2012, Bratislavské reportáže, Časová línia, Demonštrácie, Reportáže, Slovenské reportáže, TOP

Protest Gorila v Bratislave

Hits: 1805

3.2.2012 sa konal na námestí v Bratislave tzv. . Bol to podľa všetkého najväčší protest občanov Slovenska voči stavu spoločnosti, voči korupcii od roku 1989. Bola to pre mňa fotografická udalosť, sám ako občan by som sa zrejme takejto nezúčastnil. Navyše ak aj áno, zrejme po krátkom čase by som odišiel, pretože by som sa nudil. Mal som a mám stále veľké názorové rozdiely s tým, čo chceli, resp. neustále menili organizátori. Aj s tým ako sa správali. Chcieť priamu demokraciu, robiť , diskutovať o všetkom a všetci, výmenný apod. sú utopistické až bláznivé predstavy, ktoré sa vymykajú realite. Samotní organizátori mali pekné ideály, chceli zmeniť a riešiť všetko. Mal som pocit a diskutoval som o tom s viacerými, že vedenie protestov nemá asi tušenie ako funguje štát. Navyše ak vodca rozpráva o tom, že on je len obyčajný a necíti sa byť vodcom, rapídne stráca kredit. Šlo o príliš vážne témy. , že silne prevládali nad rozumom, škoda že sa organizátori nespojili s inteligenciou, kultúrnou obcou. Chýbalo prepojenie, . Namiesto toho som vnímal vydeľovanie sa. Dnes, takmer po roku sú zrejme frustrovaní, že nie je vôľa meniť stav vecí verejných, ako som počul v televízii. Je veľká škoda, že sa nevyužil potenciál proti korupcii. Že sa sily rozbili na celkom odlišných ambíciách. Odporučil by som hľadať chyby v sebe. Klesajúci záujem ísť sa zúčastniť „Gorila Protestov“ je odrazom reakcie nás všetkých.


Ja som ešte takú davovú silu, aká bola pri fotografovaní, keď sa dav pohol z , ešte nezažil. a okolie poznám výborne. Mal som , keď sa dav pohol z námestia ku Úradu , bol som na jedinom mieste viac ako 10 minút. Dav elektrizujúco hučal, bolo to magické, povznášajúce. Napriek tomu, že vládla celkom slušná , a vtedy už aj tma, prsty mrzli. Nižšie je výsledok môjho snaženia. Veľká ť í je práve z času, keď sa dav hýbal.

:

Use to Comment on this Post

Literatúra, Rešerše

Nezaradená literatúra

Hits: 6483

Krištín Anton Breeding bird communities in natural and cultivated spruce forest in the Poľana Mts. 1991 Šťastný K., Bejček V. (eds.): Bird Census and Atlas Studies p. 299 – 302 ornitológia, synekológia ENG Poľana, prírodzený les, kultivovaný les článok

Krno Iľja Zoogeographical studies oin Slovakian stoneflies (Plecoptera) 1997 Biológia Vol. 52, No. 2, p. 221 – 225 SAP Bratislava zoogeografia, entomológia ENG Plecoptera článok 0006-3088

Langton C. Artificial life 1989 Addison-Wesley Redwood City, California kybernetika ENG umelý život neznámy

Husbands P., Meyer J.A. Evolutionary robotics 1998 Springer Berlin kybernetika ENG evolúcia robotov neznámy

Leger C. Automated synthesis and optimization of robot configurations. An evolutionary approach 1999 Carnegie Mellon University Thesis kybernetika ENG syntéza robotov, optimalizácia robotického systému, evolúcia robotiky neznámy

Beer R.D. Intelligence as adaptive behavior 1990 Academic Press Boston kybernetika ENG inteligencia, prispôsobené správanie neznámy

Chellapila K., Fogel D. Evolution, neural networks, games and intelligence 1999 Proc. IEEE 87 kybernetika evolúcia, neurónové siete, hra, inteligencia neznámy

Root T. Atlas of wintering North American birds. An analysis of christmas bird count data 1988 The University of Chicago Press Chicago zoogeografia, ornitológia ENG zimovanie, sťahovanie vtákov, Aves, vianočné sčítanie atlas

Sharrock J.T.R. The atlas of breeding birds in Britain and Ireland 1976 British Trust for Ornithology Tring zoogeografia, ornitológia ENG Británia, Írsko, Aves atlas

Taylor K., Fuller R.J., Lack P.C. Bird census and atlas studies 1985 Proceedings of the VIII International Conference on Bird Census and Atlas Work British Trust for Ornithology Tring zoogeografia, ornitológia ENG Aves, rozšírenie neznámy

Voženílek Vít, Kaňok Jaromír Tvorba tematických máp v GIS, 1. časť 1999 Geoinfo, No. 4, Supplement, p. 3 – 6 Computer Press Brno tematická kartografia, GIS CES tematická mapa, druhy tematických máp, temetická kartografia, tematická mapa, geografická mapa, analytické mapy, komplaxné mapy, syntetické mapy, konštrukčné základy tematických máp, referenčné plochy, geoid, rotačný referenčný elipsoid článok 1211-1082

Voženílek Vít, Kaňok Jaromír Tvorba tematických máp v GIS, 1. časť 1999 Geoinfo, No. 4, Supplement, p. 6 – 8 Computer Press Brno tematická kartografia, GIS CES Besselov elipsoid, Krasovského elipsoid, Hayfordov elipsoid, elipsoid IAG 1967, referenčný elispoid WGS 1980, referenčný elispoid WGS 1984, referenčná guľa, referenčná rovina, kartografické zobrazenia, plochy zobrazovacích plôch, kartografické skreslenie článok 1211-1082

Voženílek Vít, Kaňok Jaromír Tvorba tematických máp v GIS, 1. časť 1999 Geoinfo, No. 4, Supplement, p. 8 – 11 Computer Press Brno tematická kartografia, GIS CES plochy, uhly, dĺžky, dĺžkové skreslenie, plošné skreslenie, uhlové skreslenie, vyrovnávacie zobrazenie, kompenzačné zobrazenie, ekvideformáty, izokoly, výber kartografického zobrazenia, súradnicové systémy, jednoznačné určenie plochy, zemepisné súradnice článok 1211-1082

Voženílek Vít, Kaňok Jaromír Tvorba tematických máp v GIS, 1. časť 1999 Geoinfo, No. 4, Supplement, p. 11 – 13 Computer Press Brno tematická kartografia, GIS CES priestorové pravoúhle súradnice, kartografické súradnice, pravoúhle rovinné súradnice, polárne rovinné súradnice, obsah tematických máp, topografický podklad, tematický obsah, zostavenie obsahu tematickej mapy, kartografické procedúry článok 1211-1082

Voženílek Vít, Kaňok Jaromír Tvorba tematických máp v GIS, 1. časť 1999 Geoinfo, No. 4, Supplement, p. 13 – 19 Computer Press Brno tematická kartografia, GIS CES metódy kartografického znázorňovania, kompozícia tematických máp, základné kompozičné prvky, mapové pole, názov mapy, mierka, legenda, tvorba legendy, štrukturalizácia tematického obsahu, nadstavbové kompozičné prvky, tiráž, smerovka, logo, tabuľky článok 1211-1082

Voženílek Vít, Kaňok Jaromír Tvorba tematických máp v GIS, 1. časť 1999 Geoinfo, No. 4, Supplement, p. 19 – 20 Computer Press Brno tematická kartografia, GIS CES grafy, diagramy, schémy, vedľajšie mapy, obrázky, textové polia, blokdiagramy, citácie, registre, zoznamy, reklamy článok 1211-1082

Voženílek Vít, Kaňok Jaromír Tvorba tematických máp v GIS, 2. časť 1999 Geoinfo, No. 5, Supplement, p. 1 – 20 Computer Press Brno tematická kartografia, GIS CES znázornenie kvalitatívnych znakov, figurálne znaky, bodové znaky, čiarové znaky, líniové znaky, areálové znaky, plošné znaky, schémy, tabuľky, grafy, diagramy článok 1211-1082

Voženílek Vít, Kaňok Jaromír Tvorba tematických máp v GIS, 3. časť 1999 Geoinfo, No. 6, Supplement, p. 1 – 21 Computer Press Brno tematická kartografia, GIS CES Prezentácia kvalitatívnych a kvantitatívnych informácií, kvantitatívne údaje, kartodiagramy, kartogramy, analýza tečkové mapy, dasymetrická analýza, dasymetrické metódy, analýza kartogramická, metódy izolinií, delenie stupníc, stupnice článok 1211-1082

Eddington Arthur The most distinguished astrophyzicist of his time 1983 Cambridge University Press New York astrofyzika, gnozeológia ENG Daidalos, Ikaros neznámy

Wilson Edward O. Deep history 1990 Chronicles No. 14, p. 16 – 18 hlbinná história, história ENG koncept hlbinnej histórie článok

Krištín Anton Vtáčie spoločenstvá charakteristických biotopov Poľany 1991 Stredné Slovensko No. 10, p. 165 – 182 ornitológia, synekológia SLO Poľana článok

Simon Herbert A. Discovery, invention and development. Human creative thinking 1983 Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, (Physical Sciences), Vol. 80, p. 4569 – 4571 psychológia ENG objavovanie, pozorovanie, invencia, psychológia tvorivého myslenia článok

Alexander M. Introduction to soil microbiology 1977 John Wiley New York pôdna mikrobiológia ENG neznámy

Drobník J., Kozderková V., Bernát J. A practical course in soil microbiology 1957 SPN Praha pôdna mikrobiológia CES neznámy

Bronson F.H. Mammalian reproductive biology 1989 University Press of Chicago Illinois reprodukčná biológia ENG rozmnožovanie cicavcov neznámy

Stern Curt Principles of human genetics 1973 Freeman W. H. San Francisco genetika človeka ENG odhadovaný počet polygénov určujúcich farbu ľudskej pleti neznámy

Bever J.D., Westover K.M., Antonovics J. Incorporating the soil community into plant population dynamics. The utility of the feedback approach 1997 Journal of Ecology Vol. 85, No. 5, p. 561 – 574 Oxford pedoekológia, rastlinná ekológia, populačná ekológia ENG pôdne spoločenstvá, dynamika rastlinných populácií článok

Sekerka V., Dubovský J. Všeobecná biológia 1979 UK Bratislava všeobecná biológia CES skriptá

2002 Stereo, Vol. 10, No. 5, p. 6 – 100 Trade & Leisure Publications Praha audiotechnika, videotechnika CES MP3 prehrávače, Compaq iPAQ Personal Audio Player PA-2, Sony D-CJ01, Personal JukeBox PJB 100, MP3CD Philips AZ1150, Pioneer DVR-7000, Test walkmannov, diskmannov, Onkyo DV-L5, Onkyo TX-L5, Televízory Thomson a Philips článok 1210-7026

Meloun Milan, Militký Jiří Kompendium štatistického zpracování dat 0 Academia Praha matematika CES štatistická analýza kniha

Sopko Július stredovekého Slovenska 0 história SLO kronika, stredovek, stredoveké Slovensko kniha

1993 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 3, No. 2, p. 1 – 8 Matica Slovenská Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Štátny oblastný archív v Nitre, šľachtické spisy, Dr. Július Alapi, súpis šľachtických rodov v roku 1911, župné súpisy, daňové súpisy, Dvojitý kríž, slovanský kríž, byzantský pôvod, priamy export byzantskej symboliky, latinský Orient, krížové výpravy článok 1335-0137

1993 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 3, No. 2, p. 8 – 17 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO šírenie symbolu rytierskymi rádmi, 9. storočie, megalé – vzdialená Morava, rytierske rády používali symboliku dvojitého kríža vo svojich pečatiach, nie v znakoch, erboch, výnimočne v pečati templárov, rád sv. Ducha, transformácia dvojitého kríža článok 1335-0137

Avenarius A. Byzantská kultúra v slovanskom prostredív VI. – XII. Storočí – k problému recepcie a transformácie 1992 Bratislava neznámy

1993 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 3, No. 2, p. 19 – 21 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Predkovia polyglota Vladimíra Krivossa, ovládal 40 jazykov, riaditeľ stenografickej kancelárie oboch komôr ruského parlamentu, trest smrti, doživotie, Soloviecke ostrovy, za nevšedné vedomosti si získal určité privilégiá, Krivošije článok 1335-0137

1993 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 3, No. 2, p. 21 – 41 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Boka Kotorská v Dalmácii, predkovia z Liptovského Mikuláša, Vrbický (Vyšný) Hušták, Po stopách Lehotskovcov, Pavol Križko, Spoločnosť genealógov v Londýne, Povesť o zakladateľoch rodu Palfiovcov článok 1335-0137

1993 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 3, No. 2, p. 42 – 46 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Dejiny rodu Meško – jedného z najstarších oravských a liptivských rodov, komes Hudka – Hudkont, prvá tretina 13. storočia, homo regius, Usporiadanie osobného a rodinného archívu, triedenie a usporadúvania písomností, dokumentárny materiál, korešpondencia článok 1335-0137

1993 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 3, No. 2, p. 46 -50 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO práce, fotografie, tlače, zvukové záznamy, audiovizuálne záznamy, iné dokumenty článok 1335-0137

1994 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 4, No. 1, p. 1 – 11 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Slovenské mestské vlajky a štandardy, heraldická komisia, schvaľovanie novonavrhovaných erbov, mestské vlajky, tvorba nových vlajok, vlajková kompozícia s evidentne stredovekými koreňmi v Levoči, skrížené , symboly baníctva a hutníctva článok 1335-0137

1994 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 4, No. 1, p. 12 – 27 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Pôvod a príbuzenské vzťahy Daxnerovcov, Taxner, Brezno, Čierny Balog, Hronec, Beňuš, Sasko, baníci, Neznáme erby rodov z bratislavskej stolice, Alagovič, Antal z Tejedu, Enedy, Farkaš z Kazubu, Fülöp, Gecel, Hedi, Hegyi, Hodoši, Huzó, Kálman, Nasvady článok 1335-0137

1994 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 4, No. 1, p. 27 – 29 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Strelár, Schifferer, Sente, Wandl, Turci v Prievoze, 1374, Obern ufer, panstvo Štefana a Juraja Rozgoňovcov, osada Felrew, Turek, Jozef, Türek, Törökm, vysídlenie do Nemecka, k maďarskej národnosti sa hlásiacich Törökovcov presídlili do Maďarska článok 1335-0137

1994 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 4, No. 1, p. 30 – 50 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Rodové erby Péčiovcov, Klub genealogů a heraldiků v Ostravě, zoznam genealogickej a heraldickej literatúry, Správa o činnosti článok 1335-0137

1994 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 4, No. 2, p. 1 – 7 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Genealogické a heraldické pramene v štátnom oblastnom archíve Levoča, spiš, Stolica 10 spišských kopijníkov (1387-1803) – malá župa, zemanské dzedziny, kopijníci pre kráľovské vojsko, Genealógie v sociologickom skúmaní, procesy sociálnej mobility článok 1335-0137

1994 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 4, No. 2, p. 7 – 10 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO nerovnaké využívanie novovytváraných príležitostí ekonomického sektoru, životné dráhy utvárané rodinnými tradíciami, ekonomickou a vzdelanostnou úrovňou rodiny, predkovia sobášených členov rodiny s nepriamych príbuzenských väzieb článok 1335-0137

1994 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 4, No. 2, p. 10 – 38 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Rozprávanie o rodine Hrušovských, Heraldika na exlibrisoch najväčšieho kalendára z konca 18. storočia, Exlibris bratov Alagovičovcov, Vexikologický klub v Prahe, výskum osudov uhorskej aristokracie po r. 1945, prispôsobenie na nové spoločenské pomery článok 1335-0137

1994 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 4, No. 2, p. 38 – 39 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Uhorsko, Maďarsko, Rumunsko, Česko-Slovensko, Juhoslávia, ZSSR, Rakúsko, Nemecko, USA, väčšia asimilácia šľachty žijúcej na Slovensku ako v Rumunsku, majetková situácia, politické pôsobenie, hospodárske pôsobenie, medzivojnové obdobie článok 1335-0137

1994 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 4, No. 2, p. 39 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO vojnové obdobie, pôsobenie 30 židovských rodov, ktoré získali titul baróna v rozpätí rokov 1867 – 1918, zmena postavenia po r. 1945, emigrovalo zanedbateľné množstvo, zmierenia sa s novými podmienkami, adaptácia na novú situáciu článok 1335-0137

1994 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 4, No. 2, p. 39 – 41 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO emigrácia až po zmene politického režimu v r. 1947, Obnovený časopis Turul, 400 ročný rod Sluhovcov z Nitrianskej župy, Naše rodina, zborník Ročenka, Networking – A story of our society, predkovia, češi, moravania, slezania, rusíni, maďari, slováci v USA článok 1335-0137

1994 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 4, No. 2, p. 41 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO nemci, židia v USA, obyvatelia Českej a Slovenskej republiky v USA, Leo Baca, českí imigranti do prístavov Galveston, New Orleans, New York, Baltimore v rokoch 1834 – 1914, Helen Cincebeaux, americká folkloristka, A Moravian Family: Thirteen Generations článok 1335-0137

1994 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 4, No. 2, p. 41 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Prvé slovenské komunity v Amerike, jazykovedný výskum medzi americkými Slovákmi prvej generácie, historicko-etnografická štúdia o nemeckých emigrantoch z českého pohraničia, príčiny a postup slovenskej emigrácie do USA, Duncan B. Gardiner článok 1335-0137

1997 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 7, No. 1, p. 8 – 10 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Viedenský vojenský archív a jeho pramene s osobitným zreteľom na slovacikálny genealogický výskum, Kriegsarchiv, spisy registratúr vojenských úradov, osobné spisy a spisy vzťahujúce sa na osoby, refistratúra c.k. vojenskej dvorskej rady vo Viedni článok 1335-0137

1997 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 7, No. 1, p. 10 – 13 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO registratúra c.(a)k. ministerstva vojny a vojenského likvidačného úradu vo Viedni, osobné spisy a spisy vzťahujúce sa na osoby, pramene pre výskum vojenských osôb všetkých hodností, vojenská evidencia v základných knihách, základné knihy článok 1335-0137

1997 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 7, No. 1, p. 13 – 16 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO pražský Vojenský archív, záznam v základnej knihe, vojenské matriky, listy záznamov o pacientoch vojenských nemocníc, kartotéky vojnových strát vo svetovej vojne 1914 – 1918, súpisy strát útvarov vo svetovej vojne 1914 – 1918 článok 1335-0137

Cirkevné a vojenské matriky slovenskej proveniencie zo 16.-20 storočia v zahraničí 1995 Slovenská archivistika, Vol. 30, No. 1, p. 45 – 47 archivistika, história SLO matrika neznámy

1997 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 7, No. 1, p. 16 – 18 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO spisy vojnových hrobárov vo svetovej vojne 1914 – 1918, spisy o vyznamenaniach vo svetovej vojne 1914 – 1918 (návrhy na vyznamenania), archív vojenského súdu, evidencia poddôstojníckych certifikátov, pramene pre výskum dôstojníkov a vojenských úradníkov článok 1335-0137

1997 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 7, No. 1, p. 18 – 33 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO konduitné listiny a individuálne opisy c.k. plukov, branží a zborov, kvalifikačné listiny, školy pre dôstojníkov v zálohe, ostatné fondy osobných spisov dôstojníkov, menovania vyšších dôstojníkov. Zemianska rodina – Horvátovci v Šišove na Riadku článok 1335-0137

Dangl Vojtech, Segeš Vladimír Vojenské dejiny Slovenska 3. 1711 – 1914 1996 Bratislava história SLO vojenská história kniha

1997 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 7, No. 1, p. 34 – 41 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Historicko-rodopisná spoločnosť v Moskve, Leonid Michajlovič Savelov, Medvecký, Meličko, Krčméry, Šafárik, Florek, Galanda, Holuby, Hrebenda článok 1335-0137

1998 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 8, No. 1, p. 3 – 10 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Zdenko G. Alexy, Uhorská šľachta na Morave do polovice 17. storočia, inkolát, Heltovci z Kementu, Ctiborovci z Ctiboríc, Pongrác z Liptovského Mikuláša, Mesenpek z Oravy, Ludanickovci z Ludaníc článok 1335-0137

1998 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 8, No. 1, p. 11 – 22 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Uherské erbovní listiny – armálesy v archívech Severní Moravy a Českého Slezska, O najstaršom trnavskom mestskom znaku, neutrálny obsah znakov po vymretí domácej panovníckej dynastie Arpádovcov, zobrazovanie patrónov farských kostolov, Tyrnavia článok 1335-0137

1998 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 8, No. 1, p. 22 – 31 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Tyrnaviensis, Szombat, pád Konštantinopolu, byzantské artefakty, križiacke rytierske rády, templári, rád sv. Jána Jeruzalemského – johaniti, Mór Wertner (1849 – 1921) – spoluzakladateľ modernej uhorskej a maďarskej genealógie, Vojslav, Preslav, Bohumil článok 1335-0137

1998 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 8, No. 1, p. 31 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Lodomír, Aladár, Munka, Ján, János, Johann, Pavol, Pál, Paul, František, Ferenc, Franz, Adad, Eliáš, Abrahám, obľúbenosť krstného mena u slovenskej šľachty, maďarské rody, slovenské rody, osobitné mená nemeckých rodov: Erik, Joachim, Gottfried, Wilhelm článok 1335-0137

ekológia 0 neznámy

1998 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 8, No. 1, p. 32 – 50 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO postupné upadanie mena Juraj, nárast mien Jozef, Anton, Paulíny, Chorváti na Slovensku, Herold, Dohnány, Knogler, Steiner, Grman článok 1335-0137

2000 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 10, No. 1, p. 3 – 4 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Motív rodinnej genealógie na epitafoch zo 16. a 17. Storočia, symbolizovanie kultu mŕtvych sepulkráliami, prístenné náhrobky, náhrobné dosky, sarkofágy, tumby, adorácia článok 1335-0137

2000 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 10, No. 1, p. 4 – 17 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO dvojdielny tabuľový prístenný náhrobok ad perpetuam memoriam dedičného spišského župana a kráľovského miestodržiteľa Alexia Turzu, Nobilitácia a erby lekárov na Slovensku v prvej polovici 17. storočia, honorácior článok 1335-0137

2000 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 10, No. 1, p. 17 – 18 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO úspešná liečba a prinavrátenie zdravia vysokopostaveným a váženým osobám, panovníkom, povyšovsanie nespájané s donáciami na majetky, žiadosť o nobilitáciu si obyčajne vzdelanci podávali sami, sami si navrhovali erb, Samuel Spillenberger založil papiereň článok 1335-0137

2000 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 10, No. 1, p. 18 – 29 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Ján Dávid Ruland, stúpenec paracelsovskej iatrochémie, kaprofarmácia, ľudské a živočíšne exkrementy, chemoterapia, Daniel Geyger, Viliam Rayger, Karol Rayger, hlavný lekár krajiny – protomedik, Grafická výzdoba armálesov Bratislavskej zbierky článok 1335-0137

2000 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 10, No. 1, p. 30 – 42 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Občianska heraldika na Slovensku, záujem o osobné a rodinné erby, Heraldický register Slovenskej republiky na Ministerstve vnútra, Využitie insígnií vyznamenaní v súčasnej heraldickej tvorbe, duchovno-rytierske rády od začiatku 12. storočia, insígnie článok 1335-0137

2000 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 10, No. 1, p. 43 – 50 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Nemecké združenie genealogických spolkov, Zamarovský, Zamarovce článok 1335-0137

2000 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 10, No. 2, p. 1 – 8 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Kolokvium Občianska heraldika na Slovensku, Banskobystrický richtár Ondrej a jeho potomstvo – zemania zo Šašovej, komes Ondrej, Belo IV. v roku 1956 daroval, Kvačany, majetky v chotári Banskej Bystrice, , Kynceľová článok 1335-0137

Rábik Vladimír Nemecké osídlenie Zvolenskej župy v stredoveku 2000 Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity Trnava históra SLO nemecké osídlenie, Zvolenská župa, stredovek diplomová práca

2000 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 10, No. 2, p. 8 – 18 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO počiatky zemianskej rodiny zo Sásovej, Sas, K najstaršej podobe erbu Banskej Bystrice, Nový Zvolen, Neusohl, Neosolium, Starý Zvolen, Altsohl, Veterozolium, pečať Banskej Bystrice z roku 1387, Bystrice, Bytzherze, Byzthercebana článok 1335-0137

2000 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 10, No. 2, p. 19 – 22 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO sigillum + ciuitatis + noui + zoly, gotická minuskula, jednotlivé pruhy ako personifikácia štyroch vodných tokov: Hrona, Bystrice, Senice a Udurny, diaľková cesta, Veľká cesta – Via magna, mesto si napriek nemeckej správe ponechalo podobu Bystrica článok 1335-0137

2000 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 10, No. 2, p. 23 – 37 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Náčrt genealógie rodu Zubrických zo Zubrzyka, haličské zemské stavy, Leonhardy, Anton, Alžbeta Winterová – dcéra Ľudovíta Wintera, Banka, Sloní erb Michala Majténiho, náhle sa miesto medveďa objavil slon, Nemecké ústredie pre genealógiu v Lipsku článok 1335-0137

2000 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 10, No. 2, p. 37 – 40 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO rodinno-historické zbierky, genealogická kartotéka, generálny katalóg osobných pozostalostí, miestne rodové knihy, katalóg pohrebných kázní, Občianske erby na Slovensku a právo, tvorba a verejné používanie občianskych erbov je legálne článok 1335-0137

2000 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 10, No. 2, p. 41 – 44 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO forma registrácie občianskych erbov, právny charakter verejnej listiny, zverejňovanie erbovej listiny, dedenie erbovej listiny, priezviská Slovákov v Juhoslávii, onomastika článok 1335-0137

2001 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 11, No. 1, p. 1 – 19 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Cyril Žuffa, 50 rokov archívnictva a pomocných vied historických na Filozofickej fakulte v Bratislave, Dva heraldické nálezy z hradu , K staršiemu vývoju erbu Benických z Turčianskych Beníc, Pevnostné stavbyv rodových erboch na Slovensku článok 1335-0137

2001 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 11, No. 1, p. 19 – 34 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Stariansky, Tornaľaj, Brodziansky, Apony, Slopnian, Zai, Zrínsky, Migazzi, Friderika, Frívaldský, Burian, Tó, Trnavská patrícijská rodina Marlokovcov a jej erb, Genealógia vedľa Matrík, dedičské záležitosti a testamenty, predaj nehnuteľností článok 1335-0137

2001 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 11, No. 1, p. 34 – 38 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť pri Matici Slovenskej Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO predkupné právo, nutnosť dokazovania príbuzenského vzťahu, Moravská genealogická a heraldická spoločnosť článok 1335-0137

Klčo Marián Okres Piešťany – stručná história a erby miest a obcí 1999 Balneologické múzeum Piešťany história, heraldika SLO okres Piešťany, spoločenský vývoj, hospodársky vývoj, obecné symboly neznámy

2001 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 11, No. 2, p. 1 – 18 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Pomothy, Pečate kartuziánskych kláštorov na Skale útočišťa a v Červenom kláštore, dejiny cirkevných komunít na Slovensku, Spiš, pečate kartuziánskych komunít, Genealogická sonda do rodiny Zátureckých – vojvodů z Dolního Záturči, fojtský rod Mašlaňú článok 1335-0137

2001 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 11, No. 2, p. 18 – 19 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO novodhradská obec Vidiná, Lučenec, Ján Kottman, Kotmanová, šoltýs Kotman založil Kotmanovú v druhej polovici 14. storočia, Guttman, vidinský rod Antalov, prababička tchánovej matky zemanka Mária Záturecká, rod od 1230, Adolf Peter Záturecký článok 1335-0137

2001 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 11, No. 2, p. 19 – 24 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO rod Záturecký je jeden z najstarších turčianskych rodov doložených pred polovicou 13. storočia, Modla, Uzda, Vzda de Turuz, 1245, potomok českých hostí – cudzincov, komes Martin, používanie mena Vojvoda – maďarsky Vajda, erb Zátureckých článok 1335-0137

2001 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 11, No. 2, p. 25 – 37 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO počiatky gemersko – malohontskej vetvy – Ladislav Záturecký (1746 – 1807), Anna Fašková, generácia učiteľov, Adolf Peter Záturecký, Zakladateľov Starej Pazovy bol Martinčan, Neznámy erb vo Výčapkoch, Suľany, Hruboňovo, Barónsky erb Ňáriovcov článok 1335-0137

2001 Genealogicko – heraldický hlas, Vol. 11, No. 2, p. 43 – 56 Slovenská genealogická-heraldická spoločnosť Martin genealógia, vexikológia, heraldika SLO Rodokmneň Dubovských z Dechtíc, Erby miest a obcí okresu Hlohovec, Stretnutie Kováčikovcov v Čiernom Balogu, Stanovy Slovenskej genealogicko – heraldickej spoločnosti článok 1335-0137

2002 Computer Design, No. 1, p. 26 – 43 Computer Press Praha výpočtová technika, Geoinformatika CES Catia Visualization Studio, CADKON, Geoinformatika podporuje multikriteriálne rozhodovanie v intraviláne, Banská Bystrica, sklonitosť, index kompaktnosti, veľkosť plochy, vzdialenosť plochy od hraníc intravilánu, biokoridory, genofondové plochy. článok 1212-4389

2002 Computer Design, No. 1, p. 44 – 72 Computer Press Praha výpočtová technika, Geoinformatika CES Čoho sa dočká čierná Ostrava, imisné zaťaženie, Otázniky okolo systému GALILEO ostávajú, Ako úspešne písať projekty IST, Ikegami Editcam2, Nikon D1x článok 1212-4389

1998 Chip No. 3 Vogel Publishing Praha výpočtová technika, počítačová grafika SLO CD přehrávače, grafické karty s podporou OpenGL, FoxPro 3.0, 5.0, 6.0, nová krv, OpenGL Direct3D, 3D hardware, ako funguje rendering článok 1210-0684

1998 Chip No. 5 Vogel Publishing Praha výpočtová technika, počítačová grafika SLO Control Panel 3.0, FAR 1.50, test tlačiarní, ako funguje skener, test skenerov, architektura cc-NUMA, základy počítačovej grafiky, rastrový obraz, spojitý obraz a diskrétní obraz, rasterizácia, alias a aliasing, kvantizácia farie, vektor, pixel, svetlo článok 1210-0684

2002 Historická revue, Vol. 13, No. 8/9, p. 3 – 4 FORNAX Slovakia s.r.o. Bratislava história SLO Sahelanthropus tehadensis, 6 – 7 miliónov rokov stará časť lebky, Australopithecus, Homo, Lucy, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, mystická z Afriky pred viac ako 120 000 rokmi, prechodný vývojový druh, poddruh, medzi Homo erectus a sapiens časopis 1335-6550

2002 Historická revue, Vol. 13, No. 8/9, p. 4 – 5 FORNAX Slovakia s.r.o. Bratislava história SLO Homo sapiens neanderthalensis pred 40 – 30 000 rokmi, tektonická porucha, ktorá spôsobila obrovský zlom – prepadlinu pred 8 miliónmi rokmi rozdelila Afriku, prírodná katastrofa zapríčinila výbuch vo vývoji človeka, Toumai, Nádej života, stopy v Európe časopis 1335-6550

2002 Historická revue, Vol. 13, No. 8/9, p. 5 – 6 FORNAX Slovakia s.r.o. Bratislava história SLO Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, osídľovanie jaskýň, minerálnych prameňov, najstarší kostrový pozostatok na Slovensku v Gánovciach, nálezi neandertálcov v štrkoch Váhu v Šali, prerušenie osídlenia, Moravianska venuša, Krvilační Skýti časopis 1335-6550

2002 Historická revue, Vol. 13, No. 8/9, p. 6 FORNAX Slovakia s.r.o. Bratislava história SLO stredoázijské a juhoruské stepi, sťahovanie na západ, čínsky cisár Suan, porážka Kimmerov, zničenie legendárnej ríše Frýgov, útok na asýrske hlavné mesto Ninive, skýtske výboje na juh Eurázie zastavili Peržanie, v Európe Macedónci, skýtsky zverný štýl časopis 1335-6550

2002 Historická revue, Vol. 13, No. 8/9, p. 6 – 7 FORNAX Slovakia s.r.o. Bratislava história SLO rozprávkové bohatstvo, stolovanie a hygiena, stratégia ústupu, bojovní jazdci, vynikajúci lukostrelci, krátky meč – akinakes, ubránenie Peržanov, pohyblivosť, taktika spálenej krajiny, pitie nepriateľovej krvi, skalpovanie časopis 1335-6550

2002 Historická revue, Vol. 13, No. 8/9, p. 7 FORNAX Slovakia s.r.o. Bratislava história SLO hrob považovali za príbytok mŕtvych, náčelníkov sprevádzali na druhý svet aj domáci sluhovia a poklady, smútok – trhali si vlasy, zraňovali sa do krvi, kam zmizli skýti, podľahnutie Sarmatom, Alani, Skýt – synonymum krutosti, bájny zver gryf časopis 1335-6550

2002 Historická revue, Vol. 13, No. 8/9, p. 8 FORNAX Slovakia s.r.o. Bratislava história SLO Záhady oštepu, oštep, hér, porovnávacia religionistika Indoeurópanov, oštep ako atribút Boha, Germáni zasväcovali Odinovi prvý oštep, ktorý dopadol medzi rady protivníka, Vedmina pieseň – mytologická epopej starých Germánov časopis 1335-6550

2002 Historická revue, Vol. 13, No. 8/9, p. 8 – 10 FORNAX Slovakia s.r.o. Bratislava história SLO oštep ako symbol moci u keltského boha Esa – Luga, patrón bojovníkov, druidov, bardov, Slovenské trojvršie, Byzancia, Konštantín a Metod, Tatra – Matra – Fatra, trojvršie ako Golgota – Kalvária, Dvojitý kríž ako kríž vzkriesenia prostredníctvom Golgoty časopis 1335-6550

2002 Historická revue, Vol. 13, No. 8/9, p. 11 – 18 FORNAX Slovakia s.r.o. Bratislava história SLO výpovede mincí, tradícia Svätoplukovej ríše, katastrofická povodeň na začiatku 10. storočia, trojvršie prinesené z Čiech, uhorský štátny znak, Václav, Nitriansky Zobor, praveké hradisko, Johanka z Arcu, Rozporuplmá cisárovná Alžbeta Bavorská časopis 1335-6550

2002 Historická revue, Vol. 13, No. 8/9, p. 20 – 42 FORNAX Slovakia s.r.o. Bratislava história SLO Metropola ríše Wilhelma II., cisársky Berlín, Okupácia Slovenska v marci 1939, Tábor zajatcov v Kaisersteinbruchu, Stammlager XVII.A, Kubánsky diktátor Fulgencio Batista, Začína sa boj s islamským fašizmom časopis 1335-6550

1998 Chip No. 5 Vogel Publishing Praha výpočtová technika, počítačová grafika SLO farba, RGB, CMY, paleta, transformácia farieb, dithering, funkcie systému BIOS článok 1210-0684

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 8 – 10 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES asertivitou proti stresu, definícia asertivity, komunikácia, stres, sociálna zdatnosť, definícia komunikácie, verbálna komunikácia, nonverbálna komunikácia, komunikácia pri emocionálnych stavoch knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 10 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES komunikácia pri vyjadrovaní emocionálnych pocitov sa prejavuje najmä nonverbálna komunikácia, zrakový kontakt, mimika, kinetika, haptika, gestika – gestikulácia, proxemika, teritorialita, posturologia, paralingvistika knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 11 – 12 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES úprimná komikácia – zhoda nonverbálne a verbálnej zložky komunikácie, nezhoda nonverbálnej a verbálnej komunikácia – vznik dvojitej väzby, stres, ustres, distres, stresor, prijateľný stres, negatívny stres, psychosociálny stresor, sociálna zdatnosť, knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 13 – 14 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES sociálne percepcia – vnímanie sociálnej situácie, sociálne správanie, kognitívna rekonstrukcia, schopnosť vnútorného spracovania, medzistupeň komuikácia – expresia, schopnosť vyjadrovania sa, zložky sociálnej interakcie, úzkostné osobz knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 14 – 32 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES depresívne osoby, pasivita, agresivita, manipulácia, asertivita, asertívne správanie, stresory medziľudskej komunikácie, stresory v rodine, stresory v pracovných vzťahoch, sociálna izolácia, strach v sociálnych situáciách, sociálna fóbia knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 33 – 36 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES vplyv kognitívneho spracovanie na prežívaný distres, automatické myšlienky, sebavedomie, správanie sebaistého človeka, tolerancia, rešpektovanie pasivity, rešpekt pred agresívnym správaním, poskytovanie možnosti presadenia sa pasívnym ľuďom knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 37 – 41 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES nepravé sebavedomie, podmienené frustrácie, vystavovanie sa frustrujúcim situáciam – vymiznutie strachu – otuženie – expozícia – odstránenie strachu z frustrácie, komplexy menejcennosti, iracionálne postoje vedúce k pocitom menejcennosti knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 44 – 47 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES komunikačné zlozvyky pri počúvaní, čítanie myšlienok, diskvalifikácia pozitívneho, prerušovanie a skákanie do reči, nereagovanie na informáciu – chýbajúca spätná väzba, neverbálne odmietanie, komunikačné zlozvyky pri podávaní informácií knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 47 – 51 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES nepriame vyjadrovanie pocitov okľukou, neúprimnosť, nejasnosť a nekonkrétnosť podávaných informácií, preháňanie, nadsadzovanie, značkovanie, nadmerné zovšeobecňovanie, pripisovani úmyslu, prekrucovanie skutočnosti knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 51 – 61 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES nesúlad slovného a mimoslovného prejavu, únik od témy, prehnané emotívne reakcie, asertívne práva, základné ľudské práva, pocit viny, manipulácia, kľučkovanie, manipulatívnosť tvrdenie čo sa má a čo sa nemá, manipulatívna povera knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 61 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES posudzovanie vlastného jednania, posudzovanie vlastných myšlienok, posudzovanie vlastných pocitov, zospovednosť za vlastné konanie, zodpovednosť za vlastné myšlienky, zodpovednosť za vlastné pocity, právo neposkytovať, vysvetľovanie svojho jednania knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 61 – 62 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES ospravedlňovanie sa svoje jednanie, právo posudzovať zodpovednosť za riešenie problémov iných ľudí, právo zmeny svojho názoru, právo robiť chyby, právo byť zodpovedný za svoje chyby, právo neznalosti, právo vyjadrenia ja neviem, právo neznalosti knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 63 – 69 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES právo nezávislosti na dobrej vôli iných ľudí, právo činiť nelogické rozhodnutia, neschopnosť odmietnutia, nelogickosť života, právo povedať ja nerozumiem, právo povedať je mi to jedno, nácvik asertivity, praktická aplikácia asertivity knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 69 – 82 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES zoznam osobných problémov, sebapresadzujúce predstavy, kognitívna rekonštrukcia, vnímanie sociálnej situácie, automatické myšlienky, rozpoznanie automatických myšlienok, tesztovanie automatických myšlienok, racionálna odpoveď knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 82 – 88 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES prerámovenie – pohľad z iného uhla, čiernobiele videnie, zastieranie emócie, potlačovanie pocitov, potľačovanie negatívnych pocitov už od detstva, rozdiel medzi myšlienkami a pocitmi, emočná mapa, vrstvy emócií, hnev, ovplyvňovanie, odpor, truc, bolesť knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 88 – 96 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES smútok, krivda, ublíženie, sklamanie, strach, neistota, úzkosť, napätie, ľútosť a zodpovednosť, oslabenie potreby lásky a pochopenia a blízkosti, spracovanie sociálnej situácie – kognícia, základné zložky asertívneho chovania, kongruencia – pravdivosť knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 96 – 101 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES výraz tvári, mimika, pohľad, očný kontakt, reč tela, svalové napätie, rytmus dychu, gestikulácia, pozícia tela a rúk, celkový telesný postoj, držanie tela, intímna vzdialenosť, osobná vzdialenosť, sociálna vzdialenosť, vokálne kľúče knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 101 – 106 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES emotívne zafarbenie hlasu, prívuk, hlasitosť, rýchlosť, hladkosť prejavu, pomlčky, dotyky, pocity, načasovanie reakcie, obsah a forma zdelenia, spätná väzba, osobná upravenosť, jednoduchné asertívne reakcie, reakcia spätnou väzbou, zoslabenie chovania knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 106 – 109 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES problém vyjadrenia spätnej väzby, očný kontakt, hovoriť za seba, rozdiel medzi spätnou väzbou a hodnotením, poskytnutie informácia, neposkytnutie hodnotenia, popisovať konkrétne chovanie, nepopisovať jedinca ako takého, vyjadrenie komplimentu knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 109 – 124 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES prijatie komplimentu, asertívna perzistencia, asertívne nie, kognitívna rekonštrukcia, žiadosť o svoje práva preskakujúca gramofónová platňa, umenie požiadať o láskavosť, technika otvorených dverí – súhlasu, stratégia otvorených dverí knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 124 – 131 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES súhlas s pravdou tvrdenia partnera, súhlas s každým argumentom, na ktorom by mohlo niečo byť, negatívne dotazovanie, kritika, negatívna asercia – vyjadrenie práva robiť chyby, byť nedokonalý v správaní, byť za svoje nedostatky plne zodpovedný knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 133 – 136 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES konverzačná schopnosť, schopnosť aktívneho počúvanie, mimoslovné signály, empatické vyjadrenia, empatická reflexia, oceňujúce výroky, nečítať myšlienky, vyvarovanie sa rád a odporúčaní, vyvarovanie sa poučovaniu, vedenie asertívnej konverzácia knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 136 – 140 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES otvorené otázky, zatvorené otázky, nesenie od partnera na udržovania rozhovoru, riešenie informácií od partnera na udržiavanie konverzácie, občasné použitie voľných informácií o sebe, sebaotvorenie, umenie empatického počúvania knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 147 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES metóda asertívnych obligácií – asertívny prístup berúci ohľad na pohodu partnera, obligácia – zaväzok, zásady asertívnych obligácií, kognitívna rekonštrukcia – premyslenie si reakcie včetne dôsledkov, asertívna reakcia gramofónová platňa, asertívne nie knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 147 – 155 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES vyjadrenie pocitov, konzekventy, vysvetlenie, empatia, kompromis, vyhnutie sa konfrotácii, prijímanie a podávanie kritiky, sarkazmus, zlozvyky pri reagovaní na kritiky, odsúdenie, pohŕdavé mlčanie, irónia, precitlivelosť, agresia, urazenie knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 156 – 164 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES prijímanie kritiky, reakcia na kritiky, pravdiva kritika, nepravdiva kritika, vhodná kritika, nevhodná kritika, iluzórny pocit vlastnej nadradanosti a sebavedomia, znižovaníe druhých – reackia na útočnú kritiku, asertívna kritiky, vyjadrenie hnevu knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 164 – 165 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES umenie vyjadriť svoj hnev, pravidlá slušnosti, zamlčovaný hnev – ústup do depresie, depresia, potlačovaný hnev, opakované konflikty, rezonantná nálada, neuvedomený hnev, neuvedomený pôvodca hnevu, výbuch zlosti – explózia, telesné potiaže knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 166 – 170 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES nekontrolované emócie, neodkladať zlosť, nepripustiť nerastastanie hnevu, ako reagovať na nahnevaného, asertívne riešenie konfliktov a problémov, nečisté kroky pri konfliktoch, lži, polopravdy, odvádzanie pozornosti, hraná úprimnosť, prehnané požiadavky knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 170 – 172 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES stresujúce podmienky, bič a marcipán, bezmocnosť, stupňovanie požiadaviek, znevažovanie, odmietanie komunikácie, manipulatívny podklad rozhodnutia, taktika všetko, alebo nič, konflikty a stereotypné riešenia problémov v partnerskom vzťahu, knižka 80-7169-334-0

Praško Ján, Prašková Hana Asertivitou proti stresu 1996 p. 172 – 180 Grada Publishing 1 psychológia, sociológia CES prílišná vyžadovačnosť knižka 80-7169-334-0

Magocsi Paul Mapovanie národov bez štátu. Východní Slovania v Karpatoch 1999 Človek a spoločnosť, No. 2 etnografia SLO karpatskorusínske osídlenie, Lemkovia, Bojkovia, Huculi, rusín, rusnák, mapy rusínskeho osídlenia v rokoch 1806, 1881, 1900, 1910, 1921, 1930, 1991 listy

Štulajterová Anna, Weiss Ján (eds.) Brezno, mesto, ktoré ti podáva ruku 1998 Štúdio HARMONY s.r.o. Banská Bystrica SLO Brezno, minulosť, súčasnosť prezentačná knižka 80-967757-3-1

Rúžička M. Pedo-ecological conditions of forest communities in the sand region of Záhorská nížina lowland 1960 Biologické práce Vol. 11, p. 1 – 89 pedológia, ekológia ENG lesné spoločenstvá, Záhorská nížina článok, práca

Gregor J. Množstvo vody v pôde v podmienkach bukového ekosystému 1991 Lesnický časopis Vol. 37, p. 175 – 185 pedológia, ekológia SLO množstvo vody, bukový les článok

Currie W.S., Aber J.D. Modeling leaching as a decompostion process in humid montane forests 1997 Ecology Vol. 78, No. 6, p. 1844 – 1860 ESA Washington pedológia, ekológia, mikrobiológia, experimentálna ekológia ENG vylúhovanie, rozklad, humídne horské lesy článok

Rodenhouse N.L., Sherry T.W., Holmes R.T. Site-dependent regulation of population size. A new synthesis 1997 Ecology Vol. 78, No. 7, p. 2025 – 2042 ESA Washington stanovištná ekológia, populačná ekológia, environmentalistika ENG regulácia stanovišťa, regulácia veľkosti populácie článok

Sotáková S. Organic matter and soil fertility 1982 Príroda Bratislava pedológia, produkčná ekológia SLO organická hmota, pôdna úrodnosť kniha

Understanding GIS. The ARC/INFO method 0 počítačová grafika, geografia, krajinná ekológia ENG GIS príručka

Janiš Vladimír Intervaly spoľahlivosti 1997 Daphne Vol. 4, No. 2, p. 47 – 48 Daphne Bratislava štatistika, environmentalistika SLO interval spoľahlivosti, pravdepodobnosť článok 13358-2091

Rózová Zdena Dreviny v sídle a ich hodnota 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 79 – 89 KEF PRIF UK, SRS Bratislava urbanistika, medicína, environmentalistika SLO drevina v meste, LANDEP, krajinnoekologické plánovanie, funkčné členenie sídla, štruktúra zelene, druhové zloženie zelene, funkčnosť zelene zborník

Absolon Karel Metodika sběru dat pro biomonitoring v CHÚ 0 ČÚOP Brno zoológia, environmentalistika CES príručka

Lawton J.H. Population dynamics principles 1995 Lawton J.H., May R.M. (eds.): Extinction rates Oxford University Press Oxford populačná ekológia ENG populačná dynamika neznámy

Hutchinson G.E. An introduction to population ecology 1978 Yale University Press New Haven populačná ekológia ENG neznámy

Anderson R.M., Turner B.D., Taylor L.R. (eds.) Population dynamics 1979 Blackwell Scientific Publications Oxford populačná ekológia ENG populácia, dynamika populácie, štruktúra spoločenstva, dynamika spoločenstva, spoločenstvo neznámy

Sinclair A.R.E. Population regulation in animals 1989 Charrett J.M. (ed.). Ecological concept Blackwell London populačná ekológia ENG regulácia populácie zvierat neznámy

Gilpin M.E., Hanski I. Metapopulation dynamics. Empirical and theoretical investigation 1991 Academic Press, London London populačná ekológia ENG metapopulačná dynamika neznámy

Wells T.C.E. Population ecology of terrestrial orchids 1981 Synge H. (ed.): The biological aspects of rare plant conservation, p. 281 – 295 John Wiley Chichester populačná ekológia ENG článok

Brisson J., Reynolds J.F. Effects of compensatory growth on population processes. A simulation study 1997 Ecology Vol. 78, No. 8, p. 2378 – 2384 ESA Washington populačná ekológia ENG simulácia, populačné procesy, vyrovnávací rast článok

Wolff J.O. Population regulation in mammals. An evolutionary perspective 1997 Journal of Animal Ecology Vol. 66, No. 1, p. 1 – 13 BES Oxford populačná ekológia cicavcov ENG regulácia populácie, cicavce, evolučná perspektíva článok

Dempster J.P. Animal population ecology 1975 Academic Press, New York New York populačná ekológia živočíchov ENG neznámy

Wolf Jerry O. Population regulation in mammals. An evolutionary perspective 0 Journal of Animal Ecology No. 66, p. 1 – 13 BES Oxford populačná ekológia, evolučná ekológia ENG teritorialita, šírenie, reprodukcia článok

Andrewartha H.G., Birch L.C. The distribution and abundance of animals 1954 University of Chicago Press Chicago, Illinois populačná ekológia, populačná biológia ENG distribúcia, abundancia neznámy

Grime J.P., Hodson J.G., Hunt R. Comparative plant ecology. A funktional approach to common british species 1988 Unwin Hyman Ltd. London porovnávacia rastlinná ekológia ENG rastlina neznámy

Trnka Alfréd Dietary habits of the great reed warbler (Acrocephalus arundinaceus) young 1995 Biológia, Vol. 50, p. 507 – 512 SAP Bratislava potravná ekológia ENG potravný biotop, Acrocephalus arundinaceus, strava článok 0006-3088

Cipollini M.L., Levey D.J. Why are some fruits toxic ? Glycoalkaloids in Solanum and fruit choice by vertebrates 1997 Ecology Vol. 78, No. 3, p. 782 – 798 ESA Washington potravná ekológia, ekológia ENG jedovaté plody, glykoalkaloidy, Solanum, výber plodov cicavcami článok

Coleman David C., Crossley D.A. Jr. Fundamentals of soil ecology 1996 Academic Press, San Diego San Diego pôdna ekológia ENG pôda neznámy 0-12-179725-2

Wayne P.M., Bazzaz F.A. Light acquisition and growth by competing individuals in Co2-enriched atmosphere. Consequences for size structure in regeneration birch stands 1997 Journal of Ecology Vol. 85, No. 1, p. 29 – 42 Oxford produkčná ekológia, ekológia rastlín ENG získavanie svetla, rast, konkurencia, obohatenie CO2, veľkosť štruktúry, regenerácia brezového porastu článok

Roden J.S., Wiggins D.J., Ball M.C. Photosynthesis and growth of two rain forest species in simulated gaps under elevated CO2 1997 Ecology Vol. 78, No. 2, p. 385 – 393 ESA Washington produkčná ekológia, experimentálna ekológia ENG fotosyntéza, rast lesných druhov, simulácia, zvýšenie koncentrácie CO2 článok

Kubíček F., Brechtl J. Production and phenology of the herb layer in an oak-hornbeam forest 1970 Biológia Vol. 25, p. 651 – 666 Bratislava produkčná ekológia, fenológia ENG bylinná vrstva, dubo-hrabiny článok

Wang Y. Crown structure, radiation absorption, photosynthesis and transpiration 1988 PhD. Thesis University of Edinburgh Edinburgh produkčná ekológia, fyziológia rastlín ENG štruktúra koruny, absorpcia radiácie, fotosyntéza, transpirácia práca

Kleiber M. The fire of life. An introduction to animal energeticts 1961 John Wiley and Sons New York produkčná ekológia, fyziológia živočíchov ENG energetika zvierat neznámy

Tokár Ferdinand, Konôpková Jana Dynamické zmeny obsahu vybratých chemických prvkov v nadzemnej dendromase u rôznych porastových typov duba červeného (Quercus rubra L.) a orecha čierneho (Juglans nigra L.) 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 4, p. 385 – 394 SAP Bratislava produkčná ekológia, chémia ENG dynamika, chemický prvok, nadzemná dendromasa, biomasa, Quercus rubra, Juglans nigra článok

Kubíček F. Study methods of plants productivity 1977 Acta Ecologica Vol. 16, p. 8 – 30 produkčná ekológia, metodológia ENG metóda rastlinej produkcie, produktivita článok

Kubíček Ferdinand, Bedrna Zoltán, Šimonovič Vojtech Produkčno-ekologická a pôdna charakteristika rašeliníkových spoločenstiev štátnych prírodných rezervácií Čikovská a Pavlová (Podspády), 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 4, p. 371 – 383 SAP Bratislava produkčná ekológia, pedológia ENG pôda, rašeliníky, Čikovská, Pavlová, Podspády, TANAP, bylinná vrstva, machová vrstva, ŠPR Bor článok

Silva Marina, Brown James H., Downing John A. Differences in population density and energy use between birds and mammals. A macroecological perspetive 1997 Journal of Animal Ecology No. 66, p. 327 – 340 BES Oxford produkčná ekológia, populačná ekológia ENG populačná hustota – energia, , cicavce článok

Foissner W. Soil Protozoa. Fundamental problems, ecological significance, adaptations in ciliates and testaceans. Bioindicators and guide to the literature 1987 Progress in Protozoology Vol. 2, p. 69 – 112 protozoológia, ekológia prvokov ENG pôdne Protozoa, Ciliophora článok

Petz W., Foissner W. Spatial separation of terrestrial ciliates and testaceans (Protozoa). A contribution to soil ciliatostasis 1988 Acta Protozoologica Vol. 27, p. 249 – 258 protozoológia, ekológia prvokov ENG priestorová distribúcia prvokov, Ciliophora článok

Anderson Eugene N. Ecologies of the heart. Emotion, belief, and the environment 1996 Oxford University Press New York psychológia, ekológia ENG ekológia srdcom, emócie, viera neznámy 0-19-509010-1

Tajemství Přírody – Velká rodinná encyklopedie 1993 p. 150 – 178 Blesk, Graphia Ostrava, Klagenfurt reprodukčná biológia, evolučná biológia, ekológia CES rozmnožovanie rastlín, opeľovanie, semeno, plod, rozmnožovanie bezstavovcov, rozmnožovanie rýb, rozmnožovanie obojživelníkov, rast živočíchov, evolúcia živočíchov, metamorfóza, rozmnožovanie plazov, rozmnožovanie cicavcov, tok vtákov, klíčenie encyklopédia 80-85606-21-6

Toner M., Keddy P. River hydrology and riparian wetlands. A predictive model for ecological assembly 1997 Ecological Applications Vol. 7, No. 1, p. 236 – 246 ESA Washington riečna hydrológia, ekológia mokradí ENG rieka, pobrežie, mokraď článok 1051-0761

Beláková Adela, Lukáš Jozef sen., Valenčík M. Výskyt niektorých zástupcov podčeľadí Bombinae a Psithyrinae (Hymenoptera, Apoidea) na Slovensku 1979 Biológia Vol. 34, No. 8, p. 637 – 644 Bratislava zoológia, environmentalistika SLO Bombinae, Psithyrinae, Hymenoptera, Apoidea článok

Leigh E.G. Jr. Community diversity and environmental stability 1990 Trends in Ecology and Evolution No. 5, p. 340 – 344 Elsevier Cambridge synekológia ENG diverzita spoločenstva, spoločenstvo, diverzita, enviromentálna stabilita, stabilita článok

Tilman David, Downing John A. Biodiversity and stability in grassland 1994 Nature No. 367, p. 363 – 365 synekológia ENG biodiverzita, ekologická stabilita, trávnaté biomy, grassland článok

Kerr S.R. Theory of size distribution in ecological communities 1974 Jornal of Fish Res. Board Can. No. 31, p. 1859 – 1862 synekológia ENG spoločenstvo, distribúcia článok

Kikkawa J., Anderson D.J. Community ecology. Pattern and process 1986 Blackwell Scientific Publications Melbourne, Oxford, London synekológia ENG spoločenstvo neznámy

Šomšák Ladislav Synekologické zákonitosti obnovy lužných lesov 1998 Ekológia, Vol. 17, No. 4, p. 349 – 354 SAP Bratislava synekológia ENG obnova lužných lesov, Dunaj, Morova, Hron, Váh, Negundo aceroides, renaturalizácia, revitalizácia, sukcesia lužných kesov, typy obnovy lužného lesa, problém reštitúcie po topoľových monokultúrach, degradácia biotopu, proklamácia renaturalizácie, článok 1335-342X

Šomšák Ladislav Synekologické zákonitosti obnovy lužných lesov 1998 Ekológia, Vol. 17, No. 4, p. 354 – 357 SAP Bratislava synekológia ENG likvidácia banky diaspór, Negundo aceroides, svetla, úroveň podzemnej vody, regenerácia Ulmus minor, Salici-Populetum, Fraxino-Populetum, Fraxino-Ulmetum článok 1335-342X

Gauch H.G. Multivariate analysis in community ecology 1982 Cambridge University Press New York synekológia, bioštatistika, matematika ENG analýza, spoločenstvo neznámy

Uherčíková Eva Transformation changes in the associaton Salici-Populetum in the inundation area of the Danube river 1998 Biológia Vol. 53, No. 1, p. 53 – 63 SAP Bratislava synekológia, ekológia lesa ENG zmena, Salici-Populetum, inundácia Dunaja, druhová skladba, druhová diverzita, naturlizácia neofytov, smer zmien, lesné porasty článok 0006-3088

Mueller-Dombois D. Community organization and ecosystem theory 1988 Canadian Journal Botany Vol. 66. p. 2620 – 2625 National research council of Canada Ottawa synekológia, fytocenológia, geobotanika, ekológia ENG spoločenstvá, ekosystém článok 0008-4026 58

Tilman David Community invasibility, recruitment limitation and grassland biodiversity 1997 Ecology Vol. 78, No. 1, p. 81 – 92 ESA Washington synekológia, invazívna ekológia ENG invazívnosť spoločenstva, biodiverzita grasslandov, limity zmladzovania článok 0012-9658

Dayton P.K., Teguer M.J. The importance of scale in community ecology. A kelp forest example with terrestrial analogs 1984 Price P.W., Slobodschikoff C.N., Gaud W.S. (eds.) A new ecology. Novel approaches to interactive systems. p. 457 – 483 John Wiley and Sons New York synekológia, všeobecná ekológia ENG priestor neznámy

Yodzis P. Introduction to theoretical ecology 1989 Harper and Row New York teoretická ekológia ENG neznámy

Paine R.T. Food webs. Linkage, interaction strenght and community infrastructure 1980 Journal of Animal Ecology No. 49, p. 667 – 685 BES – British Ecological Society Oxford trofická ekológia ENG potravné reťazce, cyklus potravy, kolobeh energie, vzájomné väzby, vzájomné vzťahy, štruktúra spoločenstva, spoločenstvo článok 0021-8790 591.5

Vanni J. Michael, Layne D., Arnott Shelley E. Top-down trophic interactions in lakes. Effects of fish on nutrient dynamics 1997 Ecology Vol. 78, No. 1, p. 1 – 20 ESA Washington trofická ekológia, všeobecná ekológia, ichtyológia ENG vrchol trofickej pyramídy, vrcholové trofické interakcie, jazero, dynamika živín, ryby článok 0012-9658

Vanii J. Michael, Layne D. Craig Nutrient recycling and herbivory as mechanism in the top-down effect of fish on alge in lakes 1997 Ecology Vol. 78, No. 1, p. 21 – 40 ESA Washington trofická ekológia, všeobecná ekológia, ichtyológia ENG kolobeh živín, kolobeh herbivorov, mechanizmy vrcholových efektov, ryby, riasy, jazero článok 0012-9658

Chapin Stuart F. Jr., Kaiser Edward J. Urban land use planning 1985 University of Illinois Press Urbana and Chicago 4 urbanistika, urbánna ekológia, krajinná ekológia ENG využitie zeme, urbánna ekonómia, populačné štúdie, kniha 0-252-01257-7

Kovář P. Vegetation as a dynamic structural component of urban and suburban landscape 1989 Proceedings of Conference, Methods of Landscape-ecological Analyses and Syntheses, 25-26 January 1989, České Budejovice, ČSFR, Vol. 2, p. 134 – 153 urbánna ekosozológia, botanika, ekológia rastlín CES vegetácia, krajinný prvok článok

Brtek Ľubomír Dravce a korisť 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 80 – 87 PRIF UK Bratislava 1 všeobecná ekológia, ekológia cicavcov SLO korisť, dravosť, potravný generalizmus, potravný špecialisti, parazitizmus, útok vlka, selekcia predátora, stratégia lovu, kanibalizmus, infanticída, ochrana pred vyčerpaním potravných zdrojov skriptá 80-85697-35-1

Marchand Peter J. Life in the cold. An introduction to winter ecology 1996 University Press of New England Hannover, New Hampsire 4 winter ecology, ekológia zimy ENG chlad neznámy 0-87451-785-0

Buchar Jan Zoogeografie 1983 SPN Praha zoogeografia, ekológia CES knižka

Hurlbert S.H., Villalobos-Figueroa (eds.) Aquatic biota of Mexico. Central american and the west indies 1982 San Diego State University San Diego zoológia, ekológia ENG Mexiko, biota neznámy

Brtek Ľubomír, Feriancová-Masárová Zora, Gulička Ján, Hensel Karol, Kiefer Matej, Kminiak Milan, Korbel Ladislav, Košel Vladimír, Krumpál Miroslav, Lisický Mikuláš, Matis Dušan, Rosický Bohumír, Vilček František, Žitňanská Oľga Veľká kniha živočíchov 1993 p. 17 – 32 Príroda Bratislava 2 zoológia, história biológie, ekológia SLO prahory, prvohory, druhohory, treťohory, štvrtohory, sarmat, triedenie, systém, Aristoteles, Gaius Plinius, Karl Linné, Georges Cuvier, Jean B. Lamarck, Charles Darwin, druh, prehľad systému, zbrateľské metódy, preparácia, spoločenstvá, lesy, kniha 80-07-00584-6

Sigmund Freud 0 filozofia, psychológia SLO neznámy

Kirgegaard 0 filozofia, psychológia SLO neznámy

Popper Karl Raimund Věčné hledání 1995 Oikoyment, Prostor, Vesmír Praha filozofia, psychológia CES neznámy

Holton Gerald Einstein. History and other passions 1995 American Institute of Physics Press Woodbury, New York fyzika, filozofia ENG Einstein, história, iónske okúzlenie neznámy

Dyson Freeman J. The scientist as rebel 1995 The New York Review of Books, 25.5.1995, p. 31 – 33 gnozeológia, psychológia, filozofia, etológia človeka ENG vedec rebel, individualita vedca, slabosti vedca, prístup k výskumu – umelecká forma článok

Pythagoras 0 matematika, filozofia SLO neznámy

Diogenes 0 matematika, filozofia SLO neznámy

1998 Chip No. 6 Vogel Publishing Praha výpočtová technika, počítačová grafika SLO Microsoft Small Business Server 4.0, QuarkXPress 4.0, PageMaker 6.5, 3D Studio MAX 2.0, ArcView 3D Analyst, poznáte Databázu standardu SQL, Adobe Acrobat 3.0, ako funguje DVD, poznáte počítačovú grafiku, geometrická transformácia rastrového obrazu článok 1210-0684

Coates Nadya, Jollyman Norman Jde o život 1994 Erika Praha 2 medicína CES choroba ako požehnanie, rakovina, príčiny rakoviny, varovné signály potenciálnej rakoviny, čo z rakovinou, prevencia rakoviny, imunitný systém, autoimunitné choroby, myalgická encefalomyelitída a syndróm postvírovej únavy, roztrúsená skleróza knižka 80-85612-55-0

Coates Nadya, Jollyman Norman Jde o život 1994 Erika Praha 2 medicína CES schizofrénia, choroba motorických neurónov, candida, hlien, glutén, voľné radikály, alergie, metabolické typy, elektromagnetické sily a biofyzikálny štít, jedlo, fakty o jedle, výživa a choroba, Rudolf Breuss a 42 denná liečba, detoxikácia knižka 80-85612-55-0

Coates Nadya, Jollyman Norman Jde o život 1994 Erika Praha 2 medicína CES potlačovanie bolesti, telesný pohyb, masáž akupunktúrnych meridiánov, autosugescia a metódy Emila Couea, obrazotvornosť a vizualizácia, , dôstojné umieranie, aminokyseliny, proteíny, enzýmy, vitamíny, tráviaci systém, zažívací systém knižka 80-85612-55-0

Coates Nadya, Jollyman Norman Jde o život 1994 Erika Praha 2 medicína CES obehový systém, lymfatický systém, endokrinný systém, obličky, Piima jogurt, capricin, Diflucan, chirofonetika, homeopatia, Bachove kvetinové lieky, Springhillské centrum knižka 80-85612-55-0

Coates Nadya, Jollyman Norman Jde o život 1994 Erika Praha 2 medicína CES knižka 80-85612-55-0

1998 Chip No. 6 Vogel Publishing Praha výpočtová technika, počítačová grafika SLO lineárna transformácia, nelineárna transformácia, prevzorkovani, spätné mapovanie, warping, prehľadnosť pixelu, morphing, animované sekvencie článok 1210-0684

1998 Chip No. 7 Vogel Publishing Praha výpočtová technika, počítačová grafika SLO Macromedia Backstage 2.0 Internet Studio, Autodesk Mechanical Desktop 2.0 CZ, GeoBáze Česká republika 400, MetaCreations Expression, Adobe Photoshop 5, Zoner Callisto 3, AMD K6-2, poznáte počítačovú grafiku, grafické formáty článok 1210-0684

2003 Quark, Vol. 9, No. 3, p. 6 – 22 Perfekt Bratislava fyzika, veda SLO Bioetika, Smrť je ako padanie okvetných lístkov, Vertikálne dediny – mrakodrapy, Planetárne atmosféry, Technológia vláknovej optiky – fotónové kryštálové vlákna, tmavá hmota, váženie neutrín na galaktických váhach, simulácia dún, Klonovanie ako realita článok 1335-4000

2003 Quark, Vol. 9, No. 3, p. 23 – 48 Perfekt Bratislava fyzika, veda SLO Tajomstvo sťahovavých vtákov – s kompasom v hlave, galéra na Ženevskom jazere, Ötziho zabili – múmia, Požiare v podzemí, Vynález boha Thowta, egyptské hieroglyfy, typy batérií, Ján Andrej Segner článok 1335-4000

Sekerka V., Dubovský J. Všeobecná biológia 1979 UK Bratislava všeobecná biológia CES skriptá

Cox G.W., Atkins M.D. Agricultural ecology. An analysis of world food production systems 1979 W.H. Freeman and Company San Francisco agrárna ekológia ENG poľnohospodárska krajina neznámy

Kalúz Stanislav Pôdne roztoče (Acarina) v období hydrologických zmien v dunajskom lužnom lese 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 4, p. 345 – 357 SAP S Bratislava akarológia, ekológia, hydroekológia ENG Acarina, pôdne roztoče, hydrologické zmeny, Dunaj, lužný les, vysoká hladina podzemnej vody, zmena štruktúry spoločenstva, zmena druhovej diverzity, zmena početnosti, zmena frekvencie, zmena druhovej skladby, zmena trofickej štruktúre, intenzívna záplava článok

Kalúz Stanislav Pôdne roztoče (Acarina) v období hydrologických zmien v dunajskom lužnom lese 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 4, p. 345 – 357 SAP Bratislava akarológia, ekológia, hydroekológia ENG zníženie početnosti článok

Mills Derek Akvárium, praktická príručka, ilustrovaná príručka pre začínajúcich akvaristov 1995 Slovart Bratislava 1 akvaristika, biológia, etológia SLO akvárium príručka 80-7145-189-4

Zeman P., Jurík M. A contribution to the knowledge of fauna and ecology of gamasoid mites in cavity nests of birds in Czechoslovakia 1981 Folia parasitologia Vol. 28, p. 265 – 271 akarológia, faunistika, ekológia ENG gamazoidné Acarina, dutinové hniezdiče, Československo článok

Roman Kaliský Obžalovaný vstaňte ! 0 Slovenský spisovateľ Bratislava SLO kniha

Hraško Juraj, Linkeš Vladimír, Nemeček J., Novák P., Šály Rudolf, Šurina B. Morfogenetický pôdny klasifikačný systém ČSFR 1991 VÚPÚ Bratislava pedológia SLO klasifikácia pôd, morfogenéza pôd neznámy

Myers B.J., Robichoux R.H., Unwin R.H., Craig I.E. Leaf water relations and anatomy of a tropical rainforest tree species vary with crown position 1987 Oecologia Vol.. 74, p. 81 – 85 anatómia drevín, ekológia ENG listová , tropický daždový prales, drevina, pozícia koruny článok

Fahn A. Some anatomical adaptations of desert plants 1964 Phytomorphology Vol. 14, p. 93 – 102 anatómia rastlín, ekológia rastlín ENG anatomická adaptácia, púštne rastliny článok

Nobel P.S. Leaf anatomy and water use efficiency 1980 Turner N.C., Kramer P.J. (eds.): Adaptation of plants to water and high temperature stress, Ch. 4 Wiley New York anatómia rastlín, ekológia rastlín ENG anatómia lisu, schopnosť využitia vody neznámy

Hlwatika C.N.M., Johnson C.T., Bhat R.B. The foliar anatomy and morphology of two scrub species in relation to forest colonization of fynbos on Table Mountain (South Africa) 1998 Biológia Vol. 53, No. 1, p. 73 – 80 SAP Bratislava anatómia, morfológia rastlín, ekológia rastlín, ekológia ENG list, morfológia krovín-kolonizácia lesa, fynbos, adaptácia, Maytenus oleoides, Euclea parvifolia článok 0006-3088

Gajdoš P., Krištofík J., Šustek Z. Spiders (Aranea) in the bird nests in Slovakia 1991 Biológia Vol. 46, p. 887 – 905 SAP Bratislava arachnológia, ekológia, parazitológia ENG Aranea, vtáčie hniezda článok

Jacobs S.W.L., Wilson K.L. A biogeographical analysis of the fresh-water plants of Australasia 1996 Australian Systematic Botany Vol. 9, Iss. 2, p. 169 – 183 C.S.I.R.O. Melbourne biogeografia ENG biogeografická analýza, sladkovodné rastliny, Australázia, Papua New Guinea, Cape York Peninsula, Qeensland, New South Wales, Victoria, Tasmania, New Zealand, Northern Territory, Kimberley, Western Australia článok 1030-1887

Krumpálová Zuzana Epigeic spiders (Araneae) of the inundation of the Danube river, on the area of interest of the Gabčíkovo waterworks 1997 Ekológia, Vol. 169, No. 2, p. 147 – 162 SAP Bratislava arachnológia, ekosozológia, ekológia pavúkov ENG Aranea, epigeické pavúky, Gabčíkovo, Dobrohošť, Kľúčovec, Kráľovská lúka, gildy, ekologické nároky, podobnosť biotopov, druhová diverzita, Topoľové hony, Bodíky, Istragov, Hamuliakovo, Dasdera hungarica, Allomengea vidua, Donacochara speciosa článok

Kronika techniky 0 Fortuna Print Bratislava technika, história SLO história techniky encyklopédia

Krumpálová Zuzana Epigeic spiders (Araneae) of the inundation of the Danube river, on the area of interest of the Gabčíkovo waterworks 1997 Ekológia, Vol. 169, No. 2, p. 147 – 162 SAP Bratislava arachnológia, ekosozológia, ekológia pavúkov ENG Walckkenaeria obtusa, Alopecosa solitaria, Arctosa leopardus, Pirata piscatorius, Agraecina striata, Haplodrassus dalmatensis, Zora manicata, Thanatus arenarius, Thanatus striatus, Xysticus robustus, Pardosa lugubris, Drasyllus villicus, Xysticus kochi článok

Jones Evan Deštný prales. Fascinujíci pohled na život mezi stromy tropivkého světa 1993 Orbis Pictus biogeografia CES tropický dažďový prales, rainforest kniha 80-85240-53-X

Krumpálová Zuzana Epigeic spiders (Araneae) of the inundation of the Danube river, on the area of interest of the Gabčíkovo waterworks 1997 Ekológia, Vol. 169, No. 2, p. 147 – 162 SAP Bratislava arachnológia, ekosozológia, ekológia pavúkov ENG Coelotes longispinus, Harpactea rubicunda, Pardosa monticola, Trochosa ruricola, Pirata hygrophilos, Ozyptila praticola, Diplostyla concolor, Entelecara congenera, Pychygnatha listeri, Lepthyphantes tenebricola, Pachygnatha listeri, Pachygnatha clercki článok

Tajemství Přírody – Velká rodinná encyklopedie 1993 p. 122 – 132, 136 – 137 Blesk, Graphia Ostrava, Klagenfurt systematícká zoológia, fyziológia živočíchov CES bezstavovce, ryby, dýchanie živočíchov, obojživelníky, plazy, vtáci, adaptácie, cicavce encyklopédia 80-85606-21-6

Krumpálová Zuzana Epigeic spiders (Araneae) of the inundation of the Danube river, on the area of interest of the Gabčíkovo waterworks 1997 Ekológia, Vol. 169, No. 2, p. 147 – 162 SAP Bratislava arachnológia, ekosozológia, ekológia pavúkov ENG Pirata piraticus, Pardosa amentata, Trachyzelotes pedestris, Haplodrassus signifer, Alopecosa aculeata, Alopecosa pulverulenta, Zelotes villicus, Coelotes longispinus, Harpactea rubicunda, Diplocephalus latifrons, Diplocaphalus picinus článok

