Hits: 2257

(Gray, 1831) dosahuje 100 cm, žije v teplote 24 – 28°C, rozšírená je v povodí Mekongu a Chao Phraya (Fish Base). je vhodné 6 – 7, dH 1 – 10 °N, dožíva sa  8 – 15 rokov (diszhal.info).

 

 

Use to Comment on this Post