Hits: 26220

Slovenské synonymum je . Druh pochádzajúci z juhovýchodnej Ázie. Existuje , závojnatých, zlatých, červených, atď. karasov je pomerne á záležitosť. Množstvo ikier je veľmi veľké, môže dosahovať aj 5000 kusov. sa šľachtili už v stredovekej Čine, možno aj v staroveku. je ryba, ktorá je väčšieho vzrastu, sú menšie formy, ale i závojnatku môžeme zaradiť medzi veľké . značne bagrujú , často vytrhávajú. Preto by som odporúčal chovať ich buď v nádrži bez rastlín, alebo s pevne upevnenými rastlinami o veľké alebo inú dekoráciu. Prípadne by som sa orientoval na skôr na pevnejšie druhy ako napr. , , . Neodporúčam najmä chovať spolu s inými druhmi rýb. Ich látková premena prebiehajúca v tráviacej sústave vôbec nie je dokonalá a tieto vyvrhnuté sú pomerne jedovaté pre iné . To je aj dôvod na to, aby počítali na jedného jedinca viac litrov , aby sme zabezpečili dobrú filtráciu . ľachtené zlaté karasy – . Závojnatky – . bicaudatus. Existujú formy, ktoré majú teleskopické , , kedy sú očné viečka akoby nafúknuté do veľkosti hlavy jedinca. Šľachtenie foriem nepozná hádam . Nie som zástancom foriem, ktoré sú na úkor živočícha ako takého. Registrujem tieto formy: , kometa, shubunkin, ryukin, , demekin – , čótengan – , suihogon – bublinočka, ranchu – levia hlava, oranda, fancy, veiltail, redcap oranda, pearlscale, fantail, celestial, bublina, black moor, . čierna teleskopka, balónové oko, bublinočka, nebohľadka, teleskopka.

Use to Comment on this Post