Brown Donald E. Human Universals 1991 Temple University Press Philadelphia antropológia, sociobiológia ENG kultúrne univerzálie, človek, univerzálne hodnoty neznámy

Mathauser Zdeněk Estetické alternativy 0 psychológia SLO neznámy

Krumpálová Zuzana Epigeic spiders (Araneae) of the inundation of the Danube river, on the area of interest of the Gabčíkovo waterworks 1997 Ekológia, Vol. 169, No. 2, p. 147 – 162 SAP Bratislava arachnológia, ekosozológia, ekológia pavúkov ENG Centromerus sylvaticus, Lycosidae, Linyphiidae článok

Oliver John E. (ed.), Fairbridge Rhodes Whitemore The encyclopedia of climatology – Encyclopedia of Earth science, Volume XI. 1987 p. 1 – 56 Van Nostrand Reinhold Company New York agroklimatológia, klimatológia, environmentalistika ENG kyslé dažde, aerosóly, klíma Afriky, Afrika, priemerná teplota, radiácia, albedo, evapotranspirácia, vodná rovnováha, vzdušné masy, vietro, znečistenie ovzdušia, rozptyl znečistenia, odraz, klíma Antarktídy, Antarktída encyklopédia 0-87933-009-0 551.5.03.21

Gales D.M. Biophysical ecology 1980 Springer Verlag New York biofyzikálna ekológia ENG neznámy

Dzwonko Z., Loster S. Distribution of vascular plants species in small woodland on the Western Carpathian foothills 1989 Oikos Vol. 56, p. 77 – 86 biogeografia ENG distribúcia rastlín, mokraď, západné Karpaty článok

Rohrig E., Urlich B. (eds.) Temperate deciduous forest 1991 Elsevier New York biogeografia, ekológia ENG ekosystém, atlas neznámy

Krumpálová Zuzana Reaction of spiders to changes in the hydrological conditions in the Danubian plain forest 1995 Biological monitoring of the territory influenced by teh Gabčíkovo waterworks. Results and experiences, p. 358 – 363 IZ SAS Bratislava arachnológia, environmentalistika ENG Aranea, zmena, zmena hydrologických podmienok, vodný režim článok

Tobing D.H. A preliminary bibliography on fauna, flora, vegetation, conservation of nature and natural resources of Sumatra 1968 Nature Conservation Department of Agricultural University Wageningen bibliografia, botanika, zoológia, ekológia, environmentalistika ENG fauna, flóra, vegetácia, ochrana, prírodné zdroje neznámy

Rohrig E. Ecosystems of the world 7. 1991 Rohrig E., Urlich B. (eds.): Temperate deciduous forest Elsevier New York biogeografia, ekológia ENG ekosystém, mierny opadavý les atlas

Strauss Claude Levi Myšlení přírodních národů 0 psychológia CES neznámy

1998 Geoinfo, No. 3, p. 4 – 12 Computer Press Praha geografia, výpočtová technika, počítačová grafika CES, SLO Framme, GIS, Digital, OPEN GIS, BERIT, MapInfo, Digital Equipment, ARCDATA, ArcView Internet Map Server, MapObjects Internet Map Server, SiteNet Main 3.3, Atlas GIS, Autdesk, AutoCAD Map, Autodesk World, TopoL GIS, URIS, ER Mapper 5.5, rastre, SQL Server článok 1121-1082

Geldenhuys C.J. (ed.) Biogeography of the mixed evergreen forests of southern Africa 1989 Ecosystem programmes. Occasional Report 45 C.S.I.R. Pretoria biogeografia ENG zmiešané stálozelené lesy, Južná Afrika neznámy

Dancerau P. Biogeography, an ecological perspective 1957 Ronald New York biogeografia, ekológia ENG budúcnosť neznámy

Oxford English Dictionary (OED) 1972 London ENG slovník

Gibbons Ann Old dates for modern behavior 1995 Science Vol. 268, p. 495 – 496 archeológia, sociobiológia človeka ENG najstaršia ľudská kultúra článok

Fittkau E.J., Illies J., Klinge H., Schwabe G.H., Sioli H. (eds.) Biogeography and ecology in South America. (Two Volumes) 1968 The Hague, Junk N.V. biogeografia, ekológia ENG Južná Amerika neznámy

Dzwonko Z., Loster S. Species richness and seed dispersal to secondary wooods in southern Polland 1992 Journal of Biogeography Vol. 19, p. 77 – 86 biogeografia, ekológia ENG druhová bohatosť, šírenie semien, nepôvodný les, južné článok

Heatwole H. Factors affecting the number of species of plants on islands of the Great Barrier Reef, Australia 1991 Journal of Biogeography Vol. 18, p. 213 – 221 biogeografia, ekológia ENG počet druhov, faktory diverzity, ostrov, Veľká bariérová úžina, Austrália článok

Savany 0 Slovart Bratislava biológia, ekológia CES savana kniha

Hill M.O., Bunce R.G.H., Shaw M.W. Indicator species analysis. A devisive polythetic method of classification and its application to a survey of native pinewoods in Scotland 1975 Journal of Ecology Vol. 63, p. 597 – 613 biológia, ekológia ENG druhová analýza, boriny, Škótsko článok

Usher M.B. Biological invasion of nature reserves. A search for generalization 1988 Biological Conservation Vol. 44, p. 119 – 135 Barking Elsevier Technology Elsevier biológia, ekológia ENG invázia článok

Thomas W.A., Goldstein G., Wilcox W.H. Biological indicators of environmental quality. A bibliography of Abstracts 1973 Ann Arbor Science Publications Michigan, Ann Arbor bibliografia, environmentalistika ENG indikátor, environmentálna kvalita, bibliografia neznámy

Signor The geologic history diversity 1990 Annual Review of Ecology and Systematics No. 21, p. 509 – 540 Annual Reviews Palo Alto geológia, história ENG geologická diverzita, história článok 0066-4162 574

Buček Antonín, Lacina Ján Biogeografická diferenciace krajiny jako jeden z ekologických podkladů pro územní plánování 1979 Územní plánování a urbanizmus No. 6, p. 382 – 387 biogeografia, environmentalistika CES biogeografická diferenciácia článok

Fusán O., Kodym O. Geológia 0 geológia SLO geologický prehľad, geologické oblasti neznámy

1998 Geoinfo, No. 3, p. 12 – 23 Computer Press Praha geografia, výpočtová technika, počítačová grafika CES, SLO databázové systémy, Oracle Data Mart QuickScope, Infinity Communicator, Avstar, VARIAS, Intergraph, GIS, Autodesk, Intel, ATLAS DMT, projektovanie pozemkových úprav, katastrálny úrad, digitalizácia katastrálnych máp, miestna samospráva článok 1211-1082

1998 Geoinfo, No. 3, p. 24 – 45 Computer Press Praha geografia, výpočtová technika, počítačová grafika CES, SLO historický vývoj českého katastru, Contex scanning technology, štátne digitálne mapy, DMÚ25, ZABAGED/1, GeoWin, AutoCAD, INROADS, informačná technológia, krízový management okresu, referát obrany a ochrany Chrudim, GIS, havarijné situácie, hackering článok 1211-1082

1998 Geoinfo, No. 3, p. 46 – 64 Computer Press Praha geografia, výpočtová technika, počítačová grafika CES, SLO letecké snímky, nehnuteľností, MapInfo, pozemkový úrad, POZINFO v. 2.0, G-INFO `98 v. 2.0, MIF 2 BLK v. 2.1, DKM, Štátny informačný systém – SIS, Nový Jičín, GIS, PCERO, Doly Bílina, SPOT 4 článok 1211-1082

De Angelis Barbara Hodíme se k sobě 0 psychológia CES medziľudské vzťahy, výber partnera knižka

De Angelis Barbara Tajemství mužů 0 psychológia CES medziľudské vzťahy, výber partnera knižka

Hassal A.K. The biochemistry and uses of pesticide 1990 Structure, metabolism, mode of action and uses in crop protection, p. 489 – 494 biochémia, poľnohospodárske inžinierstvo, environmentalistika ENG pesticídy článok

Chalupský Josef Čím se řídí burňáci při vyhledávaní potravy 1996 Vesmír No. 5 Vesmír Praha biológia, ekológia, etológia CES burňák, orientácia, vyhľadávanie potravy článok 0042-4544

Tajemství Přírody – Velká rodinná encyklopedie 1993 p. 244 – 270 Blesk, Graphia Ostrava, Klagenfurt biológia, ekológia, etológia CES obranné mechanizmy rastlín, predátory, skupinový lov, individuálny lov, biologické jedy, pavúci, útok, obrana, drápy, zuby, rohy, panciere, ostne, lesť, sfarbenie, maskovanie, mimikry, chemická obrana, termity encyklopédia 80-85606-21-6

Oleksyn J., Chalupka W., Tjoelker M.G., Reich P.B. Geographic origin of Pinus sylvestris populations influences the effects of air pollution on flowering and growth 1992 Water, Air and Soil Pollution No. 62, p. 201 – 212 biológia rastlín, historická biológia, fyziológia rastlín, environmentalistika ENG Pinus sylvestris, znečistenie ovzdušia, kvitnutie, rast článok

Stolina a kol. Ochrana lesa 0 biológia, ekológia, environmentalistika SLO ochrana lesa neznámy

Raup David Malcom O zániku druhů 1995 Lidové noviny Praha biológia, ekológia, environmentalistika CES zánik druhov knižka 80-7106-099-2

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Pavúky E4 Slovenský (Koniar, Plešivecká planina, Silická planina) – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 178 – 179 Nadácia IUCN Bratislava arachnológia, ekosozológia SLO Euophrys milleri, Marpissa radiata, , Dipoena braccata, Dysdera hungarica, Dysdera westringi, Haplodrassus dalmatensis, Haplodrassus kulczynskii, Heriaeus mellottei, Neon rayi, Nesticus cellulanus, Nomisia exornata, Poecilochroa conpicua kniha 2-8317-0323-9

Spellerberg Ian F. Biologické a chemické monitorovanie sladkých vôd 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 75 ČÚOP Brno 1 biológia, environmentalistika, ekológia, chémia CES monitoring, sladká voda, znečistenie, organický odpad, rádioaktívny odpad, žiarenie, BSK5, trentský biotický index, Chandlerov bodovací systém, index diverzity kniha 80-901855-2-5

Zejda J. Small mammals in certain forst type groups in southern Moravia 1973 Zoologické listy Vol. 22, p. 1 – 3 biogeografia, lesnícka botanika, mammaliológia ENG drobné cicavce, južná Morava, lesný typ článok

Spellerberg Ian F. Monitorovanie účinkov odpadných vôd z rafinérií 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 77 ČÚOP Brno 1 biológia, environmentalistika, ekológia, chémia CES odpadová voda, rafinéria, Chandlerov index, indikátor, Tubificidae, Chironomidae, BSK5, DOC (Dissolved Organic Carbon – hladina rozpusteného organického uhlíka) kniha 80-901855-2-5

1998 Geoinfo, No. 6, p. 1 – 12 Computer Press Brno kartografia, digitálna fotogrammetria, výpočtová technika, geografia, GIS CES správna tvorba mapy, kartografia a GIS, kartografické chyby, GIS nie je mapa, pseudomapy, digitálna fotogrammetria, spracovanie obrazu, počítačové videnie, filtrovanie, ostrenie, zmena kontrastu, automatické rozpoznávanie objektov článok 1211-1082

1998 Geoinfo, No. 5, p. 34 – 40 Computer Press Brno lesníctvo, výpočtová technika, geografia, GIS CES hydrologické modelovanie malých povodí, GIS, využitie GIS, Foresta SG, BasMapX, GIS v zdravotníctve, GIS v lesníctve, informačnén technológie varujú, informačné technológie nezachránia, Európska hospodárska komisia pri OSN, ICP Forest článok 1211-1082

Šmidrkal J. Fotogrametrie I – Teretické základy 1985 ČVUT Praha matematika, geometria CES letecké snímky neznámy

Webner T. Korespodence leteckých snímků korelační metodou 1995 ČVUT Praha matematika, geometria CES letecké snímky neznámy

Kozlowski T.T. Water supply and tree growth Part 1. Water deficits 1982 Commonw. For Abstr. No. 43, p. 57 – 95 biológia, fyziológia, ekológia rastlín ENG voda ako ekologický faktor, les, nedostatok vody článok

Lukasová A., Šarmanová J. Metody shlukové analýzy 1995 SNTL Praha matematika, štatistika CES zhluková analýza, bioštatistika neznámy

Millard S.P., Lettenmaier D.P. Optimal design of biological sampling programs using analysis of variance 1986 Estuarine, Coastal and Shelf Science Vol. 22, p. 637 – 656 biológia, environmentalistika, numerická ekológia ENG ANOVA, vzorka, pozorovanie, monitoring článok

Lisický Mikuláš J. Report on the back-ground (zero) state of natural environment of the Gabčíkovo-Nagymaros barrage system from the point of view biology and landscape ecology 1991 Institute of Zoology and Ecosozology SAS Bratislava biológia, krajinná ekológia SLO Gabčíkovo-Nagymaros práca

Furse M.T., Moss D., Wright J.J., Armitage P.D. The influence of seasonal and taxonomic factors on the ordination and classification of running-water sites in Great Britain anf on the prediction of their macroinvertebrate communities 1984 Freshwater Biology Vol. 14, p. 257 – 280 biológia, environmentalistika, numerická ekológia, invertebratológia ENG taxonómia, sezónne zmeny, Macroinvertebrata, tečúca voda, ordinácia, klasifikácia článok

Edelstein Keshet L. Mathematical models in biology 1988 Random House New York bioštatistika, matematika, biomatematika ENG matematický model neznámy

Krippelová T., Krippel E. Vegetačné pomery Záhoria I. Viate piesky 1956 SAV Bratislava fytocenológia SLO Záhorie, viate piesky neznámy

Plesník P. Prehľad vegetačných pomerov Záhoria 1971 Geografický časopis Vol. 23, No. 2, p. 146 – 149 fytocenológia SLO Záhorie článok

Le Sage René Alain História Gila Blasa de Santillane II 1957 SLO kniha

Sandany a kol. Nemecko – slovenský slovník 1966 SPN Bratislava 3 GER, SLO slovník

1998 Geoinfo, No. 5, p. 30 – 33 Computer Press Brno medicína, výpočtová technika, geografia, GIS CES tvorba vegetačných máp použitím spektrozonálnych snímkov a GIS, geoinžinierstvo, MicroStation GeoWater, MicroStation GeoWaste-Water, digitalizácia, tvorba grafického výstupu, interpretácia snímkov, interpretácia terénneho prieskumu, Tetínske skály článok 1211-1082

Kiška Juraj (ed.) Úspech si ty, alebo niekoľko nezištných rád pána Dalea Carnagiho ako sa stať obľúbený a bohatý 1991 Genezis Bratislava psychológia, etiológia SLO knižka 80-85220-56-3

Kukuča Ján Naša Zem – jej meranie a zobrazovanie 1986 Veda Bratislava kartografia SLO zemský povrch, tvar Zeme, veľkosť Zeme, družice, svetový geodetický systém, geodynamické javy, fotogrametria, DPZ, geodetické mapovanie kniha

Pivnička František Digitální fotogrammetrie 1996 Geoinfo, No. 1, p. 28 – 30 Geofórum Bratislava počítačová grafika, fotogrammetria, geografia, výpočtová technika CES fotogrammetria článok

Webster New International Dictionary 1920 ENG Webster slovník

Spellerberg Ian F. Rastlinné a živočíšne bioindikátory, ich správanie a fyziológia 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 43 – 44 ČÚOP Brno 1 biológia, fyziológia, evolučná biológia, environmentalistika CES BEWS – Biological Early Warning System, Salmo, biosensor, Gnathonemus petersi, mikroevolúcia, indikátorové spoločenstvá, Alopecurus pratensis, Agropyron pectiniforme, Stipa capillata, indikátory znečistenia, ťažké kovy, organochloridy, Anodonta spp. kniha 80-901855-2-5

Demek Jaromír Obecná geomorfologie 1987 Academia Praha geomorfológia CES georeliéf, reliéf, geomorfológia oceánskeho dna, oceánske dno, pôdotvorné pochody, genéza pôdy, vznik pôdy kniha

Weismann Ľ., Reháková M. Toxic effect of lead on postembryonic developmental stages of Mamastra brassicae L. Toxické pôsobenie olova na postembryonálne vývojové štádiá Mamestra brassicae L. 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 1, p. 105 – 113 SAP Bratislava biológia, chémia, medicína, ekológia, environmentalistika ENG olovo, teratogén, Mamestra brassicae L. článok

Čapek Miroslav Anglicko-slovenský a slovensko-anglický lesnícky a drevársky slovník 0 ENG, SLO les, drevárstvo slovník

Stratigrafický slovník 0 geológia, stratigrafia SLO encyklopédia

Petráčková Věra, Kraus Jiří (eds.) Akademický slovník cizích slov I. zv. A – K , II. zv. L – Ž 1995 Academia Praha CES slovník 80-200-0533-4, 80-200-0524-2, 80-200-0497-1

Mičieta Karol, Murín Gustáv Wild plant species in practical use for bioindication of polluted environment 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 2, p. 193 – 202 SAP Bratislava botanika, environmentalistika, genotoxikológia ENG bioindikácia, znečistenie, mutagény, karcinogény, rastliny, abortivita peľových zŕn, bioindikátor, zoznam indikačných druhov, biomontoring, Banská Štiavnica, dusík, olovo článok

Husár Karol Údaje o geomorfologických jednotkách Slovenska na Geografickom ústave SAV 1996 Geoinfo, No. 1, p. 20 – 21 Geofórum Bratislava počítačová grafika, geografia, geomorfológia, výpočtová technika SLO geomorfologické jednotky článok

Mičieta Karol, Murín Gustáv Wild plant species in practical use for bioindication of polluted environment 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 2, p. 193 – 202 SAP Bratislava botanika, environmentalistika, genotoxikológia ENG článok

Mičieta Karol, Murín Gustáv Wild plant species in practical use for bioindication of polluted environment 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 2, p. 193 – 202 SAP Bratislava botanika, environmentalistika, genotoxikológia ENG článok

Demek Jaromír Obecná geomorfologie 1987 Academia Praha geomorfológia CES štruktúrna geomorfológia, klimatická geomorfológia, dynamická geomorfológia, klimatogenetická geomorfológia, paleogeomorfológia, antropogénna geomorfológia, aplikovaná geomorfológia, klasifikácia georeliéfu, genéza georeliéfu, geotektonické hypotézy kniha

Bavcon J., Druškevič B., Papeš D. Germination of seeds and cytogenetic analysis of the spruce in differently polluted areas of Slovenia 1992 Phyton Rakúsko cytogenetika, environmentalistika ENG smrek, znečistenie, Slovinsko, klíčenie, semeno článok

Grant W.F. Cytogenetic studies of agricultural chemicals in plants 1982 Fleck R.A., Hollaender A. (eds.): Genetic toxicology. An agricultural perspective, p. 353 – 378 Plenum Press New York cytogenetika, environmentalistika ENG poľnohospodárske chemikálie, obsah v rastlinách článok

Fleck R.A., Hollaender A. (eds.) Genetic toxicology. An agricultural perspective 1982 Plenum Press New York cytogenetika, environmentalistika, genetická toxikológia ENG poľnohospodárske chemikálie, obsah v rastlinách, poľnohospodárstvo neznámy

Naisbitt John, Aburdenová Patricia Megatrendy 2000 – Desať nových smerov na deväťdesiate roky 1992 p. 1 – 16 Bradlo Bratislava 1 SLO miléniové megatrendy kniha 80-7127-050-4

Amorini E., Biocca M., Manetti M.C., Motta E. A dendroecological study in a declining oak coppice stand 1996 Annales des Sciences Forestieres Vol. 53, No. 2 – 3, p. 731 – 742 Institut de la Agronomique Paris dendroekológia, environmentalistika ENG zmladenie duba, ubýtok dubu, zmenšovanie arálu duba článok 0003-4312 630

Hanáček J. Nerudné nerastné suroviny 0 geológia, ložisková geológia SLO geologické oblasti, nerudné suroviny, nerasty neznámy

Sabol A. Kvartérno-geologické pomery Záhorskej nížiny 1960 geológia SLO Záhorie, Záhorská nížina neznámy

Artbauerová Gizela, Schultz Ján, Šándor Viktor (eds.) Maďarsko – slovenský slovník 1963 SPN Bratislava 3 HUN, SLO slovník

Dráma 1956 1957 Slovenské vydavaťeľstvo politickej literatúry Bratislava politika SLO kniha

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1992 ŠÚSR – Štatistický úrad Slovenskej republiky Bratislava štatistika SLO katalóg

Maheľ M. Geologická stavba československých Karpát 1986 Veda Bratislava geológia, geomorfológia SLO Karpaty kniha

Račko J., Bedrna Zoltán Soils in the floodplain of Lower Morava 1994 Ekológia, Vol. 13, Supplement 1, p. 5 – 13 SAP – Slovac Academmic Press Bratislava pedológia SLO dolná Morava, Morava, Záhorie článok

Encyklopedický slovník geologických vied 0 geológia SLO encyklopédia

Caforio Alberto Slovensko-anglický vedecko – technický slovník 0 SLO, ENG slovník

Zar J.H. Biostatistical analysis 1974 Prentice – Hall Inc. Engelwood, Cliffs, New York matematika, štatistika, bioštatistika ENG analýza neznámy

Malá encyklopédie matematiky 0 matematika CES encyklopédia

Volný S. Filtrační účinnost lesních ekosystémů k tuhým znečistěním ovzduší 1992 Medzinárodné sympózium pri príležitosti 100. výročia založenia Arboréta Mlyňany, p. 137 – 143 ekológia lesa, environmentalistika CES filtračná schopnosť, lesné ekosystémy, tuhé znečistenie ovzdušia článok

Dobšovič Ľudovít Naučte sa riešiť konflikty 1995 Fontana, Edícia Okno do duše psychológia SLO medziľudské vzťahy, konflikt neznámy

Schwabe A. A method for the analysis of temporal changes in vegetation pattern at the landscape level 1991 Vegetatio Vol. 95, p. 1 – 19 ekológia rastlín, environmentalistika ENG analýza časových zmien, vegetácia, krajinná úroveň, monitoring článok

Rosenberg Alexander The philosophy of social science 1988 Oxford Univeristy Press Oxford filo filozofia vedy ENG filozofia vedy neznámy

Witting R. Acidification phenomena in beech (Fagus sylvatice) forests in Europe 1986 Water, Air and Soil Pollution Vol. 31, p. 317 – 323 ekológia rastlín, environmentalistika ENG avidifikácia, buk, Fagus sylvatica, bučiny, les, Európa článok

Hofierka Jaroslav GRASS a jeho skupiny príkazov 1995 Geoinfo, No. 1, p. 9 Geofórum Bratislava počítačová grafika, geografia, výpočtová technika SLO Grass, raster článok

Čapek Karel Krakatit 1968 Československý spisovateľ Praha SLO neznámy

Pečenka M., Luňák P. a kol. Encyklopedie moderní historie 1995 Libri história CES história, dejiny encyklopédia 80-85983-01-X

Guinesova encyklopédia 0 Fortuna Print Bratislava SLO encyklopédia

Nemec Peter Uplatnenie objektovej metodológie v prostredí ArcInfo – ArcTools 1995 Geoinfo, No. 1, p. 10 – 13 Geofórum Bratislava počítačová grafika, geografia, výpočtová technika SLO ArcInfo, ArcTools článok

Charvát Karel, Červenka Vladimír, Pivnička František Zpracování letecké fotografie v TopoLu 1995 Geoinfo, No. 1, p. 35 Geofórum Bratislava počítačová grafika, geografia, výpočtová technika CES TopoL článok

Janík Alojz, Raděj Zdeněk Človek uprostred konfliktov 1977 Osveta Martin 2 psychológia SLO knižka

Our commom future 1988 Oxford University Press ENG budúcnosť správa

Cutler Burt, Straushofer Craig Výprava do historie 1995 Junior história SLO neznámy

Hill Napoleon Myšlením k bohatsví 1990 Pragma psychológia SLO medziľudské vzťahy knižka

Langran G. Time in Geographic Information Systems 1992 Taylor and Francis kartografia ENG GIS neznámy

Eliáš P. Invasion of Impatiens parviflora, an annual of Central Asian origin, into forest communities in Central Europe. Biological and ecological causes, p. 4 1989 32nd International Symposium on Forest of the World. Diversity and Dynamics. Abstracts Upsala University Upsala ekológia, biológia, environmentalistika ENG invázia Impatiens parviflora, stredná Európa, lesné spoločenstvá neznámy

Bezačinský H. Lesné hospodárstvo 1960 Príroda Bratislava SLO LHC, LHP neznámy

Matteufelová Irene Na koho sa ponášaš 0 SLO neznámy

Macháček Martin Encyklopedie fyziky 0 fyzika SLO encyklopédia

Kubica Milan Praktická typológia 0 typológia človeka SLO neznámy

Koťka Vladimír WinGIS, WinMAP, WinSAT 1996 Geoinfo, No. 1, p. 12 – 13 Geofórum Bratislava počítačová grafika, geografia, výpočtová technika SLO WinGIS, WinSAT, Win3D článok

Ringová Gabriela Pocity, city, láska 0 SLO láska, cit, pocit knižka

Kronika ľudstva 0 Fortuna Print Bratislava SLO ľudstvo encyklopédia

Trojan Stanislav Fyziológia II. 0 fyziológia SLO kniha

Trojan Stanislav Fyziológia I. 0 fyziológia SLO kniha

Hamilton Geoff Biozáhrada 0 SLO neznámy

Skriagin L.N. Námornícke uzly 1988 Alpha Bratislava SLO neznámy

Tüskés Tibor Maďarsko 1981 Mladé letá Bratislava SLO encyklopédia

Higfield Roger Soukromý život A. Einsteina 0 CES Einstein, špeciálna teória relativity, všeobecná teória relativity, unitárna teória poľa neznámy

Einstein Albert Jak vidím svět 0 CES Einstein neznámy

Bateman A.J. Is gene dispersion normal ? 1950 Heredity No. 4, p. 353 – 363 Osney Mead genetical society of Great Britain genetika ENG šírenie génov, tok génov článok 0018-067X 575

Carnegie Dale Ako si získať priateľov a ako pôsobiť na ľudí 0 psychológia SLO priateľ, medziľudské vzťahy neznámy

Carnegie Dale Rečníctvo a pôsobenie na ľudí v podnikateľstve 1926 psychológia SLO pôsobenie neznámy

Stritz František Čo nám hovorí písmo. Grafológia pre každého 1996 Enigma Nitra 2 grafológia SLO písmo neznámy 80-85471-25-6

Krätsmár – Šmogrovič Juraj a kol. Všeobecná a anorganická chémia 1994 Osveta Banská Bystrica všeobecná chémia, anorganická chémia SLO kniha 80-217-0532-9

De Groote R.S. The functions of nature 1992 Marion Boyars Publishers Ltd. London ekológia, biológia, environmentalistika ENG funkcie prírody neznámy

Ušáková Katarína, Kovácsová Elena Didaktický model fylogenetického vývoja vyšších rastlín na príklade ich rodozmeny 1993 Bratislava 1 fylogenéza vyšších rastlín, didaktika biológie SLO rodozmena, fylogenéza neznámy

Sedlárová Ľubica (ed.) Názvy rastlín. Slovensko – latinsko – anglicko – nemecko – francúzko – český slovník 1994 Výskumný Ústav rastlinnej výroby Piešťany taxonómia rastlín SLO, LAT národné názvoslovie rastlín slovník 80-900515-6-1

Burda Béla Empatia. Psychológia vcítenia a vžitia sa do druhého 1994 Psychoprof Nové Zámky 2 psychológia SLO empatia, vcítenie, vžitie neznámy

Lande R., Barrowclough G.F. Effective population size, genetic variation, and their use in population management 1987 Soule M.E. (ed.): Viable population for conservation, p. 87 – 123 Cambridge University Press Cambridge ekológia, ekosozológia, environmentalistika, genetika ENG efektívná veľkosť populácie, populácia, genetická premenlivosť, manažment populácie článok

Hraško Juraj, Linkeš Vladimír, Šurina B. Pôdne typy, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 71 SAV, SÚGK Bratislava pedológia SLO pôda mapa

Spellerberg Ian F. Bibliografia využitia indikátorových druhov v monitorovaní znečisťujúcich látok v prostredí 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 123 ČÚOP Brno 1 ekológia, environmentalistika, bibliografia CES populácia, izolácia, monitoring kniha 80-901855-2-5

Bublinec E., Dubová M. Celoročná dynamika kyslosti zrážok v bukových ekosystémoch 1989 Lesnický časopis Vol. 35, p. 463 – 475 ekológia, environmentalistika, environmentálna chémia SLO kyslosť zrážok, bukové lesy, ekosystém, sezónna dynamika článok

Bína Jaroslav a kol. Malá encyklopédie chémie 1968 Obzor Bratislava 1 chémia CES encyklopédia

Križová Eva Fytocenológia a lesnícka typológia 1995 Technická Univerzita Bratislava fytocenológia, lesníctvo SLO les, spoločenstvo neznámy 80-228-0475-4

Bublinec E., Dubová M. Celoročná dynamika depozície vápnika a jeho ekologické dôsledky pre lesný ekosystém 1993 Lesnický časopis Vol. 39, p. 405 – 413 ekológia, environmentalistika, environmentálna chémia SLO depozícia vápnika, les, ekosystém, sezónna dynamika článok

Paulov Štefan Fyziológia živočíchov a človeka III. 1995 PRIF UK Bratislava fyziológia živočíchov, fyziológia človeka SLO kniha 80-223-0662-2

Bizubová Mária, Škvarček Arnold Geomorfológia 1996 PRIF UK Bratislava 2 geomorfológia SLO skriptá 80-223-0973-7

Boroš Július Motivácia a emocionalita človeka 1995 Odkaz Bratislava psychológia SLO motivácia, emocionalita neznámy 80-85193-42-6

Zatroch Peter Nové produkty firmy MapInfo Corporation 1996 Geoinfo, No. 1, p. 15 Geofórum Bratislava počítačová grafika, geografia, výpočtová technika SLO MapInfo Professional 4.0 for Windows, Geographic Tracker, MapBasic 4.0 článok

Roháčik J. a kol. Diptera Bukovských vrchov 1995 SAŽP Banská Bystrica zoológia SLO Diptera, dvojkrídlovce neznámy 80-967385-2-6

Reichholf Josef Cicavce 1996 IKAR Bratislava zoológia SLO cicavce kľúč 80-7118-236-2

Krišt Ernest, Korikovskij Petrovič Sergej, Putiš Marián, Janák Marián, Faryad Skah Wali Geology and petrology of metamorphic rocks of the western carpathian crystalline complexes 1992 Comenius University Press Bratislava 1 geológia, petrológia ENG geológia Západných Karpát kniha 80-223-0347-X

Dyk V. Ztráta orientace ptáků v kultivované krajině 1975 Věda a život No. 20, p. 618 – 619 ekológia, environmentalistika, etológia CES vták, orientácia, stresový faktor článok

Larsen J.B. Ecological stability of forest and sustainable silviculture 1995 Forest Ecology and Management Vol. 73, p. 85 – 96 Elsevier Amsterdam ekológia, environmentalistika, lesníctvo ENG ekologická stabilita, dlhodoboudržateľné lesné hospodárstvo článok 0378-1127 338.2 574630

Šteffek Jozef Ekologické vyhodnotenie mäkkýšov Ľubietovký Vepor 1993 Chránené územia Slovenska No. 20, p. 55 Ekológia Bratislava ekológia, environmentalistika, malakozoológia SLO Ľubietovský Vepor článok 80-85559-13-7

Prach K. Monitorování změn vegetace – metody a principy 0 ČÚOP – Český ústav ochrany prírody Brno ekológia, geobotanika, environmentalistika, fytocenológia CES monitoring, rastlinné spoločenstvá, metódy zberu, spracovanie dát príručka

Spellerberg Ian F. Rozmiestnenie organizmov v monitorovacej sieti 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 156 ČÚOP Brno 1 ekológia, sociológia, environmentalistika, numerická ekológia CES odber vzoriek, monitoring kniha 80-901855-2-5

Vrbenský R. An analysis of the mammals (Mammalia) in the State Nature Reserve Dolny les and the adjacent alluvium 1994 Ekológia, Vol. 13, Supplement 1, p. 201 – 208 SAP Bratislava zoológia ENG Dolný les, Záhorie, Clethrionomys glareolus, Apodemus flavicollis, Sorex araneus článok

Štepanovičová Oľga Heteroptera-Pentatomomorpha of characteristic habitats in Morava floodplain area 1994 Ekológia, Vol. 13, Supplement 1, p. 163 – 174 SAP Bratislava zoológia ENG Heteroptera – Pentatomomorpha, Morava, Heteroptera, Hnyz článok

Kminiak Milan Amphibians in the alluvium of the Morava River 1994 Ekológia, Vol. 13, Suppelment 1, p. 77 – 88 SAP Bratislava zoológia ENG obojživelníky, Morava, Rana, Bufo, Triturus článok

Ambros Michal, Sloboda Karol Využitie informačných systémov pri zabezpečovaní ochrany biodiverzity v podmienkach CHKO Ponitrie 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 277 – 281 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ekosozológia, environmentalistika, faunistika SLO informačné systémy, biodiverzita, Ponitrie, inventarizácia, mäkkýše, obrúčkavce, pavúky, blanokrídlovce, motýle, chrobáky, dvojkrídlovce, plazy, obojživelníky, cicavce, fragmentácia stanovíšť, infiltrácia nepôvodných druhov, znečisťovanie zborník

Krno Iľja, Bulánková Eva, Halgoš Jozef Macrozoobenthos of the Morava river basin and tributaries of the Morava 1994 Ekológia, Vol. 13, Supplement 1, p. 63 – 76 SAP Bratislava zoológia ENG Morava, makrozoobentos, Heptagenia flava, Brachycercus harrisellus, Taeniopteryx nebulosa, Perlodes dispar, Isoptena serricornis, Aphelocheirus aestivalis, Dixa nubilipennis, Dixa nebulosa, Atherix ibis článok

Oťahelová Helena, Banásová Viera, Jarolímek I., Zaliberová M., Janauer G.A., Oťahel J., Feranec J. Vegetation units of the Morava river floodplain ecotones area 1995 Biológia Vol. 50, No. 4, p. 367-375 SAP Bratislava fytocenológia ENG Morava, vegetácia Moravy, spoločenstvá Moravy článok 0006-3088

Gaisler J. Zoologie obratlovců 1983 Academia Praha zoológia CES stavovce kniha

Futák Ján Fytogeografický prehľad Slovenska 1972 Slovensko, Príroda, p. 431 – 482 Obzor Bratislava fytogeografia SLO článok

Suchý Josef Lidové léčitelství, aneb návrat k přírode 1991 Tisk servis Praha medicína CES akupresúra kniha 80-901125-0-1

Zacharčenko Vasilij Svet možných zázrakov, malá encyklopédia tretieho tisícročia 1986 Smena Bratislava 1 SLO Zem, vesmír kniha

Svet živočíšnej ríše 1978 Osveta Martin 4 SLO encyklopédia

Hendrych Radovan Fytogeografia 1984 SPN Praha fytogeografia CES rastlina knižka

Blake S.F., Atwood A.C. Geographical guides to the flora of the world 1967 US Department of Agriculture Washington DC. fytogeografia, botanika, geografia ENG flóra, svet sprievodca

Krejča Jindřich, Korbel Ladislav (eds.) Veľká kniha živočíchov 1993 Príroda Bratislava zoológia SLO hmyz, ryby, obojživelníky, plazy atlas 80-07-00584-6

Fejdi Pavel, Bobro Milan Mineralógia pre environmentalistov 1996 PRIF UK Bratislava 1 mineralógia, kraštalografia SLO aerosóly, znečistenie, ťažké kovy, sústavy skriptá 80-223-0984-2

Pamukov Petrov Dimiter, Achtardžiev Zachariev Christo Prírodná lekáreň 1986 Príroda Bratislava medicína SLO kniha

Černý J., Topercer E. Chováme akváriové ryby 1989 Príroda Bratislava 2 zoológia, ichtyológia, akvaristika SLO rybičky príručka 80-07-00020-8

Ambros Michal, Sloboda Karol Využitie informačných systémov pri zabezpečovaní ochrany biodiverzity v podmienkach CHKO Ponitrie 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 277 – 281 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ekosozológia, environmentalistika, faunistika SLO využívanie organizmov, GIS, ArcInfo zborník

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Pavúky E4 Pomoravie – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 181 Nadácia IUCN Bratislava arachnológia, ekosozológia SLO Allomengea vidua, Collinsia distincta, Marpissa radiata, Pardosa sphagnicola, Baryphyma pratense, Bathyphantes parvulus, Berlandina cinerea, Donacochara speciosa, Hahnia helveola, Heriaeus hirtus, Oxyopes ramosus, Trichoncus hackmani kniha 2-8317-0323-9

Zukal Rudolf Akvarijní ryby 1984 Svépomoc 8 akvaristika, ichtyológia, chovateľstvo SLO príručka

Sladen W.J.L., Menzie C.M., Reichel W.L. DDT residues in Adeleide penguins and crabeater seal in the Antarctic 1966 Nature Vol. 210, p. 670 – 673 ekosozológia, environmentalistika, chémia ENG DDT, tučniak, tuleň článok

Veis Štefan a kol. Malá encyklopédia fyziky 1970 Obzor Bratislava fyzika SLO encyklopédia

Nemec Peter Geografické informačné informačné systémy firmy ESRI 1994 Geoinfo, No. 1, p. 6 – 10 Geofórum Bratislava počítačová grafika, geografia, výpočtová technika SLO ArcInfo, Grid, ArcScanm, ArcStorm, IAC, ArcTools, ArcView 2, geografická analýza, GIS, GPS článok

Hončariv Róbert, Hončarivová Kveta Matematické obrazy života 1989 Obzor Bratislava 1 matematika SLO kniha 80-215-0027-I

Vágner Josef, Schneiderová Naďa Safari po Kilimandžárom 1985 Mladé letá Bratislava SLO cestopis

Bauer Ernst Divotvorné sily Zeme 1983 Mladé letá Bratislava geochémia, geológia SLO kniha

Žúrková Ľ., Fischer O., Pacák J., Sopková A., Staněk Z. Všeobecná chémia 1985 SPN Bratislava 1 všeobecná chémia SLO termodynamika učebnica

Jedovaté živočíchy 1992 Champagne Avantgarde Bratislava 1 fyziológia živočíchov SLO knižka 80-7150-067-4

Spurná Věra, Lacina Ján, Kundrata Miroslav (eds.) Moravské krajiny Miloše Spurného 1994 Veronika, Ulita Brno fotografia CES Morava katalóg

Bauman Milan Záhady na zajtrajšok 1988 Obzor Bratislava 1 SLO kniha

Chorvát Peter, Zalibera Jozef, Žíhlavník Hospodárska úprava lesov vo väzbe na obhospodarovanie lesov 1994 Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen 1 lesníctvo SLO les, HÚL, hospodárska úprava, obhospodarovanie lesov, LHP, LHC, taxácia, hospodárske lesy, ochranné lesy, kategorizácia lesov, lesy osobitného určenia, lesy v CHKO, hospodársky tvar, podrastový hospodársky spôsob, dorub, maloplošný clonný rub príručka 80-88677-22-X

Tábor Ivo, Pavlačka Radek Arborétum Mlyňany, Sprievodca po Arboréte 0 Veda Bratislava 1 SLO brožurka 80-224-0355-5

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 O ochrane prírody a krajiny 1994 Ekopanoráma No. 9 – 10, Supplement SZOPK z podkladov Právnického inštitútu Ministerstva spravodlivosti SR Martin právo SLO príroda, krajina článok

Peciar Vojtech Fytogeograficky významné zjavy v bryoflóre Malých Karpát 1990 Biológia Vol. 9, p. 693 – 697 SAP Bratislava fytogeografia, bryológia ENG bryoflóra, Malé Karpaty článok

Bizubová Mária, Machová Z., Nogová M. Malé Karpaty a priľahlé geomorfologické celky 1994 Sprievodca k exkurzii pre učiteľov geografie a prírodopisu Katedra fyzickej geografie PRIF UK Bratislava, Štátny pedagogický ústav Bratislava geomorfológia SLO Malé Karpaty sprievodca

Encyklopédia Slovenska, I. zväzok A – D 1971 Veda Bratislava SLO encyklopédia

Encyklopédia Slovenska, II. zväzok E – J 1971 Veda Bratislava SLO encyklopédia

Encyklopédia Slovenska, III. zväzok K – M 1971 Veda Bratislava SLO encyklopédia

Encyklopédia Slovenska, IV. zväzok L – S 1971 Veda Bratislava SLO encyklopédia

Encyklopédia Slovenska, V. zväzok R – Š 1971 Veda Bratislava SLO encyklopédia

Nový nález nejstarších obojživelníků 1995 Živa No. 4 Academia Praha zoológia CES fylogenéza článok 0044-4812

Encyklopédia Slovenska, VI. zväzok T – Ž 1971 Veda Bratislava SLO encyklopédia

Fusán O., Kodým O., Matejka A., Urbánek L. Geológia, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 18 – 19 SAV, SÚGK Bratislava geológia SLO mapa

Ústredný ústav geologický Geologická mapa ČSSR, 1: 500 000 1967 Ústredná správa geodézie a kartografie Praha geológia SLO mapa

Fulajtár E., Čurlík J. Pôdne druhy, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 74 SAV, SÚGK Bratislava pedológia SLO pôdne druhy, zrnitosť pôdy mapa

Jákal A. Súčasné reliéfotvorné procesy, 1: 1 000 000 1980 Atlas SSR, p. 45 SAV, SÚGK Bratislava geomorfológia SLO reliéf mapa

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Pavúky E4 Pomoravie – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 181 Nadácia IUCN Bratislava arachnológia, ekosozológia SLO Walcknaeria nudipalpis, Agraecina striata, Agyneta subtilis, Arctosa leopardus, Argenna subnigra, Attulus saltator, Bathyphantes approximatus, Cheiracanthium punctorium, Gongylidiellum murcidum, Microlinyphia impigra, Philodromus cespitum kniha 2-8317-0323-9

Maheľ M, Konečný V. Tektonika, 1: 1 000 000 1980 Atlas SSR SAV, SÚGK Bratislava geológia SLO tektonika mapa

Mazúr Emil, Činčura J., Kvitkovič J. Geomorfológia, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 47 – 48 SAV, SÚGK Bratislava geomorfológia SLO geomorfológia mapa

Križo Milan (ed.) Flóra Poľany 1994 Seminár Zvolen 16. – 17. 6. 1994 ÚVT Technická Univerzita Zvolen fytogeografia, floristika SLO Poľana neznámy 80-228-0371-5

Mazúr Emil, Lukniš M. Geomorfologické jednotky, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 55 – 56 SAV, SÚGK Bratislava geomorfológia SLO geomorfologické členenie mapa

Porubský A. Hydrogeológia, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 34 – 35 SAV, SÚGK Bratislava hydrogeológia SLO hydrogeológia mapa

Szomoláni J. a kol. Malé Karpaty, Turistický sprievodca ČSSR, zv. 5 1986 Šport Bratislava SLO Malé Karpaty sprievodca

Turbek J. Hydrológia, 1 : 750 000 1980 Atlas SSR, p. 66 SAV, SÚGK Bratislava hydrológia SLO hydrológia mapa

Hofierka Jaroslav Poznáte geografický informačný systém GRASS ? 1994 Geoinfo, No. 1, p. 11 Geofórum Bratislava počítačová grafika, geografia, výpočtová technika SLO GRASS, GIS článok

Šimek Josef, Schejbal Josef, Procházka F. Geometria pre deviaty ročník 1963 SPN Bratislava 7 geometria, matematika SLO učebnica

Lepil Oldřich, Houdek Václav, Pecho Aloiz Fyzika pre 3. ročník gymnázia 1986 SPN Bratislava fyzika SLO učebnica

Fuka Josef, Voráček Miroslav Fyzika pre 9. ročník deväťročnej školy 1976 SPN Bratislava 7 fyzika SLO učebnica

Beneš Eduard, Niedermaierová Pavla Nemčina pre 7. ročník základnej deväťročnej školy 1968 SPN Bratislava cudzie jazyky GER, SLO učebnica

Horáček Rudolf Algebra pre 9. ročník 1974 SPN Bratislava matematika, algebra SLO učebnica

Göbel Rudolf, Schulze Paul, Plötz, Buscherowsky Hubert, Eichler Eberhard, Damm Werner, Glatz Peter Fyzika pre maturantov 1986 SPN Bratislava 2 fyzika SLO cvičebnica

Šimková Vladimíra, Kmochová Marie, Rudek Hartmut, Lučeničová Hermína Nemčina pre 7. ročník základnej školy 1982 SPN Bratislava 1 cudzie jazyky GER, SLO učebnica

Hynie Josef Dospívate v muže 1965 Státní zdravotnícke nakladatelství Praha 4 biológia človeka, fyziológia človeka, etiológia CES dospievanie, detstvo, zvyky, láska, materstvo, oplodnenie, semeno, onania knižka 08-010-65

Murdock George The common denominator of cultures 1945 Linton Ralph (ed.): The science of man in the world crisis Columbia Univeristy Press New York biológia človeka, sociobiológia ENG kultúrne univerzálie neznámy

Stanová Viera, Grulich Vítek Floristical and phytogeographical characteristics of Rudava river alluvium 1993 Biológia Vol. 48, No. 4, p. 407 – 410 SAP Bratislava fytogeografia, floristika SLO Rudava, rašelinisko, Agrimonia procera, Spergula pentandra, Liparis loeselii, Boeothryon alpinum, Rhynchospora alba, Blechnum spicant, Heirochloe repens, Carex pulicaris, Corallorhiza trifida, Kochia laniflora, Pulsatilla pratensis článok 0006-3088

Stanová Viera, Grulich Vítek Floristical and phytogeographical characteristics of Rudava river alluvium 1993 Biológia Vol. 48, No. 4, p. 407 – 410 SAP Bratislava fytogeografia, floristika SLO Armeria elongata subsp. elongata, Drosera rotundifolia, Silene conica, Taraxacum palustre agg., Biscutella laevigata agg., Carex brizoides, Viola palustris, Chimaphila umbellata, Equisetum telmateia, Hesperis matronalis subsp. candida článok 0006-3088

Schneider Stephen H. (ed.) Encyklopedia of climate and weather 1996 Oxford University Press New York fyzická geografia ENG biogeografia, klíma, počasie encyklopédia 0-19-509485-9

Belanský Pavel, Removčíková Oľga Rieka Orava a jej prírodné hodnoty 1995 Zborník referátov a príspevkov zo seminára OKÚŽP, SZOPK, Okresný výbor Dolný Kubín fyzická geografia SLO fauna Oravy, flóra Oravy, Orava neznámy 80-967252-2-X

Strahler A.N. Physical geography 1968 Wiley New York fyzická geografia ENG neznámy

Robinson H. Physical geography 1977 MacDonald and Evans fyzická geografia ENG neznámy

Carr N.G., Whitton B.A. The biology of cyanobacteria 1982 Botanical monographs Vol. 19 Blackwell Scientific Publications Oxford, Melbourne biológia prvokov ENG sinice, baktérie monografia

Samataray S., Rout G.R., Das P. Plant regeneration from callus cultures of Crotalaria spp. 1998 Biológia Vol. 53, No. 1, p. 115 – 120 SAP Bratislava biológia rastlín ENG regenerácia rastlín, kalusová kultúra, Crotalaria verucosa, Crotalaria pallida, Crotalaria lavernifolia, in vitro, rastové hormóny článok 0006-3088

Klimešová Jitka, Klimeš Leoš Effects of rhizome age and nutrient availability on carbohydrate reserves in Rumex alpinus rhizomes 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 457 – 461 SAP Bratislava biológia rastlín, fyziológia rastlín ENG vek rizómov, dostupnosť živín, rezerva karbohydrátov, Rumex alpinus, neštruktúrne karbohydráty, úroveň živín, piesok, hlina článok 0006-3088

Buchar Jan Jak je utvářeno tělo pavouka 1995 Živa No. 4, p. 185 – 187 Academia Praha zoológia CES pavúk článok 0044-4812

0 „biológia

biológia“ neznámy

Christmann A., Frenzel B., Schiller P. Phytohormones in needles of healthy and declining silver fir (Abies alba Mill.): II. Abscisic acid 1995 Journal of Plant Physiology Vol. 147, No. 3 – 4, p. 419-425 biológia, biofyzika, biochémia, fytopatológia ENG fytohormóny, úpadok jedle, Abies alba, Picea abies, koreňový systém článok 0176-1617

Davies Paul Co s událo před velkým treskem 1996 Vesmír No. 6, p. 348 – 349 Vesmír Praha kvantová mechanika, teoretická fyzika CES veľký tresk, začiatok vesmíru, Big Bang článok 0042-4544

Drahovský Štefan MGE – PC 2.0 – základ riešení GIS 1994 Geoinfo, No. 1, p. 12 – 15 Geofórum Bratislava počítačová grafika, geografia, výpočtová technika SLO MGE – PC 2.0, MGE VistaMap, ERMA článok

Latka František Minilexikón matematiky 1989 Alpha Bratislava 12 matematika SLO katalóg 51

Školský atlas československých dejín 1977 Slovenská kartografia Bratislava 12 história SLO československé dejiny atlas

Martišová M. a kol. moja záľuba 1990 Obzor Bratislava 4 pestovateľstvo SLO kvety príručka 80-215-0071-9

Bozalková Irena (ed.) Muránska planina 1981 Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica SLO Muráň, Muránska planina spravodaj

Maloplošné chránené územia CHKO Muránska planina 0 CHKO Muránska planina Revúca SLO Muránska planina spravodaj

Bulletin of Slovak Botanical Society vol. 17, 1995 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 440 SAP Bratislava botanika, bibliografia ENG článok 0006-3088

Newell R.E. The earth`s climatic history 1974 Technology Review, p. 30 – 45 klimatológia ENG história Zeme neznámy

Baldwin J.L. Climate of the States 1973 U.S. Departmemt of Commerce, NOAA Washington klimatológia ENG USA, klíma neznámy

Lamb H.H. Climate. History and the modern world 1982 Methuen London klimatológia ENG história Zeme, klíma neznámy

Mather J.R. Climatology. Fundamentals and applications 1974 McGraw – Hill New York klimatológia ENG klíma neznámy

Maunder W.J. The value of the weather 1970 Methuen London klimatológia ENG počasie neznámy

Kučera J. Contribution to the knowledge of small terrestrial mammals in southern Moravia agrocoenoses 1992 Folia Zoologica Vol. 41, No. 3, p. 221 – 231 Ústav ekologie krajiny Akademie věd ČR Brno zoológia ENG Južná Morava, cicavce, agrocenózy, Nové Mlýny článok 0139-7893 59

Varga Z. Geographical patterns of biological diversity in the palaearctic region and the Carpathian basin 1995 Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae Vol. 41, No. 2, p. 71 – 92 Budapest Magyar Tudományos Akadémia Budapest ENG biodiverzita, evolúcia neznámy 1217-8837

Kukla J., Kontriš J., Kontrišová O. Pedogenic and phytocenological characteristics of forest ecosystems in the Nature Reserve Zadna Pol’ana. 1995 Ekológia, Vol. 14, No. 4, p. 399 – 411 SAP Bratislava pedológia, fytocenológia ENG, SLO Zadná Poľana článok

Winkler O. Plecoptera of Slovakia 1957 Biologické práce No. 3, p. 1 – 95 SAV Bratislava zoológia SLO Plecoptera neznámy 57.082

Landa V., Soldán T. The distribution of Ephemeroptera in Czecho-Slovakia with respect to water quality 1989 Academia Praha zoológia CES bentos, Ephemeroptera neznámy

Halgoš Jozef, Jedlička Ladislav The distribution of Simuliidae (Diptera) in the Small Carpathians 1974 Acta Rerum Nature Museum Naturae Slovakia Vol. 19, No. 2, p. 173 – 183 Slovenské národné múzeum Bratislava zoológia SLO Simuliidae, simulky, Diptera neznámy

Čepelák J. a kol. (eds.) Diptera of Slovakia 1984 Veda, SAV Bratislava zoológia SLO Diptera neznámy

Lác J. Amphibians of Slovakia 1963 Biologické práce Vol. 7, No. 3, p. 33 – 59 SAV Bratislava zoológia SLO Amphibia, obojživelníky neznámy

Majzlan Oto Phytophagous beetle (Coleoptera) in forest soil in vicinity of the Morava river – Protected Landscapes Area Záhorie (southwestern Slovakia) 0 Ochrana prírody No. 13, in press zoológia SLO Coleoptera, chrobáky článok

Majzlan Oto The coleopterocoenoses of the terrestrial biotopes of the locality Závod – Borová in Záhorie 1993 Ochrana prírody No. 12, p. 277 – 297 zoológia SLO Coleoptera, chrobáky, Záhorie, Morava, Závod, Borová článok

Majzlan Oto Weevils (Coleoptera, Curculionidae) as a part of forest zooedaphon in the vicinity of the Morava river 1993 Biológia Vol. 48, No. 5, p. 535 – 639 SAP Bratislava zoológia ENG Coleoptera, Morava, Curculionidae, zooedafón článok 0006-3088

Šomšák Ladislav Plant communities of Záhorská lowland forest 1959 Acta Facultatis Rerum Nature Universitas Comeniana – Botanica Vol. 3, No. 10 – 12, p. 56 – 66 PRIF UK Bratislava fytocenológia SLO Záhorská nížina, rastlinné spoločenstvá článok

Labuda M. Mosquitoes (Diptera, Culicidae) of Záhorská Lowland 1974 Folia Facultatis Science Nature Univeristas Purkyne Brno, Biológia 43, p. 23 – 25 Purkyneho Univerzita Brno zoológia SLO komáre, Diptera, Culicidae, Záhorská nížina neznámy

Zach P., Patočka Jan, Kulfan Ján, Krištín Anton, Šušlík Vojtech Forest zonation and faunal assemblages of the Poľana Biosphere Reserve UNESCO 1995 Ekológia, Vol. 14., No. 4, p. 353 – 365 SAP Bratislava lesnícka typológia, faunistika, zoológia ENG, SLO Poľana, biosférická rezervácia článok

Deván Pavol Mayfly communities (Ephemeroptera) of the Myjava upper stream 1994 Biológia Vol. 49, No. 2, p. 211 – 222 SAP Bratislava zoológia ENG Ephemeroptera, Myjava článok 0006-3088

Majzlan Oto Forming of beetle communities (Coleoptera) in the forest soil of the Morava River vicinity (southwestern Slovakia) 1994 Ekológia, Vol. 13, Supplement 1, p. 155 – 161 SAP Bratislava zoológia ENG, SLO Coleoptera, Morava článok

Gajdoš Peter The epigeic spider communities of floodplain forests in the surrounding of the Morava River 1994 Ekológia, Vol. 13, Supplement 1, p. 145 – 153 SAP Bratislava zoológia ENG, SLO Aranea, pavúky, Morava, Arachnida článok

Majzlan Oto, Majzlanová E. Vertical distribution of weevils (Coleoptera, Curculionidae) in vegetation zones of High Tatra Mts. 1995 Ekológia, Vol. 14, No. 4, p. 419 – 426 SAP Bratislava zoológia ENG Coleoptera, Curculionidae, Vysoké Tatry článok

Anotácie PONIKLECU 1996 SLO, CES neznámy

Capponi, Novák Asertivně do života 0 Grada Praha psychológia, sociológia CES asertívnosť, životný štýl, komunikácia neznámy

Moravec a kol. Fytocenologie. Nauka o vegetaci 0 Academia Praha fytocenológia CES spoločenstvo, vegetácia kniha

Zwach I. Naši obojživelníci a plazi ve fotografii 1990 SZN – Státní zemědelské nakladatelství Praha zootaxonómia, herpetológia CES plazy, obojživelníky, Salamandra salamandra, Triturus cristatus, Triturus vulgaris, Triturus montandoni, Triturus alpestris, žaby, Bombina bombina, Bombina variegata, Bufonidae, Bufo calamita, Hylidae, Hyla arborea, Rana temporaria, Rana arvalis, plazy kľúč 80-209-0053-5 597.6, 598

kol. Metodika mapování fytocenóz 0 ČÚOP Brno fytocenológia CES rastlinné spoločenstvá príručka

Beazley Mitchell Veľký atlas živočíchov 0 Príroda Bratislava zoológia SLO encyklopédia

Lorenz Konrad Základy etológie 0 etológia SLO kniha

Baruš, Oliva a kol. Plazy 0 Academia Praha systematická zoológia SLO plazy kniha

Baruš, Oliva a kol. Obojživelníci 0 Academia Praha systematická zoológia, batrachológia CES obojživelníky kniha

Baruš, Oliva a kol. Mihulovci a ryby I., II. 0 Academia Praha systematická zoológia CES mihulovci, ryby kniha

Hudec K. Ptáci I., II., 3/I., 3/II. 0 Academia Praha systematická zoológia CES vtáci kniha

Veselovský Zdeněk Chováme se jako zvířata 0 etológia CES kniha

Kutý J. Ekonomika pre NGO 0 ekonómia SLO peniaze príručka

Izbická H. Zelené financie 0 ekonómia SLO peniaze, financie príručka

Capponi, Novák Sám sobě mluvčím 0 psychológia, rétorika CES vystupovanie, komunikácia príručka

Hannigan John A. Environmental sociology. A social constructionist perspective 1995 Routledge New York environmentálna sociológia ENG neznámy 0-415-11254-0, 0-415-11255-9

Hauser Marc. D. The evolution of communication 1996 The MIT Press Cambridge, Massachusets etológia, sociológia ENG evolúcia komunikácie, komunikácia neznámy 0-262-08250-0

Schlesinger W.H. Biogeochemistry. Analysis of global change 1991 Academic Press, San Diego San Diego, California biogeochémia ENG globálna zmena neznámy

Harding A. Climate change in later prehistory 1982 Edinburgh University Press Edinburgh klimatológia, história Zeme ENG prehistórická doba, klíma neznámy

Lamb H.H. Climate. Present, past, and future. Vol. 22 1977 Methuen London klimatológia, história Zeme ENG klíma neznámy

Lyell C. Principles of geology 1872 Murray London geológia ENG neznámy

Critchfield H.J. General climatology 1960 Engelwood Cliffs, Prentice Hall New Jersey všeobecná klimatológia ENG klíma neznámy

Landsberg H.E. The urban climate 1981 Academic Press, New York New York klimatológia ENG mestská klíma neznámy

Lorenz E.N. The nature and theory of the general circulation of the atmosphere 1967 World Meteorological organization Geneva meteorológia ENG cirkulácia v atmosfére neznámy

Antes R. Cahir J., Fraser A., Panofsky H. The atmosphere 1981 Charles Merrill E. Columbus, Ohio 3 meteorológia ENG atmosféra neznámy

Sellers W.D. Physical climatology 1965 University of Chicago Press Chicago fyzikálna klimatológia ENG klíma neznámy

Barry R.G., Perry A.H. Synoptic climatology 1973 Methuen London synoptická klimatológia ENG neznámy

Callendar G.S. Temperature fluctuations and trends over the Earth 1961 Quartnernary Journal of Royal Meteorological Society No. 87, p. 1 – 12 klimatológia ENG výkyvy teplôt článok

Pokorný V. a kol. Všeobecná paleontologie 1992 UK Praha paleontológia CES učebnica

MŽP SR Medzinárodné dohovory v oblasti životného prostredia, ku ktorým Slovenská republika pristúpila alebo pripravuje pristúpenie, III. diel 0 Repol s.r.o., Lufema Bratislava 1 právo SLO Bazilejský dohovor, nebezpečné odpady, biologická diverzita, Rio, Ramsarská konvencia, mokraď, CITES, Washingtonská konvencia, Bonnská konvencia, sťahovavé druhy, Bernská konvencia, svetové kultúrne dedičstvo, prírodné dedičstvo, Antarktída dokument

Ziegler Thomas Umenie čítať z ruky 1991 Lita Bratislava šarlatánstvo SLO jasnovidectvo príručka 80-219-0153-5

Čechura Rudolf Abeceda dôvtipu 1986 Mladé letá Bratislava 1 logika SLO logické myslenie knižka

Pondělíček Ivo, Pondělíčková – Mašlová Jaroslava Sexuální zrání mladého muže 1977 Avicenum Praha 1 psychológia, etológia CES sex, dospievanie knižka

Možejko Igor Dvadsaťsedem ostatných divov sveta 1974 Mladé letá Bratislava história SLO knižka

Švihran Ladislav Naj, naj, naj … 1989 Mladé letá Bratislava etnografia SLO kniha 80-06-00158-8

Mannová Marta Výšivky 1973 Práca Bratislava záľuby SLO príručka

Nová zmluva 1992 Picorp právo SLO biblia knižka

Monteith J.L. Principles of environmental physics 1973 Edvward Arnold London environmentálna fyzika ENG neznámy

Bryson J.D., Hare F.K. (eds.) Climates of the North America 1974 Elsevier New York klimatológia ENG Severná Amerika neznámy

Gregory K.J. (ed.) Bacground to paleohydrology 1983 Wiley – Interscience New York paleohydrológia ENG neznámy

Battan L.J. Radar observation of the atmosphere 1973 University of Chicago Press Chicago meteorológia ENG radar, atmosféra neznámy

Schwerdtfeger W. Climates of the Central and South America 1976 Landsberg H.E. (ed.): world survey of climatology Vol. 12 Elsevier New York klimatológia ENG Stredná Amerika, Južná Amerika neznámy

Fleagle R.G., Businger J.A. An introduction to atmospheric physics 1963 Academic Press, New York New York meteorologická fyzika ENG atmosféra neznámy

Hess S.L. Introduction to theoretical meteorology 1959 Holt New York teoretická meteorológia ENG neznámy

Landsberg H.E., Tromp S.W. (eds.) Biometeorology 1975 Swetsand Zeitlinger Amsterdam biometeorológia ENG neznámy

Donn W.L. Meteorology 1965 McGraw – Hill New York meteorológia ENG neznámy

Palmen E., Newton C.W. Atmospheric circulation systems 1969 Academic Press, London London klimatológia ENG cirkulačný systém Zeme, kolobeh látok neznámy

Frakes L.A. Climates throughout geologic time 1979 Elsevier Amsterdam klimatológia, história ENG klíma v minulosti neznámy

Oliver John E. (ed.), Fairbridge Rhodes Whitemore The encyclopedia of climatology – Encyclopedia of Earth science, Volume XI. 1987 p. 509 – 1200 Van Nostrand Reinhold Company New York lokálna klimatológia, paleoklimatológia, klimatológia, paleohydrológia, paleolimnológia, urbánna klimatológia, meteorológia, mikroklimatológia ENG interglaciál, inverzia, jazero, vplyv jazera na klímu, zaľadnenie, radar, tajga, UV žiarenie, tlak, teplota, cyklóna, anticyklóna, (kyslý dážď, aerosól, Afrika, klimatická zmena, arídna klíma, Austrália, vietor, lokálne vetry encyklopédia 0-87933-009-0 551.5.03.21

Stringer E.T. Geographical meteorology 1958 Weather Vol. 13, No. 11 geografická meteorológia ENG neznámy

Campbell G.S. An introduction to environmental biophysics 1977 Springer Verlag New York environemtálna biofyzika ENG neznámy

Lee R. Forest microclimatology 1978 Columbia University Press New York lesná mikroklimatológia ENG neznámy

Van Wijk W.R. Physics of plant environment 1963 North Holland Amsterdam biofyzika ENG neznámy

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Pavúky E4 Pomoravie – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 181 Nadácia IUCN Bratislava arachnológia, ekosozológia SLO Pistius truncatus, Thanatus arenarius, Thanatus vulgaris, Trichopterna cito, Uloborus walckenaerius, Erigonella hiemalis, Walcknaeria unicornis kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Pavúky E3 Cerová vrchovina – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 176 Nadácia IUCN Bratislava arachnológia, ekosozológia SLO Pardosa proxima, Philodromus cespitum, Thanatus arenarius, Theridion suacveolans kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Pavúky E7 Malé Karpaty – Devínska Kobyla – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 185 Nadácia IUCN Bratislava arachnológia, ekosozológia SLO Alopecosa cursor, Heliophanus lineiventris, Meioneta fuscipalpis, Nematogmus sanguinolentus, Neon velentulus, Panamomops incospicuus, Zelotes declinans, Agyneta conigera, Altella biuncata, Aphantalaulax cincta, Berlandina cinerea, Bromella falcigera kniha 2-8317-0323-9

Noga M. Stavovce dolného alúvia rieky Moravy 1994 SOVS Malacky zoológia SLO stavovce neznámy

Peňáz M., Jurajda P., Hohausová E. Ryby řeky Moravy. Zpráva o provedeném průskumu 1995 Ústav ekologie krajiny AV ČR Brno zoológia SLO ryby, Morava správa

Chorvát Peter, Zalibera Jozef, Žíhlavník Hospodárska úprava lesov vo väzbe na obhospodarovanie lesov 1994 Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen 1 lesníctvo SLO taxácia, rub v pásoch, skupinovitý clonný rub, okrajový clonný rub, účelový výber, veľkoplošná podrastová forma, výberkový spôsob, holorub, podmienky pre holorub, prevody, rubná zrelosť, premeny, premeny naliehavé, premeny odkladné, hospodársky súbor príručka 80-88677-22-X

Chorvát Peter, Zalibera Jozef, Žíhlavník Hospodárska úprava lesov vo väzbe na obhospodarovanie lesov 1994 Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen 1 lesníctvo SLO dielec, čiastková plocha, porastová skupina, hranica dielca, uživateľský celok, porast, rubná doba, obnovná doba, etát, ťažba, určenie etátu, ťažba v ochranných lesoch, ťažba v lesoch osobitného určenia príručka 80-88677-22-X

Taking the Naturalistic Turn, or, How real philosophy of science is done Callebaut Werner 1993 University of Chicago Press Chicago filozofia, filozofia vedy ENG sporný charakter vedy neznámy

Jongman R.H.G., Ter Braak C.J.F., Van Tongeren O.F.R. (ed.) Data analysis in community and landscape ecology 1995 Cambridge University Press Cambridge štatistika ENG sampling stategy, measurement scales, data collection, frequency distribution, normálne rozdelenie, logaritmické rozdelenie, Poissonovo rozdelenie, medián ,koeficient variácie, binomické rozdelenie, transformácia, interpretácia výsledkov, ANOVA kniha 0-521-475740

Feynmann R.P., Leighton R.B., Sands M. Feynmanove prednášky z fyziky 2 1982 Alpha Bratislava fyzika SLO optika, svetlo, odraz, lom, šošovka, aberácia, elektromagnetické žiarenie, interferencia, dipólový žiarič, difrakcia, parabolická anténa, index lomu, disperzia, absorpcia, rozptyl svetla, polarizácia, dvojlom, optická aktivita, relativistické javy učebnica 534, 535

Feynmann R.P., Leighton R.B., Sands M. Feynmanove prednášky z fyziky 2 1982 Alpha Bratislava fyzika, fyziológia živočíchov SLO Doplerov efekt, farebné videnie, ľudské oko, farba, mechanizmuzs videnia, oko hmyzu, zložené oči, mechanika atómu, vlny, elektróny, princíp neurčitosti, kinetická teória plynov, Boltzmannov zákon, tepelná kapacita, vyparovanie, ekvipartičnosť, difúzia učebnica 534, 535

Feynmann R.P., Leighton R.B., Sands M. Feynmanove prednášky z fyziky 2 1982 Alpha Bratislava fyzika SLO iónová vodivosť, tepelná vodivosť, termodynamika, entropia, vnútorná energia, šírenie zvuku, skladanie vĺn, Fourierove rady, antihmota, parita, porušená symetria učebnica 534, 535

Kaluz S. Contribution to the knowledge of soil mites (Acarina) in Morava river floodplain and Borská lowland 1994 Ekológia, Vol. 13, Supplement 1, p. 135 – 144 SAP Bratislava zoológia ENG Acarina, Morava, Záhorie, Borská nížina článok

Baňacký V., Sabol A. Geologická mapa Záhorskej nížiny 1973 Geologický ústav Dionýza Štúra (GÚDŠ) Bratislava geológia SLO Záhorská nížina mapa

Čaboun Vladimír Biofield of forest trees 1993 Lesnický časopis Vol. 39, No. 5, p. 415 – 425 biofyzika SLO biopolia neznámy

Bednařík František Metody statistické analýzy 1991 Vysoké učení technické štatistika CES pravdepodobnosť, rozdelenia, odhad, interval spoľahlivosti, testovanie parametre, regresia, korelácia, analýza rozptylu skriptá 80-214-0240-7

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Pavúky E7 Malé Karpaty – Devínska Kobyla – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 185 Nadácia IUCN Bratislava arachnológia, ekosozológia SLO Cheieracanthium effosum, Cryptodrassus pulchellus, Dysdera crocota, Ero tuberculata, Euryopis quinqueguttata, Haplodrassus kulczynskii, Haplodrassus minor, Heriaeus mellottei, Mastigussa macrophtalma, Neon rayi, Pelecopsis elongata, Phlegra fuscipes kniha 2-8317-0323-9

Kulman Eugen Základný výskum kvartéru Záhorskej nížiny 1966 Geofond Bratislava geológia SLO Záhorská nížina neznámy

Otruba J. Veterné pomery na Slovensku 1964 SAV Bratislava klimatológia SLO neznámy

Petrovič Š. a kol. Klimatické pomery západoslovenského kraja 1968 Hydrometeorologický ústav ČSSR Bratislava klimatológia SLO západoslovenský kraj neznámy

Oliver John E. (ed.), Fairbridge Rhodes Whitemore The encyclopedia of climatology – Encyclopedia of Earth science, Volume XI. 1987 p. 1 – 56 Van Nostrand Reinhold Company New York aplikovaná klimatológia, meteorológia, bioklimatológia, klimatológia ENG synoptické procesy, cyklóna, oxid uhličitý encyklopédia 0-87933-009-0 551.5.03.21

Sedílek Ivan Vplyv turizmu a vysokohorských športových aktivít na populáciu tatranských kamzíkov 1997 Daphne Vol. 4, No. 1, p. 17 – 19 Daphne Bratislava zoológia, mammaliológia SLO kamzík, Rupicapra rupicapra tatrica článok 1335-2091

Janovicová Katarína Negatívne antropické vplyvu a apofytizačné tendencie v bryoflóre južnej časti Malých Karpát 1997 Daphne Vol. 4, No. 1, p. 24 – 25 Daphne Bratislava bryológia SLO článok 1335-2091

Remiš J., Tužinský L., Ťavoda P., Lengyelová A. Návrh zmeny obhospodarovania lesov v Záhorskej nížine 1995 Záverečná správa čiastkovej referenčnej úlohy No. 2d LVÚ (Lesnícky výskumný ústav) Zvolen lesníctvo SLO hospodárenie v lese, Záhorská nížina neznámy

Urban Peter Herpetofauna Vrchslatiny 1988 Chránené územia Slovenska No. 11, p. 15 Ekológia Bratislava herpetológia SLO Vrchslatina článok 80-85559-13-7

Gajdoš Peter, Ambros Michal CHKO Ponitrie – územie z veľkým bohatstvom živočíšnych druhov 1988 Chránené územia Slovenska No. 11, p. 89 – 93 Ekológia Bratislava zoológia SLO Ponitrie článok 80-85559-13-7

Gajdoš Peter Súčasný stav poznania pavúkov (Aranea) na území CHKO Poľana 1991 Chránené územia Slovenska No. 16, p. 4 – 6 Ekológia Bratislava zoológia SLO Aranea, Poľana článok 80-85559-13-7

Šteffek Jozef Rozbor malakofauny Kľakovkých vodopádov 1993 Chránené územia Slovenska No. 20, p. 23 Ekológia Bratislava malakozoológia SLO Kľakovské vodopády článok 80-85559-13-7

Šteffek Jozef Vyhodnotenie malakofauny Východoslovenskej nížiny 1989 Chránené územia Slovenska No. 12, p. 68 – 88 Ekológia Bratislava malakozoológia SLO Východoslovenská nížina článok 80-85559-13-7

Lucinkiewiczová Marta Bibliografia Chránených území Slovenska zväzok 11 – 20 1994 Chránené územia Slovenska No. 21, p. 88 – 95 Ekológia Bratislava bibliografia SLO Chránené územia Slovenska článok 80-85559-13-7

Jongman R.H.G., Ter Braak C.J.F., Van Tongeren O.F.R. (ed.) Data analysis in community and landscape ecology 1995 Cambridge University Press Cambridge štatistika ENG metóda najmenších štvorcov, analýza variantnosti, reziduúm, regresia, kalibrácia, ordinácia, korešpodenčná kanonická analýza, skupinová analýza kniha 0-521-475740

Larcher Walter Fyziologická ekologie rostlin 0 Academia Praha ekofyziológia CES neznámy

Adamec L., Husák Štepán, Janauer G.A., Oťahelová Helena Phytosociological and ecophysiological study of macrophytes in backwaters in the Danube river inundation near Palkovicovo 1993 Ekológia, Vol. 12, No. 1, p. 69 – 79 SAP Bratislava fytosociológia, ekofyziológia rastlín ENG Palkovičovo, Dunaj článok

