Hits: 671

V roku 2015 som sa zúčastnil medzinárodnej v Hradci Královom, ktorá je zameraná na reformu verejnej správy, rozvoj e-governmentu a informatizáciu spoločnosti.

Use to Comment on this Post