Hits: 1683

Hemi­gram­mus mar­gi­na­tus Ellis, 1911 dosa­hu­je 4.5 cm. Žije v tep­lo­te 20 – 28°C v Juž­nej Ame­ri­ke (fish​ba​se​.com), povo­die riek Para­ná, Ori­no­ko, Ama­zon – od Vene­zu­e­ly po Argen­tí­nu. Doží­va sa cca 4 – 5 rokov. Je to pokoj­ná hej­no­vá, spo­lo­čen­ská ryba (rybic​ky​.net).

Use Facebook to Comment on this Post