Hits: 1515

V roku 2011 sa ČSOB Marathon konal 25.- 27.3.2011. Pred ním a počas neho sa v areáli konalo množstvo iných podujatí, dalo sa zabaviť rôznym spôsobom.

Use to Comment on this Post