Hits: 3017

10.10.2009 sa uskutočnila v Dome kultúry v Dúbravke, v Bratislave v poradí druhá bratislavská teraristická burza (BTB) Tropicana . Najviac boli ponúkané , predovšetkým jaštery. Veľa bolo aj slimákov, hadov. Čiastočne bola zastúpená aj . Zvláštne pre mňa boli kalone, čo sú . Podľa í si môžete spraviť obraz o tom, ako to tam vypadalo. Ja odhadujem, že predajcovia boli zhruba na 50 metroch, keby boli v jednom rade. bola výborná, sú takmer bez výnimky tolerantní, pokojní , kto neverí, nech príde napr. na ďalšiu Tropicanu, ktorá bude na 2010.

Use to Comment on this Post