Hits: 3608

Firma Aqua World, SERA a česká SERA usporiadala 18.11.2007 odborný seminár spojený s prednáškou Hynka Dařbujána. Seminár sa konal v priestoroch hotela vo Veľkom Bieli. Bol určený majiteľom, vedúcim predajní a personálu predajní s pokročilými skúsenosťami a znalosťami. Zúčastnilo sa ho približne 40-50 záujemcov. Seminár prebiehal cca od 10:00 a končil po 17 hodine. O účastníkov bolo dobre postarané, dostali občerstvenie, obed, preklad z nemčiny bol zabezpečený. Prekladal Ing. z českej SERY a Ing. Ján Kolc z firmy . Z nášho klubu sme sa zúčastnili traja Petrovia 🙂 – čúrik, Neubauer a ja. Rád by som vám ísal zopár informácií, ktoré sa mi zdali užitočné. Prednášajúcimi boli Dieter Untergasser – vedecký poradca spoločnosti GmbH a Ing. Hynek Dařbuján – odborník na a morskú akvaristiku. S týmito témami a v tomto poradí: Dieter Untergasser – Osvedčené častých problémov vedecky podložené, Hynek Dařbuján – Cesta po jazere a novinky medzi cichlidami, Dieter Untergasser – , , . Dieter Untergasser bol výborne pripravený, rozprával o širokej palete výrobkov, ktoré produkuje, od krmív až po , a iné prípravky upravujúce vodu. Priznám sa, že som čakal ďaleko viac chvály na výrobky „svojej“ firmy, ale toho som sa nedočkal. Pán Untergasser mal pripravené aj pomôcky, na ktorých demonštroval účinky niektorých výrobkov na úpravu – napr. „Toxivecu“. Okrem iného som sa dozvedel, že poskytuje najkompletnejšiu sadu krmív pre jednotlivé . Zistil som, že označené značkou FD sú lyofilizované, čiže sušené silným mrazom. Možno aj vy poznáte . Ja sám ho občas používam, keď prenášam , a stretol som sa s tým aj v niektorých akvaristických predajniach. Ryby sú po ňom pokojnejšie. viaže ťažké , vo vode, chráni pokožku rýb, pôsobí proti stresu rýb tým že vplýva na ich nervovú sústavu. Avšak viacerým akvaristom vadil zápach Aquatanu po vitamíne B. Nový tento zápach už nemá.

Najviac ma zaujali štyri výrobky: , , a . je prípravok, ktorý odstraňuje škodlivé látky z ako napr. , , , , , liečivá. je určený na – prebytok fosfátov je príčinou rastu rias. Účinkuje tak, že vytvorí zrazeninu (zákal), ktorý sa odstráni filtráciou. 500 g granulátu viaže až 12 500 mg fosfátov. je vysoko porézny samočistiaci materiál vhodný do biofiltra ako filtračné médium. Jeden liter siporaxu poskytne 270 m2 plochy pre . sú zo skla, preto sú chemicky neutrálne. je – napr. proti krupičke. Účinná látka preniká bunkovou stenou parazita. vodu nefarbí.

ammonia, amónium, anti-unicellular skin parasites, World, Aqutan, , Cesta po jazere a novinky medzi cichlidami, chlór, chloramín, chloramine, chlorine, rýb, Dieter Untergasser, of marine fish, dusičnany, excess , feed, filter media, filtračné médium, fish disease, fish doctor, , healing fish, heavy metals, Hynek Dařbuján, including new products, Ján Kolc, , Kotva, kožné parazity, , krmivo, , rýb, liečivá, market , meal, news among cichlid, nitrate, nitrification space, odborný seminár, odstránenie fosfátov z vody, odstránenie škodlivých látok z vody, , Osvedčené častých problémov vedecky podložené, penetration through the cell wall, penetration through the cell wall of the parasite, pharmaceuticals, phosphates, Phosvec, granulát, granules, pollutants in water, porézny materiál, porous material, poskytnutie vlastných skúseností z testovania, , , , , , prípravok proti jednobunkovým kožným parazitom, Protazol, providing their own experience of testing, removal of phosphates from water, removing pollutants from water, , , samočistiaci materiál, self-cleaning material, seminar, SERA, , siporaxové valčeky, skin parasites, , školenie, space for nitrification bacteria, ťažké kovy, Toxivec, training, treatment, , vrátane nových prípravkov, seminár

Prednáška Hynka Dařbujána bola zaujímavá a navyše vtipne podaná. Prostredníctvom nej sme sa pozreli do sveta, ktorý je od nášho veľmi vzdialený, exotický. Hynek sa vyjadril aj tom, že nie je práve najbezpečnejší región. obchodu, a asi všetko tam nielen vypadá inak ako u nás, ale často je to aj veľmi rozdielne od našich predstáv. Darmo, je iná . Hynek spomenul, že by sa rád na toto ešte vrátil, tak nech mu to vyjde :-). Seminár zakončil Untergasser školením o liečivách a chorobách. Jeho rozprávanie bolo veľmi podrobné. Na Internete dokonca môžete pána Untergassera nájsť pod pomenovaním „rybí doktor“.

Use to Comment on this Post