Hits: 4134

Ja som na októb­ro­vej Viva­ris­ti­ke v roku 2007 hovo­ril o našom klu​be​.akva​.sk na tému “Ako vzni­kol a fun­gu­je klub​.akva​.sk”.

Use Facebook to Comment on this Post