Badík M. Vážky (Odonata) okresu Žilina 1994 Vlastivedný zborník Považia Považské múzeum Žilina entomológia SLO vážky, Odonata, Žilina článok

David Stanislav Vážky Hrádockého ramena Váhu a ďaľších lokalít v okolí Trenčína 1986 Zborník odborných prác IV. západoslovenského TOP-u No. 3, p. 255 – 265 entomológia CES Odonata, vážky, Váh, Trenčín článok

David Stanislav Vážky (Odonata) Borské nížiny 1989 Zborník XXIV. TOPu – prehľad odborných výsledkov, p. 15 – 129 entomológia CES vážky, Odonata článok

David Stanislav K výskytu vážek (Odonata) na jihozápadním Slovensku 1992 Entomological Problems No. 22, p. 45 – 52 entomológia CES Odonata, vážky článok

David Stanislav Vážky (Insecta: Odonata) Slovensko-moravských Karpát a Dolnovážske . Javorina 1995 entomológia CES vážky, Odonata in press

Feriancová-Masárová Zita, Hanák V. Stavovce Slovenska IV. Cicavce 1965 SAV Bratislava mammaliológia SLO cicavce, Mammalia monografia

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Pavúky E7 Malé Karpaty – Devínska Kobyla – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 185 Nadácia IUCN Bratislava arachnológia, ekosozológia SLO Silometopus elegans, Silometopus reussi, Synageles hilarulus, Tapinocyboides pygmaeus, Theonina cornix, Titanoeca veteranica, Wahlckenaeria nodosa, Xysticus marmoratus, Zora manicata, Acartauchenius scurrilis, Alopecosa mariae, Alopecosa solitaria kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Pavúky E7 Malé Karpaty – Devínska Kobyla – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 185 Nadácia IUCN Bratislava arachnológia, ekosozológia SLO Araneus ullrichi, Attulus saltator, Clubonia brevipes, Dipoena coracina, Ero aphana, Gnaphosa modestior, Leptyphantesm angulipalpis, Lethyphantes baebleri, Marpissa nivoyi, Meioneta fuscipalpis, Neoscona adiantum, Ozyptila pullata, Pelecopsis elongata kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Pavúky E7 Malé Karpaty – Devínska Kobyla – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 185 Nadácia IUCN Bratislava arachnológia, ekosozológia SLO Phrurolithus szilyi, Pistius truncatus, Pseudicius encarpatus, Segestria bavarica, Sitticus penicillatus, Thanatus arenarius, Thanatus striatus, Thanatus vulgaris, Theridion suaveolens, Trichipterna cito, Walckenaeria mitrata, Walcknaeria obtusa kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Pavúky E7 Malé Karpaty – Devínska Kobyla – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 185 Nadácia IUCN Bratislava arachnológia, ekosozológia SLO Walckanaeria simplex, Xysticus acerbus, Xysticus ferrugineus, Xysticus luctator, Zelotes caucasius, Zelotes hermani, Zelotes longipes kniha 2-8317-0323-9

Kubinská Anna, Janovicová Katarína, Peciar Vojtech Súpis machorastov Slovenska 1993 Biológia Vol. 48, Supplement 1, p. 99 – 143 SAP Bratislava bryológia SLO machorasty, Bryophyta článok 0006-3088

Lisický Mikuláš J. Mollusca Slovenska 1991 Veda Bratislava malakozoológia SLO mäkkýše, Mollusca monografia

Ponec Jozef Mollusca Malých Karpát 1972 Acta Rerum Nature Museum Naturae Slovakia Slovenské národné múzeum Bratislava malakozoológia SLO Mollusca, mäkkýše neznámy

Anatómia Zeme 1988 Mladé letá Bratislava 1 geochémia, geológia SLO Zem, jadro, plášť encyklopédia

Mišík M. Devínska Kobyla 1967 Obzor Bratislava geológia SLO Devínska Kobyla neznámy

Grygar Jiří, Horský Zdeněk, Mayer Pavel Vesmír 1979 Mladá fronta Praha 1 astronómia CES vesmír encyklopédia

Zwach I. Naši obojživelníci a plazi ve fotografii 1990 SZN – Státní zemědelské nakladatelství Praha zootaxonómia, herpetológia CES Testudinae, Testudo hermanni, Agrionemys horsfieldii, Maureny scaspica, mloky, Caudata, Anura, Amphibia, Discoglossidae, kuňkovité, Pelobatidae, Pelobates fuscus, Bufo bufo, Bufo viridis, Ranidae, Rana eesculenta, Rana dalmatina, Rana ridibunda kľúč 80-209-0053-5 597.6, 598

Zwach I. Naši obojživelníci a plazi ve fotografii 1990 SZN – Státní zemědelské nakladatelství Praha zootaxonómia, herpetológia CES korytnačky, Chelonia, Testudo graeca, Emydidae, Emys orbicularis, Squamata, Scincidae, Ablepharus kitaibelii, Lacerta agilis, Podarcis taurica, Anguidae, Colubridae, Natrix tessellata, , Viperidae, Vipera ammodytes, Lacertidae kľúč 80-209-0053-5 597.6, 598

Zwach I. Naši obojživelníci a plazi ve fotografii 1990 SZN – Státní zemědelské nakladatelství Praha zootaxonómia, herpetológia CES Lacerta viridis, Lacerta vivipara, Lacerta muralis, Anguis fragilis, Natrix natrix, Coronella austriaca, Coluber jugularis, Vipera berus, Vipera ursinii kľúč 80-209-0053-5 597.6, 598

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Pavúky E8 Podunajska – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 187 – 188 Nadácia IUCN Bratislava arachnológia, ekosozológia SLO Allomengea vidua, Araeoncus crassiceps, Gongylidiellum vivum, Hylyphantes nigritus, Hypomma fulvum, Lycosa singoriensis, Xysticus viduus, Anelosimus vittatus, Baryphyma pratense, Bathyphantes parvulus, Bromella falcigera, Ceratinopsis stativa kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Pavúky E8 Podunajska – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 188 Nadácia IUCN Bratislava arachnológia, ekosozológia SLO Haplodrassus dalmatensis, Heriaëus hirtus, Heriaëus mellottei, Tapinocyba biscissa, Tibellus vittatus, Zora manicata, Agraecina striata, Argenna subnigra, Bathyphantes approximatus, Entelecara media, Gongylidiellum murcidum, Kaestneria pullata kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Pavúky E8 Podunajska – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 188 Nadácia IUCN Bratislava arachnológia, ekosozológia SLO Marpissa nivoyi, Meionata fuscipalpis, Ozyptila pullata, Pirata piscatorius, Theridion suaveolens, Thyreosthenius parasiticus, Walckenaeria obtusa, Xysticus luctator, Zelotes gracilis kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Pavúky E9 Zemplínskych vrchov – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 189 Nadácia IUCN Bratislava arachnológia, ekosozológia SLO Synageles hilaurus, Argenna subnigra, Carrhotus bicolor, Meioneta baeta, Micaria dives, Pistius truncatus, Theridion suaveolens, Zelotes hermani kniha 2-8317-0323-9

Blažková D. Inventarizačný výskum ŠPR Stužica. Sukcesia poloninských lúk za posledných 20 rokov 1989 Ms. (záverečná správa) faunistika, floristika SLO Stužica správa

Križová Eva Fytocenologické pomery navrhovanej štátnej prírodnej rezervácie „Jelšovec“ 1974 Zborník referátov 3 zjazdu SBS, Zvolen, p. 29 – 32 SBS Bratislava fytocenológia SLO ŠPR Jelšovec článok

Suza J. Lišejníky Slovenského středohoří 1945 Práce moravské přírodovedné společnosti No. 17/11, p. 1 – 65 lichenológia CES lišajníky, Slovenské stredohorie článok

Šály Rudolf Pôdne pomery 1980 Sprievodca po exkurzných trasách III. zjazdu SBS, Zvolen, p. 5 – 6 SBS Bratislava pedológia SLO Zvolen článok

Zlatník A. Přehled slovenských lesů podle skupin lesných typů 1959 Spisy vědecké laboratoře biocenologie a typologie lesa Lesnícka fakulta Vysoké školy zemědelské Brno fytocenológia CES SLT, typológia lesa neznámy

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Pavúky E12 Biele Karpaty – Chvojnica – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 193 Nadácia IUCN Bratislava arachnológia, ekosozológia SLO Titanoeca obscura, Zelotes electus, Pellenes tripunctatus, Pardosa pulatella kniha 2-8317-0323-9

Freibergerová Anna Nervosní dítě a jeho výchova 1951 Zdravotnické nakladatelství Praha psychológia, vychovávateľstvo, etiológia CES novorodenec, kojenec, choroby, hry, jasle, materská škola, šport, vzťah k prírode, dospievanie, puberta, voľba povolania knižka

Nosál Ján Pestovanie viniča v záhradke 1963 Slovenské vydavateľstvo poľnohospodárskej literatúry Bratislava ovocinárstvo SLO vinič príručka

Sekora Ondřej Veselá knížka seriálu 1982 Albatros Praha beletria, komiks CES knižka

Solženicyn Alexander Súostrovie Gulag I 1991 Tatran Bratislava beletria, politika SLO kniha 80-222-0324-6

Solženicyn Alexander Súostrovie Gulag II 1991 Tatran Bratislava beletria, politika SLO kniha 80-222-0324-6

Solženicyn Alexander Súostrovie Gulag III 1991 Tatran Bratislava beletria, politika SLO kniha 80-222-0324-6

Lorenz Peter Homunkulovia 1988 Východoslovenské vydavateľstvo Košice beletria, science – fiction SLO kniha

Platón 0 filozofia, beletria SLO neznámy

Homér 0 filozofia, beletria SLO neznámy

Ezop 0 filozofia, beletria SLO neznámy

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Pavúky E13 Malých Karpát – stred – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 195 Nadácia IUCN Bratislava arachnológia, ekosozológia SLO Heriaeus hirtus, Oxyopes ramosus, Araneus grossus, Araneus ullrichi, Heliophanus aeneus, Marpissa nivoyi, Micaria formicaria kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Pavúky E14 Považského Inovca – Tematínských kopcov, Úhradu – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 197 Nadácia IUCN Bratislava arachnológia, ekosozológia SLO Calosoma auropunctatum, Aptinus bombarda, Hetaerius ferrugineus, Agyrtes bicolor, Catops picipes, Colon dentipes, Ocypus ophtalmicus, Sisyphus schefferi, Axinopalpis gracilis, , Plinthus tisheri kniha 2-8317-0323-9

Jedličková J. Spiders (Aranea) of the Jurský Šúr nature reserve (Czechoslovakia) 1988 Biologické práce Vol. 34, No. 3, 170 pp. SAV Bratislava arachnológia, ekosozológia ENG Aranea, Jurský Šúr článok

Gajdoš Peter, Svatoň Jaroslav Výskum a ochrana pavúkov (Araneae) na Slovensku 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 111 – 117 KEF PRIF UK, SRS Bratislava arachnológia, ekosozológia, história arachnológie SLO pavúky, Aranea, červený zoznam, červená kniha zborník

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Obojživelníky E4 Slovenský kras (Koniar, Plešivecká planina, Silická planina) – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 179 Nadácia IUCN Bratislava batrachológia, ekosozológia SLO Triturus vulgaris, Triturus cristatus, Triturus dobrogicus, Bombina variegata kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Obojživelníky E4 Pomoravie – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 181 Nadácia IUCN Bratislava batrachológia, ekosozológia SLO Triturus vulgaris, Triturus dobrogicus, Bombina bombina, Bufo bufo, Bufo viridis, Pelobates fuscus, Rana arvalis kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Obojživelníky E2 Poiplie-Stred – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 174 Nadácia IUCN Bratislava batrachológia, ekosozológia SLO Triturus vulgaris, Triturus dobrogicus, Bombina bombina, Bufo viridis, Pelobates fuscus, Rana esculenta klepton kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Obojživelníky E3 Cerová vrchovina – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 176 Nadácia IUCN Bratislava batrachológia, ekosozológia SLO Triturus vulgaris, Triturus dobrogicus, Bombina bombina, Bombina variegata kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Obojživelníky E6 Záhorie – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 183 Nadácia IUCN Bratislava batrachológia, ekosozológia SLO Triturus vulgaris, Triturus dobrogicus, Bombina bombina, Bufo bufo, Bufo viridis, Pelobates fuscus, Rana arvalis, Rana dalmatina kniha 2-8317-0323-9

Štolman Andrej Chorológia bociana bieleho na Slovensku 1987 Ochrana prírody No. 8, p. 7 – 42 chorológia, ornitológia SLO bocian biely, Ciconia alba článok

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Obojživelníky E8 Podunajska – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 188 Nadácia IUCN Bratislava batrachológia, ekosozológia SLO Triturus vulgaris, Triturus dobrogicus, Bombina bombina, Bufo bufo, Bufo viridis, Pelobates fuscus, Rana arvalis kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Obojživelníky E11 Senné – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 192 Nadácia IUCN Bratislava batrachológia, ekosozológia SLO Triturus vulgaris, Triturus dobrogicus, Bombina bombina, Pelobates fuscus, Rana arvalis, Rana esculenta klepton kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Obojživelníky E6 Záhorie – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 183 Nadácia IUCN Bratislava batrachológia, ekosozológia SLO Triturus vulgaris, Triturus dobrogicus, Bombina bombina, Bufo bufo, Bufo viridis, Pelobates fuscus, Rana arvalis, Rana dalmatina kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Obojživelníky E7 Malé Karpaty – Devínska Kobyla – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 185 Nadácia IUCN Bratislava batrachológia, ekosozológia SLO Bombina bombina, Bufo bufo, Bufo viridis, Rana dalmatina kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Mäkkýše E8 Podunajska – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 187 Nadácia IUCN Bratislava batrachológia, ekosozológia SLO Trichia striolata, Semilimax semilimax, Helicopsis striata, Cochlicopa nitens, Vallonia enniniensis, Vertigo moulinsiana, Anisus vorticulus, Anisus septemgyratus, Planorbis carinatus, Valvata pulchella, Valvata naticina, Pisidium amnicum kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Obojživelníky E9 Zemplínskych vrchov – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 189 Nadácia IUCN Bratislava batrachológia, ekosozológia SLO Triturus dobrogicus, Bombina bombina, Bufo bufo, Bufo viridis, Pelobates fuscus, Rana arvalis kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Obojživelníky E12 Biele Karpaty – Chvojnica – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 194 Nadácia IUCN Bratislava batrachológia, ekosozológia SLO Salamandra salamandra, Triturus vulgaris, Triturus dobrogicus, Triturus alpestris, Rana arvalis, Rana temporaria, Rana esculenta klepton, Bombina variegata kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Obojživelníky E13 Malých Karpát – stred – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 196 Nadácia IUCN Bratislava batrachológia, ekosozológia SLO Salamandra salamandra, Bombina bombina, Bombina variegata, Rana arvalis kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Obojživelníky E14 Považského Inovca – Tematínských kopcov, Úhradu – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 197 Nadácia IUCN Bratislava batrachológia, ekosozológia SLO Salamandra salamandra, Bombina variegata, Bufo bufo, Bufo viridis kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Obojživelníky E10 Latorica a Tice – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 191 Nadácia IUCN Bratislava batrachológia, ekosozológia SLO Triturus vulgaris, Triturus dobrogicus, Bombina bombina, Bufo bufo, Bufo viridis, Pelobates fuscus, Rana arvalis kniha 2-8317-0323-9

Spellerberg Ian F. A biogeographical basis of conservation 1991 Spellerberg Ian F., Goldsmith F.B., Morris M.J.: The scientific management of temperature communities for conservation, p. 293 – 322 Blackwell Scientific Publications Oxford biogeografia, ekosozológia ENG biogeografia článok

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Machorasty E6 Záhorie – jadrové územie NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 182 Nadácia IUCN Bratislava bryológia, ekosozológia SLO Hypnum pratense, Campylium elodes, Homalothecium nitens, Pallavicinia lyelii, Fossombronia faveolata, Riccardia chamaedryfolia, Ricciocarpos natans, Riccia bifurca, Riccia cavernosa, Riccia fluitans, Amblystegium humile, Aphanorhegma patens kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Machorasty E6 Záhorie – jadrové územie NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 182 Nadácia IUCN Bratislava bryológia, ekosozológia SLO Sphagnum lescurii, Sphagnum compactum, Orthotrichum diaphanum, Orthotrichum obtusifolium, Tortula papillosa, Ulota crispa, Fontinalis antipyretica, Dicranum spurium, Buxbaumia aphylla kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Nižšie rastliny E4 Slovenský kras (Koniar, Plešivecká planina, Silická planina) – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 177 Nadácia IUCN Bratislava bryológia, ekosozológia SLO Cololejeunea calcarea, Cololejeuna rossetiana, Scapania calcicola, Scapania aequiloba, Taxiphyllum wissgrillii, Seligera pusilla, Lophozia bedensis, Lophozia bantriensis, Mannia fragrans, Riccia canescens, Phascum floerkeanum, Pleurochaëte squarrosa kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Nižšie rastliny E4 Slovenský kras (Koniar, Plešivecká planina, Silická planina) – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 177 Nadácia IUCN Bratislava bryológia, ekosozológia SLO Weissia triumphans, Didymodon luridus, Riccia fluitans, Fontinalis antipyretica, Physcomitrium eurystomum, Orthotrichum pallens, Orthotrichum stellatum, Orthotrichum striatum kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Machorasty E7 Malé Karpaty – Devínska Kobyla – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 184 Nadácia IUCN Bratislava bryológia, ekosozológia SLO Grimmia ovalis, Orthotrichum rupestre, Mannia fragrans, Asterella saccata, Phascum curvicolle, Pterygoneurum subsessile, Funaria muhlenbergii, Pleurochaëte squarrosa, Acaulon triquetrum, Pseudocrossidium hornschuchianum, Pseudocrossidium revolutum kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Machorasty E7 Malé Karpaty – Devínska Kobyla – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 184 Nadácia IUCN Bratislava bryológia, ekosozológia SLO Pottia bryoides, Tortula papillosa, Orthotrichum diaphanum kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Machorasty E8 Podunajska – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 187 Nadácia IUCN Bratislava bryológia, ekosozológia SLO Fissidens crassipes, Fontinalis antipyretica, Fontinalis squamosa, Cinclidotus danubicus, Cinclidotus fontinaloides, Cinclidotus riparius, Aphanorhegma patens, Ricciocarpus natans, Riccia cavernosa, Riccia fluitans, Enthostodon hungaricus kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Machorasty E8 Podunajska – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 187 Nadácia IUCN Bratislava bryológia, ekosozológia SLO Desmatodon heimii, Pterygoneurum kozlowii, Pottia bryoides kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Machorasty E10 Latorice a Tice – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 182 Nadácia IUCN Bratislava bryológia, ekosozológia SLO Enthostodon hungaricus, Pottia bryoides, Mannia fragrans, Oxymitra paleacea, Riccia subbifurca, Riccia ciliifera, Riccia pseudopapillosa, Riccia gougetiana, Acaulon muticum, Phascum curvicolle, Phascum floerkanum, Pottia davalliana, Pottia intermedia kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Nižšie rastliny E15 Tríbeču – juh (Zobor a Žibrica) – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 198 Nadácia IUCN Bratislava bryológia, ekosozológia SLO Mannia fragrans, Oxymitra paleacea, Riccia canescens, Ricia ciliifera, Riccia gougetiana, Acaulon muticum, Pottia caespitosa, Pseudocrossidium hornschuchianum, Asterella saccata, Riccia ciliata, Funaira muhlenbergii kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Chrobáky E4 Slovenský kras (Koniar, Plešivecká planina, Silická planina) – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 179 Nadácia IUCN Bratislava coleopterológia, ekosozológia SLO Duvalius hungaricus szilicensis, Duvalius hungaricus brzotinensis, Catops longulus, Choleva bicolor, Choleva glauca, Copris hispanus, Aphodius citellorum, Onthophafus vittulus, Dapsa denticollis, Barypeithes interpositus, Batrisus formicarius kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Chrobáky E4 Slovenský kras (Koniar, Plešivecká planina, Silická planina) – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 179 Nadácia IUCN Bratislava coleopterológia, ekosozológia SLO Odonteus armiger, Symbiotes gibberosus kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Chrobáky E4 Pomoravie – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 181 Nadácia IUCN Bratislava coleopterológia, ekosozológia SLO Dicranthus majzlani, Bagous subcarinatus, Cuetorhynchus urticae, Cleonus cicatricosus, Phyllobius scutellaris, Sibinia sodalis, Marmaropus besseri, Gymnaetron pirazzoli kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Chrobáky E3 Cerová vrchovina – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 176 Nadácia IUCN Bratislava coleopterológia, ekosozológia SLO Psalidium maxillosum, Brachycerus foveicollis, Rhynchites bacchus, Stomodes gyrosicollis, Peritelus familiaris, Entomoscelis adonidis kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Chrobáky E6 Záhorie – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 183 Nadácia IUCN Bratislava coleopterológia, ekosozológia SLO Blethisa multipunctata, Chlaenius tristis, Elaphrus riparius, Leistus rufomarginatus, Graptodytes bilineatus, Hydaticus transversalis, Dytiscus circumflexus kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Chrobáky E7 Malé Karpaty – Devínska Kobyla – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 185 Nadácia IUCN Bratislava coleopterológia, ekosozológia SLO Barypeithes formaneki, Apion semivittatum, Rosalia alpina, Oryctes nasicornis, Masoreus wetterhali, Chaetabraeus globulus, Satrapes sartorii, Agyrtes bicolor, Choleva cistelloides, Choleva sturmi, Colon armipes, Staphylinus mus, Ocypus ophtalmicus kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Chrobáky E7 Malé Karpaty – Devínska Kobyla – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 185 Nadácia IUCN Bratislava coleopterológia, ekosozológia SLO Akimerus schaefferi, Rhamnusium bicolor, Trichoferus pallidus kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Chrobáky E8 Podunajska – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 188 Nadácia IUCN Bratislava coleopterológia, ekosozológia SLO Thinobius korbeli, Hydrovatus cuspidatus, Bagous bagdatensis, Cerophytus elateroides, Donacia crassipes, Neoplinthus porcatus kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Chrobáky E11 Senné – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 192 Nadácia IUCN Bratislava coleopterológia, ekosozológia SLO Olophrum limbatum, Blethisa multipunctata, Chlaenius tristis, Elaphrus riparius, Anthocomus coccineus, Demetrias atricapilla, Hydrothassa marginella, Donacia bicolor kniha 2-8317-0323-9

Hindák František, Kováčik Ľ. Súpis siníc a rias Tatranského národného parku 1993 Zborník TANAP, v tlači TANAP Martin algológia SLO sinice, riasy, TANAP neznámy

Hindák František, Záhumenský L. Algenverzeichnis im tsechoslowakischen Donaubschnitt 1983 Arch. Hydrobiol. Vol. 68, Donauforschung No. 7, p. 114 – 133 Stuttgart algológia GER Dunaj neznámy

Hindák František, Lhotský O., Rosa K. Súpis siníc a rias Slovenska 1974 VSAV, Veda Bratislava algológia SLO sinice, riasy neznámy

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Chrobáky E6 Záhorie – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 183 Nadácia IUCN Bratislava coleopterológia, ekosozológia SLO Blethisa multipunctata, Chlaenius tristis, Elaphrus riparius, Leistus rufomarginatus, Graptodytes bilineatus, Hydaticus transversalis, Dytiscus circumflexus kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Chrobáky E9 Zemplínskych vrchov – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 189 Nadácia IUCN Bratislava coleopterológia, ekosozológia SLO Dorcadion scopoli, Phytoecia cylindica, Heterius ferrugineus, Catops westi, Scaphium immaculatum, Claviger testaceus, Ochodaeus chrysomeloides, Lethrus apterus, Tetrops starki kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Chrobáky E12 Biele Karpaty – Chvojnica – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 194 Nadácia IUCN Bratislava coleopterológia, ekosozológia SLO Laena viennensis, Barypeithes pellucidus, Acalles hypocrita, Combocerus glaber, Carabus variolosus, Carabus violaceus, Carabus intricatus, Carabus granulatus, Carabus coriaceus, Carabus ullrichi, Carabus hortensis, Carabus nemoralis, Carabus scheidlei kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Chrobáky E13 Malých Karpát – stred – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 195 Nadácia IUCN Bratislava coleopterológia, ekosozológia SLO Barypeithes formaneki, Apion semivitattum, Rosalia alpina, Orxctes nasicornis, Masoreus wetterhali, Chaetabraeus globulus, Satrapes mus, Ocypus ophtalmicus, Akimerus schaefferi, Rhamnusium bicolor, Trichoferus pallidus kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Chrobáky E10 Latorica a Tice – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 191 Nadácia IUCN Bratislava coleopterológia, ekosozológia SLO Dicranthus majzlani, Bagous spp., Thryogenes scirrhosus, Notaris bimaculatus, Hydrovatus cuspidatus, Gyrinus natator, Lachnaes crinitus, Cassida subferruginea, Laena reitteri, Barypeithes interpositus, Mycetophagus ater, Omiamima hanaki kniha 2-8317-0323-9

Lackovičová Anna Lišajníky Malých Karpát 1977 Acta Ecologica No. 6, p. 107 PRIF UK Bratislava lichenológia SLO Malé Karpaty, lišajníky článok

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Chrobáky E10 Latorica a Tice – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 191 Nadácia IUCN Bratislava coleopterológia, ekosozológia SLO Acalles petryszaki kniha 2-8317-0323-9

Lisická Eva Lišajníky na Devínskej Kobyle 1983 Ochrana prírody Vol. 6, No. 2, p. 9 – 10 lichenológia SLO Devínska Kobyla, lišajníky článok

Suza J. Lišejníky Malých Karpat (Slovensko) 1948 Práce Moravsko – slezské akademie věd přírodních No. 20, p. 1 – 28 Moravsko – slezské Akademie věd přírodních Brno lichenológia CES lišajníky, Malé Karpaty článok

Zahlbruckner A. Zur Flechtenflora des Pressburger Komitates 1894 Verhadlungen des Vereines für Naturkunde – und Heilkde 8: 19 – 73, p. 273 – 284 Pressbug N.F. lichenológia GER Malé Karpaty, Podunajská nížina, Záhorská nížina článok

Zahlbruckner A. Flechtenfunde in den Kleinen Karpathen 1913 Magyar Botanical Lap. No. 12, p. 292 – 299 Budapest lichenológia GER Malé Karpaty, lišajníky článok

Šteffek Jozef Návrh siete genofondových lokalít malakofauny na území CHKO Malá Fatra 1988 Zborník zo seminára k 20. výročiu vyhlásenia CHKO Malá Fatra: Vplyv ľudských aktivít na prírodu CHKO Malá Fatra, 7. 10. 1987, Žilina, p. 79 – 82 Gbelany malakozoológia SLO ekologické siete, genofondové lokality, mäkkýše, CHKO Malá Fatra článok

Soldán T. The mayflies (Epemeroptera) of the river Latorica in Eastern Slovakia 1981 Biológia No. 36, p. 1043 – 1048 Bratislava entomológia ENG Ephemeroptera, Latorica článok

David Stanislav Vážky (Odonata) dolní častí Ipľu 1989 Zborník Slovenského národného múzea, Prírodné vedy No. 35, p. 51 – 74 Slovenské národné múzeum Bratislava entomológia CES Ipeľ, vážky, Odonata článok

David Stanislav Vážky (Odonata) v okolí Mochovců 0 Zborník Slovenského národného múzea, Prírodné vedy No. 38, p. 43 – 65 Slovenské národné múzeum Bratislava entomológia CES Mochovce, vážky, Odonata článok

Cunev J. Chrobáky (Coleoptera) blízkeho okolia Sládečkoviec 1991 Rosalia No. 7, p. 169 – 184 Nitra entomológia SLO chrobáky, Coleoptera, Sládečkovce článok

Kodada J., Majzlan Oto Spoločenstvá vodných chrobákov (Coeloptera aquicola) ŠPR Abrod 1986 Ochrana prírody No. 8, p. 211 – 219 Bratislava entomológia SLO vodné chrobáky, Coleoptera aquicola článok

Šteklová M., Majzlan Oto Curculionidae (Coleoptera) niektorých významných lokalít výchdného Slovenska 1983 Zborník Východoslovenského múzea – Prírodné vedy No. 14, p. 83 – 93 Košice entomológia SLO Curculionidae, Coleoptera článok

Kminiak Milan Kvantitatívna charakteristika obojživelníkov a plazov v podmienkach juhozápadného Slovenska 1993 Acta Zoologica No. 35, p. 45 – 54 PRIF UK Bratislava faunistika, herpetológia SLO obojživelníky, plazy, juhozápadné Slovensko článok

Hell P., Cimbal D. Rozšírenie a početnosť vydry riečnej (Lutra lutra) na Slovensku 1978 Folia Venatoria No. 8, p. 223 – 236 faunistika, chorológia SLO Lutra lutra, vydra riečna článok

Kadlečík Ján Rozšírenie vydry riečnej (Lutra lutran L., 1758) na Slovensku – súčasný stav poznania 1992 Bulletin Vydra No. 3, p. 54 – 59 chorológia SLO vydra riečna, Lutra lutra článok

Dudich A., Štolman Andrej Príspevok k poznaniu zoocenóz lesných ekosystémov Poľany. 1. Ektoparazitocenózy drobných zemných cicavcov 0 Stredné Slovensko No. 10, p. 69 – 84 zoocenológia, parazitológia SLO les, parazit článok

Jurajda P. a kol. Rybí společenstva vodních toků v oblasti CHKO Poľana (východní část). Zpráva o provedeném průzkumu 1992 ÚSEB AV ČR Brno ichtyológia CES ryby, Poľana správa

Urban Peter, Gregor Jozef Obojživelníky (Amphibia) a plazy (Reptilia) CHKO Poľana 1991 Stredné Slovensko No. 10, p. 147 – 164 herpetológia SLO Poľana, lazy, obojživelníky článok

Tajemství Přírody – Velká rodinná encyklopedie 1993 p. 150 – 178 Blesk, Graphia Ostrava, Klagenfurt botanika, etológia, zoológia, fyziológia CES rozmnožovanie rastlín, opeľovanie, semeno, plod, rozmnožovanie bezstavovcov, rozmnožovanie rýb, rozmnožovanie obojživelníkov, rast živočíchov, evolúcia živočíchov, metamorfóza, rozmnožovanie plazov, rozmnožovanie cicavcov, tok vtákov, klíčenie encyklopédia 80-85606-21-6

Thurzová Ľudmila, Kresánek Jaroslav, Mareček Štefan, Mika Karol Malý atlas liečivých rastlín 1983 Osveta Martin 7 botanika, farmácia SLO liečivé rastliny atlas

Kresánek Jaroslav, Dugasová Zlatica Flóra – Liečivé rastliny. Farebný obrázkový kalendár 1979 Duklianske tlačiarne Prešov botanika, farmácia SLO liečivé rastliny kalendár

Barrington H.C. Medicinal de Colombia. Botanica Medica 1974 Instituto de Cinas Naturales Universidad Nacionale Bogota botanika, farmácia ESP Kolumbia neznámy

Pišút Ivan, Lackovičová Anna Inventarizačný výskum ŠPR Stužica. Lišajníky 1989 Ms. (záverečná správa) lichenológia SLO Stužica, lišajníky správa

Pišút Ivan, Lackovičová Anna Lišajníky CHKO Východné Karpaty 1992 unpubl. lichenológia SLO Východné Karpaty neznámy

Soldán Z. Zpráva o bryofloristickém výskumu v Bukovských vrších 1992 unpubl. bryológia SLO Bukovské vrchy, machy neznámy

Dudich A., Štolman Andrej Drobné zemné cicavce západnej časti Slovenských Beskýd 1980 Vlastivedný zborník Považia No. 14, p. 219 – 244 Považské múzeum Žilina mammaliológia SLO drobné zemné cicavce, Beskydy článok

Mišík V. Ichtyofauna rieky Kysuce 1959 Biologické práce SAV No. 5/4, p. 7 – 40 SAV Bratislava ichtyológia SLO ryby, Kysuce článok

Obuch J. Poznámky k vertebratologickým výskumom v Javorníkoch a v Slovenských Beskydách 1978 Galvánek Juraj (ed.): XIII. TOP 1977 – prehľad odborných výsledkov, Prievidza, p. 40 – 41 vertebratológia SLO Javorníky, Slovenské Beskydy článok

Štolman Andrej Vertebratologický inventár Kysúc 1978 Správy a informácie No. 2, p. 21 – 42 Kysucké múzeum Čadca vertebratológia SLO Kysuce článok

Štolman Andrej, Dudich A., Kováčik J. Fauna hmyzožravcov a hlodavcov (Insectivora, Rodentia) okresu Považská Bystrica (Biele Karpaty, Javorníky, Strážovské vrchy, Považské podolie) 1985 Galvánek Juraj, Gregor Jozef (ed.): XIX. TOP 1983, prehľad odborných výsledkov, Považská Bystrica 1985, p. 109 – 118 mammaliológia SLO hmyzožravce, Insectivora, hlodavce, Rodentia, Považská Bystrica, Biele Karpaty, Javorníky, Považské podolie, Stážovské vrchy článok

Korpeľ Štefan Pestovanie šlachtených topoľov, intenzívne kultúry a porasty (Súčasná problematika lužných lesov) 1988 LF VŠLD Zvolen lesníctvo SLO topoľ šlachtený, intezívne lesné hospodárenie skriptá

Kalivodová Eva, Ružičková Helena, Kozová Mária Dostane príroda rieky Moravy šancu ? 1991 Životné prostredie No. 25, p. 191 – 194 Bratislava SLO Morava článok

Peciar Vojtech Súčasný stav bryoflóry na Slovensku a aktuálne problémy jej ochrany 1987 Biológia No. 42, p. 69 – 77 Bratislava bryológia SLO machy článok

Greštiak M. Problematika zalesňovania erodovaných nelesných plôch na holiach Veľkej Fatry 1978 Spravodaj ÚHUL No. 3 – 4/77, p. 16 – 21 ÚHUL Zvolen lesníctvo SLO erózia, zalesňovanie, hole, Veľká Fatra článok

Midriak Rudolf (ed.) Racionálne využívanie územia výsokých pohorí SSR vo vzťahu k reliéfotvorným procesom 1989 VŠLD Zvolen fyziotaktika, geomorfológia SLO vysoké pohoria, reliéfotvorný proces neznámy

Holub Z., Ostrolucká M.G. Tolerance of pollen from trees to chronic effect of Pb and acidity 1993 Biológia No. 48, p. 331 – 335 SAP Bratislava botanika, fyziológia drevín ENG olovo, acidifikácia, tolerancia, semeno, drevina, chronický efekt článok

Kamenická Aurélia Rooting of Magnolia xsoulangiana microcuttings 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 435 – 439 SAP Bratislava botanika, fyziológia rastlín ENG zakoreňovanie, Magnolia xsoulangiana, rastové regulátory článok 0006-3088

Randuška Dušan, Vorel J. Plíva K. Fytocenológia a lesnícka typológia 1986 Príroda Bratislava fytocenológia, lesníctvo SLO lesné typy, skupiny lesných typov neznámy

Zlatník A. Fytocenologie lesa 1953 SPN Praha fytocenológia, lesníctvo CES les neznámy

May Peter H., da Motta Ronaldo Serôa (eds.) Pricing the planet. The economic anlysis for sustainable development 1996 Columbia University Press New York environmentálna ekonómia ENG oceňovanie neznámy 0-231-10174-0

Pitko J. Výskyt tisu (Taxus baccata L.) v lesných typoch harmaneckej oblasti 1960 Lesnický časopis No. 5, p. 340 – 352 botanika, lesnícka typológia SLO Harmanec, Taxus baccata, tis obyčajný článok

Landsberg Joe J., Gower Stith T. Applications of physiological ecology to forest management 1997 Physiological Ecology Series Academic Press, San Diego San Diego, California ekofyziológia ENG lesné hospodárenie neznámy 0-12-435955-8

Mihál I. Harvestmen (Opilionoida) in a brush stand and fir – beech forest of the Kremnické vrchy mountains 1997 Biológia Vol. 52, No. 2, p. 191 – 194 SAP Bratislava entomológia ENG Opilionida, kroviny, jedľové bučiny, Kremnické vrchy článok 0006-3088

Turčani Marek, Liška Jan, Skyva Jan, Patočka Jan Lepidopteran fauna of the Červené vrchy mountains (the Tatras National Park) 1997 Biológia Vol. 52, No. 2, p. 213 – 216 SAP Bratislava entomológia ENG Lepidoptera článok 0006-3088

Bitušík Peter, Koppová Katka Macrozoobenthos of the glacial lakes in the Low Tatras (West Carpathians). Aquatic insects 1997 Biológia Vol. 52, No. 2, p. 227 – 232 SAP Bratislava entomológia ENG makrozoobentos, ľadovcové jazerá, Nízke Tatry článok 0006-3088

Štepanovičová Oľga Epigaeic Heteroptera as bioindicators of moisture relation of the floodplain forest of the Danube and Morava rivers 1997 Biológia Vol. 52, No. 2, p. 243 – 246 SAP Bratislava entomológia ENG Heteroptera, bioindikátor, Dunaj, Morava, vlhkosť článok 0006-3088

Korbel Ladislav, Rychlík Ivo, Majzlan Oto Epigaeic beetles (Coleoptera) of the Devínska Kobyla hill (the Malé Karpaty mountain, southwest Slovakia) 1997 Biológia Vol. 52, No. 2, p. 263 – 272 SAP Bratislava entomológia ENG Coleoptera, Devínska Kobyla, Malé Karpaty článok 0006-3088

Šušlík Vojtech Orthoptera of wetland habitats in the Liptovská kotlina region (nothern Slovakia) 1997 Biológia Vol. 38, No. 9, p. 241 – 242 SAP Bratislava entomológia ENG Orthoptera, Liptovská kotlina, mokraď, wetland článok

Poe Allan Edgar Jama a kyvadlo 0 horor, beletria SLO knižka

Straka Peter, Maglocký Štefan, Šteffek Jozef, Ružičková Jana, Amrein Rudolf Geologická stavba Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 3 – 4 Nadácia IUCN Bratislava geológia SLO vnútorné Karpaty, sedimentárne formácie, vulkanogénne formácie, predvrchnokarbónsky fundament, tatrikum, veporikum, čertovická línia, margecansko – lubenícka línia, gemerikum, gelnická skupina, rakovecká skupina, meliatikum, tornalikum,, fatrikum kniha 2-8317-0323-9

Straka Peter, Maglocký Štefan, Šteffek Jozef, Ružičková Jana, Amrein Rudolf Geologická stavba Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 4 – 5 Nadácia IUCN Bratislava geológia SLO krížňanský príkrov, vysocký príkrov, hronikum, kryštalinikum, perm, chočský príkrov, šturecký príkrov, silicikum, príkrov Drienku, vonkajšie Karpaty, bradlové pásma, jurské vápaence, spodnokriedové vápence, severovergentné vrásy, flyšové pásmo, Tethys kniha 2-8317-0323-9

Straka Peter, Maglocký Štefan, Šteffek Jozef, Ružičková Jana, Amrein Rudolf Geologická stavba Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 6 Nadácia IUCN Bratislava geológia SLO zlomové línie, panónska panva kniha 2-8317-0323-9

Straka Peter, Maglocký Štefan, Šteffek Jozef, Ružičková Jana, Amrein Rudolf Geomorfologické pomery Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 6 – 7 Nadácia IUCN Bratislava geomorfológia SLO západné Karpaty, východné Karpaty, západopanónska panva, východopanónska panva, reliéf, glaciálne formy, erozívne kotliny, kaňony, kras, jaskyne, riečne terasy, nánosy riek, vulkanické morfológie, zosuvy, piesočné duny kniha 2-8317-0323-9

Straka Peter, Maglocký Štefan, Šteffek Jozef, Ružičková Jana, Amrein Rudolf Pôdne pomery Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 7 – 9 Nadácia IUCN Bratislava pedológia SLO pôdny druh, likvidácia rozptýlenej zelene, meliorácia, rekultivácia, narušenie vodného režimu, kyslé dažde, prašný spád kniha 2-8317-0323-9

Straka Peter, Maglocký Štefan, Šteffek Jozef, Ružičková Jana, Amrein Rudolf Klimatické pomery Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 9 Nadácia IUCN Bratislava klimatológia SLO kniha 2-8317-0323-9

Straka Peter, Maglocký Štefan, Šteffek Jozef, Ružičková Jana, Amrein Rudolf Hydrologické pomery Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 9 – 10 Nadácia IUCN Bratislava hydrológia SLO pleso, tajchy kniha 2-8317-0323-9

Bero Rastislav, Tábor Ivo, Tomaško Ivan Arborétum Mlyňany 1992 Veda Bratislava 1 botanika, sadovníctvo, pestovateľstvo SLO arborétum sprievodca 80-224-0377-6

Pasteur Louis 0 botanika, virológia, medicína SLO neznámy

Straka Peter, Maglocký Štefan, Šteffek Jozef, Ružičková Jana, Amrein Rudolf Živočíšstvo Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 12 – 14 Nadácia IUCN Bratislava zoológia SLO posledná doba ľadová, otepľovanie, zvýšenie kontinentality, odlesňovanie, vplyv na les, imisie, ťažba dreva, boreálny prvok, stepné druhy, západokarpatské endemity, relikty, endemické poddruhy, tropické druhy, nepôvodné druhy kniha 2-8317-0323-9

Burda Hynek Savci v podzemí. 3, Orientace v čase a prostoru 1996 Živa No. 3, p. 134 – 136 Academia Praha biológia, etológia CES orientácia, podzemie, cicavce, , echolokácia článok 0044-4812

Illnerová Helena Denní rytmy v živé přírode (IV). Poruchy cirkadiálního řádu člověka 1996 Živa No. 1, p. 25 – 28 Academia Praha biológia, etológia CES biorytmy, cirkadiálny rytmus, poruchy biorytmov článok 0044-4812

Burda Hynek Savci v podzemí. 1, Degenerace nebo specializace 1996 Živa No. 1, p. 39 – 42 Academia Praha biológia, etológia CES článok 0044-4812

Illnerová Helena Denní rytmy v živé přírode (I) 1995 Živa No. 2, p. 73 Academia Praha biológia, etológia CES biorytmy, cirkadiálny rytmus článok 0044-4812

Illnerová Helena Denní rytmy v živé přírode (II) 1995 Živa No. 3, p. 121 Academia Praha biológia, etológia CES biorytmy, cirkadiálny rytmus článok 0044-4812

Illnerová Helena Denní rytmy v živé přírode (III). Biologické hodiny člověka 1995 Živa No. 3, p. 169 – 171 Academia Praha biológia, etológia CES biorytmy, cirkadiálny rytmus, denné rytmy článok 0044-4812

Spellerberg Ian F. Rastlinné a živočíšne bioindikátory, ich správanie a fyziológia 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 43 ČÚOP Brno 1 biológia, fyziológia CES monitorovanie, bioindikátor, The United Nations Economic and Social Council, EPA, UNEP, Sagitta setosa, Sagitta elegans, Chamaenerion angustifolium, Urtica dioica, Acacia albida, Andropogon gyanus, Hippotragus equinus, Ocimum homblei, kanárik, metán kniha 80-901855-2-5 l

Húska Jozef The seventh european congress on biotechnology 1995 Biológia Vol. 50, p. 244 SAP Bratislava biotechnológia, mikrobiológia ENG biotechnológia článok 0006-3088

Naisbitt John, Aburdenová Patricia Konjunktúra globálnej ekonomiky v 90 rokoch 1992 Naisbitt John, Aburdenová Patricia: Megatrendy 2000 – Desať nových smerov na deväťdesiate roky p. 16 – 24 Bradlo Bratislava 1 ekonómia SLO hospodárska explózia, voľný obchod, telekomunikácie, rast, energetická kríza, optický kábel, hlad, jadrová energia, daňová reforma, miniaturizácia, inflácia, úrok, ázijská spotrebiteľská konjunktúra, Japonsko, Thajsko, Malajzia, Indonézia, Singapur kniha 80-7127-050-4

Naisbitt John, Aburdenová Patricia Konjunktúra globálnej ekonomiky v 90 rokoch 1992 Naisbitt John, Aburdenová Patricia: Megatrendy 2000 – Desať nových smerov na deväťdesiate roky p. 24 – 32 Bradlo Bratislava 1 ekonómia SLO demokracia, voľné podnikanie, mier, vojna, národná bezpečnosť, boj proti komunizmu, životné prostredie, George Bush, Michail Gorbačov, Margaret Thatcherová, úpadok Ameriky, konkurencia, dvojdomý deficit Ameriky, deficit, burza, krach, obchodný deficit kniha 80-7127-050-4

Naisbitt John, Aburdenová Patricia Konjunktúra globálnej ekonomiky v 90 rokoch 1992 Naisbitt John, Aburdenová Patricia: Megatrendy 2000 – Desať nových smerov na deväťdesiate roky p. 32 – 48 Bradlo Bratislava 1 ekonómia SLO vykupovanie, ekonomický nacionalizmus, USA, globalizácia, , ekonomika vysokých miezd, nízke platy, informatizovaná ekonomika, stredná vrstva, žena, dedičstvo, černosi, legislatíva, súdnictvo, finančné služby, Japonsko, Európa, politika kniha 80-7127-050-4

Naisbitt John, Aburdenová Patricia Konjunktúra globálnej ekonomiky v 90 rokoch 1992 Naisbitt John, Aburdenová Patricia: Megatrendy 2000 – Desať nových smerov na deväťdesiate roky p. 48 – 52 Bradlo Bratislava 1 ekonómia SLO Dánsko, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Francúzsko, Veľká Británia, Írsko, Portugalsko, Nemecko, Belgicko, Grécko, Luxemburgsko, kniha 80-7127-050-4

Naisbitt John, Aburdenová Patricia Renesancia umenia 1992 Naisbitt John, Aburdenová Patricia: Megatrendy 2000 – Desať nových smerov na deväťdesiate roky p. 53 – 79 Bradlo Bratislava 1 ekonómia SLO umenie, Brodway, Figarova svadba, symfonický orchester, kniha, tanec, múzeum, televízia, Los Angeles, umelecký , Európa, festival, Renoir, pracovné príležitosti, podnikanie, subvencovanie umenia, telemarketing, šport, reklama, inzercia kniha 80-7127-050-4

Naisbitt John, Aburdenová Patricia Výskyt trhového socializmu 1992 Naisbitt John, Aburdenová Patricia: Megatrendy 2000 – Desať nových smerov na deväťdesiate roky p. 80 – 99 Bradlo Bratislava 1 ekonómia SLO globálna ekonomika, technika, centralizácia, Gorbačov, podnikanie, leasing, bankrot, sociálna dohoda, poľnohospodárska perestrojka, Čína, pluralizmus, Maďarsko, Ernö Rubik, Poľsko, socializmus kniha 80-7127-050-4

Naisbitt John, Aburdenová Patricia Globálny životný štýl a kultúrny nacionalizmus 1992 Naisbitt John, Aburdenová Patricia: Megatrendy 2000 – Desať nových smerov na deväťdesiate roky p. 100 – 112 Bradlo Bratislava 1 ekonómia SLO globálny životný štýl, kultúrny nacionalizmus, jedlo, kuchyňa, móda, zábava, rýchle občerstvenie, Japonsko, Big Mac, kulinárny imperializmus, výmena potravín, obchod s konfekciou, Benetton, Esprit, IKEA, globálne ceny, kultúrna platobná vyrovnanosť, film kniha 80-7127-050-4

Naisbitt John, Aburdenová Patricia Globálny životný štýl a kultúrny nacionalizmus 1992 Naisbitt John, Aburdenová Patricia: Megatrendy 2000 – Desať nových smerov na deväťdesiate roky p. 112 – 128 Bradlo Bratislava 1 ekonómia SLO hudba, zábavné umenie, vydavateľská činnosť, televízia, kultúrny imperializmus, angličtina, médiá, doprava, informatika, medzinárodné podnikanie, diplomacia, kultúrny imperializmus, islam, Wales, Quebec, Kataklánsko, Singapur, ZSSR kniha 80-7127-050-4

Naisbitt John, Aburdenová Patricia Globálny životný štýl a kultúrny nacionalizmus 1992 Naisbitt John, Aburdenová Patricia: Megatrendy 2000 – Desať nových smerov na deväťdesiate roky p. 128 – 129 Bradlo Bratislava 1 ekonómia SLO globálny životný štýl, ľudské práva kniha 80-7127-050-4

Naisbitt John, Aburdenová Patricia Privatizácia štátu všeobecného blahobytu 1992 Naisbitt John, Aburdenová Patricia: Megatrendy 2000 – Desať nových smerov na deväťdesiate roky p. 130 – 149 Bradlo Bratislava 1 ekonómia SLO Británia, Margaret Thatcherová, účastinárska demokracia, labourizmus, globálna privatizácia, africká privatizácia, pošta, Taliansko, Škandinávia, americký úpadok, sociálna dohoda, pracujúca žena kniha 80-7127-050-4

Naisbitt John, Aburdenová Patricia Rozvoj tichomorskej oblasti 1992 Naisbitt John, Aburdenová Patricia: Megatrendy 2000 – Desať nových smerov na deväťdesiate roky p. 150 – 182 Bradlo Bratislava 1 ekonómia SLO ázijské tigre, Singapur, Malajzia, Honkong, Čína, Japonsko, Tchajwan, Južná Kórea, Thajsko, Kórea, vzdelávanie, Kalifornia, San Francisco, Los Angeles, Washington, prisťahovalectvo kniha 80-7127-050-4

Naisbitt John, Aburdenová Patricia Deväťdesiate roky: desaťročie žien vo vedúcom postavení 1992 Naisbitt John, Aburdenová Patricia: Megatrendy 2000 – Desať nových smerov na deväťdesiate roky p. 183 – 204 Bradlo Bratislava 1 ekonómia SLO podnikanie, žena, vedenie, riadenie, materská dovolenka, globálna ekonomika, životné prostredie, Tichomorie kniha 80-7127-050-4

Naisbitt John, Aburdenová Patricia Vek biológie 1992 Naisbitt John, Aburdenová Patricia: Megatrendy 2000 – Desať nových smerov na deväťdesiate roky p. 204 – 228 Bradlo Bratislava 1 ekonómia SLO biotechnológia, legislatíva, superparadajky, kukurica, nové semená, poľnohospodárstvo, biofundamentalizmus, génové inžinierstvo, mlieko, krava, človek, biyón, lieky, transgenéza, vakcína, DNA, eugenika, podnikanie, Japonsko, nanotechnológia, etika kniha 80-7127-050-4

Naisbitt John, Aburdenová Patricia Vek biológie 1992 Naisbitt John, Aburdenová Patricia: Megatrendy 2000 – Desať nových smerov na deväťdesiate roky p. 228 Bradlo Bratislava 1 ekonómia SLO náhradné rodičovstvo kniha 80-7127-050-4

Naisbitt John, Aburdenová Patricia Oživenie náboženstva v treťom miléniu 1992 Naisbitt John, Aburdenová Patricia: Megatrendy 2000 – Desať nových smerov na deväťdesiate roky p. 229 – 253 Bradlo Bratislava 1 ekonómia SLO náboženstvo vedy, okrajová cirkev, technizácia cirkvi, fundamentalizmus, televízia, episkopáli, charizmatický katolicizmus, baptizmus, marketing kniha 80-7127-050-4

Naisbitt John, Aburdenová Patricia Triumf jednotlivca 1992 Naisbitt John, Aburdenová Patricia: Megatrendy 2000 – Desať nových smerov na deväťdesiate roky p. 253 – 262 Bradlo Bratislava 1 ekonómia SLO individuálna zodpovednosť, kolektív, globalizácia, individualizácia, spoločenstvo, podnikanie, globálna ekonomika, politika, podnikateľská politika, technika, globálna sieť, fax, elektronika, spotrebiteľ kniha 80-7127-050-4

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Poiplie-Burda E1 – charakteristika jadrových území NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 172 Nadácia IUCN Bratislava ekosozológia, arachnológia SLO Echemus angustifrons, Lepthyphantes quadrimaculatus, Lycosa singoriensis, Lycosa vultuosa, Marpissa radiata, Zelotes declinans, Alopecosa schmidti, Aphantalaulax cincta, Cheiranthium elegans, Nomisia exornata, Poecilochroa conpicua kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Poiplie-Burda E1 – charakteristika jadrových území NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 172 Nadácia IUCN Bratislava ekosozológia, arachnológia SLO Synagles hilarulus, Theonina cornix, Titanoeca veteranica, Tmarus stellio, Zora manicata, Centromerus albidus, Gongylidiellum murcidum, Lepthyphantes collinus, Lycosa radiata, Oxyopes lineatus, Phrurolithus szilyi, Pseudicius encarpatus kniha 2-8317-0323-9

Kerrich G.J., Hawksworth D.L., Sims R.W. Key works to the fauna and flora of the british isles and north-western Europe 1978 Academic Press, London London botanika, zoológia ENG fauna, flóra, ostrov, severozápadná Európa kľúč

Boroš Július Citový svet mladého človeka 1988 Smena Bratislava 1 psychológia SLO kniha

Hudec Igor Variability of Simocephalus vetulus (Crustacea: Anomopoda, Daphniidade) in Slovakia 1995 Biológia, Vol. 50, p. 465 – 473 SAP Bratislava crustaceológia, biológia ENG Simocephalus vetulus, Crustacea, Anomopoda, Daphniidade, morfológia, variabilita článok 0006-3088

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Pavúky E10 Latorica a Tice – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 191 Nadácia IUCN Bratislava ekosozológia, arachnológia SLO Argyroneta aquatica, Dolomedes plantarius, Haplodrassus moderatus, Lycosa singoriensis, Marpissa radiata, Theridion antusi, Argenna patula, Bathyphantes similis, Pardosa nebulosa, Pelecopsis parallela, Tibellus vittatus, Arctosa leopardus, Ero aphana kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Pavúky E10 Latorica a Tice – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 191 Nadácia IUCN Bratislava ekosozológia, arachnológia SLO Pirata piscatorius, Trichopterna cito kniha 2-8317-0323-9

Pollard E., Hall M.L., Bibby T.J. Monitoring and abundance of butterflies 1986 Research and Survey in Nature Conservation No. 2 NCC Peterborough lepidopterológia ENG monitoring, motýle neznámy

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Poiplie-Burda E1 – charakteristika jadrových území NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 172 – 173 Nadácia IUCN Bratislava ekosozológia, arachnológia, entomológia SLO Thanatus vulgaris, Xysticus acerbus, Xysticus ferrugineus, Xysticus lactator, Xysticus striatipes, Zelotes gracilis, Metreletus balcanicus, Baetis tricolor, Brachycercus minutus, Brachycercus magnus, Sympecma fusca kniha 2-8317-0323-9

Kubinská Anna, Janovicová Katarína, Peciar Vojtech The list of extinct, missing and threatened bryophytes (Bryophyta) of Slovakia (1st version) 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 373 – 380 SAP Bratislava ekosozológia, bryológia ENG Bryophyta, ohrozené druhy, Hepatisopsida, Anthocerotopsida článok 0006-3088

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Chrobáky E2 Poiplie-Stred – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 174 Nadácia IUCN Bratislava ekosozológia, coleopterológia SLO Mesagroicus obscurus, Oedemera croceicollis, Mycterus curculionides, Pselaphus heisei, Barypeithes mollicomus, Callimoxys gracilis, Aromia mochata, Lamia textor, Tetrops starki kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Poiplie-Burda E1 – charakteristika jadrových území NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 173 Nadácia IUCN Bratislava ekosozológia, coleopterológia, herpetológia SLO Ceutorhynchus subpilosus, Microplontus triangulum, Nanophythes brevis, Triturus vulgaris, Triturus dobrogicus, Bombina bombina, Bufo bufo, Bufo viridis, Pelobates fuscus, Ablepharus kitaibelii, Lacerta agilis, Lacerta viridis kniha 2-8317-0323-9

Ramade F. Ecotoxicology 1977 John Wiley Chichester ekotoxikológia ENG neznámy

Eliáš Pavol Ochrana biodiverzity – nová stratégia ochrany živej prírody 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 11 – 20 KEF – Katedra ekosozológie a fyziotaktiky PRIF UK, SRS – Slovenská riečna sieť Bratislava ekosozológia, ekologická ekonómia, ekologické inžinierstvo, ekotechnológia SLO Caring for the Earth, stratégia trvalo udržateľného rozvoja, A Strategy for Sustainable Living, Konvencia o biodiverzite, pomienky ochrany biodiverzity, biodiverzita a geobotanika, biodiverzita a krajinná ekológia, LANDEP zborník

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Poiplie-Burda E1 – charakteristika jadrových území NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 173 Nadácia IUCN Bratislava ekosozológia, entomológia, coleopterológia SLO Melitturga clavicornis, Ammobatoides abdominalis, Megabombus muscorum, Sceliphron destillatorium, Nysson roubali, Batozonellus lacertida, Tenthredo costata, Cephus infuscatus, Cephus maculata, Stagetus pilula, Aphion armatum kniha 2-8317-0323-9

Bloomfield P. Fourier analysis of time series. An introduction 1976 John Wiley and Sons London, New York štatistika ENG forierová analýza, časové sledy neznámy

Synge H. (ed.) The biology of aspests of rare plant conservation 1981 John Wiley and Sons New York ekosozológia, biológia rastlín ENG biológia vzácnych rastlín neznámy

Cairns J., Almeida S.P., Fujii H. Automated identification of diatoms 1982 BioScience Vol. 32, p. 98 – 102 American Institute of Biological Sciences Washington taxonómia ENG rozsievky, určovanie rozsievok článok

Vološčuk Ivan Vápencové bučiny Gaderskej doliny a Blatnickej doliny 1980 Výskumné práce z ochrany prírody No. 3B, p. 243 – 297 Príroda Bratislava fytocenológia SLO Gaderská dolina, Blatnická dolina článok

Vološčuk Ivan Chatakteristika najrozšírenejších lesných pôd Gaderskej doliny a Blatnickej doliny 1980 Výskumné práce z ochrany prírody No. 3B, p. 231 – 263 Príroda Bratislava lesnícka pedológia SLO Gaderská dolina, Blatnická dolina článok

Constanza Robert Ecological economics. The science and management of sustainabilyty 1991 Columbia University Press New York ekologická ekonómia ENG trvalá udržateľnosť neznámy

Mrlík Vojtěch Los evropský v České republice dříve a nyní 1996 Živa No. 1, p. 42 – 43 Academia Praha mammaliológia CES los európsky článok

Deván Pavol, Devánová K. Biodiverzita Bielych Karpát, význam bielokarpatských lúk 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 267 – 273 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ekosozológia, faunistika SLO biodiverzita, Biele Karpaty, lúka, kopaničiarske osídlenie, mozaikovitá štruktúra krajiny, úhor, dodatková energia, Orchidaceae, Anacamptis pyramidalis, Cephalantera damasonium, Cephalantera longifolia, Coeloglossum viride, Cypripedium calceolus zborník

Ambros Zdeno Pluviotermická charakteristika vegetačných stupňov Slovenska 1973 Ambros Zdeno: Problémy modernej bioklimatológie, p. 347 – 356 SAV Bratislava bioklimatológia SLO vegetačné stupne článok

Andrusov D. Geológia československých Karpát I., II., III. 1964 Bratislava geológia SLO Karpaty kniha

Cvachová Alžbeta, Škovirová Katarína, Urbanová V. Charakteristika niektorých bezlesných spoločenstiev Gaderskej a Blatnickej doliny. Výskumné práce z ochrany prírody 1980 Výskumné práce z ochrany prírody No. 3B, p. 200 – 240 Príroda Bratislava fytocenológia SLO bezlesné spoločenstvá, Gaderská dolina, Blatnická dolina článok

Čaputa Alojz Výskum imág motýľov (Lepidoptera) oblasti Gaderskej a Blatnickej doliny 1982 Entomological Problems No. 17, p. 159 – 249 Bratislava entomológia SLO Lepidoptera, Gaderská dolina, Blatnická dolina článok

Gašparík J. Geologické vyhodnotenie južnej časti Turčianskej kotliny 1980 Archív GÚDŠ Bratislava geológia SLO Turčianska kotlina neznámy

Krška K., Molnár F. Vzduchové hmoty a dynamická oceanita klímy juhozápadného Slovenska 1980 Meteorologické správy No. 33, p. 65 – 71 meteorológia SLO oceanita, vyduchové hmoty článok

Kubíny D. Kryštalinikum Veľkej Fatry 1958 Archív GÚDŠ Bratislava geológia SLO Veľká Fatra neznámy

Lazebníček Jiří Mykofloristická charakteristika lesních společenstev Gaderské a Blatnické doliny 1980 Výskumné práce z ochrany prírody No. 3B, p. 61 – 108 Príroda Bratislava mykológia SLO Gaderská dolina, Blatnická dolina článok

Ložek Vojen Měkkýši ŠPR Čierny kameň ve Velké Fatře 1982 Ochrana prírody No. 3, p. 111 – 133 malakozoológia SLO Čierny kameň článok

Ložek Vojen Měkkýší fauna navrhovaných chráněných území Rakša, Marské vŕšky a Hriadky 1983 Prehľad odborných výsledkov z 18 TOP- u Martin 1982, p. 23 – 27 malakozoológia SLO Rakša, Marské vŕšky, Hriadky článok

Lukáčik E. Geologický výskum tatridného kryštalinika v Nízkych Tatrách a Veľkej Fatre 1974 Archív GÚDŠ Bratislava geológia SLO Nízke Tatry, Veľká Fatra neznámy

Miller F. Pavoučí biocenoza vápencových pahorků v okolí Štubnianskych Teplic 1936 Věda přírodní No. 5, p. 127 – 128, No. 9, p. 71 – 79 arachnológia CES Štubnianske Teplice článok

Novák I. Fauna rýb rieky Turiec 1971 Československá ochrana prírody No. 12, p. 5 – 25 Príroda Bratislava ichtyológia SLO Turiec, ryby článok

Polák Milan Jura tatríd Malej Magury, Malej a Veľkej Fatry (litológia a paleografia) 1978 Geologické správy No. 70, p. 91 – 114 Bratislava geológia, litológia, paleografia SLO , Malá Fatra, Veľká Fatra článok

Polák Milan Mezozoikum západnej časti Veľkej Fatry 1980 Ochrana prírody, Výskumné práce z ochrany prírody No. 3A, p. 15 – 38 Príroda Bratislava geológia SLO Veľká Fatra článok

Suza J. Festucetum carpaticae a Versicoloretum na Černém kameni ve Velké Fatře 1931 Věda přírodní No. 12, p. 20 – 22 fytocenológia CES Festucetum carpaticae, Versicoloretum, Čierný kameň, Veľká Fatra článok

Suza J. Lišejníky Velké Fatry (Slovensko) 1930 Sborník muzeálnej slovenskej spoločnosti No. 30, p. 111 – 129 lichenológia CES Veľká Fatra, lišajníky článok

Sýkora M. Geologické pomery SZ časti Veľkej Fatry (rigorózna práca) 1975 Katedra geológie a paleontológie PRIF UK geológia SLO Veľká Fatra práca

Šály Rudolf Hlavné typy lesných pôd na Slovensku 1962 Veda Bratislava pedológia SLO lesné pôdy neznámy

Šály Rudolf Pôda – základ lesnej produkcie 1978 Príroda Bratislava pedológia SLO lesná produkcia neznámy

Vološčuk Ivan Typologické pomery lesov štátnej prírodnej rezervácie Pravda 1975 Československá ochrana prírody No. 15, p. 107 – 128 Príroda Bratislava lesnícka typológia SLO Pravda článok

Vološčuk Ivan Stanovištná charakteristika stacionárov Gaderskej doliny a Blatnickej doliny 1980 Výskumné práce z ochrany prírody No. 3B, p. 7 – 38 Príroda Bratislava SLO stacionáry, Gaderská dolina, Blatnická dolina článok

Deván Pavol, Devánová K. Biodiverzita Bielych Karpát, význam bielokarpatských lúk 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 267 – 273 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ekosozológia, faunistika SLO Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza incarnata, , Dactylorhiza sambucina, Epipactis palustris, Gymnadenia conopsea, Gymnadenia densiflora, Listera ovata, Ophrys fuciflora, mascula, Orchis millitaris, Orchis morio, Orchis ustulata zborník

Deván Pavol, Devánová K. Biodiverzita Bielych Karpát, význam bielokarpatských lúk 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 267 – 273 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ekosozológia, faunistika SLO Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, Traunsteineria globosa, história botanického výskumu, Agrostemma githago, Epipactis leptochila, Epipactis muelleri, Iris graminea, Pedicularis comosa, vtáky, mäkkýše, blanokrídlovce, motýle, vážky, pavúky zborník

Deván Pavol, Devánová K. Biodiverzita Bielych Karpát, význam bielokarpatských lúk 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 267 – 273 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ekosozológia, faunistika SLO drobné zemné cicavce, mravce, rovnokrídlovce, dvojkrídlovce, chrobáky, Atypus affinis, Krivoklátska dolina, Walckenaera acuminata, Záhradská, Platydeis grisea, Chocholanská dolina, Červenokamenská dolina, Nebrová, Aneugmenus padi, Aspilota pneumatica zborník

Deván Pavol, Devánová K. Biodiverzita Bielych Karpát, význam bielokarpatských lúk 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 267 – 273 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ekosozológia, faunistika SLO Pantoslis microcera, motýle, rekultivácia, letecké postrekovanie, Brentis hecate, Brentis ino, Melitaea phoebe, Lopingia achine, Maculinea arion, Hyphoraia aulica, Zygaena cynarae, Adscita notata, Noctua orbona, Ptychoptera paludosa, Nová Bošáca zborník

Deván Pavol, Devánová K. Biodiverzita Bielych Karpát, význam bielokarpatských lúk 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 267 – 273 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ekosozológia, faunistika SLO Oxycera analis, Oxycera terminata, Machimus setibarbus, Lophia vulpina, Thereva microcephala, Cheilosia longula, Šúr, Shaerophoria schirchan, Vladivostok, Neoscia aenea, Sphegina sibirica, Lucilia bufonivora, Rana temporaria, Rana dalmatina, Bufo bufo zborník

Deván Pavol, Devánová K. Biodiverzita Bielych Karpát, význam bielokarpatských lúk 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 267 – 273 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ekosozológia, faunistika SLO Triturus vulgaris, Triturus alpestris, Lacerta agilis, Anguis fragilis, Natrix natrix, Coronella austriaca, Grúň, Elaphe longissima, Anthus trivialis, Alauda arvensis, Emberiza citrinella, Lanius collurio, Phylloscopus collybita, Sylvia communis zborník

Deván Pavol, Devánová K. Biodiverzita Bielych Karpát, význam bielokarpatských lúk 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 267 – 273 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ekosozológia, faunistika SLO Raková dolina, Žalostinná, Moravsko – Lieskovksá doliba, Bošácka dolina, Súčanská dolina, sukcesia, intenzifikácia výroby zborník

Uherčíková Eva, Pišút P. Lužné lesy inundácie Dunaja z hľadiska súčasného stavu biodiverzity a možností ich renaturácie 1995 Diverzita rastlinstva Slovenska. Zborník VI. zjazdu SBS pri SAV, Nitra, p. 189 – 193 SBS Bratislava ekosozológia, fytocenológia SLO lužné lesy, Dunaj, biodiverzita, renaturácia zborník

Diverzita rastlinstva Slovenska. Zborník VI. zjazdu SBS pri SAV, Nitra 1995 SBS Bratislava ekosozológia, fytocenológia SLO lužné lesy, Dunaj, biodiverzita, renaturácia, diverzita rastlín zborník

Machar Ivo Protipovodňový význam prirodzenej údolnej nivy a návrh optimalizácie jeje protipovodňovej funkcie na modelovom príklade Litovelského Pomoravia 1997 Daphne Vol. 4, No. 2, p. 1 – 4 Daphne Bratislava ekosozológia, fyziológia rastlín, ekofyziológia CES protipovodňový efekt, údolná niva, optimalizácia protipovodňovej funkcie, Litovelské Pomoravie, absencia povodňového plánu, transformácia povodňovej vlny, správa vodného toku, vzdutie hladiny, zornenie, intenzíne poľnohospodárske polia, pôvodné lúky článok 13358-2091

Machar Ivo Protipovodňový význam prirodzenej údolnej nivy a návrh optimalizácie jeje protipovodňovej funkcie na modelovom príklade Litovelského Pomoravia 1997 Daphne Vol. 4, No. 2, p. 1 – 4 Daphne Bratislava ekosozológia, fyziológia rastlín, ekofyziológia CES pozitívne dôsledky, vylúčenie záplav, umelé záplavy, zásobovanie vodou, spomalenie asimilácie, obmezenie rastu, strata rezistencie, tracheomykóza, odumieranie, prirodzený tok, Ramena řeky Moravy, Vrapač, retencia, sedliacka hrádza, protipovodňový faktor článok 13358-2091

Machar Ivo Protipovodňový význam prirodzenej údolnej nivy a návrh optimalizácie jeje protipovodňovej funkcie na modelovom príklade Litovelského Pomoravia 1997 Daphne Vol. 4, No. 2, p. 1 – 4 Daphne Bratislava ekosozológia, fyziológia rastlín, ekofyziológia CES riadená inundácia článok 13358-2091

Eliáš Pavol Príprava ochrany a racionálneho využívania genofondu Slovenska 1991 Novosti vedy, techniky a ekológie Vol. 20, No. 7, p. 18 – 19 ekosozológia, fyziotaktika SLO využitie genofondu článok

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Plazy E6 Záhorie – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 183 Nadácia IUCN Bratislava ekosozológia, herpetológia SLO Emys orbicularis, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Natrix tessellata kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Poiplie-Burda E1 – charakteristika jadrových území NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 173 Nadácia IUCN Bratislava ekosozológia, herpetológia, ornitológia SLO Natrix tessellata, Coronella austriaca, Elaphe longissima, Emberiza cia, Monticola saxatilis, Egretta garzetta, Egretta alba, Crex crex, Pernis apivorus, Otus scops, Coracias garrulus, Merops apiaster, Alcedo athis, Lanius minor kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Hymenoptera E2 Poiplie-Stred – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 174 Nadácia IUCN Bratislava ekosozológia, hymenopterológia SLO Polistes foederatus, Polistes gallicus, Megabombus muscorum, Megabombus ruderatus, Megabombus sylvarum kniha 2-8317-0323-9

Darby H.C. The clearing of the woodland in Europe 1956 Thomas W.L. (ed.): Man`s role in changing the face of the Earth, p. 183 – 216 University of Chicago Press Chicago ekosozológia, lesné hospodárstvo ENG ťažba, les, odlesňovanie článok

Lisický Mikuláš J., Šteffek Jozef Ekosozologické hodnotenie mäkkýšov Slovenska 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 103 – 111 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ekosozológia, malakozoológia SLO mäkkýše, biodiverzita mäkkýšov, gama diverzita, regiotyp, beta diverzita, fragmentácia, pseudoostrovný efekt, stepikolné druhy, ústup silvikolných druhov, ústup hygrofilných druhov, synantropizácia, protichodnosť údolných biotopov zborník

Lisický Mikuláš J., Šteffek Jozef Ekosozologické hodnotenie mäkkýšov Slovenska 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 103 – 111 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ekosozológia, malakozoológia SLO divergencia údolných biotopov, narušenie biotopu, degradácia biotopu, nadmerný lov, nadmerný zber, Helix pomatia, Helix lutescens, červený zoznam, druhová ochrana, územná ochrana, genofondovo významné druhy, ohrozené druhy, vzácne druhy, alfa diverzita zborník

Lisický Mikuláš J., Šteffek Jozef Ekosozologické hodnotenie mäkkýšov Slovenska 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 103 – 111 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ekosozológia, malakozoológia SLO endemity, červená kniha zborník

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Mäkkýše E2 Poiplie-Stred – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 174 Nadácia IUCN Bratislava ekosozológia, malakozoológia SLO Bithynia leachi, Anisus septemgyratus, Anisus spirorbis, Unio crassus kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Mäkkýše E10 Latorica a Tice – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 191 Nadácia IUCN Bratislava ekosozológia, malakozoológia SLO Anisus septemgyratus, Anisus spirorbis, Anisus vorticulus, Bithynia leachi, Pseudanodonta complanata, Unio tumidus, Vallonia enniensis, Viviparus acerosus kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Poiplie-Burda E1 – charakteristika jadrových území NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 173 Nadácia IUCN Bratislava ekosozológia, odonatológia SLO Erythromma najas, Ischnura pumilio, Erythromma viridulum, Coenagrion pulchellum, Aeschna affinis, Aeschna mixta, Anax parthenope, Gomphus flavipes, Gomphus vulgatissimus, Onychogomphus forcipatus, Somatochlora metallica kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Vážky E2 Poiplie-Stred – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 174 Nadácia IUCN Bratislava ekosozológia, odonatológia SLO Calopteryx virgo, Sympecma fusca, Ischnura pumilio, Erythromma viridulum, Aeschna affinis, Aeschna mixta, Anax imperator, Anax parthenope, Onychogomphus forcipatus, Orthetrum brunneum, Orthetrum coerulescens kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Poiplie-Burda E1 – charakteristika jadrových území NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 173 Nadácia IUCN Bratislava ekosozológia, odonatológia, entomológia SLO Orthetrum brunneum, Crocothemis erythraea, Sympetrum meridionale, Scolia maculata, Scolia hirta, Polistes foederatus, Colletes inexpectatus, Colletes nasutus, Camptopoeum frontale, Anthocopa mocsaryi, Anthidium florentinum kniha 2-8317-0323-9

