Hits: 11324

sú vyhľadávané najmä pre osobitý . Vďaka tomu sa podľa mňa tešia takej obľube. Ide o druh z jazera , žravca dosahujúceho 7 cm. Avšak nepohrdne a má dostavať aj „vegetariánskou“ stravu. Ich by som hodnotil ako stredne náročný. sa určí len veľmi ťažko, sú si veľmi podobné, sa dá rozlíšiť viac-menej len podľa správania. sú pomerne teritoriálne. Sú známe tým, že svojou veľkou bojovnosťou dokážu ochrániť svoje potomstvo v spoločnom akváriu. Ešte zaujímavejšie je, že nielen ochraňujú svoje potomstvo, ale aj starší súrodenci. Bežne zastrašujú oveľa väčšie druhy, napr. aj Cyphotilapia frontosa. Na druhej strane ide o druh, ktorý sa v staršom veku stavia navzájom k sebe veľmi neznášanlivo. Postupne dochádza k postupnej likvidácii. Jedince, ktoré žili aj roky spolu sú zrazu nepriateľmi. Registrujem tieto formy: , daffodil, kapampa, kasegera, kiku, fulwe .

 

Use to Comment on this Post