Hits: 5602

Druh jazera Tanganiky, dosahujúci 20 cm. Okrem toho sa vyskytuje v povodiach riek Lukuga, Ruzizi a Nua (FishBase). Chovajú sa aj spolu s Tropheusmi. Synonymá: , fasciata tanganaicae, horei, horii, moorei, horei, , , , (FishBase).

Ctenochromis horei

Use to Comment on this Post