Hits: 8100

Heteropody sú nenáročné . Pôvodne bol tento druh ísaný pod názvom N. denticulata sinensis. Má množstvo foriem, napr.: cherry, red, wild, red cherry, yellow, red fire.

Use to Comment on this Post