Saniga Miroslav Ochrana hlucháňa na Slovensku 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 221 – 229 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ekosozológia, ornitológia, chorológia SLO hlucháň obyčajný, výskyt, drevná surovina, lesníctvo, bioindikátor, vyššie zakmenenie ako v prirodzenom lese, Vaccinium myrtillus, nedostatok slnka, nedostatok tepla, zvýšená vlhkosť, veľkoplošný holorub, jariabok zborník

Saniga Miroslav Ochrana hlucháňa na Slovensku 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 221 – 229 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ekosozológia, ornitológia, chorológia SLO dĺžka hraničných línií medzi starými porastami a mladinami, dĺžka hraničných línií medzi rozdielnými vekovými skupinami, jastrab, krkavec, kuna, líška, rys, odrub, clonný rub, kotlíkový holorub do 0.5 ha, strata biotopov, svahové lesné cesty, imisie zborník

Saniga Miroslav Ochrana hlucháňa na Slovensku 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 221 – 229 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ekosozológia, ornitológia, chorológia SLO znečistenie ovzdušia, odumieranie ihličnatých lesov na hornej hranici lesa, vyrušovanie, lov, poľovníctvo, priebeh vymierania, rakyta, jarabina, aplikácia chemických látok, výstavba ciest, výstavba zvážnic zborník

Saniga Miroslav Ochrana hlucháňa na Slovensku 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 221 – 229 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ekosozológia, ornitológia, chorológia SLO zákaz pohybu motorových vozidielm na svahových lesných cestách, vylúčenie turistickej činnosti, znížiť imisný spad, zákaz odstrelu, zborník

Spellerberg Ian F. Typy chránených území v Británii, legislatívne zabezpečenie 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 141 ČÚOP Brno 1 ekosozológia, právo CES Ramsarské lokality, biosférické rezervácie, Británia kniha 80-901855-2-5

Verner J., Morrison M.L., Ralph C.J. Wildlife 2000 1986 The University of Wisconsin Press Madison ekosozológia, prognostika ENG prognóza, rok 2000 neznámy

Mederly P., Halada Ľuboš, Topercer Ján Ekologické predpoklady pre úpravu toku Blatničianka 1990 Ms. ekosozológia, vodné hospodárstvo SLO úprava toku, Blatničianka neznámy

SRS Voda pre tretie tisícročie. Zásady vodohospodárskej politiky a návrh opatrení, alternatívny návrh. 1994 SRS, SZOPK, STUŽ Bratislava ekosozológia, vodné hospodárstvo SLO vodohospodárska politika, koncepcia, alternatíva neznámy

Brtek Ľubomír Translokácie a migrácie 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 53 – 63 PRIF UK Bratislava 1 ekológia cicavcov SLO translokácia, migrácia, sťahovanie, zmena stanovištných nárokov, emigrácia, masový úhyn, šírenie druhu, šírenie areálu skriptá 80-85697-35-1

Spurr S.H., Barnes B.V. Forest ecology 1980 John Wiley New York ekológia lesa ENG les neznámy

Čaboun Vladimír Výsledky výskumu alelopatie lesných drevín pri obnove lesa 1990 Vedecké práce VÚLH – Výskumného ústavu lesného hospodárstva, p. 131 – 150 ekológia lesa SLO alelopatia, les neznámy

Randuška Dušan Prehľad stanovištných pomerov lesov Slovenska 1959 Slovenské vydavateľstvo pôdohospodárskej literatúry Bratislava ekológia lesa SLO les neznámy

Hill M.O. TWINSPAN – A Fortran program for arranging multivariate data in an ordered two-way table by classification of the individuals and attributes 1979 Cornell University New York štatistika ENG TWINSPAN, multivariačná analýza príručka

Krno Iľja Vymiznuté, ohrozené, zraniteľné a vzácne druhy pošvatiek (Plecoptera) Slovenska 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 117 – 121 KEF PRIF UK, SRS Bratislava entomológia, ekosozológia SLO pošvatky, Plecoptera, Latorica, Dunajec, Rudava, Turiec zborník

David Stanislav Problematika ochrany biodiverzity vážek (Odonata) na Slovensku 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 121 – 127 KEF PRIF UK, SRS Bratislava entomológia, ekosozológia CES biodiverzita, vážky, Odonata, lenitické stanovištia, lotické stanovištia, biomonitoring, produkcia biomasy, energetický tok, management, Coenagrion mercuriale, tyrtofil, Epitheca bimaculata, odonatocenózy, lotické biotopu, krenál, ritrál, prameniská zborník

Kulfan Miroslav Ochrana motýľov (Zygaenidae, Hesperidae a Papilionioidea) na Slovensku 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 133 – 137 KEF PRIF UK, SRS Bratislava entomológia, ekosozológia SLO motýle, Zygaenidae, Hesperidae, Papilionioidea, zánik biotopov, výstavba, odvodňovanie močiarov, odvodňovanie podmáčaných lúk, umelé zalesňovanie, zmena druhovej skladby lesných drevín, masová turistika, športová činnosť, intenzívne obhospodarovanie lúk zborník

Majzlan Oto Ochrana entomocenóz mokraďných biotopov Slovenska 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 137 – 145 KEF PRIF UK, SRS Bratislava entomológia, ekosozológia SLO mokrade, entomocenózy, monitoring, mokrade, meliorácie, regulácie, odpad, recipient močovky, zmena formy využitia Zeme, bagrovanie, eutrofizácia, Čertižné, Laborecká vrchovina, Hrabské, Ľubovnianska vrchovina, Leles, Východoslovenská nížina zborník

Holecová Milada Príklady ohrozených, zraniteľných a vzácnych druhov chrobákov v terestrických ekosystémoch Slovenska 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 377 – 385 KEF PRIF UK, SRS Bratislava entomológia, ekosozológia SLO chrobáky, bionómia, biomonitoring, terikolné druhy, geobionty, geofily, Staphylidae, Slovenský kras, endemity, stenoekia, Silická planina, Plešivecká planina, Muránska planina, Slovenské rudohorie, kyslé dažde, zmena chemizmu pôdy, Zádieľská dolina zborník

David Stanislav Problematika ochrany biodiverzity vážek (Odonata) na Slovensku 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 121 – 127 KEF PRIF UK, SRS Bratislava entomológia, ekosozológia CES potamál, regulácie, znečistenie, ťažba štrku, lenitické biotopy, rašeliniská, slatiny, tône, materiálové jamy, rybníky, vodné nádrže, mŕtve ramená, vrchoviská plesá, boreomontánny areál, glaciálne relikty, ohrozenie sukcesiou, slatiny, acidifikácia zborník

David Stanislav Problematika ochrany biodiverzity vážek (Odonata) na Slovensku 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 121 – 127 KEF PRIF UK, SRS Bratislava entomológia, ekosozológia CES depresné zníženiny, stagnofilné druhy, regultivácia, zazemňovanie, malioračné kanály, sukcesia vegetácie, klimatické vplyvy, zmena abiotických faktorov, vodohospodárske stavby, ťažba, erózne splachy hnojív, erózne splachy pesticídov, eutrofizácia, pastva zborník

David Stanislav Problematika ochrany biodiverzity vážek (Odonata) na Slovensku 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 121 – 127 KEF PRIF UK, SRS Bratislava entomológia, ekosozológia CES lesné hospodárenie, depónie, nedostatočný výskum, zber zborník

Kulfan Miroslav Ochrana motýľov (Zygaenidae, Hesperidae a Papilionioidea) na Slovensku 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 133 – 137 KEF PRIF UK, SRS Bratislava entomológia, ekosozológia SLO degradácia vegetačného krytum, železničné násypy, cesty, spaľovacie plyny motorových vozidiel, vypaľovanie lúčnych porastov, pastva dobytka a oviec, insekticídy, pesticídy, odpady, preimyselné exhaláty, zber, faktory ohrozenia biodiverzity zborník

Kulfan Miroslav Ochrana motýľov (Zygaenidae, Hesperidae a Papilionioidea) na Slovensku 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 133 – 137 KEF PRIF UK, SRS Bratislava entomológia, ekosozológia SLO klimatické zmeny, premena biotopov, výstavba chát, červená kniha, premena lúk na ornú pôdu, vypaľovanie trávy, sukcesia drevín, odvodňovanie rašelinísk, ťažba rašeliny, prirodzená sukcesia – rozširovanie lesa zborník

Majzlan Oto Ochrana entomocenóz mokraďných biotopov Slovenska 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 137 – 145 KEF PRIF UK, SRS Bratislava entomológia, ekosozológia SLO Zemplínska Teplička, Slanské vrchy, Močenok, Sládečkovce, Nitrianska pahorkatina, Kamenín, Hronská pahorkatina, Dobrotka, Drážovský potok, Suchá hora, Horná Orava, Vysoká pri Morave, Borská nížina, Abrod, Závod, Kúty, Bokroš, Podunajská rovina zborník

Majzlan Oto Ochrana entomocenóz mokraďných biotopov Slovenska 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 137 – 145 KEF PRIF UK, SRS Bratislava entomológia, ekosozológia SLO vodná erózia, Malé Leváre, Rudava, Lythrum, Mentha, Moravský Svätý Ján, Jašterkovské jazero, Číčov – Erecs, Bezedné, Plavecký Štvrtok, Tomky, Červený rybník, Silica, Slovenský kras, zborník

Holecová Milada Príklady ohrozených, zraniteľných a vzácnych druhov chrobákov v terestrických ekosystémoch Slovenska 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 377 – 385 KEF PRIF UK, SRS Bratislava entomológia, ekosozológia SLO Vtáčnik, Malá Fatra, výrub, nidikoly, sršeň, Meloidae, remízky, step, lesostep, lúka, agrochemický zásah, herbikoly, arborikoly, Rosalia alpina, intenzívne lesné hospodárenie, likvidácia starých bútľavých stromov, likvidácia lužných lesov zborník

Holecová Milada Príklady ohrozených, zraniteľných a vzácnych druhov chrobákov v terestrických ekosystémoch Slovenska 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 377 – 385 KEF PRIF UK, SRS Bratislava entomológia, ekosozológia SLO odumieranie brestov, grafióza, ústup jedľe bielej, selektívna ťažba, obnova smrekom zborník

Zlatník A. Prehľad stanovištných pomerov lesov Slovenska 1959 SVPL p. 99 – 145 Bratislava ekológia lesa CES les článok

Pišút P., Uherčíková Eva Possibilities of floodplain forest restoration in the inundation area from the viewpoint of present perspectives of natural reforestastion 1995 Životné prostredie No. 27, p. 124 – 129 Bratislava ekológia lesa SLO obnova lužnýého lesa, prirodzené zalesňovanie článok

Tibenský Roman, Kulfan Ján Changes in occurence of threatened and local butterflies in the Piešťany surroundings (west Slovakia) 1978 – 1995 1997 Biológia Vol. 52, No. 2, p. 195 – 198 SAP Bratislava entomológia, ekosozológia ENG motýle, Lepidoptera, Piešťany článok 0006-3088

Čaboun Vladimír a kol. Ecological and ecophysiological research in forest ecosystems 1993 SDO Poľana, Final report Lesníckeho výskumného ústavu (LVÚ) Zvolen ekológia lesa, ekofyziológia lesa SLO les zborník

Gittleman John L. (ed.) Carnivore behaviour, ecology and evolution, Vol. 2 1996 Comstock University Press, Cornell University Press Ithaca (N.Y.) ekológia mäsožravcov, evolučná biológia, etológia ENG mäsožravce, správanie mäsožravcov, evolúcia mäsožravcov neznámy 0-8014-3027-5

Lüftenegger G., Foissner W., Adam H. R- and K- selection in soil ciliates. A field experimental approach 1985 Oecologia Vol. 66, p. 574 – 579 Berlin Internat association for Ecology Berlín ekológia prvokov ENG r- stratégia, K- statégia, pôdne Ciliophora článok

Elliot E.T., Coleman David C. Soil protozoan dynamics in a shortgrass prairie 1977 Soil Biology and Biochemistry Vol. 9, p. 113 – 118 ekológia prvokov, protozoológia ENG dynamika prvokov, bylinná préria článok

Tirjaková E. Structures and dynamics of communities of ciliated protozoa (Ciliophora) in field communities I. Species composition, group dominance, communities 1988 Biológia Vol. 43, p. 497 – 503 Bratislava ekológia prvokov, protozoológia ENG dynamika spoločenstiev, štruktúra spoločenstva, Ciliophora, druhová skladba, poľné kultúry, skupinová dominancia, článok

Tirjaková E. Structures and dynamics of ciliated protozoa (Ciliophora) population of the Turiec river 1993 Biológia Vol. 48, p. 131 – 139 SAP Bratislava ekológia prvokov, protozoológia SLO dynamika spoločenstiev, štruktúra spoločenstva, Ciliophora, Turiec článok

Trenbath B.R. Plant interaction in mixed crop communities 1976 In Papendick R.I., Sanchez P.A., Triplett G.B. (eds.): Multiple cropping, p. 129 – 170 American Society of Agronomy Madison ekológia rastlín ENG poľnohospodárska krajina, ivázia, invázne druhy neznámy

Grime J.P. Seedling establishment in vertical gradients of sunlight 1965 Journal of Ecology No. 53, p. 621 – 642 Oxford ekológia rastlín ENG nárast, reprodukcia v lese, vertikálny gradient, vertikalita, tieňomilnosť, svetlomilnosť, množstvo slnečného svitu článok

Gilbert P., Hamilton C.J. Enthomology. A guide to information sources 1983 Mansell Publications Ltd. London entomológia ENG informačný zdroj neznámy

Nelson J.S. Fishes of the world 1984 John Wiley Chichester, New York ichtyológia ENG svet neznámy

Ayling T., Cox G.J. Collins guide to the sea fishes of New Zealand 1982 Collins ichtyológia ENG Nový Zéland neznámy

Common I.F.B., Waterhouse D.F. Butterflies of Australia 1972 Agnus et Robertson lepidopterológia ENG Austrália, Lepidoptera neznámy

Gill B. Collins handguide to the frogs and reptiles of New Zealand 1986 Collins Auckland herpetológia, batrachológia ENG žaby, plazy, Nový Zéland sprievodca

Goode J. Insects of Australia 1980 Agnus et Robertson entomológia ENG hmyz, Austrália neznámy

Grigg J. Insects. Sciences filed guides 1977 Reed Education Sydney entomológia ENG hmyz sprievodca

Harvey M.E., Yen A. Worms to wasps. Australia`s terrestrial invertebrates 1989 Oxford University Press Oxford zoológia, entomológia ENG červy, osy, Austrália, bezstavovce neznámy

Hawksworth T. Beetles of Australia 1987 Agnus et Robertson coleopterológia ENG chrobáky, Austrália neznámy

McLay C. Crabs (Brachyura and crab-like Anomura) of New zealand 1988 Leigh Laboratory Bulletin No. 22 zoológia ENG kraby, Brachyura, Anomura, Nový Zéland neznámy

Miller D. Common insects in New Zealand 1952 A.H. Reed, A.W. Reed Wellington entomológia ENG hmyz, Insect, Nový Zéland neznámy

Paulin C., Steward A., Roberts C., McMillan P. New Zealand fishes. A complete guide 1989 National Museum of New Zealand Miscellaneous Serries No. 19, LGP Books Government Printing Office ichtyológia ENG ryby, Nový Zéland sprievodca

Pollard J. Handbook of Australian fishes 1980 J. Pollard Ltd. ichtyológia ENG ryby, Austrália neznámy

Powell A.W.B. New Zealand mollusca 1983 Collins malakozoológia ENG Nový Zéland, Mollusca neznámy

Smith B., Kershaw R.C. Field guide to the non-marine mollusc of south east Australia 1979 ANU Press Canberra malakozoológia ENG Austrália sprievodca

Barlow H.S. An introduction to the moths of southeast Asia 1982 Malayan National Society Kuala Lumpur entomológia ENG moths, juhovýchodná Ázia neznámy

Cobertm A.S. Pendelbury H.M. The butterflies of the Malay peninsula 1987 Malayan National Society Kuala Lumpur lepidopterológia ENG Lepidoptera, Malajzia neznámy

Lekagul B., McNeely J.A. The mammals of Thailand 1977 Association for the Conservation of Wildlife Bangkok mammaliológia ENG Mammalia, Thajsko neznámy

Payne J. A field guide to the mammals of Borneo 1987 WWF, Kuala Lumpur and Sabah Society Kola Kinabalu mammaliológia ENG Mammalia, Borneo sprievodca

Roberts D. Shallow water marine mollusc of north-west Java 1982 LIPI Jakarta malakozoológia ENG Jáva, Mollusca neznámy

Bormann F.H., Likens Gene E. Pattern and process in a forest ecosystem 1979 Springer Verlag New York, Heidelberg, Berlín ekológia rastlín ENG les neznámy

Whitten A.J., Kottelat M., Kartikasari S.N., Wirjoatmodjo S., Yuwono D. The fishes of lakes and rivers in western Indonesia and Sulawesi 1991 Gramedia Jakarta ichtyológia ENG Pisces, Indonézia, Sulewasi neznámy

Slavíková J. Ekologie rostlin 1986 SPN Praha ekológia rastlín CES kniha

Blanc M., Banarescu P., Gaudet J.L., Hureau J.C. European inland water fish. A multilingual catalogue 1971 FAO and Fishing New Books London ichtyológia ENG Pisces neznámy

Grime J.P. Plant strategies and vegetation processes 1979 John Wiley and Sons New York, Chichester ekológia rastlín ENG stratégia rastlín neznámy

Slaviková Jiřina Ekologie rostlin 0 ekológia rastlín CES kniha

Jones-Walter L.M. Keys to the families of british spiders 1989 Field Studies Vol. 9, p. 365 – 443 arachnológia ENG pavúky článok, kľúč

Mueller-Dombois D., Ellenberg H. Aims & methods of vegetation ecology 1974 John Wiley and Sons New York ekológia rastlín ENG vegetácia neznámy

Lockett G.H., Millidge A.F. British spiders Vol. 1 1951 The Ray Society London arachnológia ENG pavúky, Británia neznámy

Macan T.T. A guide to freshwater invertebrate animals 1959 Longman London invertebratológia ENG Invertebrata sprievodca

Muus B., Dahlstron P. Freshwater fishes of Britain and Europe 1967 Collins London ichtyológia ENG Pisces, Británia, Európa neznámy

Sims R.W. Animal identification. A reference guide 1980 John Wiley Chichester faunistika ENG identifikácia, živočích kľúč

Burt W.H., Grossenheider R.P. A field guide to the mammals 1976 Houghton Mifflin Company Boston mammaliológia ENG sprievodca sprievodca

Conant C.V. A field guide to the reptiles and amphibians of eastern and central north America 1984 Houghton Mifflin Company Boston herpetológia, batrachológia ENG plazy, Amphibia, Reptilia, Amerika sprievodca

Covell C.V. A field guide to the moths of eastern North America 1984 Houghton Mifflin Company Boston zoológia ENG moths, Severná Amerika sprievodca

Ostrolucká Mária Gabriela, Bolvanský Milan, Tokár Ferdinand Vitality of pine pollen (Pinus sylvestris L. and Pinus nigra Arnold) on sides with different ecological conditions 1995 Biológia No. 50, p. 45 – 51 SAP Bratislava ekológia rastlín ENG Pinus sylvestris, Pinus nigra, vitalita semien, životaschopnosť semien článok

Kozloff E.N. Marine invertebrates of the pacific northwest 1987 University of Washington Press Washington D.C. invertebratológia ENG pacifik, Invertebrata neznámy

Morris R.H., Abbot D.P., Haderlie E.C. Inertidal invertebrates of California 1980 Stanford University Press Stanford marinná invertebratológia ENG Invertebrata, Kalifornia neznámy

Pennak R.W. Freshwater invertebrates of the United States. Protozoa to Mollusca 1989 Wiley New York invertebratológia ENG Invertebrata, Protozoa, Mollusca, USA neznámy

Sefton N., Webster S. Caribbean reef invertebrates 1986 Sea Challengers Monterrey, California invertebratológia ENG Invertebrata, šelf, karibik neznámy

Swan L.A., Papp C.S. Common Insects of North America 1972 Harper and Row New York entomológia ENG Insect, Severná Amerika neznámy

Diaz S., Acosta A., Cabido M. Morphological analysis of herbaceous communities under different grazing regimes 1992 J. Veg. Sci. Vol. 3, p. 689 – 696 ekológia rastlín ENG morfologická analýzy, bylinné spoločenstvá, režim pastvy, management článok

Eisenberg J.F. Mammals of the neotropics 1989 University of Chicago Press Chicago, London mammaliológia ENG Mammalia, neotrópy neznámy

Branch B. Field guide to snakes and other reptiles of Southern Africa 1988 Struik Publications Cape Town herpetológia ENG Reptiles, hady, Južná Afrika sprievodca

Kingdom J. Mammals of east Africa 1971 Academic Press, London London mammaliológia ENG Mammalia, východná Afrika neznámy

Migdoll I. Field guide to the butterflies of Southern Africa 1987 Struik Publications Cape Town lepidopterológia ENG Lepidoptera, Južná Afrika sprievodca

Passmore N.I., Carruthers V.C. South African frogs 1979 Witwatersrand University Press Johanesburg batrachológia ENG žaby, Južná Afrika neznámy

Scholtz C.H., Holjm E. Insects of Southern Africa 1985 Butterworths Durban entomológia ENG Insect, Južná Afrika neznámy

Skaife S.H. African insect life 1979 Struik Publications, PTY Ltd. Cape Town entomológia ENG Afrika, Insect neznámy

Smithers R.H. Mammals of the Southern Africa subregiuon 1983 Pretoria University Press Pretoria mammaliológia ENG Mammalia, Južná Afrika neznámy

Williams J.E. A field guide to the butterflies of Africa 1968 Collins London lepidopterológia ENG Lepidoptera, Afrika sprievodca

Sutcliffe J.F. Plants and water 1968 Arnold London ekológia rastlín ENG rastlina, voda neznámy

Grime J.P. Vegetation classification by reference to stategy 1974 Nature No. 250, p. 26 – 31 ekológia rastlín, botanika ENG stratégia, vegetačná klasifikácia článok

Tilman David Mechanism of plant competition for nutrients. The elements of a predictive theory of competition 1990 Grace J.B., Tilman D. (eds.): Perspetives on plant competition, p. 117 – 141 Academic Press, New York New York ekológia rastlín, ekofyziológia rastlín ENG konkurencia, živiny, rastlinná konkurencia článok

Bazzaz F.A. The physiological ecology of plant succesion 1979 Annual Review of Ecology and Systematics No. 10, p. 351 – 371 Annual Reviews Palo Alto ekológia rastlín, ekofyziológia, geobotanika ENG sukcesia článok 0066-4162 574

Giller P.S. Community structure and the niche 1984 Chapmann and Hall London ekológia rastlín, ekológia ENG štruktúra spoločenstva, ekologická nika neznámy

Kinzel H. Influence of limestone, silicates, and soil on vegetation 1983 Lange O. et al. (eds.) Physiological plant ecology III., p. 201 – 245 Springer Verlag ekológia rastlín, ekológia ENG vápenec, silikáta, pôdne pH, vegetácia neznámy

Strauss S.Y., Armbruster W.S. Linking herbivory and pollination – new perspectives on plant and animal ecology and evolution 1997 Ecology Vol. 78, No. 6, p. 1617 – 1618 ESA Washington ekológia rastlín, ekológia živočíchov ENG herbivorné väzby, opeľovanie článok

Bloom A.J., Chapin F.S., Mooney H.A. Resource limitation in plants. An economic analogy 1985 Annual Review of Ecological Systematic Vol. 16, p. 363 – 392 ekológia rastlín, ekonómia ENG limity zdrojov rastlín, ekonomická analógia článok

Chapin F.S., Schulze E.D., Mooney H.A. The ecology and economics of storage in plants 1985 Annual Review of Ecological Systematic Vol. 21, p. 423 – 447 ekológia rastlín, ekonómia rastlín ENG zásoba rastlín článok

Moore P.D., Chapman S.D. Methods in plant ecology 1985 Blackwell Scientific Oxford ekológia rastlín, ekosozológia ENG monitorovanie neznámy

Alcher R., Cumming J.R. (eds.) Stress responses in plants. Adaptation and acclimation mechanismus 1990 Wiley – Liss Inc. New York ekológia rastlín, evolučná biológia ENG stresová reakcia, adaptačné mechanizmy, aklimačné mechanizmy neznámy

Bornkamm R. Rates of change in vegetation during secondary succession 1981 Vegetatio Vol. 47, p. 213 – 220 ekológia rastlín, fytocenológia ENG sekundárna sukcesia vegetácie článok

Clements F.E. Plant succesion. Analysis of development of vegetation 1916 Carnegie Institution Washington D.C. ekológia rastlín, geobotanika ENG sukcesia neznámy

Begg J.E. Morphological adaptation of leaves to water stress 1980 Turner N.C., Kramer J.P. (eds.): Adaptation of plants to water and high temperature stress, p. 33 – 41 New York ekológia rastlín, morfológia rastlín ENG morfologické adaptácie listov, stres, voda článok

Sneath P.H.A., Sokal R.R. Numerical taxonomy. The principles and practice of numerical classification 1973 Freeman and Company San Francisco numerická taxonómia, štatistika ENG taxonómia, numerická klasifikácia neznámy

Sokal R.R., Rohlf F.J. Biometry. The principles and practice of statistics in biological research 1981 Freeman and Company San Francisco 2 biometria ENG neznámy

Turner N.C., Kramer J.P. (eds.) Adaptation of plants to water and high temperature stress 1980 New York ekológia rastlín, morfológia rastlín ENG morfologické adaptácie listov, stres, voda, adaptácie rastlín, vysoká teplota neznámy

Tilman D. Plant strategies and the dynamics and structure of plant communities 1988 Princeton University Press Princeton ekológia rastlín, synekológia ENG spoločenstvo neznámy

Rychnovská Milena a kol. Ekologie lučních porostů 1985 Academia Praha ekológia rastlín, synekológia CES lúky, lúčne spoločenstvá knižka

Weinberg Steven První elementární častice 1997 Vesmír Vol. 76, No. 45, p. 305 – 308 Vesmír s.r.o. Praha astrofyzika CES elementárne pole, kryštál, molekula, atóm, atómové jadro, protón, elektrón, kvark článok

Weinberg Steven První elementární častice 1997 Nature Vol. 386, p. 213 – 215 astrofyzika ENG elementárne pole, kryštál, molekula, atóm, atómové jadro, protón, elektrón, kvark článok

Kohm Kathryn A., Franklin Jerry F. (eds.) Creating a forestry for the 21th century. The science for ecosystem management 1997 Island Press Washington lesné hospodárstvo ENG lesníctvo 21 storočia, manažment lesných ekosystémov neznámy 1-55963-398-0, 1-55963-399-9

Oksanen L., Ranta E. Plant strategies along mountain vegetation gradient. A test to two theories 1992 J. Veg. Sci. Vol. 3, p. 175 – 186 ekológia rastlín, všeobecná ekológia ENG stratégia rastlín, horský vegetačný gradient, test teórie článok

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Podenky E10 Latorica a Tice – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 191 Nadácia IUCN Bratislava ephemeropterológia, ekosozológia SLO Baetis tricolor, Ametropus eatoni, Oligoneuriella mikulskii, Oligoneurisca borysthenica, Ephemerella mesoleuca, Brachycercus harrisellus, choroterpes picteti, Behningia ulmeri, Ephoron virgo, Ephemera lineata, Ephemera glaucops, Palingenia fuliginosa kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Poiplie-Burda E1 – charakteristika jadrových území NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 172 Nadácia IUCN Bratislava floristika, ekosozológia, fytocenológia SLO Euclidium syriacum, Carthamus tinctorius, Caricetum distichae, Caricetum elatae, Caricetum gracilis, Caricetum vulpinae, Eleocharis mamillata, Rhinanthus rumelicus, Oenathe silaifolia, Symphytum bohemicum, Quercion pubescentis-sessiliflorae kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Poiplie-Burda E1 – charakteristika jadrových území NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 172 Nadácia IUCN Bratislava floristika, ekosozológia, fytocenológia, malakozoológia, arachnológia SLO Rhamno-Prunetea, Trifolio-Geranietea sanguinei, Festuco-Brometea, Helicopsis striata, Zebrina detrita, Milax budapestensis, Vallonia enniniensis, Vertigo antivertigo, Pisidum supinum, Pisidum amnicum, Unio crassus, Unio tumidus, Alopecosa cursor kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Poiplie-Burda E1 – charakteristika jadrových území NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 171 – 172 Nadácia IUCN Bratislava floristika, lichenológia, ekosozológia SLO Novohradské vrchy, Kamenica nad Hronom, Caloplaca irrbescens, Caloplaca grimmiae, Cladonia convoluta, Lecanora demissa, Lecanora garovaglii, Thyrea pulvinata, Catapyrenium trachyticum, Rinodina trachytica, Acarospora versicolor, Salka, Malé Kosihy kniha 2-8317-0323-9

Bralkenhielm S. Plant community changes as criteria of environmental changes 1979 Hytteborn H. (ed.): The use of ecological variables in environmental monitoring, p. 73 – 80, Report PM 1151 The National Swedish Environment Protection Board fytocenológia, ekosozológia ENG zmena rastlinného spoločenstva, environmentálna zmena článok

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Rastlinnné spoločenstvá E4 Slovenský kras (Koniar, Plešivecká planina, Silická planina) – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 178 Nadácia IUCN Bratislava fytocenológia, ekosozológia SLO Campanulo xylocarpae-Festucetum pallentis, Poo badensis-Potentilletum arenariae-tommasinianae, Seslerietum heufleranae, Seslerio heufleranae-Cotinetum coggygriaae kniha 2-8317-0323-9

Miller R.I. Conserving the genetic integrity of faunal populations and communities 1979 Environmental Conservation Vol. 6, p. 297 – 304 genetika, ekosozológia ENG genetická integrita, fauna, populácia, spoločenstvo článok

Brakefield P.M. Genetics and the conservation of invertebrates 1991 Spellerberg Ian F., Goldsmith F.B., Morris M.G. (eds.): The scientific management of temperate communities for conservation p. 45 – 79 Blackwell Oxford genetika, ekosozológia, evertebratológia ENG Invertebrata, ochrana článok

Spellerberg Ian F., Goldsmith F.B., Morris M.G. (eds.) The scientific management of temperate communities for conservation 1991 Blackwell Oxford genetika, ekosozológia, evertebratológia ENG Invertebrata, ochrana, management, mierne pásmo, spoločenstvo neznámy

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Plazy E4 Slovenský kras (Koniar, Plešivecká planina, Silická planina) – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 179 Nadácia IUCN Bratislava herpetológia, ekosozológia SLO Ablepharus kitaibelii, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Natrix tessellata, Coronella austriaca, Elaphe longissima kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Plazy E4 Pomoravie – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 181 Nadácia IUCN Bratislava herpetológia, ekosozológia SLO Lacerta agilis, Lacerta viridis, Natrix tessellata kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Plazy E2 Poiplie-Stred – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 174 Nadácia IUCN Bratislava herpetológia, ekosozológia SLO Lacerta viridis, Lacerta agilis, Natrix tessellata, Coronella austriaca, Elaphe longissima kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Plazy E3 Cerová vrchovina – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 176 Nadácia IUCN Bratislava herpetológia, ekosozológia SLO Ablepharus kitaibelii, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Coronella austriaca, Elaphe longissima kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Plazy E8 Podunajska – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 188 Nadácia IUCN Bratislava herpetológia, ekosozológia SLO Emys orbicularis, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Lacerta vivipara, Natrix tessellata kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Plazy E11 Senné – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 192 Nadácia IUCN Bratislava herpetológia, ekosozológia SLO Emys orbicularis, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Lacerta vivipara, Natrix tessellata kniha 2-8317-0323-9

Hare L., Campbell P.G.C. Temporal variation of trace metals in aquatic insects 1982 Freshwater Biology Vol. 27, p. 13 – 27 ekológia vodného hmyzu ENG časová zmena, stopové kovy, vodný hmyz článok

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Plazy E7 Malé Karpaty – Devínska Kobyla – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 186 Nadácia IUCN Bratislava herpetológia, ekosozológia SLO Anguis fragilis, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Natrix tessellata, Coronella austriaca, Elaphe longissima kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Plazy E9 Zemplínskych vrchov – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 189 Nadácia IUCN Bratislava herpetológia, ekosozológia SLO Lacerta agilis, Lacerta viridis, Lacerta vivipara, Elaphe longissima kniha 2-8317-0323-9

Weber T.P., Houston A.I. Flight costs, flight range and the stopover ecology of migrating birds 1997 Journal of Animal Ecology Vol. 66, No. 3, p. 297 – 306 BES B Oxford ekológia vtákov ENG migrácia vtákov, odpočívadlá vtákov článok

Vranovský Marian The effect of current velocity upon the biomass of zooplantkton in the river Danube side arms 1995 Biológia, Vol. 50, p. 461 – 464 SAP Bratislava ekológia zooplanktónu ENG vplyv rýchlosti prúdenia na biomasu, zooplantón, Dunajské ramená, Protozoa, Rotatoria, Cladocera, Copepoda článok 0006-3088

Losos B., Gulička J., Lellák J., Pelikán J. Ekologie živočichů 1984 SPN Praha ekológia živočíchov CES kniha

Schwerdtfeger F. Ökologie der Tiere. Synökologie. 1975 Verlag Paul Parey Hamburg ekológia živočíchov, synekológia GER živočích článok

Kovář P. et al. Weed-crop interactions (barley – Chenopodium suecicum). A field study 1988 Preslia Vol. 60, p. 315 – 320 Praha ekológia, agrárna ekológia CES jačmeň-burina, Chenopodium suecicum článok

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Plazy E12 Biele Karpaty – Chvojnica – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 194 Nadácia IUCN Bratislava herpetológia, ekosozológia SLO Lacerta agilis, Lacerta viridis, Lacerta vivipara, Natrix tessellata, Coronella austriaca, Elaphe longissima, Vipera berus kniha 2-8317-0323-9

Tajemství Přírody – Velká rodinná encyklopedie 1993 p. 302 – 336 Blesk, Graphia Ostrava, Klagenfurt ekológia, biogeografia CES step, púšť, hory, jaskyňa, Arktída, Antarktída, polárne oblasti, tundra, ihličnatý les, listnatý les, tropický prales, mokraď, jazero, rieka, prílivová plošina, oceány, ústie riek, koralový útes encyklopédia 80-85606-21-6

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Plazy E13 Malých Karpát – stred – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 196 Nadácia IUCN Bratislava herpetológia, ekosozológia SLO Lacerta agilis, Lacerta viridis, Elaphe longissima kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Plazy E14 Považského Inovca – Tematínských kopcov, Úhradu – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 197 Nadácia IUCN Bratislava herpetológia, ekosozológia SLO Lacerta agilis, Lacerta muralis, Natrix tessellata kniha 2-8317-0323-9

Tajemství Přírody – Velká rodinná encyklopedie 1993 p. 299 – 337 Blesk, Graphia Ostrava, Klagenfurt ekológia, biogeografia CES step, púšť, hory, jaskyňa, Arktída, Antarktída, polárne oblasti, tundra, ihličnatý les, listnatý les, tropický prales, mokraď, jazero, rieka, prílivová plošina, oceány, ústie riek, koralový útes encyklopédia 80-85606-21-6

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Plazy E10 Latorica a Tice – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 191 Nadácia IUCN Bratislava herpetológia, ekosozológia SLO Emys orbicularis, Lacerta agilis, Lacerta vivipara, Natrix tessellata, Elaphe longissima kniha 2-8317-0323-9

Risser P.G., Birney E.C., Blocker S.W., May S.W., Parton W.J., Wiens J.A. The true praire ecosystems 1981 Hutchinson Ross Publications Company Stroudsburg, PA ekológia, biogeografia ENG préria neznámy

Kruger F.J., Mitchell D.T., Jarvis J.U.M. (eds.) Mediterranean-type ecosystems. The role of nutrients 1982 Springer Berlin ekológia, biogeografia ENG štruktúra etáží, mediteránne ekosystémy, živiny, kroviny, vyžarovanie, vlhkosť, neznámy

Von Breytenbach F. The indigenous trees of southern Africa Vol. 4 1965 Government Printer Pretoria ekológia, biogeografia ENG pôvodné druhy, Južná Afrika neznámy

Gunin Peter D., Saandar M., Vostokova A., Baja Sergey N. Krajinno-ekologické princípy manažmentu prírody a ochrana ekosystémov v regióne centrálnej Ázie a južnej Sibíri s extrémnymi podmienkami (príklad Mongolska) 1998 Ekológia, Vol. 17, No. 3, p. 266 – 282 SAP Bratislava ekológia, biogeografia ENG kryoarídny režim, tvorba máp, inventarizácia druhovej skladby, zlá biogeografická diferenciácia, geoinformačný systém, prírodno – antropogénny systém, dezertifikácia článok 1335-342X

White F. The vegetation of Africa. A decriptive memoir to accompany the UNESCO/AERFAT/UNSO vegetation map of Africa 1983 UNESCO Paris ekológia, biogeografia, botanika ENG vegetácia, Afrika neznámy

Míchal Igor, Vološčuk Ivan Dynamika prírodných lesov s účasťou limby 1995 Živa, Roč. 43, No. 2, p. 58 – 60 Academia Praha ekológia, biológia lesa CES dynamika lesa, limba, Pinus cembra, Picea abies, Larix decidua, prirodzená obnova, porastová štruktúra, Tatry, Alpy článok 0044-4812 630.1

Tajemství Přírody – Velká rodinná encyklopedie 1993 p. 210 – 240 Blesk, Graphia Ostrava, Klagenfurt ekológia, biológia, etológia CES plávanie, plazenie, šplhanie, skákanie, pohyb, chôdza, beh, plachtenie, kĺzanie, let vtákov, let hmyzu, migrácia, úľ, termitište, mravenisko, vtáčie hniezda, bobrie encyklopédia 80-85606-21-6

Kikvidze Zaal A general model of specialization for species distribution 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 387 – 390 SAP Bratislava ekológia, biológia, synekológia ENG model distribúcie druhov, evolúcia, gradient, matematické modelovanie, špecilizácia článok 0006-3088

Moskat C., Fuisz T. Conservational aspects of bird-vegetation relationships in riparian forests along the River Danube: A multivariate study. 1995 Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae Vol. 41, No. 3, p. 151-164 Budapest Magyar Tudományos Akadémia Budapest ekológia, bioštatistika ENG vtáci – vegetácia, pobrežné lesy, Dunaj, lužné lesy, Dunajské lúhy, kanonická mulrivariačná analýza, Salix alba, Populus, ordinačná analýza článok 1217-8837

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Hymenoptera E4 Slovenský kras (Koniar, Plešivecká planina, Silická planina) – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 179 Nadácia IUCN Bratislava hymenopterológia, ekosozológia SLO Dolichovespula adulterina, Dolichovespula norvegica, Calonites abbreviatus, Symmorphus bifasciatus, Coelioxys haemorrhoa, Chalicodoma hungarica, Melitta haemorrhoidalis, Anthocopa tergestensis, Pyrobombus soroeensis kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Hymenoptera E3 Cerová vrchovina – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 176 Nadácia IUCN Bratislava hymenopterológia, ekosozológia SLO Scolia maculata, Sulcopolistes sulcifer, Eucera similis kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Blanokrídlovce E8 Podunajska – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 188 Nadácia IUCN Bratislava hymenopterológia, ekosozológia SLO Andrena marginata, Osmia caerulescens, Heriades crenulatus, Megabombus laesus, Megabombus ruderatus, Megabombus muscorum kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Vážky E7 Malé Karpaty – Devínska Kobyla – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 185 Nadácia IUCN Bratislava hymenopterológia, ekosozológia SLO Colletes graeffei, Colletes punctatus, Camptopoeum frontale, Meliturga praestans, Rhodanthidium septemdentatun, Chalicodoma parietina, Andrena taraxaci, Andrena propinqua, Anthocopa tergestensis, Anthocopa spinulosa, Megabombus subterraneus kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Vážky E7 Malé Karpaty – Devínska Kobyla – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 185 Nadácia IUCN Bratislava hymenopterológia, ekosozológia SLO Psithyrus maxillosus, Fernaldaepsithyrus sylvestris, Gorytes foeolatus kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Blankokrídlovce E12 Biele Karpaty – Chvojnica – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 193 Nadácia IUCN Bratislava hymenopterológia, ekosozológia SLO Megabombus pomorum, Confusibombus confusus, Megabombus humilis, Pyrobombus hypnorum, Vespidae kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Blanokrídlovce E13 Malých Karpát – stred – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 195 Nadácia IUCN Bratislava hymenopterológia, ekosozológia SLO Melitta nigrinus, Melitturga praestans, Megabombus subterraennus, Confusibombus confusus, Fernaldaepsithyrus sylvestris kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Blanokrídlovce E10 Latorica a Tice – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 191 Nadácia IUCN Bratislava hymenopterológia, ekosozológia SLO Biastes emarginatus, Melitturga clavicornis, Anthidium florentinum, Megabombus muscorum, Scolia maculata, Batozonellus lacertida, Larra anathema, Philantus coronatus, Bembix olivacea, Bembix megerlei, Bembix bidentata kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Netopiere E4 Slovenský kras (Koniar, Plešivecká planina, Silická planina) – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 179 Nadácia IUCN Bratislava chiropterológia, ekosozológia SLO Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrmequinnum, Rhinolophus euryale, Myotis schreiberi, Myotis myotis, Myotus blythi, Myotus bechsteini, Myotus nattereri, Myotus emarginatus, Myotus mystacinus, Myotus brandti, Myotus daubentoni, Myotus dasycneme kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Netopiere E4 Slovenský kras (Koniar, Plešivecká planina, Silická planina) – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 179 Nadácia IUCN Bratislava chiropterológia, ekosozológia SLO Eptesicus serotinus, Eptesicus nilssoni, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus noctula, Nyctalus leisleri, Vespertilio murinus, Barbastella barbastellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Netopiere E3 Cerová vrchovina – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 176 Nadácia IUCN Bratislava chiropterológia, ekosozológia SLO Rhinolophus hipposideros, Barbastella barbastellus, Myotis daubentoni kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Netopiere E7 Malé Karpaty – Devínska Kobyla – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 186 Nadácia IUCN Bratislava chiropterológia, ekosozológia SLO Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis schreiberi, Myotis myotis, Myotis bechsteini, Myotus nattereri, Myotis emarginatus, Myotis mystacinus, Myotis daubentoni, Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus, Barbastella barbastellus kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Netopiere E7 Malé Karpaty – Devínska Kobyla – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 186 Nadácia IUCN Bratislava chiropterológia, ekosozológia SLO Plecotus auritus, Plecotus austriacus kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Netopiere E9 Zemplínskych vrchov – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 189 Nadácia IUCN Bratislava chiropterológia, ekosozológia SLO Rhinolophus ferrumequinum, Myotis emarginatus, Myotis mytis kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Netopiere E11 Senné – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 193 Nadácia IUCN Bratislava chiropterológia, ekosozológia SLO Nyctalus noctula, Nyctalus lasiopterus, Myotis daubentoni, Myotis dasycneme kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Netopiere E13 Malých Karpát – stred – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 196 Nadácia IUCN Bratislava chiropterológia, ekosozológia SLO Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Myotis blythi, Myotis bechsteini, Myotis daubentoni, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus noctula, Plecotus austriacus, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersi kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Netopiere E10 Latorica a Tice – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 191 Nadácia IUCN Bratislava chiropterológia, ekosozológia SLO Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Eptesicus serotinus, Plecotus austriacus, Myotis daubentoni, Nyctalus noctula kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Cicavce a netopiere E14 Považského Inovca – Tematínských kopcov, Úhradu – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 197 Nadácia IUCN Bratislava chiropterológia, mammaliológia, ekosozológia SLO Sorex alpinus, Crocidura leucodon, Neomys fodiens, Citellus citellus, Mustela erminea, Martes foina, Felis silvestris, Meles meles, Ursus arctos, Barbastella barbastellus kniha 2-8317-0323-9

Holčík Juraj Súčasný stav genofondu ichtyofauny Slovenska a problémy jeho ochrany 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 145 – 153 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ichtyológia, ekosozológia SLO genofond, ichtyofauna, biomasa, vyza, jeseter hviezdnatý, jeseter hladký, jeseter ruský, losos, pstruh morský, blatniak, kapor, sazan, hrúz Kesslerov, hrúz fúzatý, Gobio kessleri, kolok veľký, nadmerný lov, nadmerný rybolov, regulácia, znečisťovanie zborník

Kováč Vladimír Rizikové kruhoúste a ryby Slovenska – aktualizovaný červený zoznam `93 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 153 – 159 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ichtyológia, ekosozológia SLO kruhoústovce, ryby, červený zoznam, Lampetra planeri, mihuľa potočná, mihuľa potiská, Eudontomyzon danfordi, mihuľa ukrajinská, Eydontomyzon mariae, jeseter ruský, Acipenser gueldenstaedti, blatniak tmavý, Umbra krameri, hrúz fúzatý zborník

Holčík Juraj Súčasný stav genofondu ichtyofauny Slovenska a problémy jeho ochrany 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 145 – 153 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ichtyológia, ekosozológia SLO priemysel, poľnohospodárstvo, eutrofizácia, dovoz rýb, ochrana genofondu, Číčovské mŕtve rameno, rybárska stráž, amur, Ctenopharyngodon idella, hlavátka, Hucho hucho zborník

Kováč Vladimír Rizikové kruhoúste a ryby Slovenska – aktualizovaný červený zoznam `93 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 153 – 159 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ichtyológia, ekosozológia SLO Gobio uranoscopus frici, hrúz Kesslerov, Gobio kessleri, kapor sazan, Cyprinus carpio, kolok veľký, Zingel zingel, kolok malý, Zingel streber, hlavátka podunajská, Hucho hucho hucho, pĺž zlatistý, Sabajenewia aurata, čík obyčajný, Misgurnus fossilis zborník

Kováč Vladimír Rizikové kruhoúste a ryby Slovenska – aktualizovaný červený zoznam `93 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 153 – 159 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ichtyológia, ekosozológia SLO zubáč volžský, Stizosteidon volgense, hrebenačka vysoká, Gymnocephalus baloni, hrebenačka pásavá, Gymnocephalus schraetser, ovsienka obyčajná, Leucaspius delineatus, jeseter malý, Acipenser ruthenus, plotica lesklá, Rutilus pigus virgo, jalec obyčajný zborník

Kováč Vladimír Rizikové kruhoúste a ryby Slovenska – aktualizovaný červený zoznam `93 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 153 – 159 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ichtyológia, ekosozológia SLO Leuciscus leuciscus, čerebľa obyčajná, Phoxinus phoxinus, mrena stredomorská, Barbus meridionalis petenyi, ploska pásavá, Alburnoides bipunctatus, pleskáč tuponosý, Abramis sapa, pleskáč siný, Abramis ballerus, nosáľ obyčajný, Vimba vimba zborník

Červenka Martin a kol. Slovenské botanické názvoslovie 1986 Príroda Bratislava ekológia, botanika, taxonómia SLO slovník

Uherčíková Eva Report of forest phytocenoses monitoring in 1995 in terrain between the villages Dobrohošť and Číčov 1995 Insitute of Zoology Bratislava fytocenológia SLO Dobrohošť, Číčov, monitoring fytocenóz rukopis

Kováč Vladimír Rizikové kruhoúste a ryby Slovenska – aktualizovaný červený zoznam `93 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 153 – 159 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ichtyológia, ekosozológia SLO šabľa krivočiara, Pelecus cultratus, pĺž obyčajný, Cobitis taenia, mieň obyčajný, Lota lota, plotica perleťová, Rutilus frisii meidingeri zborník

Kovařík Vladimír Anglicko-český a Česko-anglický slovník fotogrammetrie a DPZ 2000 Geoinfo, No. 5, Supplement, p. 1 – 24 Computer Press Brno geografia, DPZ, fotogrammetria CES DPZ slovník 1211-1082

Darlington C.B. Chromosome botany 1956 London fytogenetika, chromozómová botanika, karyológia ENG chromozóm, rastlina neznámy

Foissner W. Beitrag zur Kenntnis der Bodenciliaten (Protozoa: Ciliophora) des Himalaja 1986 Zool. Jb. Syst. Vol. 113, p. 45 – 53 protozoológia GER Ciliophora, Himaláje článok

Tirjaková E., Matis Dušan Ciliated Protozoa (Ciliophora) from submerged, wet, moist and dry mosses in selected localities of Slovenský raj 1987 Acta Facultatis Rerum Nature, Vol. 29, p. 1 – 16 UK, Department of Zoology Bratislava protozoológia ENG Ciliophora, Slovenský raj článok

Pollard E. Monitoring butterfly abundance in relation to the management of a nature reserve 1981 Biological Conservation Vol. 29, p. 317 – 328 Barking Elsevier Technology Elsevier lepidopterológia, ekosozológia ENG monitoring, motýle, Lepidoptera, abundancia, manažment článok

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Motýle E14 Považského Inovca – Tematínských kopcov, Úhradu – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 197 Nadácia IUCN Bratislava lepidopterológia, ekosozológia SLO Saturnia pyri, kniha 2-8317-0323-9

Spellerberg Ian F. Tučniaci Aptenodytes forsteri na Rossovom ostrove v Antarktíde 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 155 ČÚOP Brno 1 mammaliológia CES Aptenodytes forsteri, Rossov ostrov, Antarktída kniha 80-901855-2-5

Spellerberg Ian F. Kolónia aliek Uria lomvia na ostrove Coburg Island v Kanade 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 155 ČÚOP Brno 1 mammaliológia CES Kanada, Coburg Island, Uria lomvia, alky kniha 80-901855-2-5

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Machrasty E10 Latorica a Tice – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 190 Nadácia IUCN Bratislava bryológia SLO Pyramidula tetragona, Riccia cavernosa, Pseudophemerum nitidum, Riccia fluitans, Riccia rhenana, Ricciocarpus natans, Tortula latifolia, Tortula laevipila, Orthotrichum obtusifolium, Orthotrichum diaphanum kniha 2-8317-0323-9

Green G.M., Sussman R.W. Deforestation history of the eastern rain forest of Madagascar from satellite images 1990 Science Vol. 248, p. 212 – 215 lesné hospodárstvo, história, ekosozológia ENG odlesňovanie, Madagaskar, dažďový prales článok

Čaboun Vladimír Biodiverzita a hospodárenie v lesoch 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 67 – 73 KEF PRIF UK, SRS Bratislava lesníctvo, ekosozológia SLO forest, biodiverzita, hospodárenie v lese, genetická diverzita, morfologická diverzita, fyziologická diverzita, ekologická diverzita, funkčná diverzita, ekologická stabilita, spätná väzba, dynamická rovnováha, diverzita – stabilita, diverzita zborník

Čaboun Vladimír Biodiverzita a hospodárenie v lesoch 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 67 – 73 KEF PRIF UK, SRS Bratislava lesníctvo, ekosozológia SLO ekologická rovnováha, imisie, Gaussova krivka, emisie, oxid siričitý, fotochemický smog, ozón ako škodlivá látka, pôdne zmeny, depozícia imisií, znečistenie protónmi, znečistenie zlúčeninami dusíka, sklenníkové plyny, oxid uhličitý, oxid dusnatý zborník

Čaboun Vladimír Biodiverzita a hospodárenie v lesoch 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 67 – 73 KEF PRIF UK, SRS Bratislava lesníctvo, ekosozológia SLO narušovanie ozónovej vrstvy, predstava o lese, lesné hospodárstvo, náhodná ťažba, kalamitná ťažba, monokultúra, vplyv na biodiverzitu, pálenie dreveného uhlia, v lese, chystanie letniny, banká činnosť, zvýšené stavy jelenej a srnčej zveri zborník

Čaboun Vladimír Biodiverzita a hospodárenie v lesoch 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 67 – 73 KEF PRIF UK, SRS Bratislava lesníctvo, ekosozológia SLO alelopatia, negatívny vplyv materského porastu na vlastné zmladenie, materský porast – zmladenie, zmladzovanie, transmediopatia, druhová diverzita zborník

Čaboun Vladimír Biodiverzita a hospodárenie v lesoch 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 67 – 73 KEF PRIF UK, SRS Bratislava lesníctvo, ekosozológia SLO produktivita zborník

Pišút Ivan Genofond lišajníkov Slovenska a jeho ochrana 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 31 – 37 KEF PRIF UK, SRS Bratislava lichenológia, ekosozológia SLO genofond, lišajníky, bioindikácia, industrializácia, urbanizácia, intenzifikácia poľnohospodárstva, Rudňany, Krompachy, Cetraria islandica, príčiny ústupu lišajníkov, imisie, poľnohospodárstvo, lesníctvo, doprava, turistika, rekreácia šport zborník

Lackovičová Anna Ochrana genofondu lišajníkov Malých Karpát 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 37 – 43 KEF PRIF UK, SRS Bratislava lichenológia, ekosozológia SLO genofond, lišajníky, Malé Karpaty, červený zoznam, epifytické lišajníky, výrub, imisie, znižovanie vzdušnej vlhkosti, postrekovanie, Ramalina fraxinea, Parmelia, Evernia, Ramalina, Svinia hora, Svätý Jur, epipetrické lišajníky, epigeické lišajníky zborník

Pišút Ivan Genofond lišajníkov Slovenska a jeho ochrana 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 31 – 37 KEF PRIF UK, SRS Bratislava lichenológia, ekosozológia SLO nadmerný zber, červená kniha, červený zoznam, ochran lišajníkov, Ramalina carpatica zborník

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Lišajníky E7 Malé Karpaty – Devínska Kobyla – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 183 Nadácia IUCN Bratislava lichenológia, ekosozológia SLO Fulgensietum fulgemtis, Solorinella astericus, Biatorella fossarum, Collema coccophorum, Fulgensia fulgens, Squamarina cartilaginea, Phaeophyscia opuntiella, Caloplaca vitellinaria, Candelariella aurella var. smaragdula kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Lišajníky E7 Malé Karpaty – Devínska Kobyla – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 183 – 184 Nadácia IUCN Bratislava lichenológia, ekosozológia SLO Collema polycarpon ssp. corcyrense kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Mäkkýše E4 Pomoravie – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 180 Nadácia IUCN Bratislava malakozoológia, ekosozológia SLO Gyraulus riparius, Valvata pulchella, Bithynia leachi, Planorbis carinatus, Anisus vorticulus, Anisus spirorbis, Gyraulus riparius, Cochlicopa nitens, Euconulus alderi, Unio crassus, Pseudanodonta complanata, Pisidium amnicum kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Mäkkýše E4 Pomoravie – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 180 – 181 Nadácia IUCN Bratislava malakozoológia, ekosozológia SLO Trichia striolata danubialis, Monacha cartusiana, Tandonia rastica, Dreissenia polymorpha, Sphaerium rivicola, Pseudanodonta complanata, Anodonta cygnea kniha 2-8317-0323-9

Bacon P.R. Flora et fauna of the caribbean 1978 Key Caribbean Publications Trinidad floristika, faunistika ENG karibik, flóra, fauna neznámy

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Mäkkýše E6 Záhorie – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 182 Nadácia IUCN Bratislava malakozoológia, ekosozológia SLO Unio pictorum, Anodonta anatina, Viviparus acerosus, Bithynia leachi, Vallonia enniensis kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Mäkkýše E4 Slovenský kras (Koniar, Plešivecká planina, Silická planina) – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 178 Nadácia IUCN Bratislava malakozoológia, ekosozológia SLO Perforatella dibothrion, Balea stabilis, Argna bielzi, Oxychilus orientalis, Cochlodina tatrica, Balea stabilis, Vestia turgida, Chilostoma faustinum, Alopia clathrata, Chondrina tatrica, Sadleriana pannonica, Hauffenia sp., Truncatjellina claustralis kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Mäkkýše E4 Slovenský kras (Koniar, Plešivecká planina, Silická planina) – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 178 Nadácia IUCN Bratislava malakozoológia, ekosozológia SLO Pupilla triplicata, Zebrina detrita, Hrhovské rybníky, Lymnaea auricularia, Anisus vorticulus, Cochlicopa nitens, Valvata pulchella, Anisus septemgyratus, Planorbis carinatus, Bithynia leachi, Bathyomphalus contortus, Gyraulus laevis kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Mäkkýše E4 Slovenský kras (Koniar, Plešivecká planina, Silická planina) – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 178 Nadácia IUCN Bratislava malakozoológia, ekosozológia SLO Anisus spirorbis, Vertigo angustior, Segmentina nitida, Segmentina nitida ssp. distinguenda kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Mäkkýše E7 Malé Karpaty – Devínska Kobyla – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 185 Nadácia IUCN Bratislava malakozoológia, ekosozológia SLO Helicela obvia, Granaria frumentum, Cecilioides acicula, Truncatellina claustralis, Helix pomatia, Pupilla sterri, Zebrina detrita, Balea perversa kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Mäkkýše E8 Podunajska – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 187 Nadácia IUCN Bratislava malakozoológia, ekosozológia SLO Pseudanodonta complanata, Unio crassus, Vallonia declivis, Fagotia esperi, Fagotia acicularis, Gyraulkus riparius, Phaladilhiopsis sp., Theodoxus transversalis kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Mäkkýše E11 Senné – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 192 Nadácia IUCN Bratislava malakozoológia, ekosozológia SLO Anodonta anatina, Unio pictorum kniha 2-8317-0323-9

Darrall N.M. The effect on air pollution on physiological processes in plants 1989 Plant, Cell and Environment Vol. 12, p. 1 – 30 fytosozológia, fyziológia rastlín ENG znečistenie ovzdušia, rastlín článok

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Mäkkýše E6 Záhorie – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 182 Nadácia IUCN Bratislava malakozoológia, ekosozológia SLO Unio pictorum, Anodonta anatina, Viviparus acerosus, Bithynia leachi, Vallonia enniensis kniha 2-8317-0323-9

Oszlányi Július Wood, bark and leaves and roots energy values of Pinus sylvestris L., Picea excelsa Link. and Fagus sylvatica L. 1982 Ekológia No. 1, p. 289 – 296 ENG energia listov, energia dreva, energia kôry, produkcia, energia koreňov, Pinus sylvestris, Fagus sylvatica, Picea excelsa článok

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Mäkkýše E9 Zemplínskych vrchov – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 189 Nadácia IUCN Bratislava malakozoológia, ekosozológia SLO Chondrulla albolimbata kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Mäkkýše E12 Biele Karpaty – Chvojnica – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 193 Nadácia IUCN Bratislava malakozoológia, ekosozológia SLO Helix pomatia, Cecilioides acicula kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Mäkkýše E13 Malých Karpát – stred – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 195 Nadácia IUCN Bratislava malakozoológia, ekosozológia SLO Abida secale, Trichia striolata, Gyraulus laevis, Vertigo moulinsiana, Vertigo angustior, Balea perversa, Cochlostoma sclarinum saueri, Sadleriana sp., Aegopis klemmis, Zonitoides sepultus, Helicigona capeki, Truncatellina costulata kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Mäkkýše E14 Považského Inovca – Tematínských kopcov, Úhradu – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 197 Nadácia IUCN Bratislava malakozoológia, ekosozológia SLO Pupilla triplicata, Clausilia parvula, Chilostoma faustinum, Granaria frumentum, Vertigo antivertigo, Vertigo substriata, Cecilioides acicula kniha 2-8317-0323-9

Čarnogurský Jozef, Krumpálová Zuzana, Kalúz Stanislav, Wirhtová M. Soil arthropoda of forest and adjacent agrocoenoses in certain localities of the Danube region in southwestern Slovakia 1994 Biológia No. 49, p. 173 – 183 SAP Bratislava vertebratológia ENG agrocenózy, pôdne článkonožce, Dunaj článok

Korňan Ján, Kadlečík Ján, Urban Peter Výsledky mapovania vydry riečnej z III. Tábora „Akcia vydra“ na Kysuciach 1992 Bulletin Vydra No. 3, p. 65 – 70 mammaliológia, ekosozológia SLO vydra riečna, Lutra lutra, Kysuce článok

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Cicavce E4 Pomoravie – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 181 Nadácia IUCN Bratislava mammaliológia, ekosozológia SLO Castor fiber, Neomys fodiens, Neomys anomalus kniha 2-8317-0323-9

Miller F. Spiders – Araneida 1971 Klíč zvířeny ČSSR IV., p. 52 – 306 Academia Praha arachnológia, taxonómia CES pavúky, Araneida kľúč

Biely A. et al. Geological map of the Nízke Tatry Mountains. Scale 1:50 000 1992 GÚDŠ Bratislava geológia SLO Nízke Tatry mapa

Vaškovský I. et al. Geological map of Bratislava and surrounding. Scale 1:25 000 1988 SGÚ, GÚDŠ Bratislava geológia SLO Bratislava mapa

Michalko J., Magic Dezider, Berta J., Rybníček K., Rybníčková E., Maglocký Štefan, Špániková A. Geobotanická mapa ČSSR, SSR, map. časť 1985 Veda Bratislava geobotanika SLO potenciálna vegetácia, rekonštruovaná vegetácia atlas

Tajemství Přírody – Velká rodinná encyklopedie 1993 p. 274 – 298 Blesk, Graphia Ostrava, Klagenfurt etológia, biológia CES biologické hodiny, bioluminiscencia, zrak, sonar, sluch, , chuť, špecialné zmysly, zmysly, dorozumievanie, nervový systém, inteligencia, zvuk, pach, spoločenstvo cicavcov, sociálne správanie encyklopédia 80-85606-21-6

Drvota Stanislav Od zvierat k človeku 0 etológia, evolučná biológia CES správanie kniha

Kovář P. Šíření semen mravenci, evoluce vztahu ? 1995 Živa, p. 9 Academia Praha etológia, evolučná biológia CES mravce, evolúcia článok 0044-4812

Alcock John Animal behaviour. An evolutionary approach 1993 Sinauer Associates Sunderland, MA etológia, evolučná biológia ENG správanie živočíchov, evolúcia živočíchov, zivočíšne zmysly neznámy

Michalko J. Geobotanická mapa ČSSR, SSR, text. časť 1985 Veda Bratislava geobotanika SLO potenciálna vegetácia, rekonštruovaná vegetácia atlas

Price P.W. Evolutionary biology of parasites 1980 Princeton University Press Princeton, New Jersey evolučná biológia parazitov ENG parazit neznámy

MacArthur R.H., Wilson Edward O. The theory of islands biogeography 1967 Princeton University Press Princeton, New Jersey evolučná biológia, biogeografia ENG teória ostrovov neznámy

Jones S. Jazyk genů. Biologie, historie, evoučná budoucnost 1996 Paseka Praha, Litomyšl evolučná biológia, biológia, genetika CES gén, evolúcia neznámy

Pohlreich Petr, Franěk František, Šimek Lubor Extra-ribosomal mRNA-protein complexes associate with the cytoskeletal framework in hybridoma cells 1995 Biológia Vol. 50, p. 253 – 260 SAP Bratislava fyziológia ENG ribozomálna mRNA, cytoskelet, translácia, mRNA-proteínové komplexy článok 0006-3088

Lumsden Charles J. Genes, mind and culture. The coevolutionary process 1981 Harvard University Press Cambridge, MA evolučná biológia, evolučná genetika ENG koevolúcia génov a kultúry, gén, myseľ, kultúra neznámy

Tajemství Přírody – Velká rodinná encyklopedie 1993 p. 90 – 120 Blesk, Graphia Ostrava, Klagenfurt evolučná biológia, genetika, cytológia, systematická botanika CES vznik života, evolúcia, gén, dedičnosť, rastlinná bunka, živočíšna bunka, vírus, baktérie, prvoky, huby, riasy, machy, , nahosemmenné rastliny, krytosemenné rastliny encyklopédia 80-85606-21-6

Babčan Ján Vývoj v anorganickej prírode 1987 Obzor Bratislava evolučná biológia, geochémia SLO evolúcia, vývoj, pohyb, galaxia, hviezda, pulzar, čierna diera, kvazar, Big Bang, veľký tresk, vesmír, chemické prvky, superťažké prvky, planéty, Merkúr, Venuša, Zem, Mesiac, Mars, Jupiter, Saturn, Neptún, Pluto, planétka, asteroid, meteorit, kométa kniha

Babčan Ján Vývoj v anorganickej prírode 1987 Obzor Bratislava evolučná biológia, geochémia SLO meteor, medziplanetárna hmota, polia, slnečná sústava, história Zeme, geodézia Zeme, tektonika, magmatizmus, metamorfizmus kniha

McKane Robert, Rastetter Edward B., Shaver Gaius R., Nadelhoffer Knute J., Giblin Anne E., Laundre James A., Chapin Stuart F. Reconstruction and analysis of historical changes in carbon starage in arctic tundra 1997 Ecology Vol. 78, No. 4, p. 1188 – 1198 ESA Washington evolučná biológia, geológia ENG tundra, historická analýza, historická analýza, evolúcia článok

Komárek Stanislav Anglická biologie doby Darwinovy. Historické souvislosti 1997 Vesmír Vol. 328, No. 6, p. 328 – 331 Vesmír s.r.o. Praha evolučná biológia, história CES história evolučných teórií, evolúcia článok

Jablonski David, Erwin Douglas H., Lipps Jer H. (eds.) Evolutionary paleobiology 1996 University of Chicago Press Chicago, Illinois evolučná paleobiológia ENG evolúcia neznámy 0-226-38911-1, 0-226-38913-8

Šutiak V., Berecký I., Lopuchovský J. Guidebook of prescription and practical pharmacology exercises 1994 VVŠL Košice praktická farmakológia ENG neznámy 80-7165-014-0

Sillinger P. Bíle Karpaty – nástin geobotanických poměrú se zvláštním zřetelem ke společenstvúm rostlinným 1929 Královská česká společnost nauk geobotanika CES Biele Karpaty neznámy

Šomšák Ladislav Rastlinné spoločenstvá lužných lesov Záhorskej nížiny 1959 Acta Facultatis Rerum Nature Universitas Comeniana No. 3, p. 515 – 564 PRIF UK Bratislava geobotanika SLO lužné lesy, Záhorská nížina článok

Hončariv Kveta, Hončariv Róbert Prázdniny v praveku I. diel – údolie mamutov 1997 SAP Bratislava história SLO doba kamenná, pravek neznámy

Kolektív Ore textures – textúry a štruktúry rúd ložísk Západných Karpát 1997 SAP Bratislava rudná mineralógia, ložisková geológia, regionálna geológia SLO rudná mineralizácia, ruda, Západné Karpaty neznámy

Kolektív Všeobecná virológia 1997 SAP Bratislava všeobecná virológia SLO etiopatogenéza neznámy

Ruisel J. Záhady pamäti 1997 SAP Bratislava psychológia SLO pamäť neznámy

Levins R., Lewontin R. The dialectical biologist 1985 Harvard University Press Cambridge, Massachusets filozofia, biológia ENG dialektika v biológii, dialektika neznámy

Jarolímek I., Schlosser G. FYTOPACK. Súbor progamov pre spracovanie fytocenologických tabuliek 1995 Bulletin SBS, Vol. 17, p. 16 – 21 SBS Bratislava fytocenológia, numerická biológia SLO FYTOPACK, spacovanie fytocenologických dát článok

Šomšáková V. Association of mosses with pine forest of blown sands in Záhorská nížina lowland 1988 Acta Facultatis Rerum Nature Universitas Comeniana Botanica, Vol. 36, p. 27 – 57 PRIF UK Bratislava bryológia, fytocenológia SLO machové spoločenstvá, borovicové lesy, Záhorská nížina, piesky článok

Constantin M.J., Owens E.T. Introduction and perspectives of plant genetic and cytogenetic assays 1982 rastlinná genetika, cytogenetika ENG rastlina neznámy

Mikyška R. Geobotanical map of the Czechoclovakia. 1. Czech lands. Vegetace ČSSR A2 1968 Academia Praha geobotanika CES mapa

Ellenberg H. Zeigerwerte der Gefäßpflanzen Mitteleuropas 1979 Scripta Geobotanica Götingen 2 geobotanika GER stredná Európa neznámy

Babčan Ján, Ševc Jaroslav Cadmium (Cd II) in systems with organic compounds 0 Ekológia, Vol. 16, No. 2, p. 203 – 212 SAP Bratislava environmentálna chémia ENG kadmium, organické zlúčeniny, kinetika Cd 2+, Malé Karpaty článok

Feierbend D.J. Conservation and structural divergence of organellar DNA and gene expression in non-photosynthetic plastids during ontogenetic differentiation and phylogenetic adaptation 1992 Botanica Acta Vol. 105, p. 227 – 342 fytoembryológia, evolučná biológia ENG štrukturálna divergencia organelárnej DNA, génová expresia, nefotosyntetické plastidy, ontogenetická diferenciácia, fylogenetická adaptácia článok

Bernal J.D. The physical basis of life 1949 Porc. Physical Society London fyzika, biológia ENG základ života neznámy

Novák V., Liebl V. K otázce raného fylogenetického vývoje funkce dedičnosti 1973 Biologické listy Vol. 1, p. 40 – 73 genetika, evolučná biológia CES fylogenéza, vývoj dedičnosti článok

Novák V., Liebl V. K otázce raného fylogenetického vývoje funkce dedičnosti 1973 Biologické listy Vol. 1, p. 40 – 73 genetika, evolučná biológia CES fylogenéza, vývoj dedičnosti článok

Dubovský Ján Mutačná a selekčná axióma biologickej evolúcie 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 21 – 24 UK Bratislava genetika,evolučná biológia SLO genotyp, fenotyp, evolúcia, ontogenéza, fylogenéza, informačný šum, vyvolanie mutácie, energia, DNA, nukleotid, Brownov pohyb, teplotný pohyb, tunelový prechod, genetický šum, vírus, adaptácia mikroorganizmov, antikoagulanty, superpotkan skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Evolučný význam mutácií na molekulárnej úrovni 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 62 – 64 UK Bratislava génové inžinierstvo, evolučná biológia SLO nukleové kyseliny, cytochróm c, hemoglobín, chlorofyl, sekvenovanie DNA, štruktúra génov, vyhynuté druhy, molekulárna evolúcia-organizmálna evolúcia, prírodný výber, evolučný paradox, obojživelníky, cicavce, bodové mutácie, evolučná rýchlosť skriptá 80-85368-07-02

Paturi Felix R., Herholz Michael, Strauch Friedrich Kronika Zeme 1995 Fortuna Print Bratislava 1 geochémia, biológia SLO evolúcia encyklopédia 80-7153-088-3

Tajemství Přírody – Velká rodinná encyklopedie 1993 p. 52 – 60 Blesk, Graphia Ostrava, Klagenfurt geochémia, geológia, geomorfológia, biológia CES ostrovy, púšte, pobrežie, rieky, jazerá encyklopédia 80-85606-21-6

Tajemství Přírody – Velká rodinná encyklopedie 1993 p. 12 – 60 Blesk, Graphia Ostrava, Klagenfurt geochémia, geológia, geomorfológia, biológia CES stavba Zeme, magnetické pole, tektonika litosferických dosiek, pohoria, sopky, zemetrasenia, horniny, skameneliny, pôda, nerasty, kaustobiliiy, ropa, uhlie, zemný plyn, jaskyne, evolúcia, ľadová doba, ľadovec, moria, oceány, morské prúdy, slapové javy encyklopédia 80-85606-21-6

Komárek Stanislav Dějiny biológie 1997 Vesmír Vesmír s.r.o. Praha história biológie, biológia CES dejiny biológie článok

Krno Iľja, Šporka F., Tirjaková E., Bulánková Eva, Štefková E., Deván Pavol Sezónna dynamika a produkcia hydrocenózy hyporitrálu Turca 1991 Sborník IX. onferencie ČSLS ČSAV, Znojmo, p. 89 – 95 hydrobiológia SLO Turiec, hydrocenózy článok

Klika J. The theory of plant communities 1955 ČSAV Praha fytocenológia CES rastlinné spoločenstvo neznámy

Krno Iľja, Šporka F., Tirjaková E., Bulánková Eva, Deván Pavol, Hullová D., Bitušík Peter, Degma P., Pomichal R., Kodada J. Structure, dynamics and production of hydrocoenoses in the Turiec river basin 0 Biológia, Supplement, in press SAP Bratislava hydrobiológia ENG hydrocenózy, Turiec, produkcia, dynamika spoločenstva, štruktúra spoločenstva článok 0006-3088

Šutiak V., Šutiaková I. A brief dictionary of pharmacological terms 1994 VVŠL Košice farmakológia ENG neznámy 80-7166-016-7

Korpeľ Štefan Pralesy Slovenska 1989 Bratislava lesníctvo, biológia SLO prales, Slovensko neznámy

Murray J.D. Mathematical biology 1989 Springer Verlag Berlín matematická biológia ENG matematika v biológii neznámy

Mráz P., Polónyi J. Metódy elektrónovej mikroskopie živočíšnych tkanív 1988 Veda Bratislava metodológia, molekulárna biológia SLO elektónová mikroskopia, živočíšne tkanivá neznámy

