Hits: 7178

Girard, 1859 ým druhom živorodiek. Ich pôvod je , Južná Karolína, Severná Karolína, Georgia (Litomiský). Sú veľmi malých rozmerov, vyznačujú sa superfetáciou. To znamená, že rodia mladé po malých dávkach, jedno – dve za deň. Litomiský uvádza, že je najmenší stavovec, ktorí rodí živé mláďatá. Roman Slaboch spomína vo svojom článku , ktoré sa vyznačovali iným sfarbením ako bežne chované . Ich kresba je nevýrazná, na svetlejšom podklade. Uvádza, že u namnožených mláďat sa vyskytli xanthorické jedince, ktoré boli lepšie stavané, menej vitálne a krátkoveké.

Use to Comment on this Post