Hits: 1629

Cyrh­la sa nachá­dza blíz­ko od slo­ven­ských hra­níc, za Vyso­ký­mi Tat­ra­mi. Neďa­le­ko od Zako­pa­ne. Je mož­né, že Cyrh­la je nie­čo ako miest­na časť Zakopane.

Use Facebook to Comment on this Post