Hits: 4489

Z hľadiska ochranárskeho, predovšetkým druhovej ochrany je už dnes veľmi zaujímavá možnosť v akvaristike ochrany druhu – to znamená mimo lokality prirodzeného areálu. Je to logické, pretože obyčajne chovajú subtropické a tropické druhy vzdialené od ich pôvodného rozšírenia. Viacero taxónov je už zdecimovaných, preto v budúcnosti by mohla nadobudnúť aj tento relatívne nový rozmer. Tam kde už nie je možná ochrana „in situ“ je možnosť veľmi vhodná. Ochrana často nie je reálna, pretože lokality, v ktorých žili pôvodne ryby, resp. už často neexistujú – došlo k zničeniu ekosystému pre pôvodné organizmy. Akvaristika je veľmi rozšírená po celom svete, čiže ohrozených, prípadne už v prírode vyhynutých taxónov môže prebiehať teoreticky u veľmi veľa chovateľov. Nebolo by od veci, keby ochranárske organizácie, resp. využili tento potenciál. Genofond sa oslabuje, práve preto by malo dochádzať ku spolupráci a ku vymieňaniu genetickej informácie, čo by viedlo ku zachovaniu biologickej hodnoty taxónu. 

Nezanedbateľným významom je priblíženie človeka k prírode. Kto čo len trochu zahorí do rybičiek, zrejme bude mať bližšie ku prírode ako takej. A ak vezmem do úvahy fakt, že sa akvaristom stane človek, ktorý sa predtým správal ku vlastnému životnému prostrediu macošsky, snáď získa aspoň niečo, čosi pozitívne nielen preňho samotného, a to , k živým organizmom, a možno aj k svojmu vlastnému životu. V prípade, že sa akvaristom podarí aj odchovávať, možno sa aj v nás prebudia rodičovské pudy. Obdobne v prípade našich chovancov aj . Podľa môjho skromného názoru je oblasť chovateľstva najvhodnejšia pre nás, v prípade že máme iné obmedzenia pre nejakého živočícha. Ryby nekričia, veľmi ani nepáchnu, sú nemobilné. Navyše má potenciál priniesť estetický prvok do našej domácnosti.

Use Facebook to Comment on this Post