Polek Bystrík, Ferianc Peter, Godočíková Jana, Tóth Dezider Effect of cadmium on growth and protein synthesis in Vibrio S14 1995 Biológia Vol. 50, p. 205 – 209 SAP Bratislava mikrobiológia ENG kadmium, rast, syntéza proteínov, Vibrio S14, Galleria mellonelta, inhibícia, leucín, proteosyntéza článok 0006-3088

Kraybill H.E. Review of the toxicology and epidemiology of mycotoxins 1969 Trop. Geogr. Med. Vol. 21, p. 1 – 18 toxikológia, epidemiológia ENG mykotoxíny článok

Nyström T., Kjellerberg S. The effect of cadmium on starved heterotrophic bacteria isolated from marine waters 1987 FEMS Microbiology Ecology Vol. 45, p. 145 – 153 mikrobiológia ENG kadmium, morská voda článok

Dwyer J.T. Health aspects of vegetarian diets 1988 American Journal of Clinical Nutrition Vol. 48, p. 712 – 738 medicína ENG zdravie, vegetariánska strava článok

Majtánová Ľubica, Hoštacká Anna, Majtán Viktor Influence of sub-MICs of beta-lactam, aminoglycoside and quinolone antibiotics on the induction of prophage and permeability factor production of Salmonella typhimurium 1995 Biológia Vol. 50, p. 211 – 216 SAP Bratislava mikrobiológia ENG sub-MIC, ß laktámové antibiotiká, aminoglykozidy, quinolone, faktor permeability, Salmonella typhimurium, ceftazidín, imipenem, aztreonam, azlocilín, tobramicín, netimicín, amikacín, ofloxacín, luoxacín, nalidixikacid článok 0006-3088

Obšitníková Katarína, Ürgeová Eva, Hušťavová Helena Resistance to ß-lactam antibiotics and heavy metals in Yersinia sp. 1995 Biológia Vol. 50, p. 217- 221 SAP Bratislava mikrobiológia ENG rezistencia, ß laktámové antibiotiká, ťažké kovy, Yersinia sp., ortuť, kobalt, kadmium, nikel, cefoxitín, ampicilín, carbenicilín, cefazolín, aminoglykozidové antibiotiká článok 0006-3088

Šturdík Ernest, Tóth Dezider Birthday congratulation to Professor Jozef Augustín, DrSc. 1995 Biológia Vol. 50, p. 222 SAP Bratislava mikrobiológia ENG Jozef Augustín článok 0006-3088

Hindák František New taxa and nomenclatorical changes in the Ulotrichinae (Ulotrichales, Chlorophyta) 1996 Biológia, Vol. 51, p. 357 – 364 SAP Bratislava taxonómia, algológia ENG Ulotrichales, Chlorophyta, Koliellaceae, Stichococcus filiformis, Gloetila subtilis, Gloetila sestonica, Gloetila longicellularis, Geminella longispria, Geminella spriochroma, Raphidonemopsis, Nannokloster, Fottea, Hortobagyiella, Catena článok 0006-3088

Hindák František New taxa and nomenclatorical changes in the Ulotrichinae (Ulotrichales, Chlorophyta) 1996 Biológia, Vol. 51, p. 357 – 364 SAP Bratislava taxonómia, algológia ENG Gloetila protogenita, Gloetila mucosa, Gloetila contorta, Stichococcus contortus článok 0006-3088

2000 GeoInfo, No. 5, p. 30 – 36 Computer Press Brno geografia, GIS, DPZ, letecká archeológia CES kmitočet L1, SA, fázové meranie, diferenčné meranie – DGPS, zrušnie chyby SA, ostatné chyby, rozptyl meranie GPS s a bez SA, Encyklopédia Chránené územia ČR, Pohľad do minulosti – letecká archeológia, tieňové efekty, šikmé ranné slnko článok 1211-1082

Janovicová Katarína, Somogyi Jozef Lunularia cruciata (L.) DUM. ex LINDB. (Hepaticopsida): Newly confirmed species of the bryoflora in Slovakia 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 365 – 367 SAP Bratislava bryológia ENG Lunularia cruciata, Hepaticopsida, neofyty, staronový druh, nový druh, potvrdený druh, Cinclidotus fontinaloides, Fissidens crassipes, Rhynchostegium murale, Marchantia polymorpha, Ricicia cavernosa, Ricia glauca, Aphanorhegma patens článok 0006-3088

Janovicová Katarína, Somogyi Jozef Lunularia cruciata (L.) DUM. ex LINDB. (Hepaticopsida): Newly confirmed species of the bryoflora in Slovakia 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 365 – 367 SAP Bratislava bryológia ENG Rhacopilum cuspidiatum, Splachnobryum obtusum, Campylopus introflexus, Orthodontium lineare článok 0006-3088

2000 GeoInfo, No. 5, p. 36 Computer Press Brno geografia, GIS, DPZ, letecká archeológia CES šikmé večerné slnko, rozorané mohyly, valy, priekopy, medze starých polí, plužiny, čerstvý snehový pokryv, pôdne príznaky, výplň jám, výplň chát, výplň priekop, pôda, rozorané valy, vegetačné príznakx, iná štruktúra zahĺbení do podložia – podorničie článok 1211-1082

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Cicavce E4 Slovenský kras (Koniar, Plešivecká planina, Silická planina) – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 179 Nadácia IUCN Bratislava mammaliológia, ekosozológia SLO Canis lupus, Citellus citellus, Microtus agrestis kniha 2-8317-0323-9

Danihelka Jiří, Grulich Vítek (redig.) Tridsiatyštvrtý floristický kurs České botanické společnosti v Břeclavi I 1995 Zprávy České botanické společnosti, roč. 30, příloha 1995/1, červenec 1995 ČBS – Česká botanická společnost Praha floristika, fytocenológia CES Břeclavsko, Pálava, Nové Mlýny, Bulhary, Južná Morava zborník 0009-0662

Kovanda Miloslav Chromosome number studies in Campanula patula 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 383 – 386 SAP Bratislava karyológia ENG Campanula patula, počet chromozómov, ploidia článok 0006-3088

Hoštacká Anna, Ürgeová Eva Serotypes and characteristic of four Yersinia species isolated from small terrestrial mammals in southwest Slovakia 1995 Biológia Vol. 50, p. 223 – 227 SAP Bratislava mikrobiológia ENG serotyp, drobné zemné cicavce, produkcia enterotoxínov, test patogenity, Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia kristensenii, Yersinia frederiksenii,Yersinia pestis, virulencia, aglutinácia článok 0006-3088

Bernátová Dana, Kliment Ján, Uhlířová Jana Orobanche alsatica in the Veľká Fatra Mts. 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 381 – 382 SAP Bratislava floristika, fytosociológia ENG Orobanche alsatica, Veľká Fatra článok 0006-3088

Burkovský Július RNDr. Dezider Magic sedemdesiatpäťročný 1995 Chránené územia Slovenska No. 26 SAŽP Banská Bystrica floristika, geobotanika, botanika SLO Magic Dezider článok 80-85559-13-7

Manica M. Rozšírenie niektorých xerotermných rastlín v okolí Zvolena 1975 Biológia No. 30, p. 795 – 797 Bratislava floristika, chorológia SLO xerotermné rastliny článok

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Cicavce E2 Poiplie-Stred – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 174 Nadácia IUCN Bratislava mammaliológia, ekosozológia SLO Lutra lutra, Neomys spp., Crocidura leucodon, Felis silvestris kniha 2-8317-0323-9

Majewski T. Flora Polska, Grzby (Mycota), Tom XI., Uredinales 1979 Polska Akademia Nauk Waršava, Krakov floristika, mykológia POL Poľsko, flóra, huby, Uredinales kľúč

Collins R.P., Jones M.B. The influence of climatic factors on the distribution of C4 species in Europe 1985 Vegetatio Vol. 64, p. 121 – 129 klimatológia, chémia, botanika ENG vplyv klimatických faktorov, distribúcia C4 druhov, Európa článok

Bugárová Zuzana, Preťová Anna Isolated microspore cultures in Solanum tuberosum cultivars 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 411 – 416 SAP Bratislava embryológia ENG delenie, rozmnožovanie, mikrospická kultúra, Solanum tuberosum, embryogenéza peľu článok 0006-3088

Ovečka Miroslav, Bobák Milan, Erdelský Karol, Šamaj Jozef, Blehová Alžbeta, Krištín Jozef Morphology and conversion ability of somatic embryos in long-term embryonic callus culture of Papaver somniferum 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 417 – 423 SAP Bratislava embryológia, fyziológia ENG Papaver somniferum, embryo, dlhodobá kultúra, kalusová kultúra, meristém, somatická embryogenéza, schopnosť premeny článok 0006-3088

Kormuťák Andrej, Vooková Božena, Gajdošová Alena Protein composition and embryogenic competence of developing Abies alba x Abies nordmanniana seeds 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 425 – 428 SAP Bratislava embryológia, fyziológia, genetika ENG skladba proteínov, embryogenetická konkurencia, Abies alba x nordmannania, zygotické embryo,embryogenetický potenciál článok 0006-3088

Cronin L. Key guide to Australian trees 1988 Reed lesnícka botanika ENG Austrália, strom, les sprievodca

Whitmore T.C. Tree flora of Malaya 1972 Longman Kuala Lumpur lesnícka botanika ENG Malajzia neznámy

Haľama Dušan Professor V. Betina, DrSc. – 65 years 1995 Biológia Vol. 50, p. 228 SAP Bratislava mikrobiológia ENG Vledimír Betina článok 0006-3088

Keay R.W.J. Trees of Nigeria 1989 Clarendon Oxford lesnícka botanika ENG strom, Nigéria neznámy

Palgraves K.C. Trees of Southern Africa 1977 Struik Publications Cape Town lesnícka botanika ENG stromy, Južná Afrika neznámy

Petrová Magdaléna, Němcová Eva, Jusková Elena, Čižnár Ivan Surface properties of Salmonella enteritidis strains isolated from man, animals and environment 1995 Biológia Vol. 50, p. 229 – 232 SAP Bratislava mikrobiológia ENG Salmonella enteritidis, človek, prostredie, zviera, hydrofóbia, plazmidová DNA, adhézia článok 0006-3088

Svobodová H., Lipavská H., Albrechtová J. The effect of stress on physiological state of buds of Norway spruce (Picea abies L. Karst.) II. Dynamics of non-structural saccharides content 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 462 SAP Bratislava fyziológia rastlín ENG vplyv stresu, fyziológia púčikov, Picea abies, neštruktúrne sacharidy, dynamika obsahu článok 0006-3088

Mistrík Igor, Kubica Štefan The role of root peripheral tissues in uptake and radial transport of potassim and phosphate by maize roots 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 463 – 469 SAP Bratislava fyziológia rastlín ENG draslík, koreňové periferálne pletivo, radiálny transport draslíka, radiálny transport fosforu, Zea mays, korene kukurice, 86Rubídium+, kyselina fosforečná, epidermis koreňa, plazmolýza, osmotický šok článok 0006-3088

Bilková J., Opatrná J., Albrechtová J. The effect of stress on physiological state of buds of Norway spruce (Picea abies L. Karst.) III. Activity of non-specific esterase 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 470 SAP Bratislava fyziológia rastlín ENG vplyv stresu, fyziológia púčikov, Picea abies, estaráza článok 0006-3088

Cowell E.B. Ecological monitoring as a management tool in industry 1978 Ocean Management Vol. 4, p. 273 – 285 ekológia, environmentálna ekonómia ENG ekologický monitoring, nástroj manažmentu, priemysel článok

Gašparíková Otília In Memeorim Ass. Prof. Ing. Fridrich Frič, DrSc. 1932 – 1995 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 478 SAP Bratislava rastlinná fyziológia, patofyziológia rastlín ENG Fridrich Frič článok 0006-3088

Tamás Ladislav, Huttová Jana Accumulation of pathogenesis-related proteins in barley induced by phosphate and salicylis acid 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 479 – 484 SAP Bratislava patofyziológia rastlín, fytopatogenetika ENG akumulácia patogenetických proteínov, kyselina salycilová, kyselina fosforu, Erysiphe graminis, múčnatka, jačmeň, medzibunková tekutina článok 0006-3088

Fott B. Sinice a řasy 1967 Academia Praha algológia CES sinice, riasy neznámy

Hindák František Kľúč na určovanie nerozkonárených vláknitých zelených riás (Ulotrichinae, Ulotrichales, ) 1996 Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti Supplement 1, p. 1 – 77 Bratislava algológia, fytotaxonómia SLO nerozkonárené vláknité zelené riasy, Ulotrichinae, Ulotrichales, Chlorophyceae kľúč

Hindák František (ed.) et al. Sladkovodné riasy 1975 SPN Bratislava algológia SLO sladkovodné riasy kniha

Hindák František, Komárek J., Marvan P., Růžička J. Kľúč na určovanie výtrusných rastlín. I. diel Riasy 1975 SPN Bratislava algológia, fytotaxonómia SLO výtrusné rastliny, riasy kľúč

Ramanathan K.R. Ulotrichales – monographs on algae 1964 ICAR New Delphi algológia ENG Ulotrichales monografia

Pišút Ivan et al. Kľúč na určovanie výtrusných rastlín – III. 1976 SPN Bratislava algológia SLO výtrusné rastliny, machorasty kľúč

Pišút Ivan Zaujímavejšie nálezy lišajníkov zo Slovenska 2 1995 Bulletin SBS, Vol. 17, p. 139 – 142 Bratislava lichenológia SLO lišajníky, Slovensko článok

Purvis O.W. et al. The lichen flora of Great Britain and Ireland 1992 The British lichen Society London lichenológia ENG lišajníky, Veľká Británia, Írsko neznámy

Suza J. Lišejníky Veľkej Fatry (Slovensko) 1936 Sborník Múzeijnej slovenskej spoločnosti Vol. 30, p. 111 – 129 lichenológia CES lišajníky, Veľká Fatra článok

2000 GeoInfo, No. 5, p. 36 Computer Press Brno geografia, GIS, DPZ, letecká archeológia CES farba pôdy, zaplnenie zahĺbenia, obohatenie živinami, obohatenie fosfátmi, spláchnutá ornica, obohateni odpadkami, mocnejšia vrstva pôdy, vlhšia pôda, dlhšie korene rastlín, hustejšie rastené obilie, rýchlejšie dozrievajúce obilie, priepustné podložie článok 1211-1082

Petrides G.A. A field guide to trees and shrubs 1958 Houghton Mifflin Company Boston lesnícka botanika, botanika ENG kroviny, stromy sprievodca

Májovský et al. Index of chromosome numbers of Slovakian flora (part 5) 1976 Acta Facultatis Rerum Nature Universtitas Comeniana Botanica, Vol. 25, p. 1 – 18 PRIF UK karyológia ENG chromozómový počet, flóra Slovenska článok

Májovský J., Murín A. et al. Karytaxonomický prehľad flóry Slovenska 1987 Veda, SAV Bratislava karyotaxonómia rastlín SLO flóra Slovenska, počet chromozómov neznámy

Bilý Svatopluk Pretvářka a kamufláž v přírode (I) 1996 Živa No. 3, p. 121 – 123 Academia Praha ekológia, etológia CES mimetizmus, mimikry článok 0044-4812

Legendre P., Galzin R., Harmelin-Vivien M.L. Relating behaviour to habitat: solutions to the fourth-corner problem 1997 Ecology Vol. 78, No. 2, p. 547 – 562 ESA Washington ekológia, etológia ENG správanie, biotop článok

Šturdíková Mária, Proksa Bohumil, Fuska Ján, Stančíková Mária Vermilutin, an elastase inhibitor produced by Penicillium vermiculatum 1995 Biológia Vol. 50, p. 233 – 236 SAP Bratislava mikrobiológia ENG vermilutín, inhibítor, Penicillium vermiculatum článok 0006-3088

Michalík Ivan, Szabová Eva, Poláková Anežka, Urminská Dana The selection of Bacillus licheniformis strains for protease production. Characterization of bacterial alkaline protease 1995 Biológia Vol. 50, p. 249 – 252 SAP Bratislava mikrobiológia ENG Bacillus licheniformis, produkcia proteázy, submerzná fermentácia, chemické mutagény článok 0006-3088

Kroodstma Donald E., Miller Edvard H. (eds.) Ecology and evolution of acoustic communication in birds 1996 Comstock University Press, Cornell University Press Ithaca (N.Y.) ekológia, evolučná biológia, etológia ENG ekológia akustickej komunikácie, evolúcia akustickej komunikácia, akustická komunikácia neznámy 0-8014-8221-6

Cockburn Andrew An introduction to evolutionary ecology 0 ekológia, evolučná ekológia ENG evolúcia neznámy

Ambros Zděnek Lesnícka botanika se základy ekologie a typologie lesa, 1 zv. Lesnícka botanika s denrologií 0 lesnícka botanika, dendrológia CES les neznámy

Thrall P.H., Burdon J.J. Host-pathogen dynamics in a metapopulation context. The ecological and evolutionary consequences of being spatial 1997 Journal of Ecology Vol. 85, No. 6, p. 743 – 754 Oxford ekológia, evolučná ekológia ENG priestor, hostiteľské patogény, metapopulácie článok

Šeda Z., Šponar D. Rostlinná společenstva ve slepých ramenech řeky Moravy 1982 Fol. Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun. Vol. 23, No. 4, p. 3 – 75 Univerzita Purkyněho Brno fytocenológia CES rastlinné spoločenstvo, slepé rameno, Morava článok

Patočka Jan Húsenice nas duboch v ČSR 1954 Štátne poľnohospodárske nakladateľstvo Bratislava lesnícka botanika, zoológia SLO motýľ, húsenica, dub knižka

Hančinský L. Lesnícka typológia 1977 Príroda Bratislava lesníctvo, botanika SLO les, typológia lesa knižka 634.0.11

Korpeľ Štefan Pestovanie lesa 0 lesníctvo, botanika SLO les neznámy

Benito-Moreno R.M., Macke F., Alwn A., Heberle-Bors E. In situ seed production after pollination with in vitro matured, isolated pollen 1988 Planta Vol. 176, p. 145 – 148 fyziológia rastlín ENG produkcia in situ, opelenie in vitro článok

West M.A.L., Harada J.J. Embryogenesis in higher plants. An overview 1993 Plant Cell Vol. 5, p. 1361 – 1369 rastlinná embryológia ENG embryogenéza článok

Thomas T.L. Gene expression during plant embryogenesis and germination. An overview 1993 Plant Cell Vol. 5, p. 1401 – 1410 rastlinná embryológia ENG génová expresia, fenotypický prejav génov, rastlinná embryogenéza, klíčenie článok

Jantová Soňa, Horáková Katarína Study of cytotoxic effect of 9-hydroxybenfluron on V79 B cells 1995 Biológia Vol. 50, p. 261 – 267 SAP Bratislava mikrobiológia ENG 9-hydroxybenfluór, V79 B, degenerácia buniek, cytotoxicita, produkcia bielkovín, toxický efekt, nukleové kyseliny, glutamín článok 0006-3088

Saito Koshi, Utsumi Yoshifumi Glycolate oxidase directed batho-colour change in Carthamus tinctorius flowers 1995 Biológia Vol. 50, p. 269 – 271 SAP Bratislava mikrobiológia ENG Carthamnus tinctorius, glycolitická oxidácia článok 0006-3088

Begon Michael, Harper John L., Townsend Colin R. Ekologie. Jedinci, populace a společenstva 1997 p. 450 – 466 Univerzita Palackého Olomouc ekológia, evolučná ekológia CES vezikulo-arbuskulárna mykoríza, riasy – živočíchy, regulácia mutualistického vzťahu, lišajníky, fixácia dusíka, evolúcia fixácie dusíka, evolúcia mutualizmu, evolúcia eukaryot, modely mutualizmu, typy mutualizmu, život mutualistu, ekológia mutualizmu kniha 80-7067-695-7

Spellerberg Ian F. Stupnica početnosti pre ekologické monitorovanie skalnatých pobreží 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 146 – 147 ČÚOP Brno 1 ekológia, faunistika CES lišajníky, morské rastliny, Balanus, Littorina, Gastropoda, Patella, slávky, Potamoceros triqueter, Spirorbis kniha 80-901855-2-5

Brody A.K. Effects of pollinators, herbivores, and seed predators on flowering phenology 1997 Ecology Vol. 78, No. 6, p. 1624 – 1631 ESA Washington ekológia, fenológia ENG opeľovače, herbivory, semenožravce, fenológia kvitnutia článok

Janík Rastislav, Schieber Branislav Fenológia a dynamika produkcie nadzemnej a podzemnej biomasy druhu Dentaria bilbifera L. 1998 Ekológia, Vol. 17, No. 2, p. 125 – 133 SAP Bratislava ekológia, fenológia, produkčná ekológia ENG dynamika produkcie, nadzemná biomasa, podzemná biomasa, Dentaria bulbifera, regenerácia po rube, spôsob zalesňovania článok

Esau K. Plant anatomy 1965 John Wiley and Sons New York rastlinná anatómia, morfológia rastlín ENG rastlina neznámy

Škarbová Bronislava The 24th annual conference on yeast 1995 Biológia Vol. 50, p. 272 SAP Bratislava mikrobiológia ENG článok 0006-3088

Setlow J.K. (ed.) Genetic engineering. Principles and methods vol. 11 1989 Plenum Press New York, London genetické inžinierstvo ENG neznámy

Heitefuss R., Williams P.H. (eds.) Encyclopedia of plant physiology. New Series, Vol. 4 1976 Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York rastlinná fyziológia ENG rastlina encyklopédia

Macko Joezef Kazimír, Špakulová Marta Taxonomic study of some Proterogynotaenia tapeworms (Cestoda: Acoleata) from Pluvialis spp. (Charadriformes) including a description of Pluvialis tibori sp. n. and a redescription of Pluvialis dougi 1995 Biológia, Vol. 50, p. 449 – 455 SAP Bratislava zootaxonómia ENG Taxonomická štúdia, Cestoda, Acoleata, Pluvialis spp., Charadriformes, Proterogynotaenia tibori, Proterogynotaenia dougi, Pluvialis squatarola, Pluvialis apricaria, Senné článok 0006-3088

Valocká Božena, Sabová Marta, Lišková Marta The virulence of five different Heterodera avenae (Nematoda: Heteroderidae) populations 1995 Biológia, Vol. 50, p. 457 – 459 SAP Bratislava virológia, evertebratológia, parazitológia ENG virulencia Heterodera avenae, Nematoda, Heteroderidae, odolnosť cerálnych kultivarov článok 0006-3088

Babjaková Alexandra Notes on Oribatei (Acari) in Slovakia 1995 Biológia, Vol. 50, p. 456 SAP Bratislava akarológia, entomológia ENG Oribatei, Acari, Malaconothridae, Eremobelbidae, Gymnodameidae, Brachychthoniidae článok 0006-3088

Fričová Jana A specimen of Schizophthirus sicistae (Anoplura, Hoplopleuridae) collected in Slovakia 1995 Biológia, Vol. 50, p. 460 SAP Bratislava zoológia ENG Schizophthirus sicistae, Anoplura, Hoplopleuridae článok 0006-3088

Newsome A.E., Noble I.R. Ecological and physiologhical characters of invading species 1986 Groves R.H., Burdon Jeremy J. (eds.): Ecology of biological invasions, p. 1 – 20 Cambridge University Press Cambridge ekológia, fyziológia ENG invazívne druhy, invázia neznámy

Saito Koshi, Kawabata Yoko Varied contibution of ethers and alcohols to the induction of carthamin in triturated flowers of dyer`s saffron 1995 Biológia Vol. 50, p. 273 – 277 SAP Bratislava mikrobiológia ENG éter, alkohol, kartamín, Carthamus tinctorius článok 0006-3088

Holecová Milada The first Otiorhynchus porcatus (Curculionidae, Coleoptera) record from Slovakia with notes on its geographical distribution 1995 Biológia, Vol. 50, p. 474 SAP Bratislava coleopterológia ENG Otiorhynchus porcatus, Curculionidae, Coleoptera, geografická distribúcia článok 0006-3088

Stano Ján, Nemec Pavel, Kákoniová Daniela, Kovács Peter, Neubert Klaus, Lišková Desana Alfa-galactosidase in immobilized cells of Cucumis sativus L. 1995 Biológia Vol. 50, p. 279 – 281 SAP Bratislava B mikrobiológia ENG Cucumis sativus, galaktóza, bunková imobilizácia, bunková suspenzia, glutaraldehyd článok 0006-3088

Mašán Peter, Krištofík Ján Mesostigmatis mites (Acarina: Mesostigmata) in the nests of penduline tit (Remiz pendulinus) 1995 Biológia, Vol. 50, p. 481 – 485 SAP Bratislava zoológia ENG Acarina, Mesostigmata, hniezda Remiz pendulinus, hniezdna fauna článok 0006-3088

Straka Vladimír New records of Hybotidae and Dolichopodidae (Diptera) from Slovakia 1995 Biológia, Vol. 50, p. 486 SAP Bratislava entomológia ENG Hybotidae, Dolichopodidae, Diptera, Platypalpus nanus, Oncopygius distans, Hercostomus chalybeus článok 0006-3088

Krištofík Ján, Šustek Zbyšek, Gajdoš Peter Arthropods in the penduline tit (Remiz pendulinus) nests. Occurence and abundance in different breeding phases 1995 Biológia, Vol. 50, p. 487 – 493 SAP Bratislava artropológia ENG Artropoda, hniezda Remiz pendulinus, abundancia, fázy dospievania, pseudoškorióny, pavúky, chrobáky, muchy, blchy článok 0006-3088

Olejníček Jiří, Roháček Jindřich New records of Dolichopodidae (Diptera) in Slovakia 1995 Biológia, Vol. 50, p. 495 – 496 SAP Bratislava dipterológia ENG Dolichopodidae, Diptera, Achalcus flavicollis, Argyra auricollis, Argyra setimana, Campsicnemus armatus, Chrysotimus flaviventris, Dolichopus atripes, Hercostomus chetifer, Hercostomus metallicus, Rhapium auctum, Sciapus frater, Syntormon fuscipes článok 0006-3088

Frouz Jan Description of Fannia polychaeta (Diptera: Fannidae) larva 1995 Biológia, Vol. 50, p. 497 – 500 SAP Bratislava dipterológia, morfológia ENG Fannia polychaeta, Diptera, Fannidae, Brachycera, Cyclorrhapha Fannia polychaeta, nedospelé štádium, larva článok 0006-3088

Baas W.J. Secondary plant compunds, their ecological significance and consequences for the carbon buget. Introduction of the carbon/nutrient cycle theory 1989 Lambers H., Cambridge M.L., Konings H., Pons T.L. (eds.): Causes and consequences of variation in growth rate and productivity of highr plants, p. 323 – 340 SPB Academic Publishing Tha Hague ekológia, fyziológia rastlín ENG sekundárne chemické zlúčeniny, ekologický význam, cyklus uhlíka, cyklus živín článok

Karpinen E., Melamud V.V., Miko L., Krivolutsky D.A. Further information on the oribatid fauna (Acarina, Oribatei) of the northern palearctic region: Ukraine and Czechoslovakia 1992 Ent. Fenn. Vol. 3, p. 41 – 56 akarológia ENG Acarina, Oribatei, palearkt, , Československo článok

Evans K., Trudgill D.L., Webster J.M. (eds.) Plant parasitic nematodes in temperate agriculture 1993 CAB Internaational Wallinford Oxon, UK fytoparazitológia, nematológia ENG Nematodes, rastlínné parazity, poľnohospodársto, mierne pásmo neznámy

Durden L.A., Musser G.G. The sucking lice (Insecta, Anoplura) of the world. A taxonomic checklist records of mammalian hosts and geographical distributions 1994 Bulletin of American Museum of Natural History Vol. 218 entomológia, taxonómia ENG Insect, Anoplura práca

Behning A. Kladocera Kavkaza 1941 Tbilisi crustaceológia RUS Cladocera, Kaukaz neznámy

Dumont H.J., Van De Velde I. Report on a collection of Cladocera and Copepoda from Nelal 1977 Hydrobiologia Vol. 53, p. 55 – 65 Dordrecht crustaceológia ENG Cladocera, Copepoda, Nepál článok

Cibulka et al. Lead, cadmium and mercury movement in biosphere 1991 Academia Praha ekológia, geobiochémia ENG olovo, kadmium, ortuť, kolobeh látok, biosféra neznámy

Harding J.P. Some South African Cladocera collected by Dr. A.D. Harrison 1961 Annual of South African Museum Vol. 46, p. 35 – 46 Wynberg crustaceológia ENG Južná Afrika, Cladocera článok

Sars G.O. On the Crustaceanfauna of Central Asia. Part II. Cladocera 1903 Annual of Museum St. Pétersbourgh Vol. 8 St. Petersbourgh crustaceológia ENG Stredná Ázia, Crustacea práca

Šrámek-Hušek R., Straškraba M., Brtek J. (eds.) Fauna ČSSR 16 Lupeňonožci – Brachiopoda 1962 NČSAV Praha crustaceológia, faunistika SLO Brachiopoda, lupeňonožci, Cladocera kľúč, monografia

Philips J.R. Mites (Acarina) from nests of norwegian birds of prey 1981 Fauna norvegia Series B, Vol. 28, p. 44 – 47 akarológia ENG Acarina článok

Čepelák J. (ed.) Diptera Slovenska II. 1986 Veda Bratislava dipterológia SLO Diptera, Slovensko monografia

Kirkham F.W., Tallowin J.R.B. The influence of cutting date and previous fertilizer treatment on the productivity and botanical composition of species – rich hay meadows on the Someset levels 1995 Grass and Forage Science Vol. 50, Iss. 4, p. 365 – 377 Oxford Blackwell ekológia, geobotanika, mikrobiológia ENG produkcia, zloženie populácie, chemické zloženie, holorub, vplyv holorubu, holorub – lúka, hnojenie, vplyv hnojenia na zloženie lúky, živiny, N, P, K, neorganické hnojivá, nitrátofilná vegetácia článok 0142-5242 633

Hicks E. Check-list and bibliography on the occurence of insects in bird nests 1971 Iowa St. J. Sci. Vol. 46, p. 123 – 338 bibliografia, entomológia, parazitológia ENG hmyz vov vtáčich hniezdach článok

Roubal J. Katalog Coleopter Slovenska a Podkarpatska Vol. I. 1930 Bratislava coleopterológia CES Slovensko, Podkarpatsko monografia

Roubal J. Katalog Coleopter Slovenska a Podkarpatské Vol. II. 1936 Bratislava coleopterológia CES Slovensko, Podkarpatská Rus monografia

Roubal J. Katalog Coleopter Slovenska a východních Karpat Vol. III. 1939 Bratislava coleopterológia CES Slovensko, východné Karpaty monografia

Čepelák J. (ed.) Diptera Slovenska I. 1984 Veda Bratislava dipterológia SLO Diptera, Slovensko monografia

Hövermyer K. Response of Diptera population tom experimentally modified leaf litter input in beech forest on limestone 1992 Pedobiologia Vol. 36, p. 35 – 49 diperológia, ekológa hmyzu ENG Diptera, listová opadanka, bukový porast, vápenec, zmena podmienok článok

Moria a oceány 1995 Slovart Bratislava ekológia, geografia CES more, oceán kniha 80-7145-204-1

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Cicavce E3 Cerová vrchovina – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 176 Nadácia IUCN Bratislava mammaliológia, ekosozológia SLO Ursus arctos, Neomys anomalus, Crocidura leucodon, Lutra lutra, Citellus citellus, Felis silvestris kniha 2-8317-0323-9

Konček M., Rein F. Klimatické oblasti 0 ekológia, geografia, klimatológia SLO klimatické oblasti, klíma neznámy

McArthur R.H. Geographical ecology. Patterns in the distribution of species 1972 Harper and Row New York ekológia, geografické ekológia, geografia ENG distribúcia druhov neznámy

Goldwasser Lloyd, Roughgarden Jonathan Sampling effects and the estimation of food-web properties 1997 Ecology Vol. 78, No. 1, p. 41 – 54 ESA Washington ekológia, geochémia ENG vlastnosti kolobeh látok, hodnotenie, vzorka článok 0012-9658

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Cicavce E6 Záhorie – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 183 Nadácia IUCN Bratislava mammaliológia, ekosozológia SLO Neomys anomalus, Crocidura leucodon, Erinaceus concolor, Myotis mystacinus, Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus, Citellus citellus, Lutra lutra, Felis silvestris, Castor fiber kniha 2-8317-0323-9

Karol Csecsotka (ed.) Anthologia zo slovenských básnikov v r. 1847 – 1900 1934 Uhorsko – krajinský vzdelávací spolok slovenský Budapest poézia, beletria SLO knižka

Banaszuk Henryk, Wysocka Agnieszka Vplyv poľnohospodárstva na geochémiu v močaristej doline – analýza močariska Nerw, SV Poľsko 1998 Ekológia, Vol. 17, No. 3, p. 327 – 343 SAP Bratislava ekológia, geochémia ENG vplyv poľnohospodárstva na geochémiu, močaristá dolina, analýza močariska Nerew, SV Poľsko, N, P, K, CA, HCO3-, Mg, Cl-, Fe článok 1335-342X

Spellerberg Ian F. Mortalita Crangon septemspinosa vystaveného nízkym koncentráciam kyslíka pri rôznej kombinácie teploty a salinity 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 136 ČÚOP Brno 1 ekológia, chémia CES salinita, Crangon septemspinoa, koncentrácia kyslíka, teplota kniha 80-901855-2-5

Supuka Ján, Berta František Skladba terpénov v ihličí borovice hladkej (Pinus strobus L.) rastúcej v mestskom prostredí 1998 Ekológia, Vol. 17, No. 4, p. 419 – 433 SAP Bratislava ekológia, chémia ENG terpény v ihličí Pinus strobus, mestské prostredie, znečistenie, alfa-pinén, beta-pinén, myrcén, limonén, 1.8-cinoele, citral, alfa-phelandrén, terpineol, carvone, Arborétum Mlyňany, sekundárne metabolity článok 1335-342X

Chmielewská Eva, Medveď Ján, Kaderová Eeva Štúdium akumulácie ťažkých kovov v dážďovkách z imisnej, juhovýchodnej strany rafinérie Slovnaft 1998 Ekológia, Vol. 17, No. 4, p. 440 – 448 SAP Bratislava ekológia, chémia ENG akumulácia ťažkých kovov v dážďovkách, imisie, Slovnaft, Lumbricidae, bioakumulácia, multiplikácia článok 1335-342X

Supuka Ján, Berta František Skladba terpénov v ihličí borovice hladkej (Pinus strobus L.) rastúcej v mestskom prostredí 1998 Ekológia, Vol. 17, No. 4, p. 419 – 433 SAP Bratislava ekológia, chémia ENG biochemický markér environmentálneho impaktu drevín, označovanie, indikátor článok 1335-342X

Pekárová Pavla, Pekár Ján Chemický režim a vzájomná interakcia povrchových a podzemných vôd v regióne Malých Karpát 1998 Ekológia, Vol. 17, No. 4, p. 391 – 406 SAP Bratislava ekológia, chémia, hydrológia ENG chemický režim, interakcia podzemných vôd a povrchových vôd, Trnávka, Malé Karpaty, nitráty, fosfáty, sulfáty, znečistenie, chloridy, chémia podzemných vôd, chémia zrážkovej vody článok 1335-342X

Zaret T.M., Randt A.S. Composition in tropical stream fisches. Support for the competitive exclusion principle 1971 Ecology Vol. 52, p. 336 – 342 ekológia, ichtyológia ENG skladba rýb, tropický tok, konkurencia, vylúčenie, výber článok

Griffiths D. Local and regional species richness in North American lacustrine fish 1997 Journal of Animal Ecology Vol. 66, No. 1, p. 49 – 56 BES Oxford ekológia, ichtyológia ENG druhová bohatosť, Severná Amerika, jazero, ryby článok

Wright J.F., Armitage M.T., Furse M.T., Moss D. Prediction of invertebrate communities using stream mesurements 1989 Regulated Rivers: Research and Management Vol. 4, p. 147 – 155 ekológia, invertebratológia ENG spoločenstvo, Invertebrata článok

Gunin Peter D., Saandar M., Vostokova A., Baja Sergey N. Krajinno-ekologické princípy manažmentu prírody a ochrana ekosystémov v regióne centrálnej Ázie a južnej Sibíri s extrémnymi podmienkami (príklad Mongolska) 1998 Ekológia, Vol. 17, No. 3, p. 265 – 266 SAP Bratislava ekológia, krajinná ekológia ENG manažment prírody, ochrana ekosystémov, centrálna Ázia, južná Sibír, extrémne podmienky, Mongolska, prahové hodnoty, antropogénny vplyv, mutovaný ekosystém, podmienky Mongolska, Manchuria, Gobi, Hubsugul, Hentei, Selenga, degradácia pastvísk článok 1335-342X

Vosko M. Prognostication of ecological stability of forest ecosystems during the production period 1993 Ekológia, Vol. 12, No. 4, p. 409 – 415 SAP Bratislava ekológia, lesníctvo ENG, SLO ekologická stabilita článok

Klansek Erich, Kalivodová Eva, Šimonovič Vojtech, Kürthy Alexander Krajinno-ekologické hodnotenie alúvia rieky Moravy na základe výskytu zajacov (Lepus europeus Pallas) a srnčej zveri (Capreolus capreolus L.) 1998 Ekológia, Vol. 17, No. 2, p. 201 – 207 SAP Bratislava ekológia, mammaliológia ENG Morava, Lepus europeus, Capreolus capreolus, SR, kontrolovaný odstrel, poľovanie, Rakúsko, krajinná štruktúra, spôsob obrábania, veľkoplošné poľnohospodárstvo, ťažká mechanizácia, maloplošné obhospodarovanie, pestrosť plodín článok

Swift M.J., Heal O.W., Anderson J.M. Decomposition in terrestrial ecosystem 1979 Oxford ekológia, mikrobiológia ENG dekompozícia, dekompozitor, terestrický ekosystém neznámy

Ďugová Olívia Investigation of micromycete biomass in three soil types 1995 Biológia Vol. 50, p. 245 – 248 SAP Bratislava ekológia, mikrobiológia ENG biomasa mikromycét, pôdny typ, biologická aktivita, produkcia biomasy článok 0006-3088

Tajemství Přírody – Velká rodinná encyklopedie 1993 p. 134 – 135, 138 – 146 Blesk, Graphia Ostrava, Klagenfurt ekológia, morfológia živočíchov CES adaptácia na teplo, adaptácia na sucho, adaptácia na vietor, srsť, perie, adaptácia na tlak encyklopédia 80-85606-21-6

Berryman A., Turchin P. Detection of delayed density dependence: comment 1997 Ecology Vol. 78, No. 1, p. 318 – 320 ESA Washington ekológia, populačná ekológia, produkčná ekológia ENG zisťovanie, znižovanie hustoty článok

Williams D.W., Liebhold A.M. Detection of delayed density dependence: reply 1997 Ecology Vol. 78, No. 1, p. 320 – 322 ESA Washington ekológia, populačná ekológia, produkčná ekológia ENG zisťovanie, znižovanie hustoty článok

Husár karol Závislosť reliéfu a foriem krajinného krytu 1998 Ekológia, Vol. 17, No. 2, p. 201 – 207 SAP Bratislava ekológia, porovnávacia ekológia, numerická ekológia ENG reliéf – krajinný kryt, nadmorská výška, sklon spádových kriviek, azimut, ľudské aktivity, Šurany, kontingenčná matica, Pearsonov koeficient článok

Lauková Andrea, Terek Jozef, Juriš Peter Microorganisms and their use at bio-degradation of crude oil sustances 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 3, p. 309 – 317 SAP Bratislava ekológia, produkčná biológia ENG znečistenie vody, ropa, komunálna odpadová voda, mikroorganizmy, biodegradácia ropných látok, baktérie, fixátory uhlíka,Pseudomonas aeruginosa, Psedomonas fluorescens, Bacillus, Vibrio, Escherichia, Enterobacter, Sarcina, Actinomyces, Acetobacter článok

Lauková Andrea, Terek Jozef, Juriš Peter Microorganisms and their use at bio-degradation of crude oil sustances 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 3, p. 309 – 317 SAP Bratislava ekológia, produkčná biológia ENG Acinetobacter, Alcaligenes, Corynebacterium, Flavobacterium, Nocardia, Mycobacterium, Candida, Latorica, Ukrajina, Cryptococcus, Hansenula, Pichia, Rhodotorula, Torulopsis, Aspergillus, Penicillium, Cladosporidium, Escherichia coli článok

Pratt J.R., Melendez A.E., Barreiro R., Bowers N.J. Predicting the ecological effects of herbicides 1997 Ecological Applications Vol. 7, No. 4, p. 1117 – 1124 ESA Washington ekológia, prognostika ENG predpoveď, ekologický efekt herbicídov článok 1051-0761

Tirjaková E. Structure and dynamics of communities of ciliated Protozoa (Ciliophora) in field communities. Succesion, genus-species relationships, nutrition 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 3, p. 243 – 252 SAP Bratislava ekológia, protozoológia ENG Ciliophora, sukcesia, vzťah rod – druh, index rod – druh, druhová diverzita, monokultúra, poľnohospodárska krajina, orná pôda, paradoxná druhová diverzita, výživa, nestabilita spoločenstiev, osevná kultúra, Ostrov, Piešťany, kultivácia, Colpoda steini článok

Tirjaková E. Structure and dynamics of communities of ciliated Protozoa (Ciliophora) in field communities. Succesion, genus-species relationships, nutrition 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 3, p. 243 – 252 SAP Bratislava ekológia, protozoológia ENG Leptopharynx costatus, Cyrtolophosis elongata, Homalogastra setosa, Platyophrya spannicola, Euplotes muscicola, Gonostoma affine, Hypotrichida, CIP index článok

Spellerberg Ian F. Priestorové rozmiestnenie jedincov v hypotetickej populácii 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 153 ČÚOP Brno 1 ekológia, sociológia, štatistika CES rozptyl, hodnotenie, interpretácia kniha 80-901855-2-5

Cairns J. Multispecies toxicity species. A new information base for hazard evaluation 1986 Current Practices in Environmental Science and Engineering Vol. 2 (E3), p. 37 – 49 ekológia, toxikológia ENG toxicita, indikátor článok

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Cicavce E8 Podunajska – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 188 Nadácia IUCN Bratislava mammaliológia, ekosozológia SLO Microtus oeconomus, Castor fiber, Lutra lutra kniha 2-8317-0323-9

Iqbal M.Zafar, Shafiq M. Toxicita cementového prachu na rast niektorých semenáčikov 1998 Ekológia, Vol. 17, No. 4, p. 434 – 439 SAP Bratislava ekológia, toxikológia ENG vplyv toxicity cementového prachu na rast semenáčikov, redukcia rastu článok 1335-342X

Kovrižnych Jevgenij A., Urbančíková Miroslava Akútna toxicita acetochlóru pre danio pásikované (Danio rerio) a gupku dúhovú (Poecilia reticulata) 1998 Ekológia, Vol. 17, No. 4, p. 449 – 456 SAP Bratislava ekológia, toxikológia ENG akútna toxicita acetochlóru, Danio rerio, Poecilia reticulata článok 1335-342X

Odum Eugene P. Fundamentals of ecology 1971 WB Saunders Philadelphia ekológia, všeobecná ekológia ENG ekosystém, spoločenstvo, biotop kniha

Brtek Ľubomír, Feriancová-Masárová Zora, Gulička Ján, Hensel Karol, Kiefer Matej, Kminiak Milan, Korbel Ladislav, Košel Vladimír, Krumpál Miroslav, Lisický Mikuláš, Matis Dušan, Rosický Bohumír, Vilček František, Žitňanská Oľga Veľká kniha živočíchov 1993 p. 32 – 39 Príroda Bratislava 2 ekológia, zoológia SLO spôsob existencie, šťahovanie, lužné lesy, lesná pôda, humifikácia, ihličnaté lesy, kosodrevina, polia, lúky, pasienky, stepi, fyzická likvidácia biotopu, fyzická likvidácia jedinca, vody, brehy vôd, sídliská, zákon, ochrana, chránené živočíchy kniha 80-07-00584-6

Larcher Walter Physiological plant ecology 1995 Springer Berlín, Heildelberg, New York ekologická fyziológia rastlín, ekológia rastlín ENG neznámy 0-387-58116-2

Haining Robert Spatial data analysis in the social and environmental sciences 1990 Cambridge University Press Cambridge ekologická štatistika, numerická ekológia ENG analýza kniha 0-521-38416-8

Spellerberg Ian F. Význam monitorovania, biologické premenné, procesy a ekosystémy 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 61 ČÚOP Brno 1 ekosozológia, biológia, ekológia CES monitoring kniha 80-901855-2-5

Bobrinskij N.A. Zvířata tunder a stepí 1974 Orbis Praha zoológia CES živočíchy, tundra, step neznámy

Newmark W.D. A land-bridge island perspective on mammalian extinctions in western North American parks 1987 Nature Vol. 325, p. 430 – 432 mammaliológia, ekosozológia ENG cicavce, Severná Amerika článok

Spellerberg Ian F. Efektívna veľkosť populácie a genetická premenlivosť 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 97 ČÚOP Brno 1 ekosozológia, ekológia, genetika CES izolácia, zmenšovanie, populácia, genetická premenlivosť, insularizácia, nadmerné využívanie, genetická variabilita, druh, veľké cicavce, veľkosť populácie, elektroforetická identifikácia génov, štrukturálny polymorfizmus kniha 80-901855-2-5

Spellerberg Ian F. Insularizácia a ochrana prírody. Straty živej prírody, rýchlosť a účinky insularizácie 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 80 – 82 ČÚOP Brno 1 ekosozológia, ekológia, populačná ekológia CES atypické fenologické javy, odlišný pomer pohlaví, doba výskytu motýľov, dynamicka populácií, populačná genetika, príbuzenská plemenitba, adaptabilita, gepard, Acinonyx jubatus, úzky profil, chránené územia kniha 80-901855-2-5

Bohuš Ján, Vantara P. Otázky biodiverzity a hospodárskej činnosti v hôľnom pá CHKO Veľká Fatra 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 345 – 351 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ekosozológia, lesníctvo, ekológia SLO biodiverzita, Veľká Fatra, Hôľna Fatra, endemity, subendemity, pasenie, Poa alpina, Suchý vrch, Borišov, masiarka, Anthus spinoletta, Lyrurus tetrix, Coleoptera, Upupa epops, Čierny kameň, Ostré brdo, Pinus cembra, Malá Krížna, Úplaz, Tvarohy zborník

Bohuš Ján, Vantara P. Otázky biodiverzity a hospodárskej činnosti v hôľnom pásme CHKO Veľká Fatra 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 345 – 351 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ekosozológia, lesníctvo, ekológia SLO Alnus viridis, Veľké Koryto, zalesňovanie v rovných líniach, strata ekotónu, zalesňovanie nepôvodnými druhmi, zalesňovanie celoplošným spôsobom, smrek, javor, buk, čo nezalesňovať, strmé hôľne svahy, lúčne svahy, vzácne druhy, ohrození druhy zborník

Bohuš Ján, Vantara P. Otázky biodiverzity a hospodárskej činnosti v hôľnom pásme CHKO Veľká Fatra 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 345 – 351 KEF PRIF UK, SRS Bratislava ekosozológia, lesníctvo, ekológia SLO chránené druhy, ostrý prechod zborník

Brtek Ľubomír Vymierania cicavcov a podiel človeka na ňom 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 133 – 144 PRIF UK Bratislava 1 ekosozológia, mammaliológia, ekológia SLO vymieranie, vplyv človeka, nepôvodné biotopy, história, komerčné záujmy, slonovina, znehodnotenie genetickej kvality, zvieratá bez klov, veľryby, dugong, nadmerný lov, pižmo, kabar pižmový, Moschus moschiferus skriptá 80-85697-35-1

Šimonovičová Alexandra, Thach Ho Thi Kim Microbiological-ecological situation in selected localities of the lowland Záhorská nížina 1995 Biológia Vol. 50, p. 237 – 243 SAP Bratislava mikrobiológia, botanika ENG Záhorská nížina, Sekule, Tomky, Lakšárska Nová Ves, poškodenie pôdy článok 0006-3088

Eliáš Pavol Ochrana biodiverzity – nová stratégia ochrany živej prírody 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 11 – 20 KEF – Katedra ekosozológie a fyziotaktiky PRIF UK, SRS – Slovenská riečna sieť Bratislava ekosozológia, ostrovná ekológia, konzervačná biológia, biológia ochrany prírody SLO SCOPE, IUBS, ICSU, Americká ekologická spoločnosť, ESA, SLOSS, Single Large or Several Small, ostrovná ekológia, metapopulácia, Spoločnosť pre konzervačnú biológiu, Society for Conservation Biology, koncepcie biodiverzity, Staráme sa o Zem zborník

Bartošová Marie, Glovinová Eliška, Povolný Dalibor Use of flesh-flies (Diptera, Sarcophagicae) for ecotoxicological bioindication 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 3, p. 319 – 322 SAP Bratislava ekotoxikológia, ekológia ENG Sarcophagidae, Diptera, bioindikácia, monitoring, mäsiarky, ťažké kovy, azbestové vlákna, organochlórované pesticídy, PCB článok

Frank D.A., Evans R.D. Food selection in an herbivorous rodent. Balancing nutrition with thermoregulation 1997 Ecology Vol. 78, No. 7, p. 2230 – 2237 ESA Washington rodentológia, produkčná ekológie ENG selekcia potravy, herbivorné hlodavce, bilancia výživy, termoregulácia článok

Butcher G.S., Niering W.A., Barry W.J., Goodwin R.H. Equilibrium biogeography and the size of nature preserves 1981 Oecologia Vol. 49, p. 29 – 37 Berlin Internat association for Ecology Berlín environmentalistika, biogeografia ENG neznámy

Maňkovská Blanka Chemické zloženie smrekového ihličia (Picea abies (L.) Karst.) ako environmentálny indikátor na Slovensku 1998 Ecology Vol. 17, No. 1, p. 90 – 101 SAP Bratislava environmentalistika, biochémia ENG smrekové ihličie, Picea abies, environmentálny indikátor, imisie, vymieranie lesov, zdroje emisií ťažkých kovov, Slovensko, koncentrácia ťažkých kovov, dvojročné ihličie, Tatranská kotlina, korelácia znečistenie – vek článok

Littler D.S., Littler M.M., Bucher K.E., Norris J.N. Marine plants of the Caribbean 1989 Smithsonian Institute Press marinná botanika ENG karibik neznámy

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Cicavce E11 Senné – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 193 Nadácia IUCN Bratislava mammaliológia, ekosozológia SLO Lutra lutra kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Cicavce E13 Malých Karpát – stred – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 196 Nadácia IUCN Bratislava mammaliológia, ekosozológia SLO Glis glis, Felis sivestris, Neomys fodiens, Neomys anomalus kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Cicavce E12 Biele Karpaty – Chvojnica – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 194 Nadácia IUCN Bratislava mammaliológia, chiropterológia, ekosozológia SLO Neomys spp., Muscardinus avellanarius, Felis silvestris kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Vážky E4 Slovenský kras (Koniar, Plešivecká planina, Silická planina) – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 179 Nadácia IUCN Bratislava odonatológia, ekosozológia SLO Sympetrum danae, Calopteryx virgo, Ischnura pumilio, Lestes barbarus, Lestes virens, Ischnura elegans ssp. pontica, Coenagrion hastulatum, Erythromma najas, Aeschna affinis, Aeschna grandis kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Vážky E4 Pomoravie – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 181 Nadácia IUCN Bratislava odonatológia, ekosozológia SLO Sympecma fusca, Lestes macrostigma, Lestes virens, Erythromma viridulum, Ischnura pumilio, Aeschna mixta, Aeschna affinis, Cordulia aenea, Onychogomphus forcipatus, Sympetrum danae, Sympetrum flaveolum kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Vážky E6 Záhorie – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 183 Nadácia IUCN Bratislava odonatológia, ekosozológia SLO Sympecna fusca, Lestes virens, Lestes viridis, Ischnura pumilio, Aeschna mixta, Cordulegaster bidentatus, Cordulia aenea, Orthetrum brunneum, Somatochlora flavomaculata, Somatochlora metallica kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Vážky E8 Podunajska – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 188 Nadácia IUCN Bratislava odonatológia, ekosozológia SLO Sympecma fusca, Lestes virens, Coenagrion hastulatum, Aeschna mixta, Aeschna affinis, Anax imperator, Anaciaaeschna isosceles, Cordulia aenea, Orthetrum brunneum, Anax parthenope, Gomphus flavipes, Crocothemis erythraea, Sympetrum funscolombei kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Vážky E8 Podunajska – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 188 Nadácia IUCN Bratislava odonatológia, ekosozológia SLO Sympetrum pedemontanum, Sympetrum depressiusculum kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Vážky E6 Záhorie – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 183 Nadácia IUCN Bratislava odonatológia, ekosozológia SLO Sympecna fusca, Lestes virens, Lestes viridis, Ischnura pumilio, Aeschna mixta, Cordulegaster bidentatus, Cordulia aenea, Orthetrum brunneum, Somatochlora flavomaculata, Somatochlora metallica kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Vážky E7 Malé Karpaty – Devínska Kobyla – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 185 Nadácia IUCN Bratislava odonatológia, ekosozológia SLO Epitheca bimaculata kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Vážky E12 Biele Karpaty – Chvojnica – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 193 Nadácia IUCN Bratislava odonatológia, ekosozológia SLO Sympecma fusca, Calopteryx virgo, Lestes viridis, Ischnura pumilio, Pyrrhosoma nymphula, Sympetrum pedemontanum, Calopteryx splendens, Platycnemis pennipes, Cordulegaster annulatus kniha 2-8317-0323-9

Brtek Ľubomír Effect of historical 1965 flood of the Danube on the populations of small terrestrial mammals 1986 Ekológia, Vol. 5, No. 2, p. 113 – 124 ČSSR mammaliológia, rodentológia ENG historická povodeň, Dunaj, drobné zemné cicavce článok

Maňkovská Blanka Chemické zloženie smrekového ihličia (Picea abies (L.) Karst.) ako environmentálny indikátor na Slovensku 1998 Ecology Vol. 17, No. 1, p. 90 – 101 SAP Bratislava environmentalistika, biochémia ENG biologický pôvod, minerálny pôvod, asimilačné orgány, spaľovanie mazutu článok

Jurko Anton Pôdne ekologické pomery a lesné spoločenstvá Podunajskej nížiny 1958 SAV Bratislava pedológia, lesníctvo SLO pôdne pomery, lesné spoločenstvá, Podunajská nížina neznámy

2000 GeoInfo, No. 5, p. 36 – 40 Computer Press Brno geografia, GIS, DPZ, letecká archeológia CES vysýchajúce podložie, piesky, štrkopiesky, spraše, suché leto, obilniny, šikmé svetlo, výška 200 – 500 metrov, veľká hustota nálezísk, priemerovanie geofyzikou – céziovým magnetometrom, Netradičné využitie šikmých leteckých snímkov, výhody, bez náklonu článok 1211-1082

Kürthy Alexander Hlavová vŕba – symbol pradávnej kultúrnej krajiny 1997 Daphne Vol. 4, No. 2, p. 18 – 21 Daphne Bratislava environmentalistika, botanika, ekológia rastlín, história, národopis SLO hlavová vŕba, osídlenie, biotop rastlín, biotop živočíchov, kuviky, odrezky, interval orezávania, rezanie po odkvitnutí, vešiak, zosilnená tvorba koreňov, vitalizácia, tvorba biomasy, bočné výhonky, vŕba biela, košikárstvo, Salix alba, Sallix viminalis článok 13358-2091

Tóth D., Tomašovičová D. Microbial interaction with chemical water pollution 1989 Ellis Horwood Ltd. Chichester mikrobiológia, mikrosozológia ENG mikrobiálna reakcia, chemické znečistenie, znečistenie vody neznámy

Falvey A.K., Staehelin T. Structure and function of mammalian ribosomes. Isolation and characterization of active liver ribosomal subunits 1970 Journal of Molecular Biology Vol. 53, p. 1 – 19 molekulárna biológia ENG ribozóm, cicavce článok

Ondrejka Jozef Beckov – Tematín 1966 Západoslovenské vydavateľské stredisko Bratislava 4 geografia, história SLO brožurka 07-61218

Marková J., Urban Z. A contribution to the knowledge of rust fungi of the Ďumbierske Tatry Mts. (Slovakia) 1987 Novit. Bot. Univ. Carol. Vol. 3, p. 25 – 30 Univerzita Karlova Praha mykológia ENG hrdze, Ďumbierske Tatry, Uredinales článok

Marková J., Urban Z. Contribution to the knowledge of rust fungi (Uredinales) from the east Slovakian lowland and the surroundings of Košice 1988 Novit. Bot. Univ. Carol. Vol. 4, p. 13 – 16 Univerzita Karlova Praha mykológia ENG hrdze, Košice, Východoslovenská nížina, Uredinales článok

Moesz G. Fungi Hungariae IV. Basidiomycetes – pars. 1. Uredinae 1940 Ann. Hist. of Nature Museum of Hungariae, pars. bot. Vol. 33, p. 127 – 200 Nature Museum of Hungariae Budapešť mykológia HUN huby, Basidiomycetes, Uredinae článok

Savulescu T. Monografia Uredinalekor din Republica Populara Romana 1953 Academia Republica Populara Romana Bukurešť 1, 2 mykológia ROM Uredinales monografia

Brillová-Suchá D. Hrdze a sneti Čergovského pohorie a okolia Prešova 1955 Biológia Vol. 10, p. 541 – 555 Bratislava mykológia SLO Čergov, hrdze, Prešov článok

Corley M.F.V., Crundwell A.C., Düll R., Hill M.O., Smith A.J.E. Mosses of Europe and Azores. An annotated list of species, with synonyms from the recent literature 1981 Journal of Bryology Vol. 11, p. 609 – 689 bryológia, taxonómia, bibliografia ENG machy, Európa, Azory, synonymá článok

Kubinská A., Janovicová K. A second checklist and bibliography of Slovak bryophytes 1996 Biológia Vol. 51, Supplement 3, p. 81 – 146 SAP Bratislava bibliografia, bryológia ENG zoznam ohrozených druhov, Slovensko, Bryophyta, machy článok

Ammer Vladimír Čachtice 0 Vydavateľské stredisko ZsKNV pri Krajskom pedagogickom ústave Bratislava 2 geografia, história, kultúra SLO Alžbeta Báthoryová, , Čachtický kras neznámy

Tampion J., Tampion M.D. Immobilized cells: Principles and applications 1987 Cambridge University Press Cambridge molekulárna biológia ENG imobilizácia buniek neznámy

Ri J.D., Hwang H.D. List of plant names 1984 Scientific Encyclopedia Publication Pchochjang taxonómia rastlín KOR taxonómia, názvy rastlín encyklopédia

Hulst A.C., Tramper J. Immobilized plant cells. A literature survey 1989 Enzyme Microbiological Technology Vol. 11, p. 546 – 558 molekulárna biológia ENG imobilizácia rastlinných buniek článok

Kürthy Alexander Hlavová vŕba – symbol pradávnej kultúrnej krajiny 1997 Daphne Vol. 4, No. 2, p. 18 – 21 Daphne Bratislava environmentalistika, botanika, ekológia rastlín, história, národopis SLO Salix purpurea, Salix fragilis článok 13358-2091

Janeček Štefan First European Symposium of the Protein Society 1995 Biológia Vol. 50, p. 282 SAP Bratislava B molekulárna biológia ENG proteín článok 0006-3088

Kalafatič Mirjana, Kopjar Nevenka Response of green hydra to pirimicarb 1995 Biológia Vol. 50, p. 289 – 292 SAP Bratislava B molekulárna biológia ENG Hydra, symbióza, pesticídy, morfologické zmeny, regenerácia, pirimikarb článok 0006-3088

Mičieta Karol Local flora in bioindication and genotoxic risk assesment in emission territories of industrial complexes 1993 Průmyslová toxikologie No. 20, p. 29 – 30 environmentalistika, botanika, genotoxikológia SLO flóra, risk assesment, emisie, priemyslový komplex, bioindikácia, genotoxicita článok

Šomšák Ladislav (ed.) Floodplain forest influenced by construction of the Gabčíkovo dam 1993 Ms. depon in PRIF UK Bratislava PRIF UK Bratislava environmentalistika, ekológia lesa ENG lužné lesy, vplyv Gabčíkova, priehrada práca

Levitt J. Responses of plants to environmental stresses Vol. 1 Chilling, freezing and high temperatures stresses 1980 Academic Press, New York New York 2 environmentalistika, ekológia rastlín ENG mráz, chlad, vysoká teplota, environmentálny stres neznámy

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Vážky E10 Latorica a Tice – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 191 Nadácia IUCN Bratislava odonatológia, ekosozológia SLO Lestes viridis, Ischnura pumilio, Coenagrion pulchellum, Coenagrion scitulum, Nehalenia speciosa, Erythromma viridulum, Brachytron pratense, Aeschna mixta, Aeschna affinis, Anaciaaeschna isosceles, Gomphus flavipes, Onychogomphus forcipatus kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Vážky E10 Latorica a Tice – jadrového územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 191 Nadácia IUCN Bratislava odonatológia, ekosozológia SLO Epitheca bimaculata, Crocothemis erythraeam, Sympetrum depressiusculum kniha 2-8317-0323-9

Zborník referátov. Obhospodarovanie lesov v nížinných oblastiach Slovenska 1992 LVÚ Zvolen lesníctvo SLO obhospodarovanie lesa, nížinné oblasti zborník

Laciaková Anna, Vargová Milada, Laciak Vlastimil Some mycotoxins causing health problems in farm animals 1995 Biológia Vol. 50, p. 293 – 295 SAP Bratislava B molekulárna biológia ENG mykotoxický vplyv, zdravotné problémy, alfatoxíny, ochratoxíny článok 0006-3088

Araus J.L., Allegre L., Tapia L., Calafell R., Serret M.D. Relationship between photosynthetic capacity and leaf structure in several shade plants 1986 American Journal of Botany Vol. 73, p. 1760 – 1770 fyziológia rastlín, anatómia rastlín ENG fotosyntetická kapacita – štruktúra listu, tieňomilné rastliny článok

Krajčovičová-Kudláčiková Marica, Bobek Pavel, Ozdín ľubomír Effect of cadmium and vitamin E intake on prooxidative/antioxidative state of rat liver 1995 Biológia Vol. 50, p. 297 – 301 SAP Bratislava B molekulárna biológia ENG kadmium, vitamín E, pečeň článok 0006-3088

Bidwell R.G.S. Plant physiology 1974 rastlinná fyziológia ENG rastlina neznámy

Esau K. Anatomy of seed plants 1977 Wiley New York anatómia rastlín ENG semená, rastlina neznámy

Jarolímek I., Schlosser G. FYTOPACK – program package for processing of phytocoenological tables 1994 Ms. depon in Institute of SAS Institute of SAS Bratislava numerická botanika ENG FYTOPACK, spracovanie fytocenologických dát neznámy

Brooks C.F., Connor A.J. a kol. Climatic maps of North America 1936 Harvard University Press Cambridge, Massachusets geografia, klimatológia ENG Severná Amerika mapa

Metcalfe C.R., Chalk L. Anatomy of dicotyledons Vol. 2 1950 Clarendon Press Oxford anatómia rastlín ENG dvojklíčnolisté rastliny kniha

Ružičková Jana, Šteffek Jozef, Matis Dušan Špecifiká biogeografického členenia ovplyvňujúceho tvorbu ECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 41 Nadácia IUCN Bratislava environmentalistika, ekológia, biogeografia SLO biogeografická diferenciácia, ECONET, panónska provincia, provincia stredoeurópskych listnatých lesov kniha 2-8317-0323-9

Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol. Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET 1996 Nadácia IUCN Bratislava environmentalistika, ekológia, biológia, faunistika, floristika, biogeografia SLO prírodné pomery Slovenska, NECONET, GNRÚSES, biocentrá, rozšírenie rastlín, rozšírenie živočíchov, biogeografia, jadrové územia, ekologicky významné územia kniha 2-8317-0323-9

Kodrík M. (ed.) Forest ecosystems in Slovakia 1991 Bulletin. Excursion informations of III-rd Inter. Soc. of Root Res. Symp. Institute of Forest Ecology, SAV Zvolen Zvolen lesníctvo ENG lesné ekosystémy, Slovensko príručka

Saganová Kamila, Maršala Jozef Effect of a single dose of MK-801 on delayed neuropathological changes after spinal cord ischaemia 1995 Biológia Vol. 50, p. 303 – 307 SAP Bratislava B molekulárna biológia ENG neuropatologické zmeny článok 0006-3088

Holotová Eugénia, Janišová Monika, Janiš Vladimír, Kürthy Alexander, Kürthyová Martina, Noga Michal, Stanová Viera, Šeffer Ján, Škoda Róbert, Valachovič Dušan, Viceníková Andrea (eds.) Nivou Moravy 1995 Daphne Bratislava environmentalistika, ekológia, botanika, zoológia SLO Morava, príručka 80-967471-0-X

Ružičková Jana Fytogeografické členenie Slovenska a ECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 41 – 44 Nadácia IUCN Bratislava environmentalistika, ekológia, fytogeografia SLO vegetačné stupne, Eucarpaticum, Intercarpaticum, Beschidicum occidentale, Beschidicum orientale, Praecarpaticum, panónska flóra, ohrozené druhy, vzácne druhy kniha 2-8317-0323-9

Spellerberg Ian F. Monitorovanie kvality vody, testovanie toxicity 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 75 – 77 ČÚOP Brno 1 environmentalistika, ekológia, chémia, toxikológia CES index kvality vody, indikátorové druhy, BEWS (Biological Early Warning System), indikátor znečistenia, rozsievky, toxicita, ryby kniha 80-901855-2-5

Škvarenina Jozef, Minďáš Jozef, Čaboun Vladimír (eds.) Lesné ekosystémy a globálne klimatické zmeny 1996 Zborník referátov z pracovného seminára, Zvolen, 22. februára 1995 LVÚ Zvolen environmentalistika, ekológia, klimatológia SLO ekosystém, zmena klímy knižka 80-967140-9-0

Šteffek Jozef, Ružičková Jana, Sloboda Karol a kol. Induktívny prístup pr vypracovaní NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 116 – 130 Nadácia IUCN Bratislava environmentalistika, ekológia, počítačová grafika SLO križovatka migračných ciest, vplyv na les, genofondovo významné druhy, genofondovo významné spoločenstvá, geoekodiverzita, priestorové kniha 2-8317-0323-9

Koreň Milan st., Koreň Milan ml. Analýza a spracovanie vstupných mapových informácií – deduktívny prístup 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 130 – 135 Nadácia IUCN Bratislava environmentalistika, ekológia, počítačová grafika, biogeografia SLO pôda, geomorfológia, pôvodné rastlinné spoločenstvá, geobotanika, zoogeografia, geoekologické typy, SKŠ, chránené územia, GNRÚSES, diverzita spoločenstiev, biogeografické regióny, typické spoločenstvá, unikátne spoločnestvá, zachovalosť lesa, kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Matis Dušan Zoogeografia Slovenska a ECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 44 – 46 Nadácia IUCN Bratislava environmentalistika, ekológia, zoogeografia SLO aridizácia, ECONET, ľadová doba, migrácia, migračné trasy kniha 2-8317-0323-9

Philipi Nancy S. Floodplain management. Ecologic and economic perspective 1996 Environmental Intelligence Unit R.G. Landes, Academic Press San Diego San Diego (California) environmentalistika, ekonómia ENG manažment lužných ekosystémov neznámy 0-12-554010-8

Spellerberg Ian F. Udalosti a publikácie významné pre vývoj biologického a environmentálneho monitorovania 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 118 ČÚOP Brno 1 environmentalistika, ekosozológia, história CES IUCN, CITES, OSN, IUBS, UNESCO, UNEP kniha 80-901855-2-5

Lackovičová Anna Epifytické lišajníky a čistota ovzdušia v južnej časti Malých Karpát 1981 Ms., Autoreferát kandidádskej dizertačnej práce ÚEBE SAV Bratislava environmentalistika, ekosozológia, lichenológia SLO Malé Karpaty, čistota ovzdušia správa

David Stanislav Ohrožené a vzácne druhy vážek (Insecta: Odonata) Slovenské republiky 1993 Biológia No. 48, p. 177 – 182 SAP Bratislava environmentalistika, entomológia CES vážky, Odonata článok 0006-3088

Hřib J., Rypáček V. A simple callus test to determine the aggresiveness of wood-destroying fungi 1981 Eur. J. For. Path. Vol. 11, p. 270 – 274 mykológia, lesníctvo ENG kalusový test, testovenie agresívnosti, drevokazné huby článok

Konečný Jozef Bonsaj 1991 Živena Bratislava pestovateľstvo, botanika SLO bonsaj príručka 80-85177-19-6

Thorpe T.A. Organogenesis in vitro, Structural, physiological and biochemical aspects 1980 Intl. Review of Cytology Vol. 11A, p. 71 – 111 cytológia, fyziológia, biochémia ENG organogenéza in vitro článok

Fadeel A.A. Location and properties of chloroplasts and pigment determination in roots 1961 Physiol. Plant. Vol. 15, p. 130 – 147 fyziológia rastlín ENG chloroplast, lokácia, umiestnenie, determinácia pigmentu, korene článok

Holden M. Chlorophylls 1965 Goodwin T.W. (ed.): Chemistry and biochemistry of plant pigments, p. 461 – 488 Academic Press, London, New York London, New York fyziológia rastlín ENG chlorofyl článok

Goodwin T.W. (ed.) Chemistry and biochemistry of plant pigments 1965 Academic Press, London, New York London, New York chémia rastlín, biochémia rastlín ENG chlorofyl, rastlinné pigmenty neznámy

Kirk J.T.O., Tilney-Bassett R.A.E. The plastids. Their chemistry, structure, growth and inheritance 1978 Elsevier, North Holland Biomedical Press Amsterdam, New York, Oxford rastlinná fyziológia, chémia rastlín ENG plastidy, štruktúra, rast, dedičnosť neznámy

Němec B. Biochemistry of forest trees 1948 Praha biochémia rastlín CES lesné dreviny neznámy

Vaněčková-Skuhravá I. Eryophyid mites (Eriophyoidea, Acari) on trees and shrubs in the Czech Republic 1996 Acta Soc. Zool. Bohem. Vol. 60, p. 223 – 246 akarológia ENG Eriophyoidea, Acari, stromy, kríky, Česko článok

Braun-Blanquet J. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde 1964 Springer-Verlag Wien 3 rastlinná sociológia, geobotanika GER rastlina neznámy

Pachinger K. Micromammal communities in the drying floodplain forests near Bratislava 1985 p. 88 – 95 Vydavateľstvo slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV Bratislava SLO micromammalia, vysúšované lužné lesy, Bratislava neznámy

Pelikán J., Zejda J., Holišová V. Standing crop estimates of small mammals in Moravian forests 1974 Zoologické listy Vol. 23, p. 197 – 216 mammaliológia ENG spoločenstvo, drobné cicavce, Morava, les článok

Zejda J. The small mammal community of a lowland forest 1976 Acta Sc. Nat. Brno Vol. 10, p. 1 – 39 Brno mammaliológia ENG drobné cicavce, nížinný les neznámy

Zejda J. A community of terrestrial mammals 1991 Penka M., Vyskot M., Klimo E., Vašíček F.: Floodplain forest ecosystems II. After Water Management Measures Amsterdam, Oxford, New York, Tokio mammaliológia ENG spoločenstvo, zemné cicavce neznámy

Bernát J. Mycoflora of forest soils 1954 Preslia Vol. 26, p. 277 – 284 mykológia, pedológia SLO huby, lesné pôdy článok

Bernát J. The mucorales in the soils of spruce forests 1976 Acta Facultatis Rerum Nature Universitas Comeniana, Microbiológia Vol, II., p. 1 – 12 UK mykológia, pedológia ENG huby, smrečiny, lesná pôda článok

Uherčíková Eva, Hajdúk Juraj Obsahy ťažkých kovov As a Se v pôde a v Urtica dioica na monitorovacích plochách v oblasti vodného diela Gabčíkovo 1998 Ecology Vol. 17, No. 1, p. 62 – 78 SAP Bratislava environmentalistika, environmentálna chémia ENG ťažké kovy, pôda, Urtica dioica, Dunaj, VDG, Gabčíkovo, Cd, Pb, Hg, Cr, Cu, Zn, Mn, Fe, Co, Ni, As, Se, transférny faktor, infiltrácia do rastlín, glomerata, suché biotopy, ramená, akumulácia článok

Gilman J.C. The manual of soil fungi 1957 Iowa State College, Press – Ames Iowa Iowa pedológia, mykológia ENG pôdne huby neznámy

Gravesen S. Fungi as a cause of allergic disease 1979 Allergy Vol. 34, p. 135 – 154 alergológia, medicína ENG huby, alergent, alergia článok

Häuslerová J. Micromycetes in water environment 1990 ČSVTVS by MŽP CR Praha mykológia ENG mikromycéty, vodné prostredie neznámy

Nordvall S.L., Eriksson M., Rylander E., Strömquist L.H. Fungal allergy in children 1990 Journal of Pediatric Immunology Vo. 1, p. 68 – 73 mykológia, alergológia, medicína ENG alergia na huby, deti článok

Tóthová L. Micromycetes in the groundwater 1994 Actual question of water works biology, p. 81 – 84 Praha SLO neznámy

