Hits: 4583

Z hľadiska ochranárskeho, predovšetkým druhovej ochrany je už dnes veľmi zaujímavá možnosť v akvaristike ochrany druhu – to znamená . Je to logické, pretože obyčajne chovajú subtropické a tropické druhy vzdialené od ich pôvodného rozšírenia. Viacero taxónov je už zdecimovaných, preto v budúcnosti by mohla nadobudnúť aj tento relatívne nový rozmer. Tam kde už nie je možná “ je možnosť veľmi vhodná. Ochrana často nie je reálna, pretože lokality, v ktorých žili pôvodne , resp. už často neexistujú – došlo k zničeniu ekosystému pre pôvodné . je veľmi rozšírená po celom svete, čiže ohrozených, prípadne už v prírode vyhynutých taxónov môže prebiehať teoreticky u veľmi veľa chovateľov. Nebolo by od , keby , resp. využili tento potenciál. Genofond sa oslabuje, práve preto by malo dochádzať ku spolupráci a ku vymieňaniu genetickej , čo by viedlo ku zachovaniu biologickej hodnoty taxónu. 

Nezanedbateľným významom je priblíženie človeka k prírode. Kto čo len trochu zahorí do rybičiek, zrejme bude mať bližšie ku prírode ako takej. A ak vezmem do úvahy fakt, že sa akvaristom stane , ktorý sa predtým správal ku vlastnému životnému prostrediu macošsky, snáď získa aspoň niečo, čosi pozitívne nielen preňho samotného, a to , k živým organizmom, a možno aj k svojmu vlastnému životu. V prípade, že sa akvaristom podarí aj odchovávať, možno sa aj v nás prebudia . Obdobne v prípade našich chovancov aj . Podľa môjho skromného názoru je oblasť chovateľstva najvhodnejšia pre nás, v prípade že máme iné obmedzenia pre nejakého živočícha. Ryby nekričia, veľmi ani nepáchnu, sú nemobilné. Navyše má potenciál priniesť estetický prvok do našej domácnosti.

Use to Comment on this Post