Hits: 972

leží na rozhraní Severného ľadového a Atlantického oceánu. Je druhým najväčším ostrovom v Európe. Je vzdialený od Škótska asi 800, od Nórska 970, od Grónska 287 km (Wikipedia CS). Leží na rozhraní dvoch litosférických dosiek v oblasti Stredoatlantického chrbátu, v mieste kde dochádza ku vzniku novej oceánskej kôry. Pod Islandom sa nachádza pravdepodobne horúca (Olivier Bourgeois, Olivier Dauteuil, Erwan Hallot).  oficiálne vznikol 17. júna 1944. Na rozlohe 102 775 km2 tu žije 350 710 obyvateľov. Prvými obyvateľmi Islandu boli pravdepodobne a koncom 9. storočia. Vikingskí náčelníci zakladali takzvané thingy – snemy, ktoré urovnávali spory. V roku 930 bol na Islande vytvorený prvý parlament na svete (Wikipedia). Od roku 1262 je podriadený nórskemu kráľovi (Marta Horáčková). V roku 1357 sa dostal pod nadvládu Dánska (Wikipedia CS). V rokoch 1783 kvôli sopečnej činnosti zmizla veľká ť Islandu, mnoho ľudí a zvierat zomrelo. Dánska vláda vtedy uvažovala o premiestnení všetkých 40 tisíc obyvateľov do Dánska (Marta Horáčková). Následky výbuchu sopky v roku 1875 zničili islandskú ekonomiku a spôsobili hladomor (Wikipedia).

1. decembra 1918 sa osamostatnil, s Dánskom zostal spojený personálnou úniou. Obyvatelia Islandu sú zväčša germánskeho pôvodu. V poslednom čase sem prichádza veľa prisťahovalcov z celého sveta. Islanďania sú hrdí na svoje vikingské . Majú veľmi silnú pracovnú etiku, pracujú najdlhšie zo všetkých vyspelých krajín. je liberálnou krajinou, vyznáva sa tu . V roku 930 vznikol na Islande prvý parlament na svete. je gejzírov. Je tu najviac výronov pár a plynov a horúcich prameňov na svete. Teplá z hlbín Zeme sa využíva na vykurovanie. Zimy sú na pobreží mierne, á chladné. V strede Islandu je podnebie takmer polárne (Wikipedia). Celý je vulkanicky aktívny. Vo vnútrozemí sú , pohoria a (Wikipedia CS).

Use to Comment on this Post