Foy C.D., Chaney R.C., White M.C. The physiology of metal toxicity in plants 1978 Annual Review of Plant Physiology Vol. 29, p. 511 – 566 fyziológia rastlín ENG toxicita kovov, rastlina článok

Herian Karol Klameme sa pri každom darovanom kvete? 1997 Daphne Vol. 4, No. 2, p. 40 – 43 Daphne Bratislava environmentalistika, etiológia, sociológia SLO ľudský duch, zmena človeka, život, bulvárny vplyv, článok 13358-2091

Bowen H.J.M. Environmental chemistry of elements 1979 Academic Press, London, New York, Toronto, Sydney, San Francisco London, New York, Toronto, Sydney, San Francisco environmentálna chémia ENG chemický prvok neznámy

Delph L.F., Johannson M.H., Stephenson A.G. How environmental factors affect pollen performance. Ecological and evolutionary perspectives 1997 Ecology Vol. 78, No. 6, p. 1632 – 1639 ESA Washington environmentalistika, evolučná biológia, ekológia rastlín, ekológia ENG environmentálny faktor, klíčivosť semien článok

Šomšák Ladislav, Kubíček F. Genesis of flora and vegetation of the Danube lowland in relation to the hydroelectric power structures Gabčíkovo-Nagymaros 1995 Gabčíkovo part of the hydroelectric power project. Environmental impact review, p. 165 – 173 PRIF UK Bratislava environmentalistika, fytocenológia ENG vznik vegetácie, vznik flóry, Dunaj, vplyv vodného diela Gabčíkov-Nagymaros článok

Kabata H., Pendias M., Pendias H. Trace elements in soils and plants 1984 Boca Raton Florida Press Boca Raton pedológia, chémia ENG stopové prvky, pôda, rastliny neznámy

Bouška V. Coal geochemistry 1977 Academia Publication House Praha geochémia ENG uhlie neznámy

Mejstřík V. Ecotoxicology 1990 University of Agriculture České Budejovice ekotoxikológia CES toxické látky neznámy

Uherčíková Eva The results of monitoring of forest phytocoenoses in the area affected by the hydroelectric power structures Gabčíkovo 1995 Gabčíkovo part of the hydroelectric power project. Environmental impact review, p. 145 – 154 PRIF UK Bratislava environmentalistika, fytocenológia lesa ENG monitoring lesných fytocenóz, vplyv Gabčíkova článok

Wilk-Wozniak E. Late autumn mass development of woronichinia naegeliana (Cyanophyceae) in a dam reservoir in Southern Poland 1998 Biológia Vol. 53, No. 1, p. 1 – 5 SAP Bratislava algológia ENG Woronichinia naegeliana, Cyanophyceae, južné Poľsko, vodná nádrž, jesenná masa, sinice, Cyanobaktérie, teplota vody, PhAR, Dobzyce článok 0006-3088

Bacigálová K., Eliáš P., Šrobárová A. Puccinia komarowii. A rust fungus on Impatiens parviflora in Slovakia 1998 Biológia Vol. 53, No. 1, p. 7 – 13 SAP Bratislava mykológia ENG Puccinia komarovii, hrdza, Impatiens parviflora, choroba, Slovensko, patogénnosť, morfológia, anatómia, geografické rozšírenie, populačný efekt článok 0006-3088

Paulech P. Species of the genus Tilletia (Ustilaginales). Characterisation and distribution in Slovakia 1998 Biológia Vol. 53, No. 1, p. 15 – 20 SAP Bratislava mykológia ENG Tilletia, Ustilaginales, rozšírenie na Slovensku, Tilletia bromi, Tilletia caries, Tilletia contraversa, Tilletia laevis, Tilletia olida, Tilletia secalis, Tilletia sphaerococca článok 0006-3088

Nieuwkoop J.A.W. Pohlia andalusica new to Slovakia 1998 Biológia Vol. 53, No. 1, p. 21 – 23 SAP Bratislava bryológia ENG Pohlia andalusica, Slovensko, machy, kemp, Nízke Tatry článok 0006-3088

Zlatník A. Special forest botany 1970 SZN Praha špeciálna lesnícka botanika CES les neznámy

Novák F.A. Vyšší rostliny 1972 Academia Praha 2 taxonómia rastlín, botanika CES kniha

Kolbek J., Valachovič M., Jarolímek I. Plant communities of rock habitats in North Korea. 2. Communities of moist rocks 1998 Biológia Vol. 53, No. 1, p. 37 – 51 SAP Bratislava fytosociológia ENG rastlinné spoločenstvá, skalné biotopy, severná Kórea, vlhké skaly, kremičitany, Saxifragion fortunaei, Saxifragetalia fortunaei, Selaginella stautoniana, chazmofyty, Selaginello involventis-Potentilletea dickinsii článok 0006-3088

Mráz P. The structure and development of the glandular trichomes of Teucrium montanum (Lamiaceae) 1998 Biológia Vol. 53, No. 1, p. 65 – 72 SAP Bratislava morfológia rastlín ENG žlaznaté trichómy, Teucrium montanum, Lamiaceae článok 0006-3088

Uherčíková Eva Správa o monitorovaní lesných fytocenóz v roku 1995 v úseku Dobrohošť až Číčov 1996 Ms. depon in PRIF UK PRIF UK Bratislava environmentalistika, fytocenológia lesa SLO monitoring lesných fytocenóz, Dobrohošť, Číčov práca

Bartoš P., Huszár J. Virulence of the wheat leaf rust population in Slovakia in 1996 1998 Biológia Vol. 53, No. 1, p. 99 – 105 SAP Bratislava patológia, fyziológia rastlín ENG virulencia, pšenica, hrdze, pšeničné hrdze, fyziologické tempo, rezistencia, kultivar, patotyp článok 0006-3088

Salaj J., Salajová T. Histological observation of adventitious bud development in Pinus nigra 1998 Biológia Vol. 53, No. 1, p. 107 – 110 SAP Bratislava histológia rastlín ENG adventívne púčiky, Pinus nigra, klíčenie článok 0006-3088

Hřib J., Vooková B., Hajduch M. Inhibition of mycelial growth of Phaelos schweinitzii by hydrolysates diffused from cultured conifer megagametophytes 1998 Biológia Vol. 53, No. 1, p. 111 – 114 SAP Bratislava mykológia, fyziológia rastlín ENG rast húb, Phaelus schweinitzii, hydrolýza, kultúrny megagametofyt, ihličnany, bielkoviny in vitro, obranná reakcia, SDS-PAGE článok 0006-3088

Wogan G.N. Chemical nature and biological effects of the alfatoxins 1966 Bact. Rev. No.2, p. 460 – 470 molekulárna biológia ENG alfatoxíny článok

Rout G.R., Samantaray S., Mottley J., Yokoya K., Mandegaran K., Sarasan V., Kandasamy K., Roberts A.V., Das P. Histology of in vitro organogenesis and somatic embryogenesis in callus of Rosa 1998 Biológia Vol. 53, No. 1, p. 121 – 126 SAP Bratislava histológia rastlín, embryológia ENG in vitro organogenéza, somatická embryogenéza, kalus, Rosa hybrida, somatické embryo článok 0006-3088

Peciar Vojtech, Červenka Martin, Hindák František Základy systému a evolúcie výtrusných raslín 1984 SPN Bratislava taxonómia rastlín, botanika SLO kniha

Čiamporová M., Dekánková K. Root system morphology and anatomy of the sesnsitive Penjalinana and tolerant Z 7 genotypes 1998 Biológia Vol. 53, No. 1, p. 133 – 139 SAP Bratislava morfológia rastlín, anatómia rastlín ENG morfológia koreňového systému, Penjalinana, Z 7 genotypy, tolerancia na chlad, zárodočné korene článok 0006-3088

Šoltés R. Glacial relic moss species Helodium blandowii in Poprad basin 1998 Biológia Vol. 53, No. 1, p. 140 SAP Bratislava bryológia ENG glaciálny relikt, mach, Helodium blandowii, Popradská kotlina článok 0006-3088

Janovicová K., Kubinská A. Calliergon trifarium (F. weber et D. Mohr.) Kind. (Bryophyta) in Slovakia 1998 Biológia Vol. 53, No. 1, p. 141 – 142 SAP Bratislava bryológia ENG Calliergon trifarium, mach článok 0006-3088

Bystrek J. Podstawy lichenologii 1997 Wydawnictwo Uniwersitetu Marii Curie-Sklodowskiej Lublin lichenológia POL lišajník kniha 83-227-1057-7

Vaněčková – Skuhravá Ivana Obsah niekoľkých chemických prvkov v tkanivách rastlín napadnutých vlnovníkmi (Eriophyoidea, Acari) 1998 Ecology Vol. 17, No. 1, p. 3 – 10 SAP Bratislava biochémia ENG vlnovníky, Eriophyoidea, Acari, Ca, Mg, K, Pb, Eriophyes acericola, Acer saccharinum, akumulácia článok

Pavlica M., Hsiao K.C., Papeš D., Bornman C.H. Observation on the effects of 2,4-D and trifluralin on the cell cycle and microtubule morphology of shallot root tip and Chinese hamster fibroblast cells 1998 Biológia Vol. 53, No. 1, p. 91 – 98 SAP Bratislava environmentalistika, fyziológia rastlín, morfológia rastlín ENG 2,4-D trifluralín, bunkový cyklus, morfológia mikrotubulov, fibroplast, Allium ascalonicum, cytotoxicity, cytoskelet, bunky V79 článok 0006-3088

Zarski Tadeusz Piotr, Zarska Henryka, Sokol Jozef, Beseda Imrich, Váľka Jozef Distribúcia Hg v reprodukčných orgánoch a svalovine rýb z rôzne kontaminovaných pôd 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 4, p. 443 – 448 SAP Bratislava environmentalistika, fyziológia rýb, pedológia ENG distribúcia Hg, reprodukčný orgán, svalovina rýb, kontaminovaná pôda, gonády, nekorelácia, reproduckia rýb, článok

Spellerberg Ian F. Stenčovanie škrupiny vajec Falco peregrinus 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 150 ČÚOP Brno 1 environmentalistika, fyziológia živočíchov CES Falco peregrinus, DDT kniha 80-901855-2-5

Lubina Stanislav International conference „Waste water 95“ 1995 Biológia Vol. 50, p. 268 SAP Bratislava environmentalistika, fyziológia, mikrobiológia ENG odpadová voda článok 0006-3088

Sharma C.B.S.R. Chemically induced aneuploidy in higher plants 1990 Mutagenesis Vol. 5, p. 105 – 125 environmentalistika, genetika rastlín ENG aneuploidia, vyššie rastliny, chemický vplyv článok

Marko J. (ed.) Monitoring of environment 1993 MŽP SR Bratislava environmentalistika, genotoxikológia SLO monitoring neznámy

Jurko Anton Vplyv výstavby vodných diel na Dunaji na vegetáciu Podunajskej nížiny 1976 Životné prostredie Vol. 10, No. 5., p. 230 – 238 environmentalistika, geobotanika SLO Dunaj, Podunajská nížina, vegetácia, vodné dielo Gabčíkovo článok

Škodová Iveta Vulnerable species of plants in Drietomská dolina valley in CHKO Biele Karpaty 1993 Biológia Vol. 48, No. 4, p. 391 – 394 SAP Bratislava environmentalistika, geografia ENG Drietomská dolina, CHKO Biele Karpaty, ohrozené rastliny, chránené rastliny článok 0006-3088

Hudek Vladimír Regionálne environmentálne centrum. Aktivity REC v Bratislave v súvislosti s povodňami 1997 Daphne Vol. 4, No. 2, p. 12 – 13 Daphne Bratislava enironmentalistika SLO povodeň, REC, zbierka článok 13358-2091

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. E8 Podunajsko jadrové územie NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 186 Nadácia IUCN Bratislava environmentalistika, geológia SLO Dunajské luhy, Ramsarská konvencia, Číčovské mŕtve rameno, Veľké Blahovo, Zemianska Olča, Parížske močiare, Šúr kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. E9 Zemplínske vrchy – jadrové územie NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 188 – 189 Nadácia IUCN Bratislava environmentalistika, geológia SLO IBA Europe, Viničky kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. E12 Biele Karpaty – Chvojnica – jadrové územie NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 193 Nadácia IUCN Bratislava environmentalistika, geológia SLO Podbranč kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. E13 Malé Karpaty – stred – jadrové územie NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 194 – 195 Nadácia IUCN Bratislava environmentalistika, geológia SLO kniha 2-8317-0323-9

Vestenický Koloman, Vološčuk Ivan, Ambros Zdeno, Bernátová Dana, Bohuš Ján, Bujnovský Alfonz, Čaputa Alojz, Darola Ján, Fekete Štefan, Gajdoš Milan, Galvánek Juraj, Kadlečík Ján, Kliment Ján, Kristek Igor, Lacko Richard, Lazebníček Jiří, Ložek Vojen Veľká Fatra, chránená krajinná oblasť 1986 p. 1 – 241 Príroda Bratislava 1 environmentalistika, geológia, geomorfológia, hydrológia, klimatológia, evolučná biológia, botanika SLO Veľká Fatra, geologická stavba, tektonika, reliéf, kras, hydrologické pomery, klíma, pôdne pomery, chránené plochy, vývoj prírody v štvrtohorách, vegetačné pomery, živočíšstvo, osídlenie, priemysel, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, poľovníctvo kniha

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. E14 Považský Inovec – Tematínske kopce, Úhrad – jadrové územia NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 196 Nadácia IUCN Bratislava environmentalistika, geológia, pedológia SLO Stará Lehota, Nová Lehota kniha 2-8317-0323-9

Spellerberg Ian F. Posudzovanie a monitorovanie vplyvov na životné prostredie. História a povaha EIA 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 89 – 91 ČÚOP Brno 1 environmentalistika, história CES EIA, monitoring, toxicita, odpadová voda, biomonitoring, ekologický monitoring, legislatíva, postupový diagram, postupová sieť, paostupová matica, postupový katológ kniha 80-901855-2-5

Huba Mikuláš, Kováč Karol, Spišiak Peter, Vološin Jozef NECONET a poľnohospodárstvo 1996 IUCN: Aspekty implementácie ekologickej siete Slovenska, p. 75 – 76 IUCN Bratislava environmentalistika, história SLO NECONET, poľnohospodárstvo, potenciál krajiny, prognózy, alternatívy, poľnohospodárska sústava, vysoký podiel zornenia, presadzovanie obilnín, trvalé trávne porasty (TTP), erózia, zhoršenie vodohospodárskych pomerov, združstevňovanie, podhorské obce kniha 2-8317-0359-X

Huba Mikuláš, Kováč Karol, Spišiak Peter, Vološin Jozef NECONET a poľnohospodárstvo 1996 IUCN: Aspekty implementácie ekologickej siete Slovenska, p. 76 – 77 IUCN Bratislava environmentalistika, história SLO horské obce, pokles stavu dobytka, pokles stavu oviec, znižovanie krmovín, extenzívne hospodárenie, zarastanie pasienkov, zníženie biodiverzity, znečistnie, potravinový reťazec, homgenizácia, unifikácia, revitalizácia, spriemyseľňovanie kniha 2-8317-0359-X

De Serres F.J. Utilization of higher plant system as monitors of environmental mutagens 1978 Environmental Health Perspectiveness Vol. 27, p. 3 – 6 environmentalistika, humánna geochémia ENG vyššie rastliny, monitoring, environmentálne mutagény, indikátor článok

De Serres F.J. Higher plants as effective monitors of environmental mutagens 1992 Mutat. Res. No. 270, p. 1 – 6 environmentalistika, humánna geochémia ENG vyššie rastliny, monitoring, environmentálne mutagény, indikátor článok

Sákra T. Content of sulphur in leaves of the Krkonoše Mountains deciduous trees. Obsah síry v listoch krkonošských listnáčov 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 1, p. 99 – 105 SAP Bratislava environmentalistika, chémia ENG síra v listoch, Krkonoše článok

Orio A.A. Modern chemical technologies for assesment and solution of environmental preoblems 1989 Botkin D.B., Caswell M.F., Estes J.E., Orio E.E.: Changing the global environment. Perspective on human involvement, p. 27 – 42 Academic Press, London, New York London, New York environmentalistika, chémia ENG chemická technológia, monitorovanie článok

IUCN, Baker J.M. (Chairman) Impact of oil pollution on living resources 1983 Commission on Ecology papers No. 4 Working group on oil pollution of the IUCN Commission on Ecology in co-operation with the WWF environmentalistika, chémia ENG znečistenie, ropa neznámy

Bennet G. Conserving europe`s natural heritage. Towards a european ecological network 1994 Proc. International Conference, Maastricht 9. – 12. november 1993 Graham and Trotaman Ltd. London environmentastlika ENG Európa, prírodné dedičstvo, ekologická sieť neznámy

Veranjan O.A., Volkova N.A:, Karpluk I.A. Effect of cadmium on organism at different protein in diet 1989 Vopr. Pitan. Vol. 58, p. 33 – 37 molekulárna biológia RUS kadmium, bielkoviny, strava, vplyv kadmia na bielkoviny článok

Spellerberg Ian F. Detekčné hranice a doba analýzy niektorých znečisťujúcich látok 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 117 ČÚOP Brno 1 environmentalistika, chémia CES PCB, ťažké kovy, prchavé organické látky, fenoly, dusíkaté zlúčeniny, pesticídy, polychlórované fenoly, polyaromatické uhľovodíky, halogenvodíky kniha 80-901855-2-5

Assmann E. Náuka o výnose lesa 1968 Bratislava lesníctvo SLO les, výnos neznámy

Čiamporová Milada, Trgiňová Ivana Ultrastructure of chloroplasts in leaves and of plastids in root tips of two maize lines differing in chilling tolerance 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 441 – 447 SAP Bratislava molekulárna biológia ENG ultraštruktúra chloroplastov, list, plastid, koreňové vlásky, proplastid, Zea mays, tolerancia na chlad článok 0006-3088

Vrana Branislav, Tandlich Roman, Baláž Štefan, Dercová Katarína Aerobic biodegradation of polychlorinated biphenyls by bacteria 1998 Biológia Vol. 53, p. 251 – 266 SAP Bratislava molekulárna biológia ENG aeróbna degradácia, PCB, perzistentné byfenyly, bioremedácia, baktérie, faktory článok

Spellerberg Ian F. Výpočet Pantleho a Buckovho indexu 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 131 ČÚOP Brno 1 environmentalistika, chémia CES Pentleho index, Buckov index, monitoring kniha 80-901855-2-5

Bernard H.W. Jr. The greenhouse effect 1980 Ballinger Cambridge, Massachusets environmentalistika, klimatológia ENG sklenníkový efekt, otepľovanie neznámy

Supuka Ján a kol. Ekologické princípy tvorby a ochrany zelene 1991 Veda Bratislava environmentalistika, krajinná architektúra SLO kniha 80-224-0128-5

Rossi E., Kuitunen M. Ranking of habitats for the assessment of ecological impact in land – use planning 1996 Biological Conservation Vol. 77, Iss. 2 – 3, p. 227 – 234 Barking Elsevier Technology Elsevier environmentalistika, krajinná ekológia ENG hodnotenie biotopov, ekologický vplyv, land use, plánovanie v krajine, hodnotenie ochrany, kritéria land use, kritéria land planning, GIS, EIA, hodnotenie vplyvov článok 0006-3207 57.082

Krištín Anton, Šušlík Vojtech Zriadime genofondovú plochu alebo prírodnú rezerváciu „Hrochoťská Bukovina“ pre vzácne rovnokrídlovce (Orthoptera) v CHKO BR Poľana 1995 Chránené územia Slovenska No. 26 SAŽP Banská Bystrica environmentalistika, krajinná ekológia SLO genofondová plocha, prírodná rezervácia, Hrochoťská Bukovina, rovnokrídlovce, Orthoptera, CHKO Poľana článok 80-85559-13-7

Bunce R.G.H., Heal O.W. Landscape evaluation and the impact of changing land-use on the rural environment. The problem and approach 1984 Roberts R.D., Roberts T.M. (eds.): Planning and ecology, p. 164 – 188 Chapmann and Hall London environmentalistika, krajinná ekológia ENG hodnotenie krajiny, vplyv využitia zeme, vidiecka krajina článok

Gustafson E.J., Crow T.R. Simulating the effects of alternative forest management strategies on landscape structure 1996 Journal of Environmental Management Vol. 46, No. 1, p. 77 – 94 Academic Press, London London environmentalistika, lesníctvo ENG alternatívne lesné hospodárenie článok 0301-4797 614.7

Šindelář Jiří Představa o druhovém složení původních přirozených lesů na území České republiky 1996 Živa No. 1, p. 2 – 3 Academia Praha environmentalistika, lesníctvo CES smrek, buk, jedľa, smrekovec, dub článok 0044-4812

Oszlányi Július, Greguš Ctibor, Kontriš Jaroslav, Bublinec Eduard, Kontrišová Oľga, Kodrík Milan, Guziová Zuzana Národná ekologická sieť a lesné hospodárstvo. Potenciál lesného hospodárstva 1996 IUCN: Aspekty implementácie ekologickej siete Slovenska, p. 44 – 49 IUCN Bratislava environmentalistika, lesníctvo SLO NECONET, lesné hospodárstvo, potenciál, narušovanie kvality, narušovanie stability, les, charakteristika lesov SR, zásoba dreva, ročný prírastok, priestorová diverzita, slt, vegetačné stupne, skupiny fytocenóz, vegetačné výškové stupne, drevinná skladba kniha 2-8317-0359-X

Oszlányi Július, Greguš Ctibor, Kontriš Jaroslav, Bublinec Eduard, Kontrišová Oľga, Kodrík Milan, Guziová Zuzana Národná ekologická sieť a lesné hospodárstvo 1996 IUCN: Aspekty implementácie ekologickej siete Slovenska, p. 49 IUCN Bratislava environmentalistika, lesníctvo SLO kniha 2-8317-0359-X

Oszlányi Július, Greguš Ctibor, Kontriš Jaroslav, Bublinec Eduard, Kontrišová Oľga, Kodrík Milan, Guziová Zuzana Národná ekologická sieť a lesné hospodárstvo 1996 IUCN: Aspekty implementácie ekologickej siete Slovenska, p. 49 – 55 IUCN Bratislava environmentalistika, lesníctvo SLO veková štruktúra, vlastníci lesa, funkčná kategorizácia, výšková diverzita, les, lesný vegetačný stupeň, NECONET, konflikty lesného hospodárstva, história príncipov lesníctva, princíp maximálnej produkcie, princíp minimálneho rizika kniha 2-8317-0359-X

Oszlányi Július, Greguš Ctibor, Kontriš Jaroslav, Bublinec Eduard, Kontrišová Oľga, Kodrík Milan, Guziová Zuzana Historický vývoj základných princípov lesného hospodárstva 1996 IUCN: Aspekty implementácie ekologickej siete Slovenska, p. 55 – 56 IUCN Bratislava environmentalistika, lesníctvo SLO princíp ekologickej stability, súlad ochrana prírody – lesné hospodárstvo, porastové hospodárstvo, prírode blízke hospodárstvo, fytocenóza, princíp biodiverzity kniha 2-8317-0359-X

Blackith R.E., Reyment R.A. Multivariate morphometrics 1971 Academic Press London morfometria ENG neznámy

Hraško J. Pôdna analýza 1962 SVPL Bratislava pedológia SLO pôda neznámy

Barkmann J.J., Moravec J., Rauschert S. Code of phytosociological nomenclature 1976 Vegetatio No. 2, p. 131 – 185 Den Haag fytosociológia, taxonómia ENG nomenklatúra článok

Oszlányi Július, Greguš Ctibor, Kontriš Jaroslav, Bublinec Eduard, Kontrišová Oľga, Kodrík Milan, Guziová Zuzana Ťažkosti lesníckej praxe. Zdroj rozporov ochrany prírody a lesného hospodárstva 1996 IUCN: Aspekty implementácie ekologickej siete Slovenska, p. 56 – 57 IUCN Bratislava environmentalistika, lesníctvo SLO lesné hospodárstvo, ochrana prírody, konflikt, dlhá produkcia, systém odoberania, hmotná stimulácia, slabá mechanizácia, holorub, koncepčný prístup k lesom, ekologický prístup, autoregulácia, verejnoprospešné funkcie, korekcia, usmernené lesníctvo kniha 2-8317-0359-X

Záhorovská Erika a kol. Systém a evolúcia nižších rastlín 1995 PRIF UK Bratislava taxonómia rastlín, botanika SLO kniha 80-223-0752-1

Hendrych Radovan Systém a evoluce vyšších rostlin 1977 SPN Praha taxonómia, botanika CES kniha

Brindzík Marek Poznámky k výskytu netopierov na niektorých zimoviskách Demänovskej doliny (zimné sezóny 1995/96 a 1996/97) 1997 Daphne Vol. 4, No. 2, p. 23 – 25 Daphne Bratislava chiropterológia SLO Chiroptera, zimoviská Demänovská dolina, jaskyňa Suchá, Demänovka, Ľadová, Barania, Okno, Pustá, V Sokole článok 13358-2091

Lyster S. International wildlife law 1985 Grotius Pulications Ltd. Cambridge právo, ekosozológia ENG právo divočiny neznámy

Krippel E. Postglaciálny vývoj lesov Záhorskej nížiny. Historickogeobotanická štúdia 1965 Biologické práce Vol. 11, No. 3 SAV Bratislava vývoj prírody, historická geobotanika SLO Záhorská nížina neznámy

Oszlányi Július, Greguš Ctibor, Kontriš Jaroslav, Bublinec Eduard, Kontrišová Oľga, Kodrík Milan, Guziová Zuzana Ekologický, ekonomický prístup k lesom 1996 IUCN: Aspekty implementácie ekologickej siete Slovenska, p. 57 – 58 IUCN Bratislava environmentalistika, lesníctvo SLO výberkový hospodársky spôsob, podrastové hospodárstvo, maloplošný holorub, intenzívne porasty, rýchlo rastúce dreviny, holorub, agrotechnické opatrenia, techizácia, chemizácia, krátka rubná doba kniha 2-8317-0359-X

Oszlányi Július, Greguš Ctibor, Kontriš Jaroslav, Bublinec Eduard, Kontrišová Oľga, Kodrík Milan, Guziová Zuzana Model pôvodných lesov 1996 IUCN: Aspekty implementácie ekologickej siete Slovenska, p. 58 – 59 IUCN Bratislava environmentalistika, lesníctvo SLO pôvodný les, úpôvodná skladba, pôvodná veková skladba, priestorová výstavba, lesné vegetačné stupne (LVS), pôvodné zakmenenie, porastová štruktúra kniha 2-8317-0359-X

Oszlányi Július, Greguš Ctibor, Kontriš Jaroslav, Bublinec Eduard, Kontrišová Oľga, Kodrík Milan, Guziová Zuzana Význam uplatňovania prinípu trvalo udržateľného rozvoja a následky jeho nedodržiavania 1996 IUCN: Aspekty implementácie ekologickej siete Slovenska, p. 62 – 65 IUCN Bratislava environmentalistika, lesníctvo SLO 10 ročný vekový stupeň, princíp vyrovnanosti, princíp plynulosti, trvalo udržateľný rozvoj, hospodárenie v lese, tvar lesa, hospodárske opatrenia, rubná zrelosť, implementácia NECONET, zásady, odporúčania kniha 2-8317-0359-X

Oszlányi Július, Greguš Ctibor, Kontriš Jaroslav, Bublinec Eduard, Kontrišová Oľga, Kodrík Milan, Guziová Zuzana Predstavy o lesoch NECONET Slovenska 1996 IUCN: Aspekty implementácie ekologickej siete Slovenska, p. 70 – 72 IUCN Bratislava environmentalistika, lesníctvo SLO les, NECONET, Slovensko, LHP, hospodárenie v lese, stratégia IUCN kniha 2-8317-0359-X

Oszlányi Július, Greguš Ctibor, Kontriš Jaroslav, Bublinec Eduard, Kontrišová Oľga, Kodrík Milan, Guziová Zuzana Tvorba súladu medzi ochranou prírod a lesným hospodárstvom 1996 IUCN: Aspekty implementácie ekologickej siete Slovenska, p. 60 – 62 IUCN Bratislava environmentalistika, lesníctvo, história SLO ochrana prírody, lesné hospodárstvo, H-L, financie, dotácie, úhrada ujmy, trvalo udržateľný rozvoj, biodiverzita, ekologická stabilita, opatrenia, územia NECONET, valašská kolonizácia, pastierska kolonizácia, lanobá sústava, delenie drevných zásob kniha 2-8317-0359-X

Oszlányi Július, Greguš Ctibor, Kontriš Jaroslav, Bublinec Eduard, Kontrišová Oľga, Kodrík Milan, Guziová Zuzana Prostriedky politiky ochrany prírody v lesnom hospodárstve 1996 IUCN: Aspekty implementácie ekologickej siete Slovenska, p. 65 – 70 IUCN Bratislava environmentalistika, lesníctvo, politika SLO ochrana prírody, lesné hospodárstvo, biodiverzita, NECONET, les, prostriedky ochrany biodiverzity, rezolúcie, štátna lesnícka politika, Stratégia a koncepcia rozvoja lesníctva kniha 2-8317-0359-X

Baker J.M. (ed.) Marine Ecology and Oil Pollution 1976 Applied Science Publishers Barking environmentalistika, marinná ekológia ENG znečistenie z rafinérie, znečistenie ropou, znečistenie mora, more neznámy

Kallak H.I., Varper M.A. Plant tissue culture as a model system for mutagenicity testing of chemicals 1985 Mutation Res. Vol. 147, p. 51 – 57 environmentalistika, medicína ENG rastlinné tkanivá, testovanie mutagenity, chemikálie článok

Kadke S.N., Raman V. Enzym as an index of activity of wastewater and their biomass 1978 I.A.W.P.C. Tech. Annual V, p. 139 – 152 environmentalistika, molekulárna biológia ENG enzýmy, index activity odpadových vôd, index biomasy článok

Furse M.T., Moss D., Wright J.F., Armitage P.D., Gunn R.J.M. A practical manual for the classification and prediction of macroinvertebrate communities in running water in Great Britain. Preliminary version 1986 FBA River Lab. East Stoke, Wareham environmentalistika, numerická ekológia, invertebratológia ENG tečúca voda, klasifikácia, ordinácia, Macroinvertebrata, monitoring neznámy

Steele B.B., Bayn R.L., Grant C.V. Environmental monitoring using populations of birds and small mammals. Analysis of sampling effort 1984 Biological Conservation Vol. 30, p. 157 – 172 Barking Elsevier Technology Elsevier environmentalistika, ornitológia, mammaliológia ENG monitoring článok

Bubelíniová Michaela Za hranicami osnov environmentálnej výchovy 1997 Daphne Vol. 4, No. 2, p. 43 – 47 Daphne Bratislava environmentálna výchova, psychológia SLO kultúra, kultúrno-antropologický obrat, morálka, kognitivistické prístupy, transformácia centrizmu, egocentrizmus, decentrácia, antropocentrizmus článok 13358-2091

Robles M.D., Burke I.C. Legume, grass, and Conservation Reserve Program effects on soil organic matter recovery 1997 Ecological Applications Vol. 7, No. 2, p. 345 – 357 ESA Washington environmentalistika, pedológia ENG Conservation Reserve Program, pôdna organická hmota, obnova organickej hmoty, tráva, struk článok 1051-0761

Hajdúk J. The content of Pb, Cd, As, Fe, Cr, Zn, Cu, Ca, Mg and S in the soils of TANAP in relation to industrial immision effect 1988 Treatises concerning The Tatra National Park Vol. 28, p. 251 – 261 environmentalistika, pedológia SLO olovo, kadmium, arzén, železo, chróm, zinok, meď, vápnik, horčík, síra, pôda, TANAP, ťažké kovy, priemyselné imisie článok

Banásová V., Šucha V. Degradácia lúčnych porastov vplyvom silnej acidifikácie pôd 1998 Ecology Vol. 17, No. 1, p. 28 – 38 SAP Bratislava environmentalistika, pedológia, ekológia ENG degradácia lúk, acidifikácia pôdy, pH, toxická voda, druhová diverzita, druhová bohatosť, graminoidi, mobilita hlinníka, toxicita hliníka, zvýšenie podielu jednoklíčnolistých rastlín článok

Klinda Jozef (ed.) Environmentalistika a právo 1993 MŽP SR Bratislava environmentalistika, právo SLO neznámy

Gašparíková Božena, Úradníček Štefan, Vodzinská Magdaléna Legislatívne aspekty implementácie ekologickej siete 1996 IUCN: Aspekty implementácie ekologickej siete Slovenska, p. 191 – 204 IUCN Bratislava environmentalistika, právo SLO NECONET, legislatíva, ochrana prírody, krajina, -SES, stupeň ochrany, ochrana drevín, chránené stromy, finančný príspevok, územné plánovanie, stavebný poriadok, -PD, územné konanie, vyvlastnenie, ochrana lesa, LPF, náhrada, PPF, ekologická stabilita kniha 2-8317-0359-X

Gašparíková Božena, Úradníček Štefan, Vodzinská Magdaléna Legislatívne aspekty implementácie ekologickej siete 1996 IUCN: Aspekty implementácie ekologickej siete Slovenska, p. 204 – 238 IUCN Bratislava environmentalistika, právo SLO obhospodarovanie, pozemkové úpravy, ochrana vody, PHO, tok, povodie, nerastné bohatstvo, ložisko, dobývanie, EIA, prax, implementácia NECONET, práva a povinnosti, zákon kniha 2-8317-0359-X

Dunaj Jaroslav Diaľnica a ľudia 1997 Daphne Vol. 4, No. 1, p. 52 – 56 Daphne Bratislava environmentalistika, psychológia SLO diaľnica, lobbovanie, pohľad laika článok 1335-2091

Hare L. Aquatic insects and trace metals. Bioavailability, bioaccumulation, and toxicity 1992 Critical Review of Toxicology Vol. 22, p. 327 – 369 environmentalistika, toxikológia ENG vodný hmyz, stopové kovy, bioakumulácia, toxicita, biologická dostupnosť článok

Supuka J., Berta F. Zloženie terpénov v ihličí (Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco) rastúcej v mestskom prostredí 1998 Ecology Vol. 17, No. 1, p. 102 – 116 SAP Bratislava environmentalistika, urbanistika ENG terpény, ihličie, Pseudotsuga menziensii, mestské prostredie, Nitra, Arborétum Mlyňany, environmentálny vplyv, indikátor článok

Vilinovič Kamil, Lehocký Ján, Zacharová Jana, Lumová Dagmar Vodné hospodárstvo a NECONET 1996 IUCN: Aspekty implementácie ekologickej siete Slovenska, p. 129 – 136 IUCN Bratislava environmentalistika, vodné hospodárstvo SLO narušenie infiltrácie, malé vodné elektrárne, rybárstvo, riešenie, právo, náhradný tok, biokoridor, VD Žilina, altrnatíva, tajchy, rybníky, jarky, osobitná ochrana, recipient, bariéra, nádrž, hladová voda, revitalizácia kniha 2-8317-0359-X

Piaget J. Psychologie inteligence 1970 SPN Praha psychológia CES inteligencia neznámy

Vilinovič Kamil, Lehocký Ján, Zacharová Jana, Lumová Dagmar Rozvoj vodného hospodárstva v podmienkach implementácie NECONET 1996 IUCN: Aspekty implementácie ekologickej siete Slovenska, p. 136 – 142 IUCN Bratislava environmentalistika, vodné hospodárstvo SLO vodné hospodárstvo, NECONET, sanitárny prietok, odpadová voda, retencia, renaturácia, revitalizácia, priechodnosť rybochodu, náhradný tokpresmerovanie toku, rekreácia, rybochov, koncepcia vodohospodárskej politiky, proklamatívy, tajchy, VE, hrádza, hať kniha 2-8317-0359-X

Trnka Alfréd Vplyv rybničného hospodárenia na výskyt a hniezdenie vodného a pri vode žijúceho vtávtva na vybraných lokalitách západného Slovenska 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 173 – 177 KEF PRIF UK, SRS Bratislava rybné hospodárstvo, ichtyológia, ekosozológia SLO rybničné hospodárenie, hniezdenie, likvidácia pôvodných biotopov, Jakubovké rybníky, Trnavské rybníky, Alekšinské rybníky, Levické rybníky, Boheľovské rybníky, Hroboňovské rybníky, zmeny ornitocenóz, letnenie, kosenie v predvegetačnom období zborník

Trnka Alfréd Vplyv rybničného hospodárenia na výskyt a hniezdenie vodného a pri vode žijúceho vtávtva na vybraných lokalitách západného Slovenska 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 173 – 177 KEF PRIF UK, SRS Bratislava rybné hospodárstvo, ichtyológia, ekosozológia SLO vysoká úroveň vody, veľmi nízka úroveň vody, vypúšťanie rybníkov v zime, scepovanie zborník

Peterken G.F., Backmeroff C. Long-term monitoring in unmanaged woodland Nature Reserves 1988 Research and Survey in Nature Conservation No. 2 Nature Conservancy Council synekosozológia ENG nemanažovaný lužný les, monitoring neznámy

Vilinovič Kamil, Lehocký Ján, Zacharová Jana, Lumová Dagmar Koncepcia vodohospodárskej politiky Slovenska 1996 IUCN: Aspekty implementácie ekologickej siete Slovenska, p. 142 – 150 IUCN Bratislava environmentalistika, vodné hospodárstvo SLO ochránné hrádze, odvodňovanie, zdrž, vodné dielo, splavnenie dolnej Moravy, pitná voda, úžitková voda, investičná výstavba, pitná voda, zásobovanie, obec, cena, trvalo udržateľný rozvoj, dokumenty, dohody, ochrana, tvorba legislatívy kniha 2-8317-0359-X

Vilinovič Kamil, Lehocký Ján, Zacharová Jana, Lumová Dagmar Návrh opatrení vo vodnom hospodárstve pre tvorbu legislatívnych nástrojov a impementáciu ekologickej siete 1996 IUCN: Aspekty implementácie ekologickej siete Slovenska, p. 150 – 154 IUCN Bratislava environmentalistika, vodné hospodárstvo SLO implementácia ekologickej siete, opatrenia kniha 2-8317-0359-X

Urban Peter, Krištín Anton Faktory ovplyvňujúce biodiverzitu stavovcov v oblasti Poľany 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 251 – 261 KEF PRIF UK, SRS Bratislava vertebratológia, ekosozológia SLO Očová – Dúbravy, lesné hospodárstvo, lesná ťažba, výstavba lesných ciest, Tetrao urogallus, Bonasa bonasia, medveď, rys, , kaldera Poľany, autoturistika, rekultivácia, Lullula arborea, Upupa epops, Lanius minor, Lanius collurio, Lanius excubitor zborník

Prach K. Biomonitoring – metody a principy 0 ČÚOP Brno environmentalistika, zoológia, botanika CES biomonitoring príručka

Beláková Adela, Lukáš Jozef Súčasný stav ohrozených, zraniteľných a vzácnych druhov blanokrídlovcov (Hymenoptera) 1994 Zborník Ochrana biodiverzity na Slovensku, Bratislava, p. 127 – 132 KEF PRIF UK, SRS Bratislava environmentalistika, zoológia, ekológia SLO Hymenoptera, blanokrídlovce, parazitizmus, ektoparazitizmus, endoparazitizmus, intenzifikácia poľnohospodárstva, zánik medzí, zánik remízok, zánik krovín, nadmérná ťažba dreva, hnojenie, zmeny druhovej skladby lesa zborník

Beláková Adela, Lukáš Jozef Súčasný stav ohrozených, zraniteľných a vzácnych druhov blanokrídlovcov (Hymenoptera) 1994 Zborník Ochrana biodiverzity na Slovensku, Bratislava, p. 127 – 132 KEF PRIF UK, SRS Bratislava environmentalistika, zoológia, ekológia SLO aplikácia chemických prípravkov v poľnohospodárstve, kontaminácia vody, hromadenie škodlivín v pôde, povrchová ťažba nerastných surovín, výstavba sídlisk, výstavba, jadrové elektrárne, vodné diela, výskyt podľa biotopov, skalné lesostepi zborník

Beláková Adela, Lukáš Jozef Súčasný stav ohrozených, zraniteľných a vzácnych druhov blanokrídlovcov (Hymenoptera) 1994 Zborník Ochrana biodiverzity na Slovensku, Bratislava, p. 127 – 132 KEF PRIF UK, SRS Bratislava environmentalistika, zoológia, ekológia SLO teplomilné dúbravy, lužné lesy, jelšiny, skalné stepi, viate piesky, červený zoznam zborník

Varga J. Príspevok k poznaniu faunistických pomerov v CHPV Krasín v Dolnej Súči 1989 Chránené územia Slovenska No. 13, p. 33 – 35 Ekológia Bratislava faunistika, environmentalistika SLO Krasín článok 80-85559-13-7

Miadok D. Contribution to the phytocoenology of the projected state natural reservation Kremeňovo 1993 Biológia Vol. 48, No. 1, p. 67 – 71 SAP Bratislava fytocenológia, botanika, environmentalistika SLO Kremeňovo článok 0006-3088

Hytteborn H. (ed.) The use of ecological variables in environmental monitoring, Report PM 1151 1979 The National Swedish Environment Protection Board fytocenológia, ekosozológia, environmentalistika ENG monitoring, ekologické premenné neznámy

Skye E. 1979 Annual Review of Phytopathology No. 17, p. 325 – 341 fytopatológia, environmentalistika ENG indikátor, monitorovanie, znečistenie, lišajníky článok

Lewitt J. Responses of plants to environmental stresses 1972 Academic Press, New York New York fytosozológia, environmentalistika ENG reakcie rastlín, environmentálny stres neznámy

Frankel Otto H., Brown Anthony H.D., Burdon Jeremy J. The conservation of plant biodiversity 1995 Cambridge University Press Cambridge, Massachusets genetika, environmentalistika ENG ochrana rastlín, biodiverzita rastlín, ochrana ex situ, ochrana in situ, ohrozené druhy neznámy 0-521-46165, 0-521-46731-4

Stohlgren T.J., Chong G.W., Kalkhan M.A., Schell L.D. Multiscale sampling of plant diversity. Effects of minimum mapping unit size 1997 Ecological Applications Vol. 7, No. 3, p. 1054 – 1063 ESA Washington geobotanika, botanika, environmentalistika ENG výskum rastlinnej diverzity, minimálna mapovacia jednotka článok 1051-0761

1998 Geoinfo, No. 1, 2 Computer Press Ostrava geografia, počítačová grafika, environmentalistika CES polohový systém, GPS, GLONASS, TRANSIT, Loran, Omega, Timotion, Parus, Cikada, Cyklon, NAVSTAR, pozemné monitorovanie, kódovanie, frekvencia, GISAT, RADARSAT, poľnohospodárstvo, lesníctvo, EARSeL, povodeň, protipovodňová ochrana, Geomatica, DKM článok 1121-1082

1998 Geoinfo, No. 1, 2 Computer Press Ostrava geografia, počítačová grafika, environmentalistika CES kataster nehnuteľností, digitalizácia, pozemkové úpravy, ortorektifikácia, GRASS, Autodesk, MapGuide, letecké snímkovanie, Morava, DPZ, monitoring vegetácie, Internet, erózia, ÚHUL, lesné cesty, monitoring lesov, rastre reliéfu, DMR článok 1121-1082

Tajemství Přírody – Velká rodinná encyklopedie 1993 p. 64 – 86 Blesk, Graphia Ostrava, Klagenfurt geochémia, ekológia, environmentalistika CES atmosféra, ozónová diera, klíma, vietor, oblačnosť, zrážky, zmeny klímy, sklennníkový efekt, ročné obdobia encyklopédia 80-85606-21-6

Fairbridge Rhodes Whitemore (ed.) The encyclopedia of geochemistry and environmental sciences 1972 Van Nostrand Reinhold New York geochémia, environmentalistika ENG encyklopédia

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. E6 Záhorie – jadrové územie NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 181 – 182 Nadácia IUCN Bratislava geológia, environmentalistika SLO sedimentárne horniny, ropa, uhlie, viate piesky kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. E10 Latorica a Tice – jadrové územie NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 189 – 190 Nadácia IUCN Bratislava geológia, environmentalistika SLO Maďarsko, IBA, ramsarská lokalita kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. E15 Tríbeč – juh (Zobor a Žibrica) – jadrové územie NECONET Slovensko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 197 – 198 Nadácia IUCN Bratislava geológia, environmentalistika SLO Zoborské vrchy, lom kniha 2-8317-0323-9

Die Tierwelt des Tatras Nationalparkes. Der westlichen Tatra und der Polnischen Tatra Nationalparkes. Die Natur des Östlichen un der Westlichen Tatra 0 TANAP Martin geomorfológia, geológia, hydrológia, environmentalistika GER orografia, geológia, hydrológia, klíma, fauna, flóra, znečistenie, TANAP spravodaj

Urban Peter Obojživelníky a plazy Hornej Chrepkovej 1992 Chránené územia Slovenska No. 19, p. 56 – 57 Ekológia Bratislava herpetológia, environmentalistika SLO Horná Chrepková článok 80-85559-13-7

Kadlečík Ján Ochrana vydry riečnej (Lutra lutra) na Slovensku 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 213 – 221 KEF PRIF UK, SRS Bratislava vertebratológia, ekosozológia SLO Lutra lutra, vydra riečna, bioindikátor, intenzifikácia poľnohospodárstva, industrializácia, roézvoj sídel, nadmerný lov, ničenie biotopov, fragmetácia biotopov, znečistenie, deštrukcia, organochlórové deriváty, ťažké kovy, chlórované uhľovodíky, PCB zborník

Budke A. Prehľadné dejiny lesov na Záhorskej nížine 1959 história, lesníctvo, environmentalistika, ekológia SLO dejiny lesov neznámy

Kopáček J., Stuchlík E., Vyhnálek V., Závodský D. Concetration of nutrients in selected lakes in the High Tatra Mountains, Slovakia – Effekt of season and watershed 1996 Hydrobiológia Vol. 319, Iss. 1, p. 47 – 55 hydrobiológia, environmentalistika ENG jazerá Tatier, sezonálnosť jazier, P, N, chlorofyl, acidifikácia, okysľovanie, amoniak, oxidy dusíka, horské jazerá, organický materiál článok

Pošuth P., Kočiš J., Breyl I. Prehľad súčasného stavu kontaminácie rýb polychlórovanými bifenylmi a niektorými ťažkými kovmi na východnom Slovensku 1992 Zborník referátov zo Slovenského ekofóra ÚV SRZ: Rybárska problematika vodárenských nádrží, Žilina, p. 7 – 8 chémia, environmentalistika SLO kontaminácia rýb, PCB, ťažké kovy, východné Slovensko článok

Orio A.A. Modern chemical technologies for assesment and solution environmental problems 1989 Botkin D.B., Caswell M.F., Estes J.E., Orio A.A. (eds.): Changing the global environment. Perspective on human involvement, p. 169 – 184 Academic Press, London London chémia, environmentalistika ENG environmentálny problém, environmentálna technológia článok

Botkin D.B., Caswell M.F., Estes J.E., Orio A.A. (eds.) Changing the global environment. Perspective on human involvement 1989 Academic Press, London London chémia, environmentalistika ENG environmentálny problém, environmentálna technológia, vplyv človeka neznámy

Gabriš J. Chemistry in the agricultural production and protection of the environment 1987 Príroda Bratislava chémia, poľnohospodárstvo, environmentalistika SLO poľnohospodárska produkcia, ochrana, prostredie neznámy

Pittock A.B., Frakes L.A., Jenssen D., Peterson J.A., Zilman J.W. The effect of climatic change and variability on mankind 1978 Pittock A.B. et al. (eds.): Climatic change and variability, p. 294 – 297 Cambridge University Press Cambridge klimatológia, environmentalistika ENG klimatická zmena neznámy

Gribben J. Climatic change 1978 Cambridge University Press Cambridge klimatológia, environmentalistika ENG klimatická zmena neznámy

Elíáš Pavol Konzervačná biológia – nový vedný odbor 1989 Pamiatky a príroda Vol. 20, No. 4, p. 48 Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti, Obzor Bratislava konzervačná biológia, environmentalistika SLO nový vedný odbor článok

Pease C.M., Fowler N.L. A systematic approach to some aspects of conservation biology 1997 Ecology Vol. 78, No. 5, p. 1311 – 1329 ESA Washington konzervačná biológia, environmentalistika ENG systematický prístup, aspekty konzervačnej biológie článok

Pekárová P., Pekár J. The impact of land – use on stream water – quality in Slovakia 1996 Journal of Hydrology Vol. 180, Iss. 1 – 4, p. 333 – 350 Elsevier Amsterdam krajinná ekológia, environmentalistika ENG kvalita tokov, využívanie krajiny, land use, vplyv leného hospodártva, vplyv poľnohospodárstva, vplyv urbánnych aktivít, N, sulfáty článok 0022-1694 55

Topercer Ján Jr. Ecological comments on territorial systems of ecological stability 1995 Ekológia, Vol. 15, No. 3, p. 303 – 315 SAP Bratislava krajinná ekológia, environmentalistika SLO, ENG ÚSES článok

Buček Antonín, Lacina Ján Supraregional territorial system of landscape – ecological stability of the former Czechoslovakia 1996 Ekológia, Vol. 15, No. 1, p. 71 – 76 SAP Bratislava krajinná ekológia, environmentalistika ENG, CES NRÚSES, ÚSES článok

Seko Lucian Náuka o ochrane krajiny 1992 PRIF UK Bratislava krajinná ekológia, environmentalistika SLO krajina, geokomplex, geotop, fyziotop, medzinárodné dohovory skriptá 80-223-0439-5

Spellerberg Ian F. Monitorovanie krajiny a jeho využívania. Zber analýza dát, klasifikácia krajiny 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 84 – 87 ČÚOP Brno 1 krajinná ekológia, environmentalistika CES krajina, CORINE, AONB (Areas of Outstanding Natural Beauty), analýza indikačných prvkov, prediktívne modelovanie, zmena vidieckej krajiny, DOE, NCC kniha 80-901855-2-5

ITE Landscape changes in Britain 1986 ITE Huntigdon krajinná ekológia, environmentalistika ENG zmena krajiny, Veľká Británia neznámy

Šúriová N., Izakovičová Z. Territorial system of anthropogenic stress factors in landscape-ecological planning 1995 Ekológia, Vol. 14, p. 181 – 189 SAP Bratislava krajinná ekológia, environmentalistika ENG územný systém stresových faktorov, krajinnoekologické plánovanie článok

Lehotská Blanka Krajinnoekologický a ekosozologický význam chiropterofauny Malých Karpát 1996 PRIF UK Bratislava krajinná ekológia, environmentalistika, ekosozológia SLO Chiroptera, netopiere, Malé Karpaty práca

Žilinčík Pavol EIA. niekoľko poznámok ako úvod ku komplexnej analýze 1997 Daphne Vol. 4, No. 1, p. 44 – 47 Daphne Bratislava krajinná ekológia, environmentalistika, právo SLO EIA, občianske združenie, občianska iniciatíva článok 1335-2091

Štefančík L. Differentiated forest management in Slovakia aimed at beech stands 1996 Lesnictví Vol. 42, No. 4, p. 185 – 189 Praha lesníctvo, environmentalistika SLO, ENG hospodárenie v lese, využitie lesa, bučiny, znečistenie ovzdušia článok 0024-1105

Jarolímek I. Contribution to knowledge of forest communities along the Morava river 1994 Ekológia, Vol. 13, Supplement 1: 115 – 124 SAP Bratislava lesníctvo, environmentalistika ENG Morava, Záhorie článok

Parmelee R.W., Wentsel R.S., Phillips C.T., Simini M., Checkai R.T. Soil microcosm for testing the effects of chemical pollutants on soil fauna communities and trophic structure 1993 Environmental Toxicology and Chemie Vol. 12, p. 1477 – 1486 environmentálna toxikológia, chémická pedológia, ekológia, ekosozológia ENG pôdny mikrokozmos, pôdna mikroštruktúra, testovanie chemických polutantov, pôdne spoločenstvá, pôdna fauna, trofická štruktúra článok

Konôpka J. a kol. Koncepcia ekologického obhospodarovania lesov 1992 Sborník AZV ČSSR No. 161 Praha lesníctvo, environmentalistika CES les, hospodárenie v lese zborník

Repetto R., Gillis M. Public policies and the misuse of forest resources 1988 A world resources Institut Book, CUP lesníctvo, politika, environmentalistika ENG les neznámy

Urban Peter, Krištín Anton Faktory ovplyvňujúce biodiverzitu stavovcov v oblasti Poľany 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 251 – 261 KEF PRIF UK, SRS Bratislava vertebratológia, ekosozológia SLO biodiverzita, stavovce, Poľana, faktory ovplyvňujúce biodiverzitu, diverzita spoločenstva, kvantitatívne zmeny spoločenstva, zmena diverzity vtáctva, sukcesia lesa, imisie, lesné ťažby, vodná nádrž, ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce zborník

Kadlečík Ján Ochrana vydry riečnej (Lutra lutra) na Slovensku 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 213 – 221 KEF PRIF UK, SRS Bratislava vertebratológia, ekosozológia SLO protipovodňové úpravy, regulácia toku, odvodnenie, odlesňovanie, zavlažovanie, úprava toku, priehrada, nádrž, teritótium, migračná bariéra, narušenie cyklu záplav, zmeny pod nádržou, náhradné biotopy, malé vodné elektrárne, lov vydier, doprava zborník

Kadlečík Ján Ochrana vydry riečnej (Lutra lutra) na Slovensku 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 213 – 221 KEF PRIF UK, SRS Bratislava vertebratológia, ekosozológia SLO komunikácie, rúrové priepusty, kolmé steny bez brehov, vyrušovanie, rekreácia, rybolov, ochrana, management, management povodia, kampaň, odchov v zajatí, zborník

Šteffek Jozef Mäkkýše CHN Beňadovské rašelinisko a ŠPR Klinské rašelinisko 1990 Chránené územia Slovenska No. 14, p. 66 – 67 Ekológia Bratislava malakozoológia, environmentalistika SLO Beňadovské rašelinisko, Klinské rašelinisko článok 80-85559-13-7

Šteffek Jozef Inventarizačný výskum malakofauny ŠPR Babia hora 1988 Chránené územia Slovenska No. 11, p. 23 – 25 Ekológia Bratislava malakozoológia, environmentalistika SLO Babia hora článok 80-85559-13-7

Pachinger Karol, Haferkorn Jörg Porovnanie spoločenstva mikromammálií z lužných lesov Duanaja a Labe 1998 Ecology Vol. 17, No. 1, p. 11 – 19 SAP Bratislava mammaliológia, environmentalistika ENG Mikromammalia, lužné lesy, Dunaj, Labe, Sorex minutus, Apodemus sylvaticus, Microtus oeconomus, Apodemus sylvaticus, záplavy článok

Říha Josef Hodnocení vlivu investic na životní prostředí. Vícekriteriální analýza a EIA 1995 Academia Praha matematika, environmentalistika CES viackriteriálna analýza, EIA, investície v životnom prostredí kniha

Grunda B. Method of determination of cellulose decomposition in forest soils 1967 Lesnický časopis Vol. 13, p. 807 – 813 Praha mikrobiológia, environmentalistika CES determinácia rozkladu celulózy, lesná pôda článok

Franková E., Tóthová L., Šimonovičová A. Monitorovanie mycetického oživenia prírodného ekosystému 1998 Ecology Vol. 17, No. 1, p. 20 – 27 SAP Bratislava mykológia, environmentalistika ENG revitalizácia, monitoring revitalizácie, monitoring húb, Dunaj, Cladosporium, Dunaj článok

Sutherland William J. From individual behaviour to population ecology 1996 Oxford Series in Ecology and Evolution Oxford University Press New York etológia, populačná ekológia ENG individuálne správanie neznámy 0-19-854911-3, 0-19-854910-5

Wilbur H.M. Experimantal ecology of food webs. Complex systems in temporary ponds 1997 Ecology Vol. 78, No. 8, p. 2279 – 2302 ESA Washington experimentálna ekológia, produkčná ekológia ENG cyklus živín, prechodné rybníky článok

Feráková Viera Floristic remarks to the lowest part of Morava river floodplain area with special attention to naturalization of neophytes 1994 Ekológia, Vol. 13, Supplement 1: 29 – 35 SAP Bratislava floristika, ekológia rastlín ENG rastlinné neofyty, Morava, Záhorie článok

Fryer G. Functional morphology and the adaptive radiation of Daphniidae (Branchiopoda: Anomopoda) 1991 Philosophical Transaction of Royal Society Vol. B 331 London funkčná morfológia, ekológia kôrovcov ENG tvar tela, adaptivná radiácia, Daphniidae, Branchiopoda, Anomopoda práca

Zlatník A. Forest phytocenology 1976 SZN Praha lesnícka fytocenológia CES les, spoločenstvo neznámy

Cantle J.E. Atomic absorption spectrometry 1982 Elsevier Scientific Publishing Company Amsterdam atómová absorpčná spektrometia, analytická chémia ENG atóm, absorpcia, spektrum neznámy

Rusiecki W., Kubikowski P. Contemporary toxicology 1987 PZWL Varšava toxikológia ENG toxicita neznámy

Dykyjová D. Selective uptake of mineral ions and their concentration factors in aquatic higher plants 1973 Folia Geobot. Phytotax. No. 8, p. 267 – 325 Praha fyziológia rastlín ENG selekčná infiltrácia, minerálne ióny, vodné rastliny článok

Remy H. Anorganická chémia 1961 Praha anorganická chémia CES neznámy

Eliáš Pavol Vertical structure, biomass allocation and size inequality in an ecotonal community of invasive annual (Impatiens parviflora D C.) on a clearing in SW Slovakia 1992 Ekológia, Vol. 11, No. 3, p. 299 – 313 SAP Bratislava fytocenológia, ekológia ENG ekotón, rastlinné spoločenstvo, Impatiens parviflora, invazívne druhy článok

Uherčíková Eva Fytocenologické a ekologické pomery lesov inundácie Dunaja 1995 Ms. Kand. diz. pr., Depon in PRIF UK Bratislava PRIF UK Bratislava fytocenológia, ekológia SLO lesy Dunaja práca

Baltasar V. Limnological research in Slovak waters 1936 Práce Účené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě Sv. 19 Bratislava limnológia SLO Slovensko, voda neznámy

Hrbaček J., Blažka P., Brandl Z., Fott J., Kořínek F., Lelák J., Prochádzkova L., Straškraba M., Straškrabová V., Zelinka M. Limnological methods 1972 ČSAV Praha limnológia, metodológia ENG metóda neznámy

Šály R. Pedológia 1991 VŠLD Zvolen pedológia SLO pôda neznámy

Šomšák Ladislav, Kubíček F. Phytocoenological and production evaluation of the original and secondary pine forests of Záhorská nížina lowland 1995 Ekológia, Vol. 14, No. 3, p. 247 – 259 SAP Bratislava fytocenológia, produkčná ekológia ENG, SLO borovicové lesy, Záhorská nížina, sekundárne boriny, pôvodné boriny článok

Osbornová et al. (eds.) Succesion in abandoned fields. Studies in Central Bohemia, Czechoslovakia 1990 Kluwer Academic Publishing Dordrecht fytocenológia, synekológia ENG sukcesia, narušené polia, neznámy

Šulc G.R. General phenology 1981 Leningrad všeobecná fenológia RUS fázy neznámy

Krumpál M., Cyprich D., Dúha J., Halgoš Jozef (eds.) Inventarizácia fauny a flóry v záujmovom území vodného diela Žilina, časť zoológia, Záverečná správa 1993 KZ PRIF UK (kat. zoológie) Bratislava zoológia, botanika SLO vodné dielo Žilina správa

Bakytová H., Ugron M., Kontšeková O. Základy štatistiky 1975 ALFA Bratislava štatistika SLO pravdepodobnosť kniha

Futák Ján Fytogeografické členenie, 1: 1 000 000 1980 Atlas SSR, p. 88 SAV, SÚGK Bratislava fytogeografia, ekológia, geografia SLO fytogeografia mapa

Kinney K. Karl, Lindroth Richard L., Jung M. Steven, Nordheim V. Erik Effect of CO2 and NO3 availability on deciduous trees. Phytochemistry and insect performance 1997 Ecology Vol. 78, No. 1, p. 215 – 230 ESA Washington fytochémia, fyziológia rastlín, ekológia ENG CO2, NO3, dostupnosť, listnatý les, produktívnosť hmyzu článok 0012-9658

Sengerová Gerti, Hoffmann Walter Testy osobnosti 1997 IKAR Bratislava 1 psychológia SLO osobnosť, emocionálny kvocient, inteligencia, istota, strach, agresia, depresia, erotika, odstup, menejcennosť, sebavedomie knižka, príručka 80-7118-420-9

Šlégr Jiří MicroStation 95, referenčná príručka uživateľa 0 Computer Press Praha počítačová technika CES MicroStation príručka

Žára Jiří, Beneš Bedřich, Felkel Petr Moderní počítačová grafika 1998 Computer Press Praha počítačová technika CES grafika neznámy

Tarbuck Edvard J., Lutgens Frederick K. Earth Science 1976 Illinois Central College Illinois geochémia, geografia ENG Zem kniha

Tarbuck Edvard J., Lutgens Frederick K. Earth Science 1979 Illinois Central College Illinois geochémia, geografia ENG Zem kniha

Tarbuck Edvard J., Lutgens Frederick K. Earth Science 1982 Illinois Central College Illinois geochémia, geografia ENG Zem kniha

Tarbuck Edvard J., Lutgens Frederick K. Earth Science 1985 Illinois Central College Illinois geochémia, geografia ENG Zem kniha

Tarbuck Edvard J., Lutgens Frederick K. Earth Science 1988 Illinois Central College Illinois geochémia, geografia ENG Zem, minerály, horniny, pôdy, zvetrávanie, hydrologický cyklus, odvodňovanie, tektonika litosferických dosiek kniha 0-675-20748-7

Köhler Eduard (ed.) Geológia južnej a východnej Oravy 1993 Geologický ústav Dionýza Štúra (GÚDŠ) Bratislava geológia, geografia SLO Orava neznámy 80-85314-30-4

Pavlovičová Renáta Secondary metabolites of the fungus Trichoderma viride and its brown mutant M-108 1998 Biológia Vol. 53, p. 267 – 275 SAP Bratislava molekulárna biológia ENG sekundárne metabolity, Trichoderma viride, polyketidy, hnedý mutant M-108 článok

Augustín Jozef Glucans as modulating polysaccharides. Their chracteristics and isolation from microbiological sources 1998 Biológia Vol. 53, p. 277 – 282 SAP Bratislava molekulárna biológia ENG polysacharidy, alfa-glukány, beta-glukány, Saccharomyces cerevisiae, Pleurotus ostreatus článok

Hosetti Basavaling B., Frost Stanley Catalase activity in activated sludge plant effluents 1998 Biológia Vol. 53, p. 283 – 289 SAP Bratislava molekulárna biológia ENG sludge plant ?, odpad, biochemická potreba kyslíka, aktivita katalyzátorov článok

Sipiczki Matthias, Takeo Kanji The effect of caffeine on cell cycle progression and polar growth in Schizosaccharomyces pombe 1998 Biológia Vol. 53, p. 291 – 296 SAP Bratislava molekulárna biológia ENG caffein, bunkový cyklus, rast, Schizosaccharomyces pombe, fission yeast článok

Hušťavová Helena Sensitivity of Yersinia kristensenii to beta-lactam antibiotics, H2O2 and production of SH groups in the presence of thiamine 1998 Biológia Vol. 53, p. 297 – 302 SAP Bratislava molekulárna biológia ENG citlivosť, Yersinia kristensenii, beta-laktámové anibiotiká, H2O2, SH skupiny, prítomnosť tiamínu článok

Saitoi Koshi Effect of nicotinamide coenzymes and vitamin B2 on the UV-C light induced metabolism of carthamin in dyer`s saffron florets 1998 Biológia Vol. 53, p. 303 – 308 SAP Bratislava molekulárna biológia ENG nikotínamidové koenzýmy, vitamín B2, UV žiarenie, cartamínový metabolizmus, článok

Tamás Ladislav, Huttová Jana Accumulation of pathogenesis-related proteins in barley induced by powdery mildew infection in the late stage of compatible and incompatible interaction 1998 Biológia Vol. 53, p. 309 – 313 SAP Bratislava molekulárna biológia ENG jačmeň, Erysiphe graminis, IWF, patogénne proteíny článok

Fargašová Agáta Comparative acute toxicity of Cu2+, Cu2+, Mn2+, Mo6+, Ni2+ and V5+ to Chironomus plumosus larvae and Tubifex tubifex worms 1998 Biológia Vol. 53, p. 315 – 319 SAP Bratislava molekulárna biológia ENG akútna toxicita, Chironomus plumosus, Cu2+, Cu2+, Mn2+, Mo6+, Ni2+, V5+, Tubifex tubifex článok

Kalafatić Mirjana, Taboršak Snježana Effect of chromium upon neoblast division in the regenerates of Polycelis felina 1998 Biológia Vol. 53, p. 321 – 325 SAP Bratislava molekulárna biológia ENG Cr, neoblast, mitotická aktivita, chromozómy, regenerátx, Polycelis felina článok

Bazovská Sylvia, Špaleková Margita, Lysý Ján, Paličová Františka Investigation of small terrestrial mammals for legionella infection 1998 Biológia Vol. 53, p. 327 – 329 SAP Bratislava molekulárna biológia ENG legionela, drobné zemné cicavce článok

Kovrižnych Jevgenij A., Golais František, Wimmerová Soňa, Urbančíková Miroslava, Trnovec Tomáš The effect of pseudorabies virus growth factor (PRGF) on embryonic and larval development of zebrafish (Danio rerio) and juvenils of guppy (Poecilia reticulata) 1998 Biológia Vol. 53, p. 331 – 341 SAP Bratislava molekulárna biológia ENG rastový vírusový faktor, ryby, teratogenita, toxicita, rastová inhibícia, rastová stimulácia, embryonálne štádium, larválne štádium, Danio rerio, Poecilia reticulata článok

Nakatani Hiroshi Analysis of substituent effect of several glycosidase-catalysed reactions ba the extended Hammet equation containing electronic and van der Waals interaction terms 1998 Biológia Vol. 53, p. 343 – 347 SAP Bratislava molekulárna biológia ENG kvantitatívny štruktúrno-aktivitný vzťah, QSAR, alfa-amyláza, lysozým, beta-xylosidáza, alfa-galaktozidáza, Hammet law, van der Waalsove sily, substitučný efekt, glykozidáza, corelačná analýza, kinetika enzýmov článok

Rashan Luay J., Allaf Talal A.K., Halaseh Wafig, Khuzaie Rula F. In vitro antitumour activity of platinum (II) complexes with various nitrogen containing ligands 1998 Biológia Vol. 53, p. 349 – 352 SAP Bratislava molekulárna biológia ENG platina, dusíkaté ligandy, komplexy, protinádorová aktivita článok

Hosetti B.B., Patil H.S. Enzym activity. An indicator of effluent quality 1992 Bioresource Technology Vol. 39, p. 215 – 220 molekulárna biológia ENG enzýmová aktivita, indikátor kvality článok

Raghavan V. Molecular embryology of flowering plants 1997 Cambridge University Press moekulárna embryológia ENG kvitnúce rastliny neznámy

Debabov V.G. The Molecular Biology of the Bacilli 1982 Dubnan E. (ed.), p. 331 – 369 Academic Press, New York New York molekulárna biológia bacilov ENG bacil článok

Clarkson D.T. Ion transport and cell structure in plants 1974 McGraw Hill New York molekulárna biológia rastlín ENG transport iónov, bunková štruktúra rastlín neznámy

Hammet L.P. Physical organic chemistry 1970 McGraww-Hill Book Company New York fyzikálna organická chémia ENG neznámy

Bondi A. Physical properties of molecular crystals, liquids and gasses 1968 Wiley New York fyzika ENG fyzikálne vlastnosti, kryštály, tekutiny, plyny neznámy

ArcData Praha Geologická mapa ČR, 1 : 500 000 1999 Geoinfo, No. 3, Supplement Computer Press Brno geológia, geografia CES mapa

Brtek Ľubomír, Feriancová-Masárová Zora, Gulička Ján, Hensel Karol, Kiefer Matej, Kminiak Milan, Korbel Ladislav, Košel Vladimír, Krumpál Miroslav, Lisický Mikuláš, Matis Dušan, Rosický Bohumír, Vilček František, Žitňanská Oľga Veľká kniha živočíchov 1993 p. 1 – 17 Príroda Bratislava 2 zoológia SLO zoológia, objekt vedy, predmet vedy, morfológia, cytológia, histológia, živočíchy, Slovensko, organológia, embryológia, promorfológia, fyziológia, ekológia, zoogeografia, genetika, fylogenéza, taxonómia kniha 80-07-00584-6

Tiner R.W. Using plants as indicators of wetland 1993 Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia Vol. 144, No. 0, p. 240 – 253 Academy of Natural Sciences Philadelphia fytoindikácia, ekológia ENG fytoindikácia, indikácia mokradí článok

Raňanský Ján, Erdelský Karol, Ziegler Waldemar, Pavlovkin Ján Fungal elicitors – active biological substances of fungi attacking cells of higher plants 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 471 – 477 SAP Bratislava fyziológia rastlín, ekológia rastlín ENG huba – vyššia rastlina, atak na bunku, hubové elicítory, membránové receptory, obranné reakcie, fytoalexíny, hypersenzitívna reakcia článok 0006-3088

Kalafatič Mirjana Regeneration of hypostome and foot of hydras treated with Gamacide 20 1995 Biológia Vol. 50, p. 283 – 287 SAP Bratislava B molekulárna biológia, cytológia, histológia ENG Hydra vulgaris, cytologické zmeny, histologické zmeny, zmena štruktúry článok 0006-3088

Dějiny zemí Koruny české 1998 FMI, Paseka Praha história CES stredoškolská učebnica, Česko, dejiny CD-ROM

Dějiny evropské civilizace 1998 FMI, Paseka Praha história CES Európa, dejiny CD-ROM

Lupičev N.L. Homeopatie a energoinformatika 0 alternatívna medicína SLO homeopatia, energoinformatika, liečenie knižka

Doskočil J. Molekulární teorie evoluce 1984 Molekulární biologie, pracovní a metodické aspekty molekulární biologie ČTVS Praha molekulárna biológia, evolučná biológia CES molekulárna teória, evolúcia článok

Dubovský Ján Mutácie na molekulárnej úrovni 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 59 – 60 UK Bratislava molekulárna biológia, evolučná biológia SLO mutácia, informačný šum, genetická variability, chromozómové mutácie, aneuploidia, euploidia, polyploidia, jadrové mutácie, mimojadrové mutácie, plastidové mutácie, mitochondriálne mutácie, poruchy reduplikácie DNA, predčasná syntéza bielkovín skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Mutácie na molekulárnej úrovni 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 60 UK Bratislava molekulárna biológia, evolučná biológia SLO mutácia regulačných génov, genetický blok, inaktivácia génov, zmena produktu metabolickej dráhy skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Mutácie na nadmolekulovej úrovni 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 60 – 61 UK Bratislava molekulárna biológia, evolučná biológia SLO chromozómové aberácie, životachopnosť homozygota, stratové mutácie, dominantný fenotyp, recesívny fenotyp, zmena väzbových pomerov, zmena frekvencie rekombinácie, crossing-over, homológia chromozómov, strata chromozómu, pridanie chromozómu skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Mutácie na nadmolekulovej úrovni 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 61 UK Bratislava molekulárna biológia, evolučná biológia SLO zmena počtu genómu, zmena fenotypu, zmena fertility, zmena životaschopnosti, zmena rozmerov orgánov, polyploidia, polyploidné optimu, morfologické zmeny, párne zmeny, nepárne zmeny, sterilný triploid, adaptívne zvýšenie počtu genómov skriptá 80-85368-07-02

Dubovský Ján Mutácie na nadmolekulovej úrovni 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 61 – 62 UK Bratislava molekulárna biológia, evolučná biológia SLO zmena diploid-haploid, plastidové mutácie, mimojadrové mutácie skriptá 80-85368-07-02

Doskočil J. Molekulární teorie evoluce 1984 Molekulární biologie, pracovní a metodické aspekty molekulární biologie ČTVS Praha molekulárna biológia, evolučná biológia CES molekulárna teória, evolúcia článok

Dubovský Ján Molekulárno-biologické a genetické dôkazy evolúcie 1989 Dubovský Ján: Evolučná biológia, p. 56 – 58 UK Bratislava molekulárna biológia, genetika, evolučná biológia SLO štruktúra molekúl, genetická informácia, spôsob zápisu informácie, vysoký stupeň zhody, hemoglobín, hemocyanín, chlorofyl, podobnosť foriem metabolitov, cytochróm c, dedičnosť, hybridizácia nukleových kyselín, serologické metódy skriptá 80-85368-07-02

Halliwell B., Gutteridge M.C. Free radicals in biology and medecine 1989 Clarendon Press Oxford molekulárna biológia, medicína ENG voľné radikály neznámy

Spellerberg Ian F. Nomogram k určeniu indexov diverzity z počtu druhov a počtu jedincov v náhodnej vzorke 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 158 ČÚOP Brno 1 numerická biológia CES nomogram, index diverzity, počet druhov, počet jedincov kniha 80-901855-2-5

