2012, Časová línia, Krajina, Šariš, Slovenská krajina

Tarnov

Hits: 1805

leží v Nízkych ách, neďaleko od Bardejova, v nadmorskej výške 333 metrov nad morom. Na ploche 5.84 km2 žije 382 obyvateľov (Wikipedia). Založili ho pravdepodobne usadlíci z poľského Tarnova na prelome 13. a 14. storočia. Najstaršia písomná správa je z roku 1355. Od polovice 16. storočia do roku 1848 patrila Bardejovu. S malou prestávkou až do roku 1883. V dávnejšej minulosti to bola poľnohospodárska a šindliarska obec (tarnov.sk).

Use to Comment on this Post

2012, Časová línia, Krajina, Liptov, Slovenská krajina

Veľký Slavkov

Hits: 1513

leží v nadmorskej výške 677 metrov. Žije tu 1040 obyvateľov. V katastrálnom území sa nachádza archeologické nálezisko svedčiace o pravekom osídlení. V listinách sa obec spomína v roku 1251. Obec bola kolonizovaná Nemcami, ktorí ju začlenili do Spoločenstva spišských Sasov. Od roku 1465 bola vo vlastníctve Spišského hradu. Obec bola po povojnovom vysťahovaní Nemcov dosídlená obyvateľmi z dvadsiatich dedín (vysoke-tatry.info).

Use to Comment on this Post