Hits: 82

leží v nadmorskej výške 620 metrov nad morom. Na plocha 6.83 km2 tu žije 282 obyvateľov (Wikipedia). Obec vznikla v roku 1400. Historické názvy : , (pavlovaves.sk).

Use to Comment on this Post