2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Časová línia, Príroda, Živočíchy

Vtáky

Hits: 31886

Zoznam druhov (27)

:

Čajky

Ostatné

Use to Comment on this Post

2011, Časová línia, Krajina, Slovenská krajina, Tatry

Tri studničky

Hits: 1499

sa nachádzajú vo Vysokých Tatrách medzi Podbanským a Štrbským plesom, severne od Važec (Peter ). Je to turistické rázcestie, leží pri Ceste slobody v nadmorskej výške 1 141 metrov nad morom. Je jedným z východiskových bodov pre výstup na Kriváň (tatrami.sk). Staršie slovenské ho označujú aj názvom Tri . Nachádzala sa tu stará . V roku 1806 malo arciknieža vystúpiť na . Pri tejto príležitosti liptovskohrádocká lesná správa postavila neveľký prístrešok, ktorý sporadicky slúžil aj turistom. V roku 1907 bola vybudovaná horáreň, ktorú neskôr nazvali Tri Studničky (kamnahory.sk).

Use to Comment on this Post

2011, Časová línia, Krajina, Príroda, Vodné nádrže, Zahraničie

Žermanická priehrada

Hits: 2067

bola vybudovaná na rieke v rokoch 1951 – 1958 pre zásobovanie ostravského priemyslu vodou. Hrádza je 314 metrov a 38 metrov . Vodná plocha zaberá 248 ha, objem je viac ako 25 miliónov m3 . V dôsledku boli zatopené Horní a Dolní Soběsovice. Priehrada slúži aj výrobe elektrickej energie. Je vyhľadávaným rekreačným miestom (wikipedia.cz) a vykonáva sa tu aj rybné hospodárenie. Priehrada je stavaná a 500 ročnú vodu (Balaj).

Use Facebook to Comment on this Post