Hits: 177

Obec vyras­ta­la medzi potok­mi Črm­nô a Ľube­lá. His­to­ric­ké náz­vy obce: Cher­me­le, Cher­mo­na, Che­rum­na, Chr­m­na, Sanc­ta Crux. V roku 1784 tu žilo v 10-​tich domoch 79 oby­va­te­ľov. V obci sa nachá­dza dre­ve­ný arti­ku­lár­ny kos­tol (sva​tyk​riz​.sk). Kos­tol bol pre­ne­se­ný do obce pri stav­be prieh­ra­dy Lip­tov­ská Mara v rokoch 1974-1982 zo zato­pe­nej obce Palu­dza (Wiki­pe­dia).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post