dH 12 – 30°N, 23 – 29°C, dožívajú sa aj viac ako 25 rokov (aqua-fish.net).

je ťažšie, za hlavný predpoklad by som považoval . V prírode sa popisujú jednotlivé formy podľa oblastí v ktorých žijú – napr. forma Zambia, Burundi. Tieto formy sa od seba pomerne líšia. Registrujem tieto formy : Bangwe, Bangwe Yellow, Bismark, Blue Kapampa, Blue Mpimbwe, Blue Zaire, Bulu Point, Burundi, , Fulwe Rocks, , Isanga, Kambwimba, Kapampa, Karilani, Kasanga, Kavala, Kigoma, Kipanga, Kitumba, Mabilibili, , Molwe, Mpimbwe, Neon Black, Samazi, Silver Blue, True Blue, Zaire, Zaire Blue, Zambia.

 

Use to Comment on this Post