2007, 2009, 2011, Časová línia, Príroda, Ryby, Tetry, Živočíchy

Paracheirodon axelrodi – neónka červená

Hits: 14450

Zaužívaný je aj názov , alebo aj . Synonymá: , . Dožívajú sa nízkeho veku – 2 – 3 rokov. V prírode žijú v tzv. čiernej vode pochádzajúcej z lesných oblastí, plnej ínových kyselín, výluhov z dreva a povodia v Brazílii. Vyžadujú pre odchov veľmi , vápnika a horčíka – vodu veľmi mäkkú, ale pomerne bohatú na . S tetrou neónovou – Paracheirodon innesi sa práve často mýlia, v skutočnosti sa tieto dva druhy v prírode nestretávajú, žijú v dosť rozdielnych podmienkach. Neónky získali svoje pomenovanie podľa modrozeleného pásu tiahnuceho sa pozdĺž celého tela. Vďaka svojmu vzhľadu sú veľmi populárne nielen medzi akvaristami, ale aj u širokej verejnosti. Do vylučujú málo exkrementov a to prispieva k tomu, aby boli veľmi vhodné pre krásne . Neónky majú radšej vodu studenšiu, ale je možný aj v akváriu s teplejšou vodou. Napr. v nádrži s terčovcami o teplote 28 až 30°C. Neónky majú veľmi ostré zúbky. Ústa sú prispôsobené chytaniu hmyzu z hladiny. Drozofily sú pre ne pochúťka. Vhodné na sú občas aj mikry. Prijímajú suchú vločkovú potravu, prípadne malé . Chovať sa dajú aj vo vode tvrdšej. Ak budeme chovať neónky.

, ak nemáme mäkkú vodu s hodnotami vodivosti pod 50 mikrosiemensov, nedovedieme do úspešného konca. sa nám vytrieť dokážu, ale to je úspechom koniec. takejto vody môže dosahovať hodnotu 5. Optimálna by mala byť 0 – 2 mikroS. Predpokladajme, že máme vodu s minimálnym obsahom solí. Možnosť ako prirodzene dosiahnuť nízke pH a prírodný charakter čiernej vody tkvie v použí čerstvého koreňa (dreva) v primeranom štádiu rozkladu, ktorý vložíme tesne pred trením do . Ideálne ešte pred rybami. Neónkam sa to bude veľmi páčiť, budú sa „cítiť ako “. Odmenia sa nám ráno hrubou vrstvou bielych ikier.

Use to Comment on this Post

2007, Časová línia, Príroda, Ryby, Tetry, Živočíchy

Paracheirodon innesi

Hits: 10632

Tetra neónová – zaužívaný je aj názov nepravá neónka. Dožívajú sa nízkeho veku – 2 až 3 rokov. V prírode žijú v riečnych oblastiach Amazonu. Nevyžadujú tak extrémne mäkkú vodu ako P. axelrodi. hejnové . Pri väčšom množstve sa správajú často ako jeden organizmus. Kam sa pohne čelo hejna, tam sa behom okamihu pohnú všetky. Je to úžasné . Pre aké také tohto javu treba v akváriu aspoň 20 jedincov. Kto sa raz zadíval napr. na o objeme tisíc litrov s 300 tetrami neónovými alebo neónkami pravými, ťažko odolá ich kráse. získali svoje pomenovanie podľa modrozeleného pásu tiahnuceho sa pozdĺž celého tela. neóniek je nenáročný, ale začiatočníkom by som ju neodporúčal. Chov by optimálne mal prebiehať vo vode mäkšej – do 5 °. Na odchov nie je nutná tak extrémne ako pre , ale optimum je do 2 °dKH.

Paracheirodon innesi

Use to Comment on this Post

2007, 2008, Časová línia, Príroda, Ryby, Tetry, Živočíchy

Phenacogrammus interruptus

Hits: 1814

(Boulenger, ) – ako názov napovedá, pochádza z Konga. Vyžaduje dlhšiu ako 100 cm (rybicky.net). vyžaduje 6 – 7.5, 4 – 18°N, teplotu 23 – 26°C. Dožíva sa 5 rokov (aqua-fish.net). Dorastá do 8 cm samček, 6 cm samička (fishbase.org), 10 – 13 cm (akvaportal.cz).

Phenacogrammus interruptus

Phenacogrammus interruptus

 

Use to Comment on this Post