Hits: 7481

sa nachádzajú v Považskom Inovci. Voľakedy tu bola vraj aj škola. Pomerne nedávno som tu videl a poľovníkov a nové ako nové aktivity. 

Na viedla kedysi o dĺžke 12 kilometrov z Moravan nad Váhom. Postavená bola v roku 1900 a slúžila na dopravu ľudí a dreva.  vytiahli železničné vozíky na miesto určenia, tam ich lesní robotníci naložili drevom, ktoré k železničke približovali konské a volské záprahy a samospádom, za pomoci brzdára, spúšťali do moravanského depa (lesy.sk).

Use to Comment on this Post