Nusch E.A. Comparison of different methods for chlorophyl and phaeopigment determination 1980 Arch. Hydrobiol. Beith. Ergebn. Limnol. Vol. 14, p. 14 – 36 numerická biológia ENG determinácia chlorofylom, determinácia phaeopigmentami, porovnávanie metód článok

Rott E. Some results from phytoplankton counting intercalibrations. Sweiz 1981 Z. Hydrol. Vol. 43, p. 34 – 62 numerická biológia ENG fytoplantkón, interkalibrácia článok

Ter Braak C.J.F. CANOCO. A FORTRAN program for canonical community ordination by [partial] [detrented] [canonical] correspodence analysis, principal components analysis and redundancy analysis (version 2.1) 1988 Agricultural Mathematics Group Wageningen numerická biológia ENG CANOCO, FORTRAN, spoločenstvo, kanonická korešpodenčná analýza príručka

Podanyi J. SYN-TAX 5.0. User`s manual 1993 Scientific Publications Hungary numerická biológia ENG SYN-TAX 5.0 príručka

Šmelko Š. Štatistické metódy v lesníctve 1988 VŠLD Zvolen numerická biológia, lesníctvo SLO štatistika neznámy

Peumans W.J., Van Damme E.J.M. The role of lectins in plant defence 1995 Histochemical Journal Vol. 27, p. 253 – 271 fyziológia rastlín, ekológia rastlín ENG lektín, obrana rastliny článok

Bold H., Wynne M.J. Introduction to the algae 1978 Prentice Hall Inc. Engelwood, New Jersey algológia ENG riasy neznámy

O`Connor R.J. Long-term monitoring in British bird populations 1985 Ornis Fennica Vol. 62, p. 73 – 79 ornitológia, populačná biológia, ekosozológia ENG dlhodobý monitoring, Aves, populácia článok

Tajemství Přírody – Velká rodinná encyklopedie 1993 p. 182 – 206 Blesk, Graphia Ostrava, Klagenfurt fyziológia rastlín, potravná ekológia CES fotosyntéza, výživa rastlín, parazitizmus, ektoparazity, endoparazity, symbióza, filtrátory, bylinožravci, mäsožravci, reducenti, biologické cykly encyklopédia 80-85606-21-6

Harper J.L. Population biology of plants 1977 Academic Press, London London populačná biológia ENG neznámy

Hoek C. van den, Mann D.G., Jahns H.M. Algae, an intoduction to phycology 1995 Georg Thieme Stuttgart algológia ENG riasy neznámy

Fritsch F.E. The structure and reproduction of the algae. Vol. 1 1956 Cambridge University Press Cambridge algológia ENG riasy, štruktúra, reprodukcia neznámy

Warwick S.J. Herbicide resistence in weedy plants. Physiology and population biology 1991 Annual Review of Ecological Systematic No. 22, p. 95 – 114 fyziológia, populačná ekológia ENG rezistencia na herbicídy, buriny, populácia článok

Bernát J., Dubovská A., Braunová O. Micromycetes in agricultured soils in Slovakia 1984 Acta Facultatis Rerum Nature Universitas Comeniana, Microbiológia Vol, 13., p. 3 – 21 UK mykológia, environmentalistika, pedológia ENG mikromycéty, poľnohospodárska pôda, Slovensko článok

Spellerberg Ian F. Podobnosť, použitie idexov podobnosti spoločenstiev, triedenie radenie 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 53 – 55 ČÚOP Brno 1 numerická ekológia, environmentalistika CES znečistenie, zhluková analýza, veľkosť vzorky, druhová pestrosť, kolísanie dominancie, Kendallov koeficient poradovej korelácie, Spearmanov korelačný koeficient, Moutfordova metóda, metóda preimerných väzieb, ANOVA, ordinácia, multivariačná analýza kniha 80-901855-2-5

Fisher R. The genetical theory of natural selection 1958 Dover New York genetika, ekológia ENG prírodný výber neznámy

Maňkovská Blanka, Steinnes Eiliv Multivariate analysis of element data from needles of Pinus sylvestris L. and Picea abies (L.) Karst samples used to monitor atmospheric deposition in area of aluminium plant 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 2, p. 213 – 223 SAP Bratislava numerická ekológia, environmentalistika, environmentálna chémia ENG multivariačná analýza, Pinus sylvestris, Picea abies, indikátor, monitoring, depozícia hliníka, rastlinná depozícia článok

Hora Jan, Kaňuch Pavol a kol. Ochrana a výzkum ptactva v Československu 1990 – 1991 1992 Československá sekce ICBP, ČÚOP, Česká společnost ornitologická, Slovenská ornitologická spoločnosť Praha ornitológia, bibliografia, environmentalistika, ekológia CES Aves zborník

Kalivodová Eva, Feriancová-Masárová Zora Bird communities of the water reservoirs in western Slovakia 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 2, p. 163 – 175 SAP Bratislava ornitológia, environmentalistika, cenológia ENG vtáčie spoločenstvá, vodná nádrž, západné Slovensko, Aves, druhová diverzita, abundancia, dominancia, frekvencia, Podiceps cristatus, Gavia stellata, Gavia arctica, Mergus albellus, Aythya nyroca, Charadrius dubius, Philomachus pugnax, Limosa limosa článok

Kalivodová Eva, Feriancová-Masárová Zora Bird communities of the water reservoirs in western Slovakia 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 2, p. 163 – 175 SAP Bratislava ornitológia, environmentalistika, cenológia ENG Mergus cephalus, Pluvialis apricaria, Tringa nebularia, Rissa tridactyla, Netta ruffina, Tringa glareola, Anas plathyrynchos, Chvojmická pahorkatina, Borská nížina, Malé Karpaty, Trnavská pahorkatina, vodná vegetácia, článok

Slatkin M. Gene flow and selection a cline 1973 Genetics No. 75, p 733 – 756 Bethesin Genetics society of America genetika, evolučná ekológia ENG tok génov, prírodný výber článok 0016-6731 575

Mašán Peter, Orsághová Zlatica Infestation and age structure of Ornithonyssus sylviarum (Acarina: Mesostigmata) and other mites occurence in the Hirundo rustica nests 1995 Biológia, Vol. 50, p. 475 – 479 SAP Bratislava populačná biológia ENG nákaza, veková štruktúra, Ornithonyssus sylviarum, Acarina, Mesostigmata, hniezda Hirundo rustica, Dermanyssus hirundinis, šírenie článok 0006-3088

Varley G.C., Gradwell G.R., Hassel M.P. Insect population biology 1973 Blackwell Scientific Publications Oxford populačná biológia hmyzu ENG hmyz neznámy

Coleman A.W., Goff L.J. DNA analysis of eukaryote algal species 1991 Journal of Phycology Vol. 27, p. 463 – 473 algológia ENG DNA analýza eukaryotických rias článok

Mistrík Jozef Grafológia. Synkritická analýza v modernej grafológii 1982 Obzor Bratislava grafológia SLO písmo, história , zisťovanie autorstva, synkritická analýza knižka

White P.S. Pattern, process, and natural disturbance in vegetation 1979 Botanical Review No. 4, p. 229 – 299 New York Botanical Garden Bronx geobotanika, ekológia rastlín ENG rastlinné spoločenstvo, disturbancia, narušenie článok 0006-8101 58

Watt A.S. Pattern and process in the plant community 1947 Journal of Ecology No. 35, p. 1 – 22 Oxford geobotanika, ekológia rastlín, synekológia ENG rastlinné spoločenstvo článok

Mazúr Emil, Krippel E., Porubský A., Tarábek K. Geoekologické (prírodné), krajinné typy, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 98 – 99 SAV, Slovenský ústav geodézie a kartografie (SÚGK) Bratislava geoekológia, biogeografia SLO biogeografická regionalizácia, typizácia, regionalizácia mapa

MacArthur R.H. Geographical ecology 1972 Harper and Row New York geografická ekológia ENG geografická distribúcia druhov neznámy

Bohuš Mirko Comparison of two different forest stands bird communities in Danube river inundation 1993 Tichodroma No. 5, p. 87 – 94 Bratislava ornitológia, environmentalistika, ekológia SLO topoľová monokultúra článok

Varšavová Mária Selected natural abiotic stress factors of the cadaster Svätý Jur and Liptovská Teplička 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 2, p. 177 – 191 SAP Bratislava geológia, krajinná ekológia ENG Svätý Jur, Liptovská Teplička, prirodzený stresový faktor, seizmicita, svahové pohyby, stabilita, Pernek, článok

Jones R.H., Lockaby B.G., Somers G.L. Effects of microtopography and disturbance on fine-root dynamics in wetland forests of low-order stream floodplains 1996 American Midland Naturalists Vol. 136, Iss. 1, p.: 55 – 71 Notre Dame University Notre Dame geomorfológia, ekológia ENG primárna produkcia, wetland, korene, vplyv holorubu, holorub, severský ihličnatý les, využiteľnosť dusíka, organická hmota, swamp forest, biomasa, turnover, mikroreliéf, disturbancia článok 502

Urban Peter, Krištín Anton Faktory ovplyvňujúce biodiverzitu stavovcov v oblasti Poľany 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 251 – 261 KEF PRIF UK, SRS Bratislava vertebratológia, ekosozológia SLO Oenathe oenathe, Hutná dolina, Chrapková, pesenie, Crex crex, Coturnix coturnix, Vrchdetva, Sihlička, včelárstvo, kosenie, vypaľovanie, znečistenie vôd, regulácia toku, vysušovanie mokradí, Lutra lutra, Ciconia nigra, poľovníctvo, rybárstvo, pytliactvo zborník

Botkin D.B. Life from a planetary perspective. Fundamental issues in global ecology 1980 NASA Symposium on Global Ecology. Final report NASA globálna ekológia ENG správa

Kminiak Milan Genofond obojživelníkov (Amphibia) významných regiónov Slovenska 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 203 – 213 KEF PRIF UK, SRS Bratislava herpetológia, ekosozológia, ekológia SLO genofond, Amphibia, obojživelníky, Spišská Magura, Slovenský raj, Malá Fatra, Veľká Fatra, Oravská Magura, Slovenské Rudohorie, Popradská kotlina, Liptovká kotlina, Zvolenská kotlina, Detvianska kotlina, Oravská kotlina, Horehronské podolie zborník

Kminiak Milan Genofond obojživelníkov (Amphibia) významných regiónov Slovenska 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 203 – 213 KEF PRIF UK, SRS Bratislava herpetológia, ekosozológia, ekológia SLO Hornonitrianska kotlina, Žilinská kotlina, Žitavská pahorkatina, Dolnovážsky úval, Podunajská nížina, Záhorská nížina, kotliny, hory, nížiny, pahorkatiny, les, step, kultúrna step, urbánny komlex, poľnohospodársky komplex, okraje potokov zborník

Kminiak Milan Genofond obojživelníkov (Amphibia) významných regiónov Slovenska 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 203 – 213 KEF PRIF UK, SRS Bratislava herpetológia, ekosozológia, ekológia SLO periodické mláky, močariny, rašeliniský, trvalé , umelé vodné plochy, vlhké pasienky, vyvieračky, slepé ramená, kanály, štrkoviská, rybníky, lúčne močariny, mŕtve ramená, dynamické zmeny vodného prostredia, mechanické zásahy, predácia zborník

Kminiak Milan Genofond obojživelníkov (Amphibia) významných regiónov Slovenska 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 203 – 213 KEF PRIF UK, SRS Bratislava herpetológia, ekosozológia, ekológia SLO zabíjanie človekom, zabíjanie dopravou, makroklimatické zmeny, nedostatok vody počas vývinu lariev, obmedzovanie vodného priestoru pre rozmnožovanie, splavovanie miest s rozmnožovaním, chemické znečistenie vôd, narušenie migračných koridorov orbou zborník

Kminiak Milan Genofond obojživelníkov (Amphibia) významných regiónov Slovenska 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 203 – 213 KEF PRIF UK, SRS Bratislava herpetológia, ekosozológia, ekológia SLO narušenie migračných koridorov technickými úpravami, biokoridor, ťažba zeminy, ťažba štrku, zasýpanie depresií, splavovanie zeminy vo vodných nádržiach s obojživelníkmi, splavovanie sedimentácie vo vodných nádržiach s obojživelníkmi, vodné vtáky zborník

Kminiak Milan Genofond obojživelníkov (Amphibia) významných regiónov Slovenska 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 203 – 213 KEF PRIF UK, SRS Bratislava herpetológia, ekosozológia, ekológia SLO vodná nádrž, meliorácia, stavba dopravných komunikácií, tvorba umelých migračných bariér, hydina, vodné larvy, cicavce, plazy, dravé vtáky, doprava, zošľapovanie periodických vôd, človek v urbanizovanom komplexe, človek v priemyselnom komplexe zborník

Kminiak Milan Genofond obojživelníkov (Amphibia) významných regiónov Slovenska 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 203 – 213 KEF PRIF UK, SRS Bratislava herpetológia, ekosozológia, ekológia SLO alternatívne biotopy, preihradné nádrže v kotlinách, okolie priehradných nádrží v kotlinách, umelé chovné rybníky, vodné nádrže na potokoch, mlyny, malé vodné elektrárne, parkovné okrasné rybníky, fontány, vodné nádrže z protipožiarnou vodou zborník

Kminiak Milan Genofond obojživelníkov (Amphibia) významných regiónov Slovenska 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 203 – 213 KEF PRIF UK, SRS Bratislava herpetológia, ekosozológia, ekológia SLO regulačné kanály s pomalým prietokom, regulačné rigoly pri cestách, priesakové kanály pri priehradách, nezasypané melioračné rigoly, ťažobné jamy, zemníky na spraši, zemníky na hline, štrkoviská (aj opustené), vodné telmy pri vrtoch pre podzemnú vodu zborník

Kminiak Milan Genofond obojživelníkov (Amphibia) významných regiónov Slovenska 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 203 – 213 KEF PRIF UK, SRS Bratislava herpetológia, ekosozológia, ekológia SLO umelé napájadlá s plytkými studňami, bariérové priekopy pri stavbe ciest, revitalizácie, bariérové priekopy pri stavbe diaľníc, bariérové priekopy pri stavbe tratí, umelé hate na potokoch so zátočinami, novovzniknuté terénne výmole pri povodniach zborník

Kozlowski T.T., Kramer P.J., Pallardy S.G. The physiological ecology of woody plants 1991 Academia Press London, Tokio ekofyziológia rastlín ENG lesné dreviny neznámy

Blair R.B. Land use and avian species diversity along an urban gradient 1996 Ecological Applications No. 6, p. 506 – 519 ornitológia, environmentalistika, ekológia ENG land use, Aves, druhová diverzita, urbánny gradient článok

Mejstřík Václav, Tichý Richard Obsahy As, Cd, Pb, Cu a Zn v lesných pôdach Černého trojúhelníka – Krušných hôr 1998 Ecology Vol. 17, No. 1, p. 79 – 89 SAP Bratislava pedochémia, environmentalistika ENG As, Cd, Pb, Cu, Zn, lesná pôda, Černý trojúhelník, Krušné hory, ťažké kovy, ťažba uhlia, spaľovanie uhlia, les, akumulácia kovov, uvoľňovania kovov, experimentálna analýza Cd článok

Zajonc I. Oligochaeta, Lumbricidae Slovenska 1981 Veda Bratislava zoológia, systematika SLO Oligochaeta, Lumbricidae, Slovensko neznámy

Háněl Ladislav Distribution of nematodes in soil, mycorrhizal soil, mycorrhizae and roots of spruce forests at the Boubín Moun, Czech republic, distribúcia pôdnych nametód, mykoríza pôdy, Boubín, smrekový les, populačná hustota, trofické skupiny 1998 Biológia, Vol. 53, No.5, p. 593 – 603 SAP Bratislava zoológia ENG pôdne nematódy, smrekový les, populačná hustota, trofické skupiny, mykoríza, distribúcia nematód v pôde, korene, Boubín článok 0006-3088

Tóth Peter, Vráblová Monika, Cagáň Ľudovít First records of Melanagromyza albocilia (Agromyzidae, Diptera) from Slovakia, Seasonal abundance of zooplankton in Hrhovské rybníky fishponds, sezónna dynamika zooplantkónu, živiny 1998 Biológia, Vol. 53, No.5, p. 604 SAP Bratislava zoológia ENG Melanagromyza albocilia, Aromyzidae, Diptera článok 0006-3088

Ondríková Jarmila Seasonal abundance of zooplantkton in Hrhovské rybníky fishponds 1998 Biológia, Vol. 53, No.5, p. 605 – 610 SAP Bratislava zoológia ENG sezónna dynamika, zooplantktón, Hrhovské rybníky, množstvo chlorofylu a, makrofyty, alternatívne rybárstvo, extrémne klimatické podmienky, živiny článok 0006-3088

Mihaljevič Zlatko, Kerovec Mladen, Tavčar Vladimira, Bukvič Ivančica Macroinvertebrate community on an artificial substrate in the Sava river: long term changes in the community structure and water quality, umelý substrát, kvalita vody, rieka Sava, Chorvátsko 1998 Biológia, Vol. 53, No.5, p. 611 – 620 SAP Bratislava zoológia ENG spoločenstvo Macroinvertebrata, umelý substrát, kvalita vody, rieka Sáva, Chorvátsko, dlhodobé zmeny, zmena štruktúry spoločenstva článok 0006-3088

Elexová Emília Interaction of the Danube river and its left side side tributaries in Slovak stretch from benthic fauna point of view, Te macrozoobenthos of parapotamon-type side arms of the Danube river in Slovakia and its response to flowing conditions 1998 Biológia, Vol. 53, No.5, p. 621 – 632 SAP Bratislava zoológia ENG bentická fauna, Ephoron virgo, Ephemera lineata, diverzita, ohrozené druhy, rieka Dunaj článok 0006-3088

Šporka Ferdinand, Nagy Štefan The macrozoobenthos of parapotamon-type side arms of the Danube river in Slovakia and its response to flowing conditions 1998 Biológia, Vol. 53, No.5, p. 633 – 643 SAP Bratislava zoológia ENG bentické spoločenstvá, druhová skladba, Oligochaeta, Chironomidae, Dreissena polymorpha, biomasa, disturbancia, záplava, lužné lesy, stredný Dunaj, parapotamon článok 0006-3088

Bitušík Peter, Hrabinová Soňa Uranotaenia unguiculata (Diptera, Culicidae) – first record from Slovakia 1998 Biológia, Vol. 53, No.5, p. 644 SAP Bratislava zoológia ENG Uranotaenia unguiculata, Diptera, Culicidae článok 0006-3088

Mašán Peter Ameroseius fungicolis sp. N. And Ameroseius callosus sp. N., two new ameroseiid species (Acarina, Mesostigmata) associated with wood-destroying fungi, Description of the female of Uropoda copridis (Acarina, Mesostigmata, Uropodina) 1998 Biológia, Vol. 53, No.5, p. 645 – 649 SAP Bratislava zoológia ENG Acarina, taxonómia, Ameroseius fungicolis, Ameroseius callosus, Mesostigmata, drevo rozkladajúce huby článok 0006-3088

Mašán Peter First record of Siro carpaticus (Opiliones, Cyphophtalmi, Sironidae) from Slovakia 1998 Biológia, Vol. 53, No.5, p. 650 SAP Bratislava zoológia ENG Siro carpaticus, Opiliones, Cyphophtalmi, Sironidae článok 0006-3088

Kalúz Stanislav New record of soil mites (Acarina) from Slovakia 1998 Biológia, Vol. 53, No.5, p. 655 – 656 SAP Bratislava zoológia ENG Acarina, taxonómia článok 0006-3088

Mašán Peter Desription of the female of Uropoda copridis (Acarina, Mesostigmata, Uropidina) 1998 Biológia, Vol. 53, No.5, p. 651 – 653 SAP Bratislava zoológia ENG Uropoda copridis, Acarina, Mesostigmata, Uropodina, taxonómia článok 0006-3088

Camlliteppe Yilmaz, Stradling David J. Do red wood and Formica rufa use group specific pheromones for route fidelity ? A preliminary seurvey, Occurence and distribution of three gobiid species (Pisces, Gobiidae) in the middle and uppre Danube region – examples of different dispersal patterns 1998 Biológia, Vol. 53, No.5, p. 657 – 662 SAP Bratislava zoológia ENG Formica rufa, feromóny, orientácia článok 0006-3088

Boukal Milan, Trávníček Dušan New records of Coleoptera (Haliplidae, Hydrophilidae, Byrrhidae) from Slovakia and Moravia 1998 Biológia, Vol. 53, No.5, p. 663 – 664 SAP Bratislava zoológia ENG Coleoptera, Haliplidae, Hydrophilidae, Byrrhidae článok 0006-3088

Ahnelt Harald, Banarescu Petru, Spolwind Robert, Harka Ákos, Waidbacher Herwig Occurence and distribution of three gobiid species (Pisces, Gobiidae) in the middle and upper Danube region – examples of different dispersal patterns ? 1998 Biológia, Vol. 53, No.5, p. 665 – 678 SAP Bratislava zoológia ENG Gobiidae, Neogobius fluviatilis, Neogobius kessleri, Proteorhinus marmoratus, faunistika, šírenie, rieka Dunaj článok 0006-3088

Dobrota Martin, Topercer Ján Jr. Citrine wagtail Motacilla citreola breeding in Slovakia, Breeding biology and migration of the great reed warbler Acrocephalus arundinaceus in the Czech Silesia 1998 Biológia, Vol. 53, No.5, p. 679 – 684 SAP Bratislava zoológia ENG Aves, biológia kríženia, biotop, správanie, Motacilla citreola článok 0006-3088

Jedličková Jozefína First record of Typhlodromus corticis (Acari, Phytoseiidae) from Slovakia, New records of Coleoptera (Haplidae, Hydrophilidae, Byrrhidae) from Slovakia 1998 Biológia, Vol. 53, No.5, p. 655 – 656 SAP Bratislava zoológia ENG Typhlodromus corticis, Acari, Phytoseiidae článok 0006-3088

Petro Radim, Literák Ivan, Honza Marcel Breeding biology and migration of the great reed warbler Acrocephalus arundinaceus in the Czech Silesia 1998 Biológia, Vol. 53, No.5, p. 685 – 694 SAP Bratislava zoológia ENG biológia kríženia, Acrocephalus arundinaceus, migrácia, Slezsko článok 0006-3088

Kminiak Milan Genofond obojživelníkov (Amphibia) významných regiónov Slovenska 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 203 – 213 KEF PRIF UK, SRS Bratislava herpetológia, ekosozológia, ekológia SLO novovzniknuté terénne výmole pri zosuvoch, prirodzené sedimentačné nádrže pri čistiarňach, opustené silážne jamy zborník

Puerto A., Rico M. Soil depth as determinant of structural trends in Mediterranean grasslands with abundant slaty outcrops. Hĺbka pôdy ako faktor štrukturálnych trendov pastvín s početnými bridlicovými výchozy v Stredomorí 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 1, p. 3 – 16 SAP Bratislava pedológia, environmentalistika ENG hĺbka pôdy, pastviny článok

McKane R.B., Rastetter E.B., Shaver G.R., Nadelhoffer K.J., Giblin E., Laundre J.A., Chapin F.S. III. Reconstruction and analysis of historical changes in carbon storage in arctic tundra 1997 Ecology Vol. 78, No. 4, p. 1188 – 1198 ESA Washington historická geológia, historická ekológia, produkčná ekológia ENG rekonštrukcia, historické zmeny, akumulácia uhlíka, energia, arktická tundra článok

Dewall B., Sessions G. Deep ecology. Living as if nature mattered 1985 Gibbs Smith Salt Lake City hlbinná ekológia ENG neznámy

Kol. The problem of pattern and scale in ecology 1992 Ecology No. 73, p. 1943 – 1967 ESA Washington hĺbinná ekológia ENG model, rozsah článok 0012-9658

Zaťko M. Hydrogeografická charakteristika Záhorskej nížiny 1971 Geografický časopis Vol. 23, No. 2, p. 137 – 141 hydrogeografia SLO Záhorská nížina článok

Bulánková Eva, Tirjaková E. Ochrana biodiverzity hydrocenóz povodia Turca 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 159 – 165 KEF PRIF UK, SRS Bratislava hydrobiológia, ekosozológia, ekológia SLO biodiverzita, hyfrocenózy, Turiec, Cyanophyta, Algae, Ciliophora, Turbellaria, Mollusca, Oligochaeta, Hirudinea, Amphipoda, Coleoptera, Megaloptera, Chironomidae, Trichoptera, odber pitnej vody, zavlažovanie, holoruby, cesty, jelša, svetelný režim zborník

Bulánková Eva, Tirjaková E. Ochrana biodiverzity hydrocenóz povodia Turca 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 159 – 165 KEF PRIF UK, SRS Bratislava hydrobiológia, ekosozológia, ekológia SLO vodná nádrž, červený zoznam, zborník

Vannote R.L., Minshall G.W., Cummins K.W., Sedell J.R., Cushing C.E. The river continuum concept 1980 Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences No. 37, p. 130 – 137 hydroekológia SLO riečna spojitosť neznámy

Richter B.D., Baumgartner J.V., Powell J., Braun D.P. A method for assesing hydrologic alteration within ecosystems 1996 Conservation Biology Vol. 10, Iss. 4., p. 1163 – 1174 Cambridge Blackwell Cambridge hydrológia, ekológia ENG hydrologický režim, zloženie bioty, štruktúra bioty, indikátory hydrologických zmien, tok po prúde, štruktúra spoločenstva, tok, biotop, pseudoreplikácia článok 0888-8892 57

Betina V. Chemistry, biology and ecology mycotoxins 1990 Alfa Bratislava chémia, biológia, ekológia ENG mykotoxíny neznámy

Allen S.E., Grimshaw H.M., Parkinson J.A., Quarmby C. Chemical analyses of ecological materials 1974 Blackwell Scientific Publications Oxford chémia, ekológia ENG chemická analýza, ekologický materiál neznámy

Eisner Thomas, Meinwald Jerrold (eds.) Chemical ecology. The chemistry of biotic interaction 1995 National Academy Press Washington chemická ekológia ENG biotické vzťahy neznámy 0-309-05281-5

Koreň Milan Kartografické transformácie pre geografické informačné systémy 1996 Geoinfo, No. 1, p. 24 – 27 Geofórum Bratislava kartografia, geografia SLO kartografická transormácia, GIS článok

Peňáz M., Kožená I., Urban Peter Ichtycenoses of the water bodies of the Poľana Protected landscape inhabited by the otter, Lutra lutra 0 Folia Zoologica No. 3, p. 259 – 268 Ústav ekologie krajiny Akademie věd ČR Brno ichtyológia, synekológia ENG Lutra lutra, vydra, rybie spoločenstvá, Poľana článok

Thompson B.W. The climate of Africa 1965 Oxford University Press Oxford, London klimatológia, geografia ENG Afrika neznámy

Flohn H., Fantechi R. The climate of the Europe. Past, present and future 1982 Reidel Dordrecht klimatológia, geografia ENG Európa neznámy

Hoffmann J.A.J. Climatic atlas of South America 1975 World Meteorological organization Geneva klimatológia, geografia ENG Južná Amerika mapa

Landsberg H.E., Lipmann, Paffen Ch., Troll C. World maps of climatology 1969 Springer Verlag New York 2 klimatológia, geografia ENG mapa

Kendrew W.G. The climates of the continents 1961 Clarendon Press Oxford 5 klimatológia, geografia ENG Južná Amerika, Severná Amerika, Antarktída, Arktída, Európa, Ázia, Austrália mapa

Guttová Anna New localities of eleven noteworthy lichens in Slovakia 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 369 – 371 SAP Bratislava lichenológia, fytogeografia ENG lišajníky, Leptogium schraderi, Collema coccophorum, Collema flaccidum, Collema parvum, Cladonia turgida, Gyalecta ulmi, Leptogium schraderi, Leptogium turgidum, Menegazzia terebrata, Psora vallesiaca, Psora testacea, Squamarina cartalaginea článok 0006-3088

Walter H., Harnickell E., Mueller-Dombois D. Climatic diagram maps of the individual continents and the ecological climatic regions of the earth 1975 Springer Verlag Berlín klimatológia, ekológia, biogeografia ENG Južná Amerika, Severná Amerika, Antarktída, Arktída, Európa, Ázia, Austrália mapa

1999 Watt, Vol. 2, No. 4, p. 61 – 90 Watt spol. s.r.o. Bratislava multimédia SLO O živote Georga Simona Ohma, prehľad testovaných výrobkov článok

1999 Watt, Vol. 2, No. 4, p. 1 – 60 Watt spol. s.r.o. Bratislava multimédia SLO videokamera DVD, DVD prehrávač technics, Marantz, prehrávače minidiskov, Pionerr VSX-708 RDS, NAD 522, integrované zosilovačem, Denon PMA-250SE, Platan Audio, stĺpcové reprosústavy, kamery JVC, životopis Gergea Gershwina, Kodak Digital Science 260 článok

Oliver John E. (ed.), Fairbridge Rhodes Whitemore The encyclopedia of climatology – Encyclopedia of Earth science, Volume XI. 1987 p. 1 – 508 Van Nostrand Reinhold Company New York klimatológia, meteorológia, ekológia, bioklimatológia, biometeorológia, hydroklimatológia ENG oblaky, oblačnosť, kontinentalita, coriolisova sila, dezertifikácia, sucho, pohyb Zeme, atmosféra, prenos energie v atmosfére, evaporácia, transpirácia, evapotranspirácia, zdravie, hurikán, povrchový odtok, podzemná voda, pôdna vlhkosť, ľadová doba encyklopédia 0-87933-009-0 551.5.03.21

Forman Richard T.T., Godron Michel Landscape ecology 1986 John Wiley and Sons Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore krajinná ekológia ENG kniha

Haines-Young R., Green D. Landscape ecology and GIS 1993 Taylor and Francis krajinná ekológia ENG GIS neznámy

Novotný Milan Ekologie krajiny 1995 Janál Rudolf, Zb. Aktuální otázky současného zemědělství z pohledu ekologické problematiky, p. 18 – 19 Česká společnost pro vědy zemědelské, lesnické, veterinární a potravinářské krajinná ekológia CES les, ekonomika neznámy 630

Vos Claire C., Opdam Paul (eds.) Landscape ecology of stressed environment 1993 Chapmann and Hall London, Glasgow, New York, Tokyo, Melbourne, Madras krajinná ekológia ENG krajina a stress neznámy

Van der Zee D. GIS and the land unit in land evaluation 1996 Ekológia, Vol. 15, No. 1, p. 129 – 137 SAP Bratislava krajinná ekológia ENG, CES GIS, hodnotenie krajiny článok

Mederly P., Halada Ľuboš, Topercer Ján Krajinnoekologické hodnotenie rieky Turiec a vybraných prítokov 1992 Ms. krajinná ekológia SLO Turiec neznámy

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Poiplie-Stred E2 – charakteristika jadrových území NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 173 Nadácia IUCN Bratislava krajinná ekológia SLO Sečany, Šahy kniha 2-8317-0323-9

Šály Rudolf, Petrák M. Výskum abiotického prostredia prírodných a prirodzených lesov. Záverečná správa výskumnej úlohy VI-5-5/1. 1975 VŠLD Zvolen krajinná ekológia SLO práca

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. E3 Cerová vrchovina – jadrové územie NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 174 – 175 Nadácia IUCN Bratislava krajinná ekológia SLO Šomoška, Medvedia planina, Rimavská kotlina, slojky uhlia, Hajnačka, Ragáč, Pohanský hrad kniha 2-8317-0323-9

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. E4 Slovenský kras (Koniar, Plešivecká planina, Silická planina) – jadrové územie NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 176 – 177 Nadácia IUCN Bratislava krajinná ekológia SLO Ostrovný efekt, Slaná, Štítnik, Muráň, Turnianska kotlina, Silická planina, Plešivecká planina, Koniar, Horný vrch, Dolný vrch, Zádielská tiesňava, dolina Miglinc, dolina Štítnického potoka kniha 2-8317-0323-9

Guttová Anna New localities of eleven noteworthy lichens in Slovakia 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 369 – 371 SAP Bratislava lichenológia, fytogeografia ENG Squamarina lamarckii, Stereocaulon pileatum článok 0006-3088

Smith R.S. The use of land classification in resource assesment and rural planning 1982 Institut of Terrestrial Ecology Cambridge krajinná ekológia ENG klasifikácia krajiny, vidiecka krajina neznámy

Urban Peter, Krištín Anton Faktory ovplyvňujúce biodiverzitu stavovcov v oblasti Poľany 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 251 – 261 KEF PRIF UK, SRS Bratislava vertebratológia, ekosozológia SLO vyberanie hniezd, chránená poľovná oblasť, Čierny Hron, prstuh potočný, rekreačné aktivity, skladky, smetiská, znečisťovanie, Kalamárka, Rattus norvegicus, energetické stavby, Ciconia spp., dravce, sovy, stožiare smrti, Vrchslatina, Lom nad Rimavicou zborník

Martin F.W., Pospahala R.S., Nichols J.P. Assesment and population monitoring of North American migratory birds 1979 Cairns J., Patil G.P., Waters W.E. (eds.): Environmental monitoring assesment, prediction and management. Certain case studies and related quantitative issues p. 187 – 239 International Cooperative Publishing House Fairland ornitológia, biogeografia ENG migrácia, Aves článok

Williamson M. Island populations 1981 Oxford University Press Oxford ostrovná biogeografia ENG ostrovná populácia článok

Benčať F. Atlas rozšírenia cudzokrajných drevín na Slovensku a rajonizácia ich pestovania 1982 Veda Bratislava pestovateľstvo, fytogeografia SLO cudzokrajné dreviny atlas

Spellerberg Ian F. Mapové charakteristiky 16 krajinných tried v Cumbrii 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 144 ČÚOP Brno 1 krajinná ekológia CES klasifikácia krajiny, krajinné triedy, Cumbria, mapové charakteristiky, pozemkové triedy kniha 80-901855-2-5

Hauf M. a kol. Geodézie 1989 SNTL – nakladatelství technické literatúry Praha geodézia CES neznámy

Skyttner L. General system theory. An introduction 1996 Macmillan Press Ltd. London gnozeológia, logika ENG teória systémov neznámy

Forman Richard T.T., Godron Michel Patches and structural components for a landscape ecology 1981 BioScience Vol. 31, p. 733 – 740 American Institute of Biological Sciences krajinná ekológia ENG plošky, patches, štruktúra krajiny článok

Kaule G., Bruns D., Cuningham D.F. Landscape evaluation of natural vegetation and habitat for various planning purposes in Germany 1991 Amherst Vol. 18, p. 25 – 30 LaLUP Massachuchets krajinná ekológia ENG hodnotenie krajiny, prirodzená vegetácia, pôvodné biotopy, plánovanie, Nemecko článok

Bastian Olaf Krajinnoekologické ciele ako zásady zachovanie biodiverzity v rôznych stupňoch plánovania 1998 Ecology Vol. 17, No. 1, p. 49 – 61 SAP Bratislava krajinná ekológia ENG biodiverzita, krajinné plánovanie, manažment krajiny, ochrana druhov, ochrana biotopov, nevýkonnosť ochrany prírody, environmentálne ciele, štandardy, indikátor, hodnota, environmentálne limity, environmentálna kvalita, politika, ekonomické kategória článok

Ružička M., Miklós L. Landscape ecological planning (LANDEP) in the process of territorial planning 1982 Ekológia, Vol. 1, No. 3, p. 297 – 312 krajinná ekológia ENG LANDEP, územné plánovanie článok

Miklós Ladislav Spatial organization of the landscape 1994 Publications from the Department of Geography and International Development Studies, Research Report No. 103 Roskilde University Roskilde krajinná ekológia ENG priestorová organizácia, krajina neznámy

Naveh Z., Liebermann A. Landscape ecology. Theory and application 1993 Springer Verlag krajinná ekológia ENG krajina neznámy

Oťahel Ján, Lehotský Milan, Ira Vladimír Environmentálne plánovanie. Návrh postupov (prípadové štúdie) 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 4, p. 403 – 420 SAP Bratislava krajinná ekológia ENG plánovanie, hodnotenie, LANDEP článok

Bastian Olaf Krajinnoekologické ciele ako zásady zachovanie biodiverzity v rôznych stupňoch plánovania 1998 Ecology Vol. 17, No. 1, p. 49 – 61 SAP Bratislava krajinná ekológia ENG požiadavky rastlín, požiadavky živočíchov, minimálna ochrana, poškodenie, ekologický pohľad, medzinárodná úroveň, biogeografický región, ekoregión, priestorová jednotka, periódy medzi cieľmi, obdobie platnosti idey, vývoj krajiny, krajinný faktor článok

Bastian Olaf Krajinnoekologické ciele ako zásady zachovanie biodiverzity v rôznych stupňoch plánovania 1998 Ecology Vol. 17, No. 1, p. 49 – 61 SAP Bratislava krajinná ekológia ENG biodiverzita, indikátor, spontánny ekologický stav, krajinná prognóza, vypracovanie koncepcie vývoja krajiny, ochrana biodiverzity, krátkodobý profit, metapopulácie článok

Boháč J., Kubeš J. Ecological structure of invertebrate communities in agricultural settlements as indicator of the environmental quality 1992 Boháč J. (ed.): Bioindicators deteriorisations regionis, p. 202 – 210 Inštitút krajinnej ekológia CAS České Budejovice krajinná ekológia ENG ekologická štruktúra, spoločenstvá bezstavovcov, poľnohospodárske oblasti, indikátor environmentálnej kvality článok

Valachovič Dušan Veľkoplošná degradácia lesnej pôdy na Záhorskej nížine 1997 Daphne Vol. 4, No. 1, p. 28 – Daphne Bratislava pedológia, environmentalistika SLO lesná pôda, Záhorská nížina, viate piesky článok 1335-2091

Bullock P., Gregory P.J. Soil in the urban environment 1991 Blackwell Scientific Publications Oxford pedológia, environmentalistika ENG pôda, urbánne prostredie neznámy

Kukla Ján Trendy acidifikácie pôdy a ich vzťah k zmene edaficko-trofického charakteru lesných geobiocenóz 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 4, p. 421 – 431 SAP Bratislava pedológia, environmentalistika, ekológia ENG acidifikácia pôdy, edafický charakter, trofický charakter, lesná geobiocenóza, stromový indikátor, pH, trofika, článok

Voženílek Vít Environmentální databáze v prostředí GIS 1995 Geoinfo, No. 1, p. 42 – 43 Geofórum Bratislava počítačová grafika, geografia, environmentalistika, výpočtová technika CES GIS, environmentálna databáza článok

Koreň Milan st., Koreň Milan ml. GIS v projekte ECONET SR 1996 Geoinfo, No. 1, p. 33 – 35 Geofórum Bratislava počítačová grafika, geografia, environmentalistika, výpočtová technika SLO GIS, ECONET článok

Jenčo Marián TopoL Help Service Group 1994 Geoinfo, No. 1, p. 17 – 19 Geofórum Bratislava počítačová grafika, geografia, lesníctvo, environmentalistika, ekológia, výpočtová technika SLO TopoL for DOS, TopoL for Windows článok

Tóth Milan Použitie TopoLu v lesníctve a v pozemkových úpravách na východnom Slovensku 1995 Geoinfo, No. 1, p. 38 Geofórum Bratislava počítačová grafika, lesníctvo, geografia, environmentalistika, výpočtová technika SLO TopoL článok

Cairns J. Politic, economics, science – going beyond disciplinary boundaries to protect aquatic ecosystems 1988 Evans M.S. (ed.): Toxic contaminants and ecosystems health. A great lakes focus, p. 1 – 16 John Wiley and Sons politika, ekonómia, gnozeológia, environmentalistika ENG vodné ekosystémy článok

Bedrna Zoltán, Vybíralová J., Pavličková K. Alternatívne hospodárenie na pôde 1997 p. 1 – 17 WEP Bratislava poľnohospodárstvo, environmentalistika SLO konvenčné hospodárenie, alternatívne hospodárenie, IFOAM, biologický smer, organický smer, ekologický smer, udržiavací smer, seltársky smer, ANOG, MAZDAZNAN, makrobiotické poľnohospodárstvo, veganické poľnohospodárstvo, agrotechnika, obrábanie pôdy skriptá 80-967682-1-2

Zlatník A. Ekologie krajiny a geobiocenologie 1975 Vysoká škola zemědelská Brno krajinná ekológia, geobiocenológia SLO krajina učebnica

Oťahel J., Feranec J., Šúri M. Land cover mapping of the Morava floodplain (by application of colour infrared aerial photographs and GIS SPANS) 1994 Ekológia, Vol. 13, Supplement 1, p. 21 – 17 SAP Bratislava krajinná ekológia, kartografia ENG mapovanie vegetácie, Morava, Moravské lúhy, infračervená fotografia, GIS, SPANS článok

Beauchesne P., Ducruc J.P., Gerardin V. Ecological mapping. A framework for delimiting forest management units 1996 Environmental Monitoring and Assessment Vol. 39, No. 1-3, p. 173 – 186 Kluver Dordrecht krajinná ekológia, lesníctvo ENG mapovanie, lesné typy článok 0167-6369 641.7

Kalivodová Eva, Feriancová-Masárová Zita, Darolová A., Kürthy Alexander Ornitological evaluation of the lower stream part of the alluvium of the River Morava (Slovak – Austrian frontier) 1996 Ekológia, Vol. 15, No. 2, p. 189 – 205 SAP Bratislava krajinná ekológia, ornitológia ENG alúvium Moravy, Morava článok

Kminiak Milan Qualitative charakteristic of amphibians and reptiles under condition prevailing in southwestern Slovakia 1993 Acta Zoologica Univ. Comen. No. 35, p. 45 – 54 PRIF UK Bratislava krajinná ekológia, zoológia ENG obojživelníky, plazy, Amphibia, Reptile neznámy

Bernstein I.S., Balcaen P., Dresdale L., Gouzoules H., Kavanagh M., Patterson T. Differential effects of forest degradation on primate populations 1976 Primates Vol. 17, p. 401 – 411 lesné hospodárstvo, ekosozológia, ekológia cicavcov, populačná ekológia ENG degradácia lesa, cicavce, populácia článok

Ambros Zděnek Lesnícka botanika se základy ekologie a typologie lesa, 2 zv. Základy ekologie a typologie lesa 0 lesnícka botanika, ekológia, typológia lesa CES les, typológia neznámy 630.17(075.8)

Volný S. Filtrační potenciál lesa 1986 Folia Universitatis Agrigulturae Facultas silvicultarae Brno lesníctvo, ekológia lesa CES filtračný potenciál, les neznámy

Míchal Igor Štruktúra a prírastkové pomery prirodzených porastov na Poľane v závislosti od skupín lesných typov 1964 Lesnický časopis No. 11, p. 127 – 148 lesníctvo, ekológia, produkčná ekológia SLO štruktúra lesného porastu, prírastok drevnej hmoty, Poľana, SLT článok

Suza J. Meridionálne vplyvy v lišajníkovej flóre Západných Karpát 1942 Věstník Královské České Společnosti Nauk, Tř. II., p. 1 – 47 lichenológia, fytogeografia, ekológia CES meridionálny vplyv, kišajníky, Západné Karpaty článok

Cummins K.W., Wuycheck J.C. Caloric equivalents for investigation in ecological energetics 1971 Inter. Vereinigung für theory un angewan. Limnobiologie No. 18 Stuttgart limnobiológia, produkčná ekológia ENG ekologická energetica, odhad, kalorický ekvivalent neznámy

Silva M., Brown J.H., Downing J.A. Differences in population density and energy use between birds and mammals. A macroecological perspective 1997 Journal of Animal Ecology Vol. 66, No. 3, p. 327 – 340 BES Oxford makroekológia, produkčná ekológia, populačná ekológia ENG rozdiely populačnej hustoty, využitie energie, vtáky, cicavce, makroekologická perspektíva článok

Šteffek Jozef, Maglocký Štefan, Straka Peter, Ružičková Jana, Šoltés Rudolf, Lackovičová Anna, Gajdoš Peter, Krištín Anton, Smetana Vladimír a kol. Mäkkýše E3 Cerová vrchovina – jadrového územia NECONET Slovenska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Šteffek Jozef a kol.: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, p. 175 – 176 Nadácia IUCN Bratislava malakozoológia, ekosozológia, ekológia SLO Hygromia transsylvanica, Gyraulus laevis, Vertigo moulunsiana, Balea perversa, Helix lutescens, Cochlodina cerata, Trichia lubomirskij, migrácia západokarpatských endemitov kniha 2-8317-0323-9

Brtek Ľubomír Rozšírenie a aerály cicavcov 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 6 – 10 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO areál, rozšírenie, zemepisné pásma, ľadovcový tieň, poloha kontinentov, kataklizma, geologická éra, klimatický režim, zmeny medzidruhových vzťahov, človek, história formovania, príčina zániku areálu skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Epiterestrické cicavce 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 12 – 13 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO etologické prispôsobenie, možnosť pitia slanej vody, zvýšenie vlhkosti v nore, vysokokoncentrovaný moč, pevná konzistencia, nedostatok vody, vysoká telesná teplota, kolísaie telesnej teploty, veľká rezerva vody v červených krvinkách, sociálny život skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Epiterestrické cicavce 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 13 – 16 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO sklon ku veľkým čriedam, vytváranie kolónií, agregátívnosť, step, medzidruhové vzťahy, telesná teplota, telesná regulácia, vysoký obsah tukov v mlieku, tundra, vysokohorské alpínske lúky, tropické druhy vo vysokých polohách skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Epiterestrické cicavce 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 16 – 18 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO tropické druhy vo večnom snehu, nezoskupovanie, prispôsobenie končatín, sklaly, vysokohorské druhy skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Subteráne cicavce 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 19 – 22 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO subteránne cicavce, pôda, jaskyne, morfologické prispôsobenie, fyziologická adaptácia, anaeróbne dýchanie, srdce, skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Litorálne cicavce 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 23 – 25 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO litorálne cicavce, pobrežná čiara skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Neritické cicavce 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 25 – 28 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO neritické cicavce, veľkosť tela, zoskupovanie, zrak, schopnosť viazať kyslík, potápačská choroba, kesonova choroba skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Akvatické cicavce 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 29 – 31 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO akvatické cicavce, srsť, chlpy, oko, echolokačné orgány, samovraždy veľrýb, geomagnetické búrky, pohyb, sladká voda, relikt, ekologická konvergencia skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Arborikolné cicavce 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 32 – 36 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO arborikolné cicavce, prsty, dlaň, patágiá skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Voluceristické cicavce 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 37 – 40 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO voluceristické cicavce, let skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Synantropné a hemisynantropné cicavce 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 40 – 43 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO synantropné cicavce, hemisynantropné cicavce, synantropizácia, Čukotka, geografické rozšírenie, ťažké životné podmienky, predátorský vzťah, genetická rezerva, nesynantropizácia, environmentálny paradox, úhyn zo stresu, úhyn zo šoku skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Synantropné a hemisynantropné cicavce 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 43 – 44 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO znehodnotenie populácie, vyhasínanie inštinktu, vytrácanie inštinktu, defekty teritoriálneho správania, zmena populačnej dynamiky skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Tvorba zásob 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 44 – 48 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO zásoby, ekologicko- klimatická adaptácia, spolupráca, teplota, množstvo zásob, lícne torby, záhyby gámb, zimovanie, ochromenie skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Zimný spánok 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 48 – 52 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO zimný spánok, letargický spánok, zhoršenie životných podmienok, letný spánok, zmena správania, pokles tepu, telesná teplota, frekvencia dýchania, hromadenie glykogénu, pokles glukózy, zoslabenie činnosti endokrinných žliaz, zásoby tuku, hnedý tuk skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Cicavce a priestor 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 64 – 73 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO priestor, potravné teritórium, pohyblivá rozloha potravného teritória, značkovanie, intersexuálny teritorializmus, hlasové prejavy, neutrálna zóna skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Cicavce a rastliny 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 74 – 79 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO rastliny, cibuľovité, vytvorenie ekologického priestoru, huby, rytie diviakov, bylinožravce, jed skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Rozmnožovanie cicavcov 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 88 – 97 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO rozmnožovanie, sexuálny dimorfizmus, patriarchát, matriarchát, obdobie pokoja, anoestrum, oestrum, ruja, korida, preguľovanie sa, materinský vzťah, mast, odlišné správanie, rozplodzovacie taktiky, taktika blokovania, taktika prenasledovania skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Rozmnožovanie cicavcov 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 97 – 99 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO taktika starostlivosti, hárem, polygamická jednotka, zníženie agresivity, taktika organickej polygamie, zníženie ostražitosti, nevnímanie nebezpečenstva, dĺžka kopulácie, kopulácia, pošvová zátka, turnaje skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Vývoj zárodku cicavcov 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 100 – 102 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO zárodok, embryonálny vývoj, žlté teliesko, luteínová fáza, embryotrof, latentné štádium, planá ruje, superfetácia, polyembryonia, placenta, hormonálne procesy skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Pôrod cicavcov 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 103 – 108 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO pôrod, pôrodnice, regulácia počtu mláďat, predvídanie úrodnosti roka, inštinkt, náhle zhoršnie podmienok, korigácia mláďat, absorbcia nadpočetných potomkov, potrat, úhyn mláďat, zadržanie pôrodu skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Odchov mláďat cicavcov 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 108 – 118 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO odchov, mledzivo, pot, mlieko, laktácia, natrávená potrava, nácvik lovu, domestikácia, zdegenerované typy zvierat, samica a samec, partnerské vzťahy, cudzie mladé, cudzie druhy skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Rozpad rodiny cicavcov 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 119 – 120 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO rozpad rodiny, rodina, rpzplodzovacie cykly, faktory rozpadu rodiny skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Stavba hniezd cicavcov 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 121 – 132 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO stavba hniezd, nora, hniezdo, koruny stromov, červená choroba lesov, bobria choroba lesov skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Človek a ochrana cicavcov 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 145 – 149 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO človek, ochrana cicavcov, generál Sheridon, Buffalo Bill, Túlavý Kojot, vyhubenie koristi, ľudožrútstvo, existencia človek – zviera, pastierstvo, predhodenie obete dravcovi skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Aklimatizácia cicavcov 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 150 – 153 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO aklimatizácia, introduckia, vysadenie, reštitúcia skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Domestikácia cicavcov 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 153 – 156 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO domestikácia, kastrácia, zmena etológie pastvy, zmena stratégie pastvy, sociálna štruktúra, selekcia, zadržanie juvenilných znakov správania, fixovanie juvenilných znakov správania, zmena telesnej stavby, zmena fyziologických vlastností skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Domestikácia cicavcov 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 156 – 158 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO domestikácia budúcnosti, masový úhyn králikov, spotreba bielkovín skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Zoologické záhrady a ochrana cicavcov 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 159 – 161 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO ZOO, ochrana, park poznania, príbuzenská plemenitba, kôn Przewalský, jeleň Dávidov, živelný lov, zmena rastlinného spoločenstva, sebamrzačenie, masturbácis, klietkové stereotypy, rytmické kývavé pohyby, pobehovanie, hlboký stres skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Zoologické záhrady a ochrana cicavcov 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 161 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO sekundárna – patologická cekotrofia, zlizovani moču, nadmerné pitie, hladovanie, utiahnutie, prežieranie, strach pred sexuálnym partnerom, zvýšenie agresivity, zabíjanie vlastných mláďat, televízne seriály skriptá 80-85697-35-1

Brtek Ľubomír Cicavce a ich vplyv na prostredie 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 162 – 163 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia SLO vplyv cicavcov na prostredie, hraboš skriptá 80-85697-35-1

Penka M., Vyskot M., Klimo E., Vašíček F. Floodplain forest ecosystems II. 1991 After Water Management Measures Amsterdam, Oxford, New York, Tokio mammaliológia, ekológia ENG spoločenstvo, zemné cicavce, lužné lesy, ekosystém neznámy

Crawley M.J. The population dynamics of plants 1990 Philosophical transaction of the Royal Society of London, Series B, No. 330, p. 125 – 140 populačná biológia rastlín ENG populačná dynamika rastlín článok

Brtek Ľubomír Epiterestrické cicavce 1996 Brtek Ľubomír: Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov, p. 11 – 12 PRIF UK Bratislava 1 mammaliológia, ekológia, mammaliológia SLO epiterestrické cicavce, prispôsobenie, stepné druhy, púštne druhy, mihajúci sa koniec chvosta, morfologická adaptácia pred predátorom, rýchly pohyb, prispôsobenie povrchu, sypké piesky púští, zväčšenie našľapovacej plochy, fyziologické prispôsobenie skriptá 80-85697-35-1

Mahdy Hesham M. Pseudomonads role in the transformations of certain heavy metals in Dead lake 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 3, p. 323 – 330 SAP Bratislava mikrobiológia, ekológia ENG Mŕtve jazero, Menonfia, Pseudomonas cichorii, Pseudomonas mendocina, Pseudomonas testosteroni, Pseudomonas pseudomallei, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas solanacearum, Pseudomonas putida, transformácia, meď, dusík, telúr článok

Mahdy Hesham M. Pseudomonads role in the transformations of certain heavy metals in Dead lake 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 3, p. 323 – 330 SAP Bratislava mikrobiológia, ekológia ENG zinok, mangán, transformácia ťažkých kovov, metylácia, toxicita, znečistenie, baktérie, detixácia článok

Úlehlová B. Nitrogen cycling in meadow ecosystems 1989 Studie ČSAV 20/89 Academia Praha mikrobiológia, produkčná ekológia ENG cyklus N, lúčne spoločenstvo neznámy

Bernát J., Braunová O., Mirčink T.G. Determination of the microfungal biomass 0 Acta Facultatis Rerum Nature Universitas Comenius Microbiologia Vol. 11, p. 1 – 6 PRIF UK Bratislava mikrobiológia, produkčná ekológia ENG determinácia, mikroskopické huby, biomasa článok

Gašparíková Otília, Čiamporová Milada, Tamás Ladislav, Trgiňová Ivana, Luxová Miroslava Cold-induced changes in protein patterns and ultrastructure of root cells of maize seedlings 1996 Biológia, Vol. 51, No.4, p. 449 – 456 SAP Bratislava molekulárna ekológia, molekulárna botanika ENG zmena bielkovinových pomerov, chlad, primárne korene, bielkoviny, bunková ultraštruktúra, Zea mays, vychladzovanie článok 0006-3088

Gáper Ján, Lizoň Pavel Kolonizácia kultúrnych smrečín ektomykoríznymi hubami 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 4, p. 337 – 344 SAP Bratislava mykológia, ekológia ENG kolonizácia, kultúrna smrečina, ektomykorízne huby, metóda prepočtu plodníc na jeden strom, plod článok

Levin Simon A., Hallam Thomas G., Gross Lomis (eds.) Applied mathematical ecology 1989 Springer Verlag Berlín, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo numerická ekológia ENG analýza kniha 3-540-19465-7, 0-387-19465-7 574, 519.86

Shannon C.E., Weaver W. The mathematical theory of communication 1949 University of Illinois Press Urbana numerická ekológia ENG komunikácia neznámy

Adams Wim Supporting decision – Making processes. A graphical and interactive analysis of multivariate data 1991 Faculteit Boukwende Technische Universiteit Eindhoven numerická ekológia ENG knižka 90-6814-519-3

Preston F.W. The cannonical distribution of commonnes and rarity. Part 1 1962 Ecology Vol. 93, p. 185 – 215 ESA Washington numerická ekológia ENG vzácnosť, bežnosť, hojnosť, kanonická analýza, kanonické rozdelenie článok

Taylor L.R. Aggregation, variance and the mean 1961 Nature Vol. 189, p. 732 – 735 numerická ekológia ENG zoskupovanie, variantnosť, priemer článok

Spellerberg Ian F. Podobnosť, použitie idexov podobnosti spoločenstiev, triedenie radenie 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 55 ČÚOP Brno 1 numerická ekológia CES TWINSPAN – podvojná analýza indikátorových druhov – two way indicator species analysis, DECORANA – Detrended Correspodence Analysis kniha 80-901855-2-5

Emlen J.M. Population biology. The coevolution of population dynamics and behaviour 1984 MacMillan New York populačná biológia, etológia ENG populačná dynamika neznámy

Clifford H.T., Stephenson W. An introduction to numerical classification 1975 Academic Press, London London numerická ekológia ENG numerická klasifikácia článok

Wolda H. indeces, sample size and diversity 1981 Oecologia Vol. 50, p. 296 – 302 Berlin Internat association for Ecology Berlín numerická ekológia ENG index podobnosti, veľkosť vzorky, diverzita článok

Luff M.L., Eyre M.B., Rushton S.P. Classification and ordination of habits of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in north-east England 1989 Journal of Biogeography Vol. 16, p. 121 – 130 numerická ekológia ENG ordinácia, klasifikácia, Coleoptera, Carabidae článok

Ludwig J.A., Reinolds F. Statistical ecology 1988 Whilley – Interscience Publications New York numerická ekológia ENG neznámy

Gömöry Dušan, Gömöryová Erika Porovnanie niektorých viacrozmerných metód na určovanie vzťahov medzi pôdnymi vlastnosťami a výškovým rastom lesných porastov 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 4, p. 359 – 370 SAP Bratislava numerická ekológia ENG porovnanie, viacrozmerné metódy, hodnotenie, pôdne vlastnosti, výškový rast lesného porastu, fyzikálna charakteristika, chemická charakteristika, predikcia, viacnásobná regresia článok

Spellerberg Ian F. Závislosť počtu nájdených druhov od veľkosti skúmanej plochy pri kumulatívnom odoberaní vzoriek 1995 Spellerberg Ian F.: Monitorování ekologických změn, p. 155 ČÚOP Brno 1 numerická ekológia, biológia, sociológia CES počet druhov, odber vzoriek, veľkosť skúmanej plochy kniha 80-901855-2-5

Klimeš L. Exploition of tabulated indicator values in the gradient analysis of vegetation 1987 Preslia Vol. 59, p. 15 – 24 Praha numerická ekológia, botanika ENG indikačná hodnota, gradientová analýza článok

Čejka T., Pišút Ivan, Uherčíková Eva Characteristic of the monitoring plots 1995 Proceedings „Results and experiences of the biota in the territory influenced by the hydropower plant Gabčíkovo p. 29 – 60 Institut of Zoology and Ecosozology Bratislava numerická ekológia, ekológia SLO monitorovacie vzorky, monitoring článok

Moss D. Some statistical check on the BTO Common Bird Census – 20 years on 1985 Taylor K., Fuller R.J., Lack P.C. (eds.): Bird Census and Atlas studies p. 175 – 179 British Trust for Ornithology Tring numerická ekológia, ekosozológia ENG CBC, BTO, Aves článok

Taylor K., Fuller R.J., Lack P.C. (eds.) Bird Census and Atlas studies p. 175 – 179 1985 British Trust for Ornithology Tring numerická ekológia, ekosozológia, biogeografia ENG rozšírenie vtákov, CBC, Aves neznámy

Bedrna Zoltán, Vybíralová J., Pavličková K. Alternatívne hospodárenie na pôde 1997 p. 17 – 34 WEP Bratislava poľnohospodárstvo, environmentalistika, ekonómia SLO výživa, hnojenie, choroby, škodce, regulácia burín, plodiny, osevný postup, úroda, ošípané, hydina, kvalita, zdravé stravovanie, bioprodukcia, surová strava, racionálna výživa, vegetariánstvo, jogínska strava, nezdravá výživa, zdravá výživa, ekonomika skriptá 80-967682-1-2

Bedrna Zoltán, Vybíralová J., Pavličková K. Alternatívne hospodárenie na pôde 1997 p. 34 – 60 WEP Bratislava poľnohospodárstvo, environmentalistika, ekonómia, ekológia, lesníctvo SLO subvencie, legislatíva, biologické záhradkárenie, alelopatia, les, veľká farma, veľkovýroba, ekologická stabilita, lesné hospodárenie skriptá 80-967682-1-2

Digby P.G.N., Kempton R.A. Multivariate analysis of ecological communities 1987 Chapmann and Hall London, New York numerická ekológia, štatistika ENG mnohonásobná analýza, spoločenstvá neznámy

Cox R.M. Air pollution effects on plant reproductive processes and possible consequences to their population biology. 1992 Barker R.J., Tingey T.D.: Air pollution effects on biodiversity, p. 131 – 151 New York populačná biológia rastlín, produkčná ekológia, fyziológia rastlín, environmentalistika ENG znečistenie ovzdušia, reprodukcia rastlín, článok

Stotz D.F., Fitzpatrick J.W., Parker T.A., Moskovits D.K. Neotropical birds. Ecology and conservation 1996 University of Chicago Press Chicago, Illinois ornitológia, ekológia vtákov ENG neotrópy, ochrana vtákov neznámy 0-226-77629-8, 0-226-77630-1

Geodézie ČS Česká repblika, administratívne členenie, 1 : 850 000 1999 Geoinfo, No. 6 Computer Press Brno kartografia CES kraje, okresy mapa

Pokorný Jaroslav SQL v troch lekciach 2000 Geoinfo, No. 3, Supplement, p. 1 – 14 Computer Press Brno programovanie CES predikáty pre prácu s množinami, pridikát IN, ANY, ALL, SOME, LIKE, UNIQUE, IS, komunikácia v SQL, množinové operácie, riadkové výrazy, spojenie tabuliek, používanie prázdnych hodnôt, sémantika príkazov SELECT, redundancia konstruktov článok 1211-1082

Pokorný Jaroslav SQL v troch lekciach 2000 Geoinfo, No. 3, Supplement, p. 14 – 24 Computer Press Brno programovanie CES obmedzenie príkazu SELECT, aktuálizácia v SQL, INSERT, DELETE, UPDATE, integritné obmedzenie v SQL, IO stĺpcov, referenčná integrita, IO tabuliek, CREATE DOMAIN, definícia relačnej databázy, databázy článok 1211-1082

Žilinčík Pavol Právo pre ochranárov 1 – 2 0 právo, environmentalistika SLO právo, zákon príručka

Zákony o ŽP (komentované) 0 ŠEVT Bratislava právo, environmentalistika SLO zákon o životnom prostredí, zákon o ovzduší, zákon o odpadoch, odpady, ovzdušie príručka

Cody M.L. Habitat selection in birds 1985 Academic Press Orlando ornitológia, ekológia vtákov ENG výber biotopu, habitat neznámy

Schmiegelow F.K.A., Machtans C.S., Hannon S.J. Are boreal birds resilient to forest fragmentation ? An experimantal study of short-term community responses 1997 Ecology Vol. 78, No. 6, p. 1914 – 1932 ESA Washington ornitológia, ekosozológia, experimentálna ekológia ENG boreálne vtáky, fragmentácia lesa článok

Daphne Vo svete júlových povodní 1997 Daphne No. 2, p. 1 Daphne Bratislava psychológia, environmentalistika SLO povodeň 1997 článok 13358-2091

Šťastný K., Randík Aladár, Hudec K. Atlas hnízdního rozšíření ptáků ČSSR 1973/77 1987 Academia Praha ornitológia, chorológia SLO, CES hniezda atlas

Ambruš B., Straka M. Chováme zebričky, pestúnky a ryžovníky 1987 Príroda Bratislava 1 ornitológia, chovateľstvo, etológia SLO zebrička, pestúnka, ryžovník príručka

O`Connor R.J., Hicks R.K. The influence of weather conditions on the detection of birds during common bird census fieldwork 1980 Bird Study Vol. 27, p. 137 – 151 ornitológia, klimatológia ENG počasie, CBC, Aves článok

Urban Peter, Krištín Anton Faktory ovplyvňujúce biodiverzitu stavovcov v oblasti Poľany 1994 Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici 6. – 8. apríl 1993, p. 251 – 261 KEF PRIF UK, SRS Bratislava vertebratológia, ekosozológia SLO Zánemecká, Huklová, malé vodné elektrárne, ťah rýb, neres, pasce pre obojživelníky, exhaláty, defoliácie, S, Mn, Zn, Cu, Hg, Ips typographus, Falco peregrinus, Aquila spp., Corvus corax, Predná Poľana, zborník

Daphne Vo svete júlových povodní 1997 Daphne Vol. 4, No. 2, p. 1 Daphne Bratislava psychológia, environmentalistika SLO povodeň 1997 článok 13358-2091

Feriancová-Masárová Zita Význam Oravskej priehrady pre ťah a hniezdenie vodného vtáctva 1962 Biológia Vol. 17, No. 5, p. 340 – 354 ornitológia, etológia, ekológia SLO ťah, hniezdenie, Oravská priehrada, vodné vtáctvo článok

Wiens J.A. The ecology of bird communities Vol. 1 1989 Cambridge University Press Cambridge ornitológia, synekológia ENG ornitocenózy neznámy

Krištín Anton Ornitocenózy vybraných vetrolamov Žitného ostrova a poznatky k produkcii potomstva niektorých druhov vtákov 1987 Biológia Vol. 42, No 2, p. 163 – 173 Bratislava ornitológia, synekológia SLO Žitný ostrov, produkcia potomstva, reprodukčná schopnosť článok

Lack D. Population studies of birds 1966 Clarendon Press Oxford populačná biológia, ornitológia ENG Aves, populačná štúdia neznámy

Eddy S., Hodson A.C. Taxonomic keys to the common animals of the north central states executive of the parasitic worms, insects and birds 1961 Minnesota Burgess Publications Company Minnesota taxonómia, faunistika, parazitológia, entomológia, ornitológia, invertebratológia ENG červy, hmyz, vtáky, parazit kľúč

Čepelák J. Živočíšne regióny, 1: 1 000 000 1980 Atlas SSR, p. 93 SAV, SÚGK Bratislava zoogeografia SLO mapa

Use Facebook to Comment on this Post

Literatúra, Rešerše

Sociobiológia

Hits: 2048

Oszlányi Július Structure of the natural hardwood floodplain forest in the National Nature Reserve Lyon 1997 , Vol. 16, No. 3, p. 225 – 231 SAP , , ekológia, sociobiológia ENG tvrdý lužný les, Lyon, Číčov, Dunaj, stromová vrstva, krovinná vrstva, Quercus robur, Fraxinus angustifolia, Populus nigra, Populus alba, Ulmus laevis, Salix alba, poškodenie koruny, úprava povodia, hydrotechnické opatrenia, Salix sp. článok

Oszlányi Július Structure of the natural hardwood floodplain forest in the National Nature Reserve Lyon 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 3, p. 225 – 231 SAP Bratislava produkčná ekológia, ekosozológia, ekológia, sociobiológia ENG topoľové monokultúry, zvyšky pôvodného lužného lesa, Robinia pseudoacacia, Acer platanoides, Prunus padus, Euonymus europeus, Swida sanguinea, Viburnum opulus, Ligustrum vulgare, Sambucus nigra, Frangula alnus, Brachypodium sylvaticum, Crataegus monogyna článok

Oszlányi Július Structure of the natural hardwood floodplain forest in the National Nature Reserve Lyon 1997 Ekológia, Vol. 16, No. 3, p. 225 – 231 SAP Bratislava produkčná ekológia, ekosozológia, ekológia, sociobiológia ENG biosociologická diverzita, Prunus mahaleb, Clematis vitalba, Juglans nigra, Ribes alpinum, Berberis vulgaris, Tilia cordata, prirodzená obnova článok

Oszlányi Július Biomass energy value of trees with various biosociological position 1979 Lesnický časopis Vol. 23, p. 177 – 188 produkčná ekológia, sociobiológia SLO energia biomasy článok

