2009, 2012, Časová línia, Dolné Považie, Krajina, Slovenská krajina

Modrová horáreň

Hits: 1921

Modrová horáreň je chatová oblasť obce Modrová. Nachádza sa asi 1.5 km od obce. Nachádza sa tu okrem chát aj známejšie rekreačné zariadenie, ktoré má momentálne názov Senior Modrová. Predtým to bol Horec a dávnejšie Dumas. Dolina sa nazýva Dolina Kalište, je súčasťou Považského Inovca. Lokalitu veľmi dobre poznám.

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

2012, Časová línia, Krajina, Šariš, Slovenská krajina

Tarnov

Hits: 1188

Tarnov leží v Nízkych Beskydách, neďaleko od Bardejova, v nadmorskej výške 333 metrov nad morom. Na ploche 5.84 km2 žije 382 obyvateľov (Wikipedia). Založili ho pravdepodobne usadlíci z poľského Tarnova na prelome 13. a 14. storočia. Najstaršia písomná správa je z roku 1355. Od polovice 16. storočia do roku 1848 patrila Bardejovu. S malou prestávkou až do roku 1883. V dávnejšej minulosti to bola poľnohospodárska a šindliarska obec (tarnov.sk).

Use Facebook to Comment on this Post

2012, Časová línia, Horehronie, Krajina, Slovenská krajina

Čertovica

Hits: 1206

Čertovica je najvyššie položené slovenské cestné sedlo, vo výške 1 232 metrov nad morom. Medzi Bocianskou dolinou (Liptovom) a dolinou Štiavničky (Horehroním). Z geologického hľadiska je jediným miestom kde na povrch vystupuje rozhranie medzi tatrikom a veporikom – tzv. Čertovická línia (Wikipedia).

Use Facebook to Comment on this Post

2011, Časová línia, Krajina, Malé Karpaty, Slovenská krajina

Častá

Hits: 1647

Obec Častá leží na rozhraní Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny (casta.sk), v nadmorskej výške 248 metrov nad morom (casta.sk). Nad obcou je hrad Červený Kameň (casta.sk). Rozloha obce je 35.23 km2. Žije tu 2 235 obyvateľov (Wikipedia). Od roku 2004 tu Divadlo na kolene organizuje každoročne divadelný festival Festeátro. 1. septembra sa konáva vytrvalostný beh Mraznické chodníčky. 8. mája turistický pochod Častovská päťdesiatka. Od roku 2004 sa pravidelne organizuje Vianočný volejbalový turnaj (Wikipedia).

Prvá písomná zmienka je z roku 1240 (Wikipedia). Vznikla ako podhradie hradu Červený Kameň (casta.sk). Historické názvy: Shastus, Sathmansdorf, Sathmania, Schatmansdorf, Czasta, Czeste, Chuzthu, Vereskeo, Cheztey, Chastuc, Chachtha, Chachta, Schatmanstorf, Wereskew oppidum, Woeroeskewe falwa, Sathmand, Wereskeofalwa, Schadmanssdorff, Chaztew, Schadmania, Chaytczke, Cheyshe alias Sathmania, Chaztew, Czasta, Cseszte, Schadmansdorff, Cscheste, Cschasta, Schathmansdorff, Cžasta, Cseste (casta.sk). Maďarský názov je Cseszte, nemecký Schattmannsdorf (Wikipedia). V roku 1560 získala Častá privilégia mestečka. V polovici 16. storočia sa tu usadilo niekoľko zemianskych rodín a chorvátski kolonisti. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom, pôsobili tu viaceré cechy: debnárov, krajčírov, čížmárov, hrnčiarov, súkenníkov. V 16. storočí tu bol vybudovaný pivovar. Na konci 17. storočia tu bola papiereň. Zo 17. storočia sú zmienky o baniach na zlato a striebro, v 19. storočí na síru a meď. V roku 1738 bola v Častej morová epidémia, na zaľudnenie boli pozvaní nemeckí kolonisti (casta.sk).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post