Hits: 5240

ý druh živorodky pochádzajúci z Jamajky. Je to veľmi živý, neustále sa pohybujúci zjav v akváriu. Reprodukcie maximálne schopný druh. Prijíma snáď akúkoľ potravu.

Use to Comment on this Post