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 1 – 9 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 , , sociobiológia CES iónske okúzlenie, Usporiadanie o pôvode druhov – Systematic and the Origin of Species – Ernst Mayer, 1942, viera v jednotu vedeckého poznania, priblíženie mikroskopickej fyzike kapilár k makroskopickéj univerzálnej teórii zemskej príťažlivosti kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 9 – 10 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES približovanie teplote absolútnej nuly, Bose-Einsteinov kondenzát, zbožnosť, pochybovanie o bohu, nesúlad medzi radostným líčením vyhladzovacích vojen a kresťansko civilizáciou v Alabame v 40 rokoch 20 storočia, rozlúčenie s cirkvou kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 11 – 28 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Ikarus symbolizuje spásonosnú ľudskú cnosť, hlavné oblasti vzdelávania, konziliencia, osvietenstvo, markíz de Condorcet, zákon pokroku, Jean Jacques Rousseau – Spoločenská zmluva, Robespierre, Pierre Simon, LaPlace, Francúzska akadémia, veda kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 28 – 37 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Francis Bacon, prvé pojmy vecí, René Descartes, redukcionizmus, Isaac Newton, Gottfried Leibnitz, čínske učenie, čínska veda, holistické predpoklady, harmonický, hierarchický vzťah celkov, neoddeliteľné, premenlivé prírodné subjekty, legizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 38 – 47 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES prehodnotenie kategórie Boha, deizmus, voľba Boha prí stvorení sveta, utilitaristická etika, historický materializmus, pragmatizmus, redukcionizmus, nevytvorenie uceleného obrazu, intelektuálnej rozhodnosti, moderné umenie, postmodernizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 47 – 63 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES postštrukturalizmus, dekonštrukcia, literárnej kritiky, Jacques Derrid, lavínovité rozširovanie škôl a ideológií, , , riadenie prírodného výberu, užitočnosť matematiky, fyzikálne zákony, redukcionizmus, umenie, veda kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 63 – 73 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES fungovanie redukcionizmu, veda, všeobecný systematický materializmus, vedecká metóda nepovoľuje žiadnu pauzu, objav, objektívna , pozitivizmus, americký pragmtizmus, logický pozitivizmus, analýza jazyka, symbol, objektívna pravda, logická zhoda kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 73 – 79 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES pozorovanie a abstraktná matematická teória kvantovej a relativistivkej fyziky, Ariadnina smrť, konziliencia, návrat – postup dopredu, bunková biológia, konziliencia spôsobila redukciu, konzilienca spôsobila syntézu, feromóny, rozdrvené tkanivá mravcov kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 79 – 84 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Fred Regnier, analýza extrémne malých organických vzoriek, William Bossert, fyzikálne modely rozptylu feromónov, predikatívna syntéza, neuromodulátory, podráždenia, halucinácie, omámenie, snívanie, Datura, atropín, skopolamín, Banisteriopsis kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 84 – 86 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES beta-karbolíny, dimetyltryptamín, predstavy, amazonský vegetabilisti, alternatívna kultúra 60 a 70 rokov 20. storočia, guruy, kúzeliníci, Freud, sen, podvedomé želania, Pablo Amaringo, Freudova koncepcia, Darwinovský prírodný výber, šialenstvo kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 86 – 87 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES zoraďovanie informácií, spánok, mozog, tvorba vízií, halucinácie, molekulárna podstata snívania, neurotransmitery, amíny, noradrenalín, serotonín, acetylcholín, REM – rapid eye movement – rýchly pohyb očí, acetylcholínové divoké výboje, Verolov most kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 87 – 89 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES kolínkaté jadro – geniculate nuclei, POG, Varolii pons, tylová mozgová kôra – occipital cortex, viera počas sen, dôvera vo sne, nepochybovanie vo sne, význam snov, triedenie informácií, upevnenie informácií kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 89 – 93 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES zdokonalenie základných reakcií pre prežitie a pre sexuálnu aktivitu, vytváranie predstáv, Balaj Mundkura, kobra, mamba, kočkodan, šimpanzy, , vrodená averzia k hadom, vývojová jednostannosť, pripravené učenie, nervová synapsia, ľudská myseľ kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 93 – 96 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES konzilientnosť disciplín biológie, hlboké porozumenie, konziliencia zhora dolu, jednoduchšia analýza ako syntéza, prekážky syntetického dosiahnutia konzilience, holizmus, exponenciálny rast zložitosti, teoretické predpovedanie tvarov bielkovín kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 97 – 103 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES jazero Gatun, Barro Colorado, popis komplexných systémov, predobraz ilúzie fyzikov, teoretická počítačová simulácia, teória komplexnosti, hranica chaosu, Kauffman, vývojový potenciál, teoretik komplexnosti, fraktálna geometria, chaos u populácií kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 103 – 109 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES teória komplexnosti, empirické informácie, biológia, zostavenie živej , matematické nástroje vymodelovania bunky, prehliadanie živých buniek, ľudská myseľ, , chovanie, udržanie života, Ľudská myseľ, mozog, prežitie, porozemenie sebe kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 110 – 116 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES elektrická štruktúra, zväčšenie objemu mozgu, neokortex, funkcia mysle, jazyk, kultúra, dualizmus mysle a mozgu, Rene Descartes, netelesná myseľ, kognitívna neuroveda, mysterika, veda o mozgu, zranenie mozgu, zvláštne poruchy, mozog kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 117 – 119 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES prenos elektrického výboja, depolarizácia bunkovej membrány, tukové membrány, myelín, synapsie, uvoľnenie neurotransmiterov, acetylcholín, noradrenalín, serotonín, dopamín, GABA – kyselina gamaaminobutyrová, N2O, špecializované zhlúčené neurónové dráhy kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 120 – 121 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES emócie, funkcie mozgu, zadný mozog, dýchanie, tep srdca, telesné pohyby, stredný mozog, spánok, prebudenie, sluchové reflexy, vnímanie, predý mozog, limbický systém, informačný riadiaci systém, emocionálne reakcie, začleňovanie zmyslových vnemov kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 121 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES prenos zmyslových vnemov, amygdala, emócie, hippokampus, pamäť, hypotalamus, regulácia telesnej teploty, pohlavný pud, smäd, talamus, uvedomovanie si teploty, zmyslové vnemy, pamäťové procesy, mozgová kôra, sídlo vedomia, zmysle, činnosť svalov kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 121 – 122 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES koordinácia vyšších funkcií, reč, motivácia, pulz, pátos, nemilosrdnosť, vedomé skúsenosti, systémové prepojenia, rovnaký podnet – menšia aktivita – predvídateľná dráha, formovanie pamäti, narušenie obehu mozgu, prosópagnózia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 122 – 129 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES neschopnosť pamätať podľa hlasu, rozoznávanie zrakom mimo tváre, ľudská myseľ, vedomie, vnem, nervové dráhy, zrakové centrum, krátkodobá pamäť, dlhodobá pamäť, automatické reakcie, relatívne nedostupná vedomá vôľa, vrodené reakcie, inštinktívne reakcie kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 129 – 131 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES primárne emócie, naprogramované chovanie, limbický systém, amygdala, sekundárne emócie, význam, rozhodovanie, nálada, kreativita, šialenstvo, podstata subjektívnej skúsenosti, ťažko postihnuteľné problémy, vedomie kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 131 – 136 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES nemožnosť vydedukovať kvalitu vedomej skúsenosti zo znalosti fyzického fungovanie mozgu, pocit zvieraťa, umenie, kognitívna schopnosť prenášanie pocitov, myseľ, slobodná vôľa, predvídateľná myseľ, vodopád mikroskopických príbehov kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 136 – 140 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES nekonečný počet podrobností, zostrojenie ľudskej mysle, Alan Turning, umelá inteligencia, rozpoznávanie objektov, ľudská kognitívna schopnosť, náhodná mutácia, zmena bežného postupu, Rodney Brooks, postup zospodu nahor, Marvin Minski, umelé emócie kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 141 – 174 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Od génov ku kultúre, vizuálna komunikácia úst, úsmev, komplexné sekundárne epigenetické pravidlá, reifikácia, hľadanie ľudskej prirodzenosti, genetický zíklad epigenetických pravidiel, behaviorálne genetika človeka, odhad miery dedičnosti, gény, mutácie kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 175 – 176 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES podnecovanie agresíneho chovania, objav variácie génov, vplyv génov na chovanie, ovplyvnenie polygénmi, aditívne dedictvo, epistatické pôsobenie polygénov, pleiotropia – predpis viacero účinkov jedným génom, behaviorálna genetika kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 176 – 178 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES výskum dedičnosti duševných porúch, skúmanie rozdielu medzi pohlaviami a výskum sexuálnej preferencie, Sry, genetická , kultúrna evolúcia, zastavenie genetickej evolúcie, rozrôznenie kultúr, tesná väzba génov, praveký genetický pôvod kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 179 – 185 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES komunikáca nonverbálnymi signálmi, koevolúcia génov a kultúry, vnímanie farby, farebné spektrum, vytváranie slovnej zásoby, genetický pôvod kultúry, genetická spôsobilosť ľudskej prirodzenosti, prirodzenosť človeka, dedičná zákonitosť duševného vývoja kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 186 – 192 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES mutujúce gény a kultúra, kombinujúce sa gény a kultúra, genetická evolúcia, epigenetická predispozícia, neolitický poľnohospodársky pokrok, konzervatívne spoločenské zvyky, kultúra doby kamennej, rodičovská investícia, územná expanzia, územná obrana kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 192 – 209 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES teritorialita, zdroj ako faktor závislý na hustote populácie, genetiská spôsobilosť, gény predurčujúce kultúru, zabraňovanie incestu, Westermarckov efekt, , mnoho banálností v mnohých spoločenskovedných učebniciach kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 209 – 214 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES veda ako spôsob myslenia, intelektuálna kultúra, intelektuálna subkultúra, SSSM – štandardný spoločenskovedný model – kultúra, spoločenskovedný model kultúry, genetický determinizmus, hermeneutika, spojenie spoločenskovedných a prírodných vied kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 216 – 222 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES kognitívna neuroveda, behaviorálna genetika človeka, vývojová biológia, vedy o životnom prostredí, správanie je riadené epigenetickými pravidlami, epigenéza, umenie, etika, teória rodiny, ekonómia, zlyhávanie modelov, izolácia od komplexnosti kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 222 – 226 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES prognostika, úspornosť, všeobecná platnosť, konziliencia, dobrá teóra – schopnosť prognózy, populačná genetika, Hardy-Weinbergova teória, genetický posun, predvídanie evolúcie, nepredvídateľnosť prírody, rekonštrukcia, ekonómia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 226 – 228 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES obmedzenie presnosti ekonomických prognóz, ekonomická teória postráda základný sú jednotiek a metód, rozhodovanie, ľudová psychológia, problém aplikácie mikroekonómie na makroekonómiu, sociálna teória, faktor užitočnosti voľby kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 228 – 230 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES princíp racionálnej voľby, ľudia maximalizujú svoje uspokojenie vypočítavým konaním, zjednodušujúce modely, zavádzajúca modely, obmedzujúca voľba chovania, malý počet alternatív, racionálna kalkulácia, prudká premena emócií, ochota riskovania života kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 231 – 239 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES rozhodovanie formované epigenetickými pravidlami, psychobiologická delikátnosť rozhodovacieho procesu, r-K reprodukčné stratégie, praktické zásady – heuristika, káravý tón filozofického jazyka, Umenie, Interpretácia umenia, zachytenie nálad kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 239 – 246 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES zachytenie pocitov, pravda, apolónske princípy, dionýske princípy, rozvážny rozum, vášnivé vzplanutie, koevolúcia génov a kultúry, rozvoj mozgu, vznik umenia, hlboko humanistické umelecké diela, výdobytky ľudskej evolúcie kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 247 – 253 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES posvätné budovy ako hory, rieky a zvieratá, Teotihuacán, rozostup stromov korún ako zápis elektroencefalogramu, prírode nepodobný dojem, tvorivé schopnosti ľudskej mysle, potreba poriadku v zmätku spôsobeným rastom inteligencie, skalné maľby kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 253 – 254 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES skalné rytiny, rezby, umelecké diela v jaskyniach, magdalénske maľby, rytiny a rezby, prienik pred 50 000 rokmi do Európy, vytlačenie človeka neandertálskeho, ranné maľby na vonkajších skalných stenách kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 255 – 262 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES neprežili drsné podnebie Európy v dobe ľadovej, rituál, hudba a , skvelá akustika, posvätné obrady, epigenetické pravidlá, najatraktívnejšie rysy, tlupa lovcov zberačov, našich paleolitický predkov, kalaharské spoločenstvo, v Kalahari kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 263 – 272 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES obmedzenie vlastníctva, absolútne antropomorfní kalaharskí lovci, Etika a náboženstvo, pôvod morálky, veriaci a ateisti, transcendentalisti, empirici, transcendentalista, duchovné svedectvo, judaizmus, kresťanstvo, islam, vedecké metódy, darvinizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 273 – 274 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES fatalizmus, nacizmus, komunizmus, empirik, náboženská viera, materializmus, 100 000 náboženských systémov v histórii, etnické , kmeňové vojny, náboženská výlučnosť, náboženská bigotnosť kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 274 – 277 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES tribalizmus – viera vo vrodenú nadradenosť a zvláštny status príslušníka skupiny, transcendentálna hypotéza – empirická hypotéza – objektívne dôkazy, spoločenská voľba, náboženstvo, ideologická autorita, slávnostné obrady, posvätné symboly kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 277 – 281 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES základy kultúry, všeobecná úcta k Bohu, spojenie malo by sa, je súbor príčin a následkov – Kant, kauzalita prírody, morálka závisí od slobodnej vôle, George Edward Moore, transcendentalizmus, izolácia myslenia od prírodných vied, malo by sa kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 281 – 282 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES argumentácia transcendentalizmu, empirik obracia sled kauzality, pôvod morálnej argumentácie, tvorba mravný kódov vyhovujúcich ľudskej prirodzenosti, potlačenie iných okolností, malo by sa, spoločnosť si vybrala, etické kódy kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 282 – 283 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES city sú odvodzované z epigenetických pravidiel, budovanie ucelených duševných scenárov, najranejšie štádium vývoja morálky, apliácia teórie hier, väzňova dilema, dohoda, mlčať zlato – morálny princíp, hodnota cti medzi zlodejmi, zajatý vojak za vojny kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 283 – 287 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES vymedzenie mravných citov, genetika mravných citov, rozvíjanie mravných citov ako následku vzájomného pôsobenia génov a životného prsotredia, prehistória mravných citov, morálka a veda, pôvod a zmysel etického chovania kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 287 – 290 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES rovnaká váha filozofie morálky a vedy, inšpirácia štúdia náboženstva, náboženstvo vyrástlo na etických základoch, tribalizmus, potvrdený transcendentalizmus, potvrdenie empirizmu, dosiahnutie konziliencie, dominantné zviera kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 291 – 292 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES ľudia sú ľahko oklamateľní charizmatickými vodcami, najvyššia bytosť, kult nábožnestva, mýty a liturgie, rúhači, myseľ, osvietenie mysle, mystické spojenie s celkom, hinduistická samandhi, budhistické zen satori, súfijské fana, taoistické wu-wei kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 292 – 293 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES kresťanská svätodušna reinkarnácia, halucinácia šamanov preliterárnych spoločenstiev, Will Cather, Toto je štastie, ktoré sa rozplynie do niečoho dokonalého a nezabudnuteľného, myšlienka mystického spojenia, modlitba snažiaca sa o spojenie s Bohom kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 293 – 294 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES neodolateľná viera v transcendentálnu existenciu, neodolateľná viera v nesmrteľnosť, 15 000 000 južanských baptistov, doslovný výklad biblie, 5 000 členov Americkej humanistickej asociácie, svetský humanizmus, deistický humanizmus, vášeň, túžba, pravda kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 294 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES prijatie nadprirodzena, vývoj k abstrakcii, Jehova, intelektualizácia Boha, existencia Boha, Mojžiš, nemožnosť pozrieť do tváre, židia zakázali vysloviť pravé meno Boha, Baruch Spinoza, božská podstata, transcendentálna substancia prítomná vo vesmíre kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 294 – 295 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Deus sive natura – Boh alebo príroda sú zameniteľné, kliatba, exkomunikácia, depersonalizácia Boha, Paul Tillich, procesná teológia, teoretická fyzika, teória všetkého – Theory of Everything, krásna teória kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 295 – 299 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES príťažlivosť teórie je v jej logickej úplnosti, nové náboženské prebudenie, definitívne víťazstvo ľudského rozumu, premenlivé etické kódy, ako uchovať predkov nažive, sekuralizácia ľudského eposu, sekularizácia náboženstva, Kam ďalej ?, chovanie, kultúra kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 299 – 301 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES konziliencia, rovnaký genetický kód DNA, transkripcia do RNA, prevod na bielkoviny, , predok Homo egaster, Homo erectus, výklad prírodných vied, biológia, nepopulárny redikcionizmus, výskum nových typov syntézy, holizmus, analýza trhlín kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 301 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES zjednotenie fyziky, rekonštrukcia živých buniek, zostavovanie ekosystémov, koevolúcia génov a kultúry, fyzický základ mysle, prapôvod etiky a náboženstva kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 301 – 304 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES fantázia a pseudoveda je stimulačným prostriedkom mozgových centier – Jurského parku pred astrofyzikou, syntéza, záplava informácii, syntetizátory, slobodné umenie, základné sporné otázky ľudskej existencie, závislosť na prostredí kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 304 – 308 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES závislosť na prostriedkoch, brachycefalizácia, dedičnosť, sociálna voľba, volná evolúcia, genómové inžinierstvo, génový mutanti, príčina chorôb, príčina neplodnosti, recesívne defektné alely, genetické poruchy, cystická fibróza, Tay-Sachsova choroba kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 308 – 310 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES srpkovitá anémia, gén, fenylketonúria – recesívny gén bráni metabolizmu fenylalanínu, mentálne retardácia, nositeľ recesínych génov, eliminácia genetickej dispozície – eliminácia poruchy, faustovské rozhodovanie, mutovanie potomkov, dyslexia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 310 – 314 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES neschopnosť vizuálneho radenia, zrušenie moci prírodného výberu, konzervatizmus, oprostenie človeka od závislosti na prírodnom prostredí Zeme, Biosféra 2, pokles koncentrácie kyslíka, prudký nárast koncentrácia CO, drastické poškodenie organizmov kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 314 – 319 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES zraniteľnosť človeka, zraniteľnosť živého prostredia, zraniteľnosť ekosystému, obmedzený stav zdrojov planéty Zem, zamedzenie všeobecného hladovania, zelená revolúcia, nobvé odrody ryže, účinnejšie používanie pesticídov kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 319 – 321 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES zvýšenie využitia priemyselného hnojiva, zvýšenie využitia priemyselného zavlažovania, svetová zásoba podzemnej vody, rýchle odčerpávanie, rezervoár Ogallala, zásoba spodnej vody vyčerpaná, odsolovane morskej vody, klimatické otepľovanie kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 321 – 324 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES globálne otepľovanie, atmosférický pokles, zmenšenie tundry, Rwanda, strojnásobenie populácie, negatívny civilizačný vplyv na prírodné spoločenstvá človeka – Rwanda, 1992, vysoký prísun potravín – ešte vyšší rast populácie, vysoký populačný prírastok kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 325 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES projekty nekonečných rezerv, premenenie dusíkatej ropy na potravu, riasové farmy, odsoľovanie morskej vody termonukleárnymi reakciami, technológia palivovej bunky, ľadovcové masívy, sladká , výroba celulózy z rýchle rastúcich drevinovej trávy kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 326 – 327 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES udržateľný rozvoj, ochrana biologickej diverzity, Agenda 21, plocha úrodnej , dekarbonizácia, prechod od kúrenia uhlím k palivových bunkám, k nukleárnym reakciám, k slnečnej energii, k veternej energii, dematerializácia, zníženie energie kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 327 – 330 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES zníženie spotreby, krátkozrakosť ekonómov, izolovaná neoklasická ekonomická teória, tvrdý pragmatizmus, vyprázdnenie, vyčerpanie, vnútroštátne bilancie, chápanie všetky zisky – vstupy, žiadne tieto straty – náklady, ekologická ekonómia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 331 – 335 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES strata biodiverzity, ukončenie konozoika, nová epocha, biologické ochudobňovanie, eremozoická epocha, prečo chrániť, viac druhov – väčšia produktivita ekosystému – vyššia schopnosť znášať nepriazeň – vyššia stabilita kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 335 – 336 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES hľadanie konziliencia obmedzí tvorivosť, jednotný systém poznania kniha 80-7106-321-5

Gibbons Ann Old dates for modern behavior 1995 Science Vol. 268, p. 495 – 496 archeológia, sociobiológia človeka ENG najstaršia ľudská kultúra článok

Murdock George The common denominator of cultures 1945 Linton Ralph (ed.): The science of man in the world crisis Columbia Univeristy Press New York biológia človeka, sociobiológia ENG kultúrne univerzálie neznámy

Brown Donald E. Human Universals 1991 Temple University Press Philadelphia antropológia, sociobiológia ENG kultúrne univerzálie, človek, univerzálne hodnoty neznámy

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 8 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Charles Darwin, Gerald Holton, Ralph L. Chermock, iónske okúzlenie, Carl von Linne, mravci, nová syntéza kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 9 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Bose – Einsteinov kondenzát, Albert Einstein, elektromagnetizmus, Marcel Grossman, kozmológia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 10 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Francis Bacon, baptisti, biblia, boh, Daidalos, evolúcia, halucinácie, kozmológia, fundamentalizmus, Platón kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 11 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES sir Arthur Eddington, Albert Einstein, Subrahmanyan Chandrasekhar, Ikaros, iónske okúzlenie, Ježiš Kristus, mýtus, náboženstvo, pýcha kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 12 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES definícia konziliencie kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 13 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES ekologická , etika, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 14 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Francis Bacon, ekologická politika, ekosystémy, etika, lesné bohatstvo kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 15 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES astronómia, ekologická genetika, chemická ekológia, evolučná biológia, ekologická genetika, molekulárna genetika, , konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, redukcionizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 16 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES etika, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, kultúra kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 17 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES genetická evolúcia, exatné vedy, genetická evolúcia, hlbinná ekológia, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, svetová kultúra, začarovaný tkáčsky stav, slobodné umenia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 18 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 19 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES markýz de Condorcet, Thomas Jefferson kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 20 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES markýz de Condorcet, Spoločenská zmluva – Rousseau kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 21 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Isaiah Berlin, markýz de Condorcet, Roy d`Andrade, , Claude-Adrien Helvétius, Platón kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 22 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Auguste Comte, markýz de Condorcet, Leonhard Euler, Pierre Simon de Laplace, Julie de Lespinasse, matematika, teória rozhodovania kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 23 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES markýz de Condorcet, Immanuel Kant, markýz de La Fayett, Julie de Lespinasse, John Locke, sociálna , Spoločnosť priateľov černochov, vášeň kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 24 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES markýz de Condorcet, multikulturalizmus, rasa kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 25 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES markýz de Condorcet, Immanuel Kant, kultúra, Gottfried Wilhelm Leibniz kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 26 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES markýz de Condorcet, rasizmus, zločin kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 27 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES astronómia, Francis Bacon, markýz de Condorcet, René Descartes, Galieleo Galilei, Hugo Grotius, Thomas Hobbes, David Hume, Immanuel Kant, Gottfried Wilhelm Leibniz, John Locke kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 28 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Francis Bacon, markýz de Condorcet, mozog kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 29 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Francis Bacon, sir Nicholas Bacon, indukcia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 30 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Francis Bacon, sir Nicholas Bacon, sir Francis Drake kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 31 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Arundel, John Aubrey, Francis Bacon, informácie kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 32 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Francis Bacon, indukcia, konkurenčná hypotéza kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 33 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Francis Bacon, William Harvey, indukcia, Instauratio Magna, idoly jaskyne, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, idoly mysle, trh kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 34 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES archetypy z mýtických príbehov, Francis Bacon, René Descartes, vedeckotechnologická etika, mýtus, vedeckotechnologická etika kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 35 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Francis Bacon, boh, René Descartes, ekonómia, etika, Galieleo Galilei, Gottfried Wilhelm Leibniz, matematika, redukcionizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 36 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Auguste Comte, markýz de Condorcet, William Herschel, Johannes Kepler, Mikuláš Kopernik, matematika, redukcionizmus, sociálna fyzika kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 37 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES boh, čínska veda, René Descartes, holizmus, redukcionizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 38 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES archetypy, boh, deizmus, Albert Einstein, molekulárna biológia, Max Planck, redukcionizmus, theizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 39 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES antropogenetické pravidlo, boh, deizmus, Albert Einstein, Galieleo Galilei, neodeizmus, theizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 40 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES deizmus, etika, náboženstvo kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 41 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES fašizmus, humanizmus, Winston Churchill, prometheovské poznanie, rasizmus, romantizmus, socializmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 42 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES antropológia, Johann Wolfgang Goethe, Johann Gottfried Herder, mysticizmus, náboženstvo, Naturphilosophie, romantizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 43 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Francis Bacon, Raplh Waldo Emerson, Johann Wolfgang Goethe, idoly mysle, romantizmus, novoanglický transcendentalizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 44 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Agassiz Louis, antropológia, Francis Bacon, boh, Charles Darwin, ekonómia, exatné vedy, O pôvode druhov kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 45 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Francis Bacon, Jeremy Bentham, boh, René Descartes, John Dewey, Friedrich Engels, etika, historický materializmus, informácie, Karl Marx, matematika, pragmatizmus, redukcionizmus, slobodná vôľa kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 46 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Americká filozofická spoločnosť, Francis Bacon, René Descartes, Thomas Jefferson kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 47 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES , Georges Braque, humanistická a vedecká kultúra, T.S Eliot, , Martha Graham, Gropius, humanizmus, James Joyce, humanistická a vedecká kultúra, modernizmus v umení, Pablo Picasso, postmodernizmus, postštrukturalizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 47 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES psychoanalýza, romantizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 48 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES dekonštrukcia, Jacques Derrida, etika, konštruktivizmus, kultúra, multikulturalizmus, postmodernizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 49 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES astrofyzika, Jacques Derrida, Kenneth J. Gergen, Kréťanov paradox, prametafory, postmodernizmus, psychológia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 50 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES sociálna antropológia, boh, dekonštrukcia, ekofeminizmus, hlbinná ekológia, Michel Focault, Kenneth J. Gergen, New Age, kritická veda, metafora, mysterium tremendum, neomarxizmus, New Age, postmodernizmus, lacanovská psychoanalýza, psychológia, kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 50 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES sociálna antropológia, sociológia, latourovská sociológia vedy kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 51 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES darwinovské súperenie, Michel Focault, mozog, postmodernizmus, racionálne myslenie kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 52 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES epistemologický chaos, David Hilbert kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 53 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES predvedecká kultúra, vedecká kultúra, viditeľné svetlo kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 54 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES farebné videnie, elektromagnetické spektrum, motýle, mozog, mysticizmus, viditeľné svetlo kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 55 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES echolokácia netopierov, elektroreceptory u rýb, biologická evolúcia, elektroreceptívna komunikácia, netopiere, nílske šťučky, , sluch, úhory kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 56 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES echolokácia netopierov, evolučná biológia, Homo sapiens, kultúra, matematika, motýle, Mozart, mozog, netopiere, tvorivosť, kreativita kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 57 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES elektromagnetické spektrum, feminizmus, fotoelektrické javy, jazyk vedy, kultúrne odlišnosti, kvantová elektrodynamika, matematika, jazyk vedy, mayovia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 58 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Demokritos, DNA, Leukippos, mikroskopia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 59 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Bruce Lamartine, Antoine Lavoisier, Anton van Leeuwenhoek, mikroskopia, molekulárna biológia, monovrstvy, ktoré sa samy skladajú, nanotechnológie, ROM pamäť kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 60 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 61 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES heliocentrická astronómia, mendelovská dedičnosť, prírodný výber, informovaná predstavivosť, kvantová elektrodynamika, New Age, postmodernizmus, voodoo kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 62 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES astrológia, astronómia, biomedicína, heuristika, informácie, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, kresťanská veda, fyziologická psychológia, redukcionizmus, ufológia, veda o stvorení, cration science kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 63 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES genetika, redukcionizmus, redukčná megalománia, syntéza, komplexnosť bez redukcionizmu, veda, komplexnosť s redukcionizmom kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 64 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES bunková biológia, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, molekulárna biológia, náboženstvo vedcov, kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 65 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Percy Bridgman, Albert Einstein kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 66 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES vedecká kultúra, náboženstvo vedcov, Max Planck, status, teritorialita kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 67 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES optimum pre vedu, tvorivosť, kreativita kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 68 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES enzýmy, molekulárna biológia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 69 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES DNA, William James, Mark Kac, konkurenčná hypotéza kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 70 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES epistemológia, ľudská evolúcia, molekulárna genetika, konštruktivizmus, myseľ, pravda, kritéria pravdy kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 71 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Rudolf Carnap, Phillip , kozmológia, Susane Langerová, myseľ, mýtus, pozitivizmus, logický pozitivizmus, poznanie, povaha poznania, pragmatizmus, pravda, kritéria pravdy, romantizmus, Viedeňský krúžok kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 72 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Rudolf Carnap, základná podstata matematiky, logický pozitivizmus, poznanie, povaha poznania, pravda, kritéria pravdy, racionálne myslenie, Viedeňský krúžok kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 73 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Rudolf Carnap, Homo sapiens, Hubblova konštanta, základná podstata matematiky, mozog, logický pozitivizmus, pravda, kritéria pravdy, tvrdenie, vedecké tvrdenie, nevedecké tvrdenie kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 74 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES umelá inteligencia, mozog, myseľ, neurobiológia, logický pozitivizmus, poznanie, povaha poznania, sémantická analýza, tvorivosť, kreativita, umelá inteligencia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 75 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES proces učenia, mozog, pragmatizmus, pravda, kritéria pravdy kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 76 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES kanibalizmus, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, krétsky labyrint, Théseus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 77 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, labyrint vedomostí, motýle, príčina a následok, Théseus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 78 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES bunková biológia, DNA, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, labyrint vedomostí, mravci, redukcionizmus, syntéza kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 79 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES feromóny, chromatografia, mravce, mravci, spektrometria, strach, fóbia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 80 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES William H. Bossert, feromóny, mravce, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, mravci, semiotické zlúčeniny kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 81 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES feromóny, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, mravci, semiotická sieť, syntéza kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 82 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES anakonda, dažďový , drogy, drogové halucinácie, halucinogénne drogy, Jívarovia, labyrint vedomostí, magické zvieratá, mravci, strach z hadov kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 83 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Amaringo Pablo Cesar, ayahuasca, bohovia, dažďový prales, drogy, halucinácie, Jívarovia, mýtus, Šipibovia, Xipibo kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 84 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Carlos Castańeda, drogy, halucinácie, Ježiš Kristus, Jívarovia, alternatívne kultúry, Timothy Leary, mozog, účinok drog na myseľ, neuromodulátory, psychotrópne látky, spánok, učenie dona Juana – Castaneda, vegetalista, ayahuasquero, juhoamerický šaman kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 85 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Amaringo Pablo Cesar, ayahuasca, Sigmund Freud, inšpirácia, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, kultúra, mozog, snívanie, spánok kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 86 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Charles Darwin, dedičnosť, Sigmund Freud, halucinácie, J. Allan Hobson, informácie, konkurenčná hypotéza, mozog, snívanie, mýtus, náboženstvo a snívanie, psychoanalýza, sny, syntéza kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 87 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES halucinácie, informácie, snívanie, neurotransmitery, REM – rapid eye movement, rýchly pohyb očí, sny, spánok kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 88 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES apnoia, mozog, snívanie, nálada, neurotransmitery, sny kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 89 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Amaringo Pablo Cesar, archetypy, evolúcia, Sigmund Freud, genetická predispozícia, informácie, jungovská psychoanalýza, mozog, myseľ, snívanie, neofreudizmus, neurobiológia, jungovská psychoanalýza, experimentálna psychológia, sny, spánok kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 90 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES sny, snívanie, strach z hadov, herpetofóbia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 91 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Antarktída, , herpetofóbia, Jívarovia, Lachesis muta, Bothrops atrox, hadi ako kultúrne symboly, pripravené učenie, strach z hadov, strach z hlučných zvukov, strach z neznámych osôb, strach zo tmy, vegetalista, ayahuasquero, juhoamerický šaman kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 91 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES žararaka – Bothrops jararaca kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 92 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Amaringo Pablo Cesar, aztécky pantheon, biomedecína, Dolný Egypt, Kekule von Stradonitz, Friedrich August, hadi ako kultúrne symboly, mozog, mýtus, náboženstvo a had, pripravené učenie, Quetzalcóatl, Tlaloc – aztécky boh, Úroboros, Vedžo, egyptská bohyňa kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 93 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Amaringo Pablo Cesar, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, mozog kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 94 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Amaringo Pablo Cesar, biochémia, dažďový prales kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 95 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Amaringo Pablo Cesar, anakonda, ayahuasca, bielkoviny, biochémia, ekológia, evolučná biológia, holizmus a syntéza, inzulín, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, labyrint vedomostí, molekulárna biológia, holizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 96 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES bielkoviny, biochémia, dažďový prales, ekológia, ekosystémy, enzýmy, redukcionizmus, redukcionistická biológia, syntéza kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 97 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Colorada Barro, ekológia, ekosystémy, holizmus, Panamský prieplav kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 98 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES aldehydy, alkoholy, Ludwig Boltzmann, elektromagnetické žiarenie, enzýmy, ketóny, syntéza kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 99 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES bielkoviny, dažďový prales, DNA, komplexnosť, teória komplexnosti, krétsky labyrint, labyrint vedomostí, teória komplexnosti, veda o komplexnosti kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 100 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES dažďový prales, ekosystémy, chaos, Inštitút v Santa Fé, Stuart A. Kauffmann, labyrint vedomostí, Christopher Langton, teória komplexnosti kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 101 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES ekosystémy, teória chaosu, Stuart A. Kauffmann, metafora, NK model evolúcie, teória komplexnosti kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 102 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES adaptácia, dedičnosť, evolučná biológia, evolučný chaos, chaos, teória chaosu, Stuart A. Kauffmann, molekulárna biológia, NK model evolúcie, teória komplexnosti kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 103 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES ekológia, fraktálna geometria, chaos, teória chaosu, redukcionizmus, teória komplexnosti kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 104 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES bielkoviny, enzýmy, gény, genetické písmená, mozog kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 105 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES bielkoviny, DNA, enzýmy, fruktóza, molekulárna genetika, glukóza, informácie, William F. Loomis, molekulárna biológia, sacharóza kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 106 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES bielkoviny, evolučná biológia, genetické ochorenia, komplexnosť, rakovina kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 107 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Antarktída, holistická biológia, DNA, genetická evolúcia, genetická evolúcia, holistická biológia, mozog kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 108 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES biblia, ekosystémy, matematika kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 109 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES René Descartes, evolúcia mozgu, Immanuel Kant, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, labyrint vedomostí, biologická evolúcia, podstata mysle kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 110 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Albert Einstein, Homo sapiens, jazyk a kultúra, kultúra, Gottfried Wilhelm Leibniz, mozog, štruktúra mozgu, podstata mysle kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 111 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Antarktída, René Descartes, dualizmus mysle a mozgu, prírodný výber, kultúra, mozog, myseľ a pracujúci mozog, podstata mysle, Úvahy o prvej filozofii kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 112 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES René Descartes, dualizmus mysle a mozgu, kognitívna neuroveda, mozog, podstata mysle, neurofilozofovia, neurotransmitery, psychológia, kognitívna psychológia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 113 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES androcentrizmus, evolučná biológia, Phineas P. Gage, molekulárna biológia, mozog, podstata mysle kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 114 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Phineas P. Gage, mozog, podstata mysle kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 115 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES mozog kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 116 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES biochémia, biomechanika, enzýmy, mozog, podstata mysle kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 117 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES mozog, podstata mysle, nálada, neurotransmitery kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 118 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES estetika, neurotransmiter GABA, komunikácia, mozog, neurotransmitery kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 119 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES inteligencia, mozog, podstata mysle, pamäť kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 120 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES jazyk a kultúra, kultúra, mozog, podstata mysle, vášeň, zvieracia lstivosť kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 121 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES informácie, mozog, pamäť, sluchové reflexy, spánok kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 122 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES hypergrafia, hyperreligiozita, mozog, PET – pozitrónová emisná tomografia, prozopagnózia, slobodná vôľa kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 123 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES informácie, mozog, podstata mysle, neurotransmitery, pamäť kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 124 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES acetylcholín, Daniel C. Denett, informácie, karteziánske divadlo, mozog, pamäť kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 125 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES informácie, mozog, pamäť, podstata mysle, pamäť, tvorivosť, kreativita, sexuálna vášeň kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 126 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES autonómny nervový systém, kultúra, mozog, podstata mysle, neurotransmitery, reflexy, acetylcholín, úniková reakcia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 127 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES mozog, podstata mysle, pamäť, racionálne myslenie, strach, fóbia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 128 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Antonio R. Damasio, glukóza, matematika, mozog, podstata mysle, sci-fi kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 129 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Antonio R. Damasio, mozog, podstata mysle kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 130 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES kreativita, kultúra, ľudová psychológia, mozog, nálada, ľudová psychológia, neurobiológia, syntéza, šialenstvo, význam kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 131 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES farebné videnie, David J. Chalmers, Frank Jackson, mozog, podstata mysle kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 132 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES farebné videnie, elektroreceptory u rýb, inteligencia, mozog, podstata mysle, sluch kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 133 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES prenos vo vede a umení, ikonický jazyk, kultúra, mimozmyslové vnímanie, mozog, podstata mysle, neurobiológia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 134 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES estetika, prenos vo vede a umení, kaligrafia, čínska kaligrafia, Simon Leys, mozog, podstata myslenia, sloboda myslenia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 135 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES bohovia, pravidlá matematického chaosu, Ježiš Kristus, pravidlá matematického chaosu, mozog, podstata mysle, neurobiológia, sloboda myslenia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 136 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES René Descartes, kultúrny determinizmus, umelá inteligencia, mozog, podstata mysle, sloboda myslenia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 137 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Adler Mortimer, Deep Blue, René Descartes, umelá inteligencia, Gary Kasparov, John Keats, podstata mysle, šach kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 138 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Rodney Brooks, Deep Blue, umelá inteligencia, Gary Kasparov, Massachusettský inštitút technológie, mutácie, podstata mysle, umelá inteligencia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 139 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES dedičnosť, umelá inteligencia, Mars, podstata mysle, pamäť, racionálne myslenie, rakovina, umelá inteligencia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 140 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES informácie, podstata mysle kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 141 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES apollónsky, apolinský, dve kultúry a vedecká revolúcia, evolučná biológia, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, kultúra, humanistická a vedecká kultúra, vedecká kultúra, mozog, syntéza kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 142 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES kultúra, humanistická a vedecká kultúra, vedecká kultúra, prírody versus výchova, nature – nurture, tvorivosť, kreativita kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 143 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES antropológia, zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, genetická evolúcia, kultúrna evolúcia, genetická evolúcia, genetické kódovanie, koevolúcia génov a kultúry, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, kultúra, metafora, mozog kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 143 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES tvorba kultúry, výtvor mozgu, hadi v mýtoch, psychológia, strach z hadov kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 144 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, genetická evolúcia, ľudská evolúcia, prírodný výber, genetická evolúcia, genetická variácia, Homo sapiens, koevolúcia génov a kultúry, kultúra, kultúrne symboly, hadi v mýtoch, strach z hadov, kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 144 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES hadie symboly, kultúrne symboly, šimpanzy kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 145 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Demokritos, DNA, prírodný výber, evolučná biológia, genetické kombinácie, molekulárna biológia, mutácie kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 146 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES antievolučná kultúra, bielkoviny, boh, DNA, empatia, genetická evolúcia, kultúrna evolúcia, ľudská evolúcia, genetická evolúcia, genetický posun, kultúra kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 147 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES kultúrny determinizmus, holistická kultúra, Homo sapiens, prenos vo vede a umení, jazyk a kultúra, Clyde K.M. Koenig, komunikácia, vtáči spev, Alfred L. Kroeber, kultúra, kultúra a jazyk, kultúrny determinizmus, omnis cultura ex cultura, mravci, kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 147 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES mravčie pachové cestičky, symbolizmus, symbolický jazyk, včely kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 148 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Austin, bonobo, šimpanz trpasličí, Pan paniscus, jazyk, symbolický jazyk, Kanzi, bonobo, slovná zásoba, symbolický jazyk, šimpanzy kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 149 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES šimpanz trpasličí, Pan paniscus, bonobo, Howard Gardner, Gombe, Homo sapiens, jazyk, symbolický jazyk, Kanzi, bonobo, kultúra, mravci, slovná zásoba, symbolický jazyk, syntax, šimpanzy, termiti kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 150 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES vznik jazyka, gestikulácia, grimasy u nemluvniat, Homo erectus, Homo sapiens, imitovanie, mimikry, jazykový inštinkt, vznik jazyka, kultúra, jazykové centrá, mravci, kojencami, slovná zásoba, syntax, šimpanzy kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 151 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES epizodická pamäť, kultúrna evolúcia, Homo sapiens, symbolický jazyk, koevolúcia génov a kultúry, kultúra, materiálna kultúra, základná jednotka kultúry, makromolekulová chémia, mozog, epizodická pamäť, sémantická pamäť, populačná biológia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 151 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES sémantická pamäť, symbolický jazyk kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 152 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Apollón, Dafné, prenos vo vede a umení, jazyk, základná jednotka kultúry, mozog, pach, pamäť, sémantická pamäť, sémantická pamäť kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 153 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Richard J. Dawkins, epizodická pamäť, idea, mém, idén, koevolúcia génov a kultúry, komunikácia, koncept, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, základná jednotka kultúry, kultúrogén, mém – jednotka kultúry, mnémotyp, mozog, sémantická pamäť kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 153 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES sémantická pamäť, semiotika, sebecký gén, sociogén kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 154 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES dedičstvo, genetické dedičstvo, dedičnosť, holistická kultúra, interakcia génov a prostredia, interakcionalizmus, koevolúcia génov a kultúry, kultúra, mém – jednotka kultúry, mozog, myseľ a kultúra, norma reakcie v genetike, sémantická pamäť, semiotika kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 155 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES dedičnosť, obezita, dôsledky poradia narodenia, sociálne chovanie, šípatka, Sagittaria, Zrodený ku vzbure – Sulloway kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 156 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES dedičstvo, genetické dedičstvo, dedičnosť, interakcia génov a prostredia, kultúrne univerzálie, telo a myseľ, dôsledky poradia narodenia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 157 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES behaviorálna genetika, dedičstvo, genetické dedičstvo, dedičnosť, dediteľnosť, Richard J. Herrnstein kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 158 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES agresia, dedičstvo, genetické dedičstvo, dedičnosť, genetika, hudobná inteligencia, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, korelácia genotypov a prostredia, tvorivosť, kreativita kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 159 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES alkoholizmus, autizmus, dedičstvo, genetické dedičstvo, dedičnosť, dediteľnosť, schizofrénia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 160 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES biologický determinizmus, dedičstvo, genetické dedičstvo, dedičnosť, biologický determinizmus, genetický determinizmus, kultúrny determinizmus, genetika kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 161 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES behaviorálna genetika, biologický determinizmus, dedičnosť, genetická reťaz, genetické puto, kalaharský lovci-zberači, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, kultúra, kultúrny determinizmus, lovci-zberači kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 161 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES schizofrénia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 162 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES halucinácie, mozog, GABA, gama aminobutyrické kyseliny, pozitrónová emisná tomografia, racionálne myslenie, schizofrénia, sluchové halucinácie kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 163 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES altruizmus, dedičnosť, mendelovská genetika, halucinácie, láska, mutácie, vplyv halucinácií, schizofrénia, sociálne chovanie kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 164 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Aarskong – Scottov syndróm, srpkovitá anémia, farbosleposť, biochémia, biomedecína, cystická fibróza, dedičnosť, hemofília, hypercholesterolémia, Lesch-Nyhanov syndróm, mutácie, OGOD princíp, jeden gén, jedna nemoc, retinoblastóm, srpkovitá anémia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 164 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES tanec sv. Víta, Zellwegerov syndróm kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 165 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES farba pleti, behaviorálna genetika, mendelovská dedičnosť, depresia, klinická depresia, DNA, mutácie, neúplne preniknutie v dedičnosti, polygény, rasa, rodový pôvod kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 166 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES aliemntárne tabu, behaviorálna genetika, dedičnosť, zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, eschatológia, etika, etiketa, etnobotanika, evolúcia, incest, inteligencia, jazyk, kozmológia, kultúrne univerzálie, mágia, náboženské rituály kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 166 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES pohostinnosť, pohrebné rituály, populačná politika, zmierčia obeť, sociálne chovanie, alimentárne tabu, tabu incestu, termiti, zdobenie tela kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 167 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES pôvod civilizácie, civilizácia, feromóny, kanibalizmus, Alfred V. Kidder, komunikácia, kultúrne univerzálie, paleolitický lovci-zberači, mayské mestá, termiti kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 168 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES altruizmus, bohovia, etiológia kultúry, Alfred V. Kidder, etiológia, kultúrne univerzálie, pôvod kultúry, lovci-zberači, mém – jednotka kultúry, neurobiologické rysy, O ľudskej prirodzenosti, sociálne chovanie kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 169 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES adaptácia, definícia epigenetických pravidiel, evolučná psychológia, sociobiológia, koevolúcia génov a kultúry, pôvod kultúry, základná jednotka kultúry, pamäť, psychológia, sociálne chovanie, sociobiológia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 170 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, kultúrna evolúcia, grimasy, sluchová komunikácia, mém – jednotka kultúry, Morov reflex, pamäť, sluch kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 171 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, fruktóza, glukóza, hmat, komunikácia, jazyková zásoba, čuch, hmat, mimoslovná komunikácia, laktóza, Morov reflex, telesný pach, sacharóza, sluch, úniková reakcia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 172 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Bornejskí Dusunovia, zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, kalaharský lovci-zberači, vizuálna komunikácia, kultúra, Kungovia, lovci-zberači, Nová Guinea, reifikácia – prevod konceptov na predmety kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 173 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES biologická antropológia, binárny inštinkt, binárna opozícia, diadický inštinkt, endogamia, zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, exogamia, iniciačné obrady, interakcia génov a prostredia, kultúra, Claude Levi-Strauss, myseľ a kultúra kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 173 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES mýtus, prechodové rituály, reifikácia – prevod konceptov na predmety, štrukturalizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 174 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES behaviorálna genetika, dedičnosť, zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, ľudské chovanie, inteligencia, sociobiológia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 175 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES agresívne chovanie, bielkoviny, cukrovka, dedičstvo, genetické dedičstvo, aditívne dedičstvo, dyslexia, enzýmy, ľudské chovanie, novátorský gén, holandský gén agresie, inteligencia, Izrael, monoamin oxidázy, mozog, mutácie, neurotransmitery kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 175 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES novátorský gén, pamäť, polygény kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 176 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES behaviorálna genetika, dedičnosť, fenylketonúria, molekulárna biológia, mozgové vlny, telo a myseľ, pleiotropia, polygény kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 177 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES pôvod civilizácie, civilizácia, Paul Ekman, zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, genetická evolúcia, kultúrna evolúcia, genetická evolúcia, Homo sapiens, koevolúcia génov a kultúry, kultúra kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 178 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES agresívne prejavy, anstrostenol, dedičnosť, EEG, elektroencefalogram, zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, ľudské feromóny, gestikulácia, grimasy, parajazyk, verbálna komunikácia, kultúra, nálada, O pôvode človeka, telesný pach kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 178 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES parajazyk, nonverbálna komunikácia, reflexy kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 179 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES farebné videnie, farby, slovník farieb, Irenäeus Eibl – Eibesfeldt, koevolúcia génov a kultúry, verbálna komunikácia, nonverbálne signály, nadvihovanie obočia, Polynézia, ritualizácia, slovná zásoba, slovník farieb kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 180 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES farebné videnie, mozog, farebné videnie kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 181 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES farbosleposť, farby, slovník farieb, Brent Berlin, DNA, Paul Kay, farebné videnie, Munsellov súbor farieb, mutácie, slovná zásoba, slovník farieb kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 182 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES farby, slovník farieb, Brent Berlin, Dani, Daniovia, názvy farieb, Paul Kay, Munsellov súbor farieb, označovanie farieb, slovná zásoba, slovník farieb kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 183 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES farebné videnie, farby, slovník farieb, Berlin – Kayova postupnosť, zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, hanunóo, názvy farieb, Paul Kay, mém – jednotka kultúry, farebné videnie, sémantická pamäť, slovník farieb kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 184 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES farby, slovník farieb, ľudská evolúcia, pôvod kultúry, mozog, parajazyk, nonverbálna komunikácia, slovná zásoba, slovník farieb kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 185 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES farebné videnie, kultúrna evolúcia, genetika, halucinačný charakter snov, reifikácia – prevod konceptov na predmety, slovná zásoba, strach z hadov kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 186 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES kultúrna evolúcia, interakcia génov a prostredia, koevolúcia génov a kultúry, kultúra, mozog, myseľ a kultúra, tvorivosť, kreativita kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 187 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES ľudská evolúcia, koevolúcia génov a kultúry, kultúra, mozog, sloni, sociálne chovanie, šimpanzy, termiti, vlci, sociálne chovanie vlkov kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 188 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES genetický determinizmus, genetická evolúcia, genetika, koevolúcia génov a kultúry, kultúra, kultúrna diverzita, kultúrne univerzálie, mozog, náboženské rituály, norma reakcie v genetike, totemizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 189 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES darwinovská antropológia, sociobiológia, reprodukčná biológia, genetická evolúcia, kultúrna evolúcia, evolučná psychológia, genetická evolúcia, populačná genetika, Homo erectus, Homo ergaster, Homo habilis, Homo sapiens, kultúra, lovci-zberači kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 189 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES sociálne chovanie, sociobiológia, darvinovská antropológia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 190 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES altruizmus, altruistické chovanie, Austrália, infanticida, zabíjanie novorodeniat, konkurenčná hypotéza, kultúrne normy, mém – jednotka kultúry, kultúra z doby kamennej, patriotizmus, rodový výber, sociobiológia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 191 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES agresia, genetická spôsobilosť, infanticida, zabíjanie novorodeniat, biologický pôvod lásky, polygýnia, sociálne chovanie, status, teória rodiny kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 192 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES agresia, Stephen Decatur, sociálna evolúcia, genetická spôsobilosť, kultúrne univerzálie, status, teritorialita, teritoriálny inštinkt kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 193 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES teritoriálna agresia, Leda Cosmidesová, dominantné postavenie, jazyk, kultúrne univerzálie, mravci, sociálny hmyz, sociálne chovanie, teritorialita, teritoriálna agresia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 194 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES adaptácia, altruizmus, farebné videnie, farby, slovník farieb, behaviorálna genetika, politická ekonómia, zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, prírodný výber, genetická spôsobilosť, genetická spôsobilosť, koevolúcia génov a kultúry kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 194 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES slovník farieb kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 195 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES antropológia, dedičnosť, depresia, depresia z pokrvného plodenia, zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, kultúrna evolúcia, genetická evolúcia, genetická vada, genetická spôsobilosť, smrtonosné gény, tabu incestu, zabraňovanie incestu kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 195 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, smrtonosné gény, sociobiológia, tabu incestu kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 196 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES agresia, depresia, depresia z pokrvného plodenia, exogamia, genetická vada, hluchonemosť, incest, nanizmus, exogamia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 197 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES ekonomická prosperita, nižšie sňatky na Tchajwane, sociálne chovanie, šimpanzy kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 198 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES incest, izraelské kibucy kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 199 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES agresia, dedičnosť, genetická evolúcia, prírodný výber, incest, pach, šimpanzy, tabu incestu kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 200 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Commonwealth, Oliver Cromwell, Richard Cromwell, čarodejníctvo, incest, egypťania, exogamia, genetická spôsobilosť, incest, kanibalizmus, rodová klasifikácia, status, tabu incestu, vampirizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 201 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, James George Frazer, Sigmund Freud, incest, konkurenčná hypotéza, psychoanalýza kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 202 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES William H. Durham, etika, Sigmund Freud, incest, Kapaukuovia, modernizmus v umení, Nová Guinea, Polynézania, tabu incestu, Tlingitovia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 203 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES William H. Durham, zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, exogamia, incest, koevolúcia génov a kultúry, mýtus, racionálny výber, rozhodovanie, sociálne chovanie, tabu incestu, Toradžovia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 204 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES antropológia, ekonómia, genetická vada, politológia, rakovina kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 205 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES bunková biológia, darwinizmus, sociálny darwinizmus, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, marxizmus-leninizmus, molekulárna biológia, molekulárna genetika, sociálny darvinizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 206 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES antihistorizmus, Simon Blackburn, funkcionalizmus, historicizmus, Julia Kristeva, kultúra, mýty o stvorení, postmoderný relativizmus, postštrukturalizmus, psychoanalýza, postmoderný relativizmus, semiológia, semiotika, socializmus, štrukturalizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 207 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES antropológia, americká antropológia, Ruth Benedictová, Franz Boas, darwinizmus, sociálny darwinizmus, Émile Durkheim, Albert Einstein, etnická príslušnosť, národnostná príslušnosť, eugenika, Sigmund Freud, muslimský fundamentalizmus, ľudová psychológia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 207 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Karl Marx, moslimský fundamentalizmus, fundamentalizmus, národnostné vojny, etnické vojny, ľudová psychológia, rasizmus, sociálny darvinizmus, sovietske imérium kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 208 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Franz Boas, Charles Darwin, dedičnosť, etické normy, etnická príslušnosť, národnostná príslušnosť, kolonializmus, kultúra, kultúrna diverzita, kultúrny relativizmus, kultúra väčšiny, multikulturalizmus, rovnocennosť, subkultúry, politika identity kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 208 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES kultúrny relativizmus, theokracia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 209 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Americká antropologická asociácia, antropológia, biologická antropológia, kultúrna antropológia, Franz Boas, dedičnosť, ľudská evolúcia, Janomamö, Kapaukuovia, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, Kwakiutlovia, postmodernizmus, veda kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 209 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES intelektuálna subkultúra kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 210 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES antropológia, biofóbia, James S. Coleman, Lee Ellis, biofóbia, Joseph Lopreato, biofóbia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 211 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Demokracia v Amerike, Tocqueville, individualizmus, Marxov Kapitál, kultúra, systém symbolov, Karl Marx, metafora, Metropolis, náboženstvo, pravidlá sociologickej metódy, štandardný spoločenskovedný model kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 212 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES biologický determinizmus, biologický determinizmus, genetický determinizmus, kultúrna evolúcia, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, rasizmus, štandardný spoločenskovedný model kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 213 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES kultúra a fauna Bali, ekosystémy, hermeneutika, konkurenčná hypotéza, kultúra, náboženstvo na Bali kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 214 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES epistemológia, hermeneutika, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, postmodernizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 215 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES evolúcia, biologická evolúcia, komunikácia, kultúra, sociálny hmyz kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 216 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES behaviorálna genetika, vývojová biológia, kognitívna neuroveda, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, kognitívna psychológia, sociobiológia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 217 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES vývojová biológia, dedičnosť, zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, chovanie riadené epigenetickými pravidlami, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, sociálna psychológia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 218 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES vývojová biológia, Stephen T. Emlen, etika, teória rodiny kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 219 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, incest, kuru, fatálna encefalopatia, Nová Guinea, tabu incestu kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 220 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES ekonómia, ekonómia voľného trhu, zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, história ekonomickej teórie kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 221 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES mikroekonómia, neoklasická ekonómia, Zásady ekonómie – Marshall kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 222 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES biodiverzita, ekonomický rast, Federal Reserve Board kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 223 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES biosféra, boh, dedičnosť, DNA, evolučná biológia, populačná genetika, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, kreacionizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 224 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES mendelovská dedičnosť, Hardy-Weinbergovo pravidlo kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 225 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES genetický posun, Hardy-Weinbergovo pravidlo kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 226 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES ekológia, ekonómia, ekonomický rast, evolúcia, populačná genetika, klimatická zmena kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 227 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Gary S. Becker, ekonómia, makroekonómia, mikroekonómia, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, ľudová psychológia, ľudová psychológia, psychológia v ekonómii, rozhodovanie kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 228 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES altruistické želania, Gary S. Becker, racionálna voľba, teória racionálnej voľby kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 229 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Gary S. Becker, drogy, zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, Jack Hirschleifer, ľudová psychológia, ľudová psychológia, psychológia v ekonómii, štandardný spoločenskovedný model, zločin kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 230 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES altruizmus, dominantné postavenie, zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, biologická evolúcia, incest, koevolúcia génov a kultúry, patriotizmus, psychológia v ekonómii kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 231 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, incest, princíp racionálnej voľby, r-K kontinúum v evolučnej biológii, racionálna voľba, rozhodovanie, reprodukčná stratégia, syntéza, teória racionálnej voľby kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 232 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES ekonómia, heuristika, Daniel Kahneman, racionálna voľba, reprodukčná stratégia, teória racionálnej voľby kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 233 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES heuristika, iracionálna voľba kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 234 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Christopher R. Hallpike, heuristika, metafora, racionálna voľba, teória racionálnej voľby, Základy primitívneho myslenia – Hallpike kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 235 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 236 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES estetické mienenie, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, slobodné umenia, tvorivosť, kreativita, umenie, ars gratia artis, Výbor pre humanitné vedy, Commission on the Hummanities kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 237 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES , estetika, metafora, Buonarotti, Mozart, redukcionizmus, , syntéza kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 238 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Apollón, archetypy, biofília, Ceres, Démétér, Dafné, Dis, Hádés, vášeň kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 239 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES chaos, inšpirácia, , Mozart, mozog, nálada, neurobiologické rysy kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 240 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Harold Bloom, Paul de Man, dekonštrukcia, Jacques Derrida, zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, chaos, literárna inteligencia, konkurenčná hypotéza, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, láska v chaose, postmodernizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 241 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Západný kánon – Bloom kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 241 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Joseph Conrad, dekonštrukcia, T.S Eliot, feminizmus, Gustave Flaubert, James Joyce, modernizmus v umení, neoklasicizmus, noví kritici, nová kritika, postmodernizmus, postwilsonovská literárna kritika, romantizmus, symbolizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 242 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES apollónsky, apolinský, Ludwig van Beethoven, Dante Alighieri, estetický úsudok, Gustave Flaubert, Johann Wolfgang Goethe, Homéros, , konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, Leonardo da Vinci, noví kritici, nová kritika kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 242 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES postmodernizmus, psychoanalýza, syntéza, vášeň kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 243 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES bioestetika, vývojová biológia, biopoetika, Margaret A. Bodenová, Joseph Carroll, Brett Cooke, Ellen Dissanayakeová, Robin Fox, umelá inteligencia, koevolúcia génov a kultúry, Walter A. Koch, neurotransmitery, Tvorivá myseľ – Bodenová, umelá inteligencia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 244 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES archetypy v umení, vývojová biológia, zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, genetická evolúcia, kultúrna evolúcia, genetická evolúcia, incest, koevolúcia génov a kultúry, komunikácia, metafora, mozog, náboženstvo a had, pamäť, psychológia v umení kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 244 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES tvorivosť, kreativita kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 245 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES architektúra, estetika, ľudská evolúcia, génius, humanizmus, inšpirácia, metafora, mozog kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 246 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Brassai, Halász, Hideki Jukawa, matematika, matematika v porovnaní s hudbou, metafora, Pablo Picasso kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 247 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES architektúra, Gregory Bateson, bohovia, estetika, metavzorce v umení, Teotihuacán kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 248 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES EEG, elektroencefalogram, estetika, kaligrafia, japonská kaligrafia, karayo (písmo), kubizmus, neurobiológia a umenie, písmo wayo kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 249 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Armstrong Louis, estetika, , metafora, pamäť kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 250 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES archetypy v umení, zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, genetická evolúcia, genetická evolúcia, Homo sapiens, kultúra, tvorivé schopnosti, mýtus, racionálna voľba kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 251 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES adaptácia, genetická evolúcia, genetická evolúcia, golem, lovci-zberači, satan, trickster, šibal, vampír, vášeň kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 252 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES adaptácia, genetická evolúcia, Homo sapiens, inteligencia, jazyk kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 253 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES dedičnosť, zákonitosti vývoja epigenetických pravidiel, Homo sapiens, Chauvet, jaskynné umenie, inteligencia, jaskyne, jaskynné umenie, mágia, ritualizácia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 254 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Austrália, Henri Edouard Prosper Breuil, abbé, jaskyňa Cosques, Homo sapiens, Chauvet, jaskynné umenie, jaskyňa Lascaux, lovci-zberači, mágia, lovecká mágia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 255 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES astrológia, aztécky pantheon, jaskyne, jaskynné umenie, krst, lovci-zberači, mágia, lovecká mágia, sympatetická mágia, mexické údolie, mimozmyslové vnímanie, tvorivé schopnosti, náboženské rituály, psychokinézis, Tlaloc – aztécky boh kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 256 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES archetypy, bohovia, epigenetické pravidlá v umení, lovci-zberači, sympatetická mágia, Mesoamerika, totemové zvieratá, totemy kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 257 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES teritoriálna agresia, bengálčina, bioestetika, egypťania, epigenetické pravidlá v umení, estetika, incest, čínska kaligrafia, japonská kaligrafia, mayovia, mozog, mýtus, kognitívna psychológia, tabu incestu, teritoriálna agresia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 258 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES epigenetické pravidlá v umení, estetický inštinkt, evolúcia, krása tváre, neurobiológia a umenie, mimoriadny stimul, ženy, krása ženskej tváre kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 259 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES prírodný výber a epigenetické pravidlá, komunikácia, motýle kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 260 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Ellen Dissanayakeová, duševný rozvoj a epigenetické pravidlá, chaos, jaskyne, jaskynné umenie, mystická skúsenosť, objaviteľský inštinkt, zdobenie tela kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 261 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Botswana, kalaharský lovci-zberači, kanibalizmus, Kungovia, Richard B. Lee, Louis Liebenberg, lovci-zberači, mystická skúsenosť, Namíbia, objaviteľský inštinkt kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 262 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES ekológia, kalaharský lovci-zberači, Louis Liebenberg, lovci-zberači kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 263 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES kalaharský lovci-zberači, lovci-zberači, racionálne myslenie kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 264 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES ekosystémy, kalaharský lovci-zberači, lovci-zberači, mýtus, paviáni, totemy kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 265 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES ekosystémy, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, neurotransmitery kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 267 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES boh, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, náboženstvo a morálka, etický transcendentalizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 268 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES boh, Deklarácia nezávislosti, etické zásady, Thomas Jefferson, Martin Luther King, Abraham Lincoln, John Locke, etický transcendentalizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 269 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES empirizmus, etický kód, etický konsenzus, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, etický transcendentalizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 270 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES astrofyzika, boh, deizmus, empirizmus, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, relativizmus, theizmus, etický transcendentalizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 271 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES boh, etický empirizmus, etický empirizmus, islam, územný rozmach islamu, pôvod judaizmu, pozitrónová emisná tomografia, theizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 272 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES boh, Charles Darwin, Fjodor M. Dostojevskij, empirizmus, etika, etické zásady, Robert Hooke, John Locke, mutácie, Veľký inkvizítor – Dostojevskij kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 273 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES agresia, genocída, komunizmus, úloha lásky v náboženstve, materializmus, náboženstvo, nacizmus, neodarwinizmus, theizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 274 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES boh, genocída, Izraeliti, pôvod judaizmu, úloha lásky v náboženstve, marxizmus-leninizmus, náboženstvo, nacizmus, národnostné vojny, etnické vojny, status, tribalizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 275 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES náboženstvo kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 276 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES náboženstvo kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 277 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES empirizmus, duševný rozvoj a epigenetické pravidlá, náboženstvo, etický transcendentalizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 278 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES , biblia, bohovia, Charles Darwin, empirizmus, Etika Níkomachova, David Hume, pýcha, transcendentalizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 279 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Immanuel Kant, naturalistický klam, sloboda myslenia, transcendentalizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 280 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES etické zásady, genetická spôsobilosť, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, naturalistický klam, experimentálna psychológia, transcendentalizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 281 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES indeterminizmus, náboženstvo, transcendentalizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 282 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES duševný rozvoj a epigenetické pravidlá, epigenetické pravidlá v etike, etické kódy, vznik etických kódov, David Hume, Francis Hutcheson, naturalistický klam kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 283 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES genetická spôsobilosť, paleolitický lovci-zberači, väzňova dilema kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 284 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES altruizmus, dedičnosť, empatia, xenofóbia, Mezopotámia, pýcha, xenofóbia, tribalizmus, vystatovanie, xenofóbia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 285 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES altruizmus, bohovia, epigenetické pravidlá v etike, etické kódy, genetická evolúcia, ľudská mozog a evolúcia, lovci-zberači kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 286 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES etika, aplikovaná etika, etické chovanie, kultúrna evolúcia, genetika mravných citov, experimentálna psychológia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 287 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES antropológia, epigenetické pravidlá v etike, etické chovanie, náboženstvo kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 288 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES svätý Augustín, austrálsky aboriginovia, kabala, mýtus, mýty o stvorení, náboženstvo, náboženstvo a morálka, náboženské rituály, pohrebné rituály, rituálne hole Aborigínov, strach, fóbia, slobodný zednári, tribalizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 288 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES trojstupňový systém slobodných zednárov kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 289 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES altruizmus, altruistické gény, genetická evolúcia, genetická evolúcia, mýtus, náboženstvo, prechodové rituály, tribalizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 290 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES dominantné správanie, empirizmus, etika a náboženstvo, prírodný výber, náboženská extáza, hyperreligiozita, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, náboženstvo a morálka, neurobiologický pôvod extází, transcendentalizmus, vlci kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 290 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES sociálne chovanie vlkov kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 291 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES agresia, bohovia, dominantné správanie, grimasy, Homo sapiens, makak, Makak rhesus, semiotická podobnosť, strach, fóbia, vlci, sociálne chovanie vlkov kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 292 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Willa Catherová, halucinácie, mýtus, náboženstvo, náboženské rituály, New Age kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 293 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES boh, empirizmus, úloha lásky v náboženstve, mystická skúsenosť, náboženstvo, svätá Terézia z Avily, transcendentalizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 294 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Americká humanistická asociácia, baptisti, biblia, boh, bohovia, Deus sive natura, deistický humanizmus, egypťania, empirizmus, exatné vedy, genetické algoritmy, Herodotos, Izraeliti, Mojžiš, náboženstvo, theizmus, transcendentalizmus, vášeň kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 295 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES boh, Albert Einstein, exatné vedy, Stephen Hawking, náboženstvo, teória všetkého vo fyzike kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 296 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES etika a náboženstvo, etické pravidlá, etické kódy, etické zásady, kozmológia, náboženstvo kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 297 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES empirizmus, náboženský epos, evolučný epos, etika a náboženstvo, evolučný epos, Homo sapiens, kozmológia, náboženstvo, náboženstvo a morálka, transcendentalizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 298 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES náboženstvo, náboženstvo a morálka kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 299 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES bielkoviny, DNA, evolučná biológia, genetický kód DNA, Homo erectus, Homo ergaster, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 300 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES analýza trhlín, bunková biológia, ekosystémy, holizmus a syntéza, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, redukcionizmus, holizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 301 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES analýza trhlín, astrofyzika, ekosystémy, etika a náboženstvo, koevolúcia génov a kultúry, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, náboženstvo a morálka kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 302 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES arogancia, estetické cítenie, eufória, teória chaosu, slobodné umenia, syntéza kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 303 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES exatné vedy, Faust, Johann Wolfgang Goethe, humanizmus, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, Mefistoteles, súkolie pokroku, slobodné umenia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 304 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES austrálsky aboriginovia, genetická evolúcia, genetická evolúcia, Mefistoteles, nenásytnosť kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 305 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES brachycefalizácia, fibroblast, Polynézia, Thajsko, vývoj turkmenského proteínu, tvary lebky, zaokrúhľovanie lebky kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 306 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Austrália, tribalizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 307 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES reprodukčná biológia, dedičstvo, genetické dedičstvo, dedičnosť, DNA, etická voľba, voľná evolúcia, genetika, genetická rôznorodosť, molekulárna biológia, mutácie, program ľudského genómu, reprodukčná biológia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 308 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES srpkovitá anémia, cystická fibróza, dedičstvo, genetické dedičstvo, ľudská evolúcia, fenylketonúria, genetické poruchy, Homo sapiens, srpkovitá anémia, Tay-Sachsova choroba kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 309 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES srpkovitá anémia, cystická fibróza, dedičstvo, genetické dedičstvo, dedičnosť, DNA, voľná evolúcia, genetická rôznorodosť, genetické poruchy, génová terapia, hemofília, srpkovitá anémia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 310 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES DNA, dyslexia, voľná evolúcia, genetické poruchy, rozhodovanie kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 311 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES ekologická morálka, duševný rozvoj a epigenetické pravidlá, génius, Homo sapiens, egoistický indeterminizmus, pietistický indeterminizmus, konzervativizmus, Mefistoteles, sloboda myslenia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 312 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES biosféra, ekologická morálka, ekonomický rast, ekosystém Biosféra 2, exempcionalizmus, ekologická etika, geofyzikálna sila, Homo sapiens, naturalizmus, ekologická etika, Yucatan kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 313 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES biochémia, Biosféra 2, dažďový prales, Homo proteus, Homo sapiens kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 314 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES biosféra, Biosféra 2, Joel E. Cohen, ekosystémy, exempcionalizmus, ekologická etika, mravci, saranče, šváby kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 315 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES ekologické panikárenie, Homo sapiens, zásoby podzemných vôd kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 316 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Čína, pôrodnosť v Číne kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 317 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES ekologická stopa, Mongolsko, nenásytnosť, PAT – population – affluence – technology, vegetariáni kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 318 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Antarktída, exempcionalizmus, ekologická etika, Grónsko, zelená revolúcia kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 319 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES , Austrália, zásoby podzemných vôd, zelená revolúcia, poľnohospodárstvo kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 320 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES akvakultúra, dažďový prales, klimatická změna, nenásytnosť, rybolov, svetové oblasti rybolovu, zásoby podzemných vôd kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 321 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Antarktída, Austrália, Grónsko, Kiribati, klimatická zmena kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 322 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Albert Einstein, ekológia, ekosystém turndry, exempcionalizmus, ekologická etika, poľnohospodárstvo kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 323 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Austrália, Burundi, Egypt, ekologické neduhy, mayovia, Mezopotámia, Rwanda, tribalizmus, zásoby podzemných vôd kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 324 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES morálna agresia, Burundi, ekologické neduhy, etnická príslušnosť, národnostná príslušnosť, národnostné vojny, etnické vojny, Rwanda, tribalizmus kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 326 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES exempcionalizmus, ekologická etika, Konferencia a životnom prostredí, Rio de Janeiro, 1992, Summit Zeme 1992 kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 327 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES ekologická stopa, mikroekonómia, Frederick Hu, informačná revolúcia, konkurencieschopnosť, Summit Zeme 1992, Svetové ekonomické fó kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 328 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Brazília, ekonomický rast, konkurencieschopnosť, pragmatizmus, zásoby podzemných vôd kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 329 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES biodiverzita, ekologická ekonómia, ekologické neduhy, ekonómia, ekosystémy, konkurencieschopnosť kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 330 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES biodiverzita, dažďový prales, Homo sapiens kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 331 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Amazonka, biodiverzita, biosféra, eremozoikum, evolúcia, lesné bohatstvo kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 332 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES biodiverzita, biochémia, ekosystémy kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 333 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES ekológia, ekosystémy, motýle, mravci kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 334 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES ekológia, ekosystémy, Homo sapiens kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 335 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES politická ekonómia, etika, existencionalizmus, Homo sapiens, Sören Kierkegaard, konziliencia, prepojovanie kauzálnych vysvetlení, redukcionizmus, tvorivosť, kreativita kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 336 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES biosféra kniha 80-7106-321-5

Wilson Edward O, Konziliencia. Jednota poznania. O nevyhnutnosti zjednotenia prírodných a humanitných vied 1999 p. 7 NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny Praha 1 filozofia, gnozeológia, sociobiológia CES Carl von Linne kniha 80-7106-321-5

Use Facebook to Comment on this Post

Literatúra, Veda

Literatúra a literárne tipy

Hits: 17788

Dúfam, že uvedené informácie budú pre niekoho užitočné. Číslo v zátvorke za oblasťou znamená počet záznamov. Radenie je podľa tohto počtu. Nie všetky záznamy sú kompletné a správne. Správny zápis by mal byť: NÁZOV, AUTOR, ROK, VYDANIA, KDE SA NACHÁDZA PUBLIKÁCIA, VYDAVATEĽSTVO, MIESTO VYDANIA, VYDANIE, OBLASŤ. KĽÚČOVÉ SLOVÁ, , OBLASŤ, TYP. Niekedy mi chýba najmä pri časopisoch vydavateľstvo. U väčšiny časopisov sa záznam začína rokom, pretože niekedy som autora neuvádzal alebo ak nie je známy, resp. jeho identita je pseudonym, prípadne skratka.

Usporiadanie je podľa jednotlivých oblastí, a ďalšie členenie je podľa typu podľa toho či ide o článok, knihu, príručku, spravodaj, zborník, atlas, mapu, súbor apod. Pod heslom NEZNÁME sa skrýva neidentifikovaný typ publikácie. Pod heslom OSTATNÉ myslím iný, avšak známy typ publikácie. Počet záznamov v skutočnosti a prístupných v jednotlivých súboroch nemusí byť rovnaký. Je to spôsobené odlišným prístupom pri spracovaní údajov. Dobre to dokumentuje reťazec „“. Nachádza sa totiž v zloženinách ako napr. , biológia človeka, ekobiológia apod..

Literárne tipy

 • Havelka Ondřej, Lorencová Michaela, 2006: Nahá Afrika, ISBN 80-204-1537-8, 90 strán
 • Neuman Saša –
 • Novelli Luca – a
 • Křížová Markéta – Aztékové
 • Guter Josef – Bohové a staré Číny
 • Lutovský , Smejtek Lubor a kolektív – Pravěká
 • Sejkora Jiří, Kouřimský Jiří – Atlas minerálů České a Slovenské republiky
 • Thomson Garrett, Missner Marshall –
 • Vybíral Zbyněk – Psychologie komunikace
 • Sekerka Vladimír –
 • Leicková Gwendolyn – Mezopotámie. Počátky měst
 • Beňušková Zuzana a kolektív – Tradičná regiónov Slovenska
 • Hubert Andreas –
 • Sogjal-Rinpočhe – Tibetská kniha o ě a smrti
 • Jacq Christian – a
 • Steinberg Diane –
 • Goetz Hans-Werner – Život ve středověku
 • Kaku Michio – Einsteinův vesmír
 • Dungel Jan, Řehák Zdeněk – Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky
 • Baigent M., Leigh R., Lincoln H. – Podvod so zvitkami od Mŕtveho mora
 • Ašvaghóša – Příběh Buddhova života
 • Gissingová Věra, Emanuelová Muriel – a zachráněná generace
 • Gallo Max –
 • Veselovský Zdeněk – Etologie. Biologie ání zvířat
 • Mojdl Lubor – Encyklopedie písem světa I.
 • Keleman Stanley – Anatomie emocí
 • Kolektív autorov – Panoráma slovenskej literatúry I. a II
 • Wong – Taoismus
 • Hitzel Frédéric – Osmanská říše
 • Flegr Jaroslav – Evoluční biologie
 • Wells Spencer – Adam a jeho rod
 • Collins Roger – Evropa raného středověku 300-1000
 • Bouček Jaroslav – Saúdská Arábie – stručná historie států
 • Bartas &
 • Mojdl Lubor – Etiopie – stručná historie států
 • Barker Graeme, Rasmusen Tom – Etruskové
 • McLean Penny – Numerologie jména. Tajemství písmen
 • Trigger B.G., Kemp B.J., O´Connor D., Lloyd A.B. – Starověký
 • Shirer William L. – Vzestup a pád Třetí říše
 • Steinhübel Ján –
 • Manfredi Valerio Massimo – – Dobyvateľ III, Veštba Amonova II
 • Thomson Garrett –
 • Vondrák Jiří – folku &
 • Páleš Emil – dejín
 • Zettnersan Chian – Stará čínská tajemství
 • Melville Francis – Kniha anjelov
 • Schröder Nicolaus – Slávni
 • Sopko Július – Kronika uhorských kráľov zvaná Dubnická
 • Serczyk Wladyslaw –
 • Reiter Michael A. – Charisma. Jak ho objevit, rozvinout a cíleně použít
 • Rogerson Barnaby –
 • Kurfürst Pave – Hudební nástroje
 • Bauerová Anna – Zlatý věk Keltů v Čechách
 • Keenan Jeremy – V srdci Sahary. Cestování s Tuaregy
 • Machovec Milan – Smysl lidské existence
 • Hošek Radislav – Náboženství antického Řecka
 • Bureš František – Legendy a příběhy Mayů
 • Průcha Jan – Interkulturní psychologie
 • Sykes Bryan – Sedm dcer Eviných
 • Iosephus Flavius – Válka židovská I., II.
 • Schoeps Hans Joachim –
 • Wasserberger Igor – Fenomény súčasného jazzu
 • Bruhová Stanislava, Bruh Jiří – Krásy osy zla – a
 • Sterneck Mervyn – Dejiny templárskeho rádu
 • McKenzie Steven – Kráľ Dávid
 • Zamarovský Vojtech – Bohové a starého Egypta
 • Rukopis okolo roku 1000 –
 • Ohler Norbert – Cestování ve středověku
 • Ohler Norbert – Umírání a smrt ve středověku
 • Kol. – Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Šrí Lanky
 • Karika Jozef – magie
 • Hrčková Naďa – I. Európsky + CD
 • Dostáá Růžena – Byzantská vzdělanost
 • Greenberger Dennis, Padesky Christine A. – Na emoce s rozumem
 • Sopoliga Miroslav –
 • Horváthová Margaréta – na Slovensku
 • Hamer Dean, Copeland Peter – Geny a osobnost
 • Zamarovský Vojtech – Za tajomstvom ríše Chetitov
 • Al-Khalili Jim – Černé díry, červí díry a stroje času
 • Bogdan Henry – Historie Habsburků. Sedm století rodu
 • Mrva Ivan – -dejiny
 • Kol. – Dějiny Indie
 • Verdon Jean – Volný ve středověku

Use to